Wachtmeister af Björkö nr 31

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö nr 31

Adlad 1578-05-24, introducerad på Riddarhuset 1649; Friherrlig 1651-04-08, introducerad på Riddarhuset 1652

TAB 1

Hans Wachtmeister, till Aunack i Keinis socken på Dagö, som han fick av Johan III 1575-04-30, samt Laakt i S:t Jürgens socken, som han 1578-06-22 förvärvade av Anders Keith, och Poll i S:t Jacobi socken, som han fick i förläning av svenska kronan 1581-06-15 alla i Estland. Trädde som ryttmästare för en fana tyska ryttare i svensk tjänst i början av 1570-talet (senast 1573) under det krig, som kung Johan III förde mot Ryssland om Estland. Adlad 1578-05-24. Företog i förening med Hans Eriksson till Brinkkala ett infall i Ryssland 1579. Fältöverste i Estland 1581 och kallar sig själv »Kungl. Maj:ts till Sverige fältmarskalk och välbeställda ryttmästare» 1582. En av delegaterna att underhandla med ryssarna om avslutandet av det treåriga stillestånd, som ingicks i Pliussa åminne 1583[1]. † 1590 (»strax efter 3/5») och begravd s. å. 8/5 i Reval, Estland. Gift med Beata Eriksdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten vid en ryttarfana Claes Vietinghoff), † 1600 och begravd s. å. 21/10 i Reