Warmholtz - adliga ätten

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Warmholtz, ej introducerad

Adlad 1756-11-09, ej introducerad på Riddarhuset

TAB 1

Kristineholms säteri utanför Nyköping, som omkring 1747 köptes av det berömda hovrådet och bokkännaren Carl Gustaf Warmholtz, som sedan hade sitt omfattande bibliotek där.

Carl Gustaf Warmholtz, (son till Johan Conrad Warmholtz), född 1713-01-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; student vid Uppsala Universitet, därefter vid flera utländska universitet; tjänstgjorde en tid som guvernementssekreterare i Ypern i Flandern och knöt förbindelser med framstående lärde i Republiken Förenade Nederländerna, Tyskland med flera länder; fick 1741 av Fredrik I titeln hessiskt hovråd; återkom till Sverige 1744 eller 1745; inköpte omkring 1747 säteriet Holmen i Allhelgona socken i Södermalm, vilket han kallade Kristineholm, och fick Kunglig Majestäts resolution samma år 17/1 att få besitta det under adliga fri- och rättigheter; adlad 1756-11-09, men tog aldrig introduktion på Riddarhuset; före sin hemkomst till Sverige hade han till franska översatt Nordbergs "Konung Carl den XII:s historia" (1742), började tidigt och fortsatte till sin död med iver samla, ordna, läsa och granska alla åtkomliga in- och utländska tryckta skrifter och handskrifter, som berörde Sveriges politiska, kyrko-, lärdoms-, rätts- och naturalhistoria, geografi med mera; efter mönstret av pater Jacques Lelongs "Bibliothèque historique de la France" (1719) sammanskrev han Bibliotheca historica sueo-gothica; eller förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar (15 delar, 1782-1817), i vilket arbete 9 744 nummer är upptagna; † 1785-03-28 på Kristineholms säteri, Nyköpings Alla Helgona socken, Södermanlands län. Gift med jungfrun Françoise Marguerite Janiçon, född 1711-06-04 i Haag, Nederländerna, † 1789-06-19 på Kristineholm, Nyköpings Alla Helgona socken, Södermanlands län, dotter till Hessen-Kasselska ministern i Haag François Michaël Janiçon.

Dotter:

  • Mariana Warmholtz, född 1745-10-22 i Stockholm, † 1810-05-27. Gift 1762 med överstelöjtnanten, RSO Peter Schönström, född 1720-03-13, † 1790-06-06. Paret fick 4 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Schlegel, B & Klingspor, C A - Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR Samlade och Utarbetade af Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor. Stockholm, 1875. Forskare: Mattias Loman