Wadström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Lars Wadström, född 1672-10; student i Västerås 1692; rector scholæ vid Västerås skola 1712; † 1713-10-14 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Gift 1706-10 med jungfrun Margareta Breumer, född 1686, † 1765-11-30 på Marieborgs herrgård, Östra Eneby socken, Östergötlands län (källa: Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00274/A I/1 (1761-1777), bildid: C0014925_00079 s.143), dotter till kyrkoherden i Näsby och Ervalla församlingar av Västerås stift Nicolaus Nicolai Breumer och Gunilla Erwallia.

Söner:

 • Carl Niclas Wadström, född 1708; hovrättsassessor, godsägare; † 1793. se Tab 2.
 • Lars Wadström, handelsbokhållare.
 • Erik Wadström, † ung.

TAB 2

Carl Niclas Wadström, (son till Lars Wadström, Tab 1), född 1708-07-15 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00274/A I/1 (1761-1777), bildid: C0014925_00130 s.239); hovrättsassessor; lät på 1760-talet uppföra Marieborgs herrgård, som han uppkallade efter sin fru; † 1793-04-18 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:46 s.263, AID: v79290.b140.s263). Bouppteckning 1793-05-29 med en ringa behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:46 s.263, AID: v79290.b140.s263). Gift 1:o 1739 med jungfrun Maria Helena Blomberg, född 1711 i Stockholm, † 1774-08-01 på Marieborgs herrgård, Östra Eneby socken, Östergötlands län, begravd 7/8 i Marieborgs kapell (slag, 63 år gammal, källa: Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00274/C I/3 (1769-1830), bildid: C0014968_00276, s.512), dotter till Petter Blomberg och Anna Catharina Roth; 2:o 1775-03-14 i Stockholm med änkan Hedvig Maria Eldh, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o med hovintendenten Johan Fredrik Dævel, med vilken hon fick 2 söner, född 1718 (åu), † 1763; 2:o 1764-12 i Stockholm med kanslirådet, RNO Johan Leonard Ekestubbe, med vilken hon fick 1 dotter, född 1712-09-19, † 1772-05-26), född 1725-07-20 i Stockholm, † 1789-12-14 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:42 s.847, AID: v79286.b435.s847); bouppteckning 1789-12-18 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:42 s.847, AID: v79286.b435.s847); dotter till bankokommissarien och aktuarien Nils Eldh och Hedvig Magdalena Fichtelia.

Barn 1:o:

 • Lars Niclas Wadström, född 1740; häradshövding; † 1794. se Tab 3.
 • Johanna Maria Wadström, född 1742 i Stockholm (källa: Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00274/A I/1 (1761-1777), bildid: C0014925_00198, s.371), † 1808-04-04 i Stockholm. Gift 1758-08-31 i Kvillinge kyrka, Östergötlands län (källa: Kvillinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00200/C I/3 (1738-1788), bildid: C0016641_00019 s.18) med kammarherren och fideikommissarien Nils Carl Kanterberg, född 1738-08-18 på Vingsleör, Lista socken, Södermanlands län, † 1787-04-01 i Norrköping, Östergötlands län, begravd i Borgs kyrka, Östergötlands län. Paret fick 2 barn.
 • Carl Bernhard Wadström, född 1746; överdirektör; † 1799. se Tab 5.
 • Per Gustaf Wadström, född 1747; rådman; † 1828. se Tab 6.
 • Johan Adolf Wadström, född 1748; apotekare; † 1809. se Tab .

TAB 3

Lars Niclas Wadström, (son till Carl Niclas Wadström, Tab 2), född 1740-12-01 i Skeppsholms församling, Stockholm (källa: Norrköpings Östra Eneby AI:3 s.2, AID: v28295.b6.s2); häradshövding; † 1794-11-12 på Himmelstalund, Östra Eneby socken, Östergötlands län, begravd 16/11 (vattusot, 54 år gammal, källa: Norrköpings Östra Eneby CI:3 s.563, AID: v39462.b286.s563). Gift 1:o 1765-03-02 i Norrköpings S:t Olai kyrka med jungfrun Anna Charlotta Westerberg, född 1749 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † där 1776-01 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:29 s.1123, AID: v79273.b572.s1123); bouppteckning 1776-08-27, bland annat innehållande ett omfattande bibliotek, total behållning var 7401 daler kopparmynt efter att 17730 daler kopparmynt i gäld och skuld avräknats 25580 daler kopparmynt i inventarier (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:29 s.1123, AID: v79273.b572.s1123); dotter till grosshandlaren Carl Magnus Westerberg och Maria Christina Nordstein; 2:o 1777-12-21 med änkan Fredrika Ulrika Wilhelmina Carolina von Stierneman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1771-04 i Stockholm med löjtnanten vid fortifikationen Carl Thorsberg, född 1741-03-13, † 1776-12 i Stockholm), född 1753-06-24, † 1780-02-24; bouppteckning 1780-09-07 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:33 s.887, AID: v79277.b455.s887); dotter till kaptenen vid amiralitetet, godsägaren, RSO Peter Stiernman, adlad von Stierneman och hans 1:a fru Fredrika Ulrika Wilhelmina Kammecker; 3:o 1781 i Stockholm med jungfrun Agneta Lovisa von Ackern, född 1753 i Stockholm (källa: Norrköpings Östra Eneby AI:3 s.2, AID: v28295.b6.s2), † 1832 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, dotter till kaptenen vid amiralitetet, direktören Carl Henrik von Ackern och Maria Margareta Böcker.

Son 1:o:

 • Gustaf Fredrik Wadström, född 1767; överjägmästare; † 1800. se Tab 4.

Dotter 2:o:

 • Elisabet Fredrika Charlotta Wadström, † barn.

Döttrar 3:o:

 • Fredrika Carolina Lovisa Augusta Wadström, född 1783-08-04 på Himmelstalund, Östra Eneby socken, Östergötlands län, döpt 6/8 (källa: Norrköpings Östra Eneby CI:3 s.153, AID: v39462.b80.s153; AI:3 s.2, AID: v28295.b6.s2); mamsell; † ogift och barnlös 1857-12-27 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:111 s.49, AID: v79360.b49). Bouppteckning 1858-01-27 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:111 s.49, AID: v79360.b49).
 • Agnes Maria Wadström, född 1787-03-06 på Himmelstalund, Östra Eneby socken, Östergötlands län, döpt 9/3 (källa: Norrköpings Östra Eneby CI:3 s.177, AID: v39462.b92.s177; AI:3 s.2, AID: v28295.b6.s2); mamsell; † ogift och barnlös 1863-05-15 (76 år gammal, källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:116 s.41, AID: v186755.b200.s41). Bouppteckning 1863-07-13 med 16153 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:116 s.41, AID: v186755.b200.s41). Ägde gård och tomt nr 10 i Norrköpings norra kvarter, i kvarteret Krukan, taxerade till 9900 riksdaler riksmynt. Hon testamenterade all sin kvarlåtenskap "till bildande af en fond, hwaraf årligen skall utgå understöd åt i fattigdom efterlemnade enkor och oförsörjda dötter efter i Norrköping bosatta embets- och tjänstemän samt borgare, eller, med andra ord sagdt, åt sådane personer af qwinkön, som äro hänförliga till hwad man menar med pauvres honteux" (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:116 s.207, AID: v186755.b207).

TAB 4

Gustaf Fredrik Wadström, (son till Lars Niclas Wadström, Tab 3), född 1767 i Östra Eneby socken, Östergötlands län (källa: Norrköpings Östra Eneby CI:3 s.153, AID: v39462.b80.s153; AI:3 s.2, AID: v28295.b6.s2); överjägmästare; † 1800-04-14 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:53 s.489, AID: v79297.b252.s489). Bouppteckning 1800-08-21 med 2134 riksdaler banco i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:53 s.489, AID: v79297.b252.s489). Ägde ½ i mjöl och manufakturverket värt 2000 riksdaler banco samt ytterligare flera små gårdar i Norrköping. Gift 1793-05-18 i Norrköping med demoiselle Anna Sofia Schröder, född 1772 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1812-03-09 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:65 s.23, AID: v79309.b176.s23); bouppteckning 1812-03-28 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:65 s.23, AID: v79309.b176.s23); dotter till handlanden Carl Augustin Schröder och Sofia Catharina Meurschwig.

Barn:

 • Sofia Charlotta Wadström, född 1794. Blev omyndigförklarad och fick som förmyndare assessorn, RSO Carl Otto Hellman. Gift med godsägaren Johan Carlsson. Paret fick 1 dotter.
 • Lars August Wadström, född 1795; hovrättsauskultant.
 • Johanna Fredrika Wadström, född 1799, † 1804-12-20 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:57 s.486, AID: v79301.b486). Bouppteckning 1805-04-09 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:57 s.486, AID: v79301.b486).

TAB 6

Per Gustaf Wadström, (son till Carl Niclas Wadström, Tab 2), född 1747-05-11 i Stockholm; rådman i Norrköping; † 1828-03-08 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:81 s.207, AID: v79326.b207). Bouppteckning 1828-04-29 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:81 s.207, AID: v79326.b207). Ägde hälften i gården och tomterna nr 1 & 2 i norra kvarteret, kvadraten Jungfrun i Norrköping, med taxeringsvärde 2250 riksdaler banco; hälften i gårdarna och tomterna 12 & 13 samt den så kallade Renströmska tobakstomten i norra kvarteret, kvadraten Saltängen taxerade till 600 riksdaler banco; tobakstomten nr 5 & 6 i samma kvarter, kvadraten Nunnan taxerade till 300 riksdaler banco. Hade i bouppteckningen i fordran på brukspatron Tisell enligt revers 1825-05-10 på 6 månaders uppsägning och emot inteckning i säteriet Medhamra och underliggande hemman på 1862 riksdaler banco. Gift 1779-11-07 med jungfrun Ulrika Magdalena Lindroth, född 1757 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, † där 1825-07-14 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:78 s.48, AID: v79322.b181.s48); bouppteckning 1825-08-01 med 13458 riksdaler banco i tillgångar och 1900 riksdaler banco i skulder, utgörande 11557 riksdaler banco i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:78 s.48, AID: v79322.b181.s48); dotter till grosshandlaren och brukspatronen Michael Lindroth och Anna Margareta Drews.

Barn:

 • Gustava Carolina Wadström, född 1780 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län. Gift 1825 med kunglige hovpredikanten, kyrkoherden i Tyska församlingen i Stockholm, teologie doktorn Johan Anton August Lüdeke, född 1772-08-24 i Magdeburg, † 1838-12-26 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Wadström, född 1787; häradshövding, skald, översättare; † 1841. se Tab 7.
 • Lars Michael Jöns Niclas Wadström, född 1788 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, † ung.
 • Adolf Fredrik Wilhelm Wadström, född 1788 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län; fabrikör.

TAB 7

Carl Gustaf Wadström, (son till Per Gustaf Wadström, Tab 6), född 1787-01-18 i Norrköping, Östergötlands län; häradshövding; skald; översättare; † 1841-04-10 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift med demoiselle Catharina Sofia Boström, född 1803, † 1859.

Son:

 • Bernhard Wadström, född 1831; komminister; † 1918. se Tab 8.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman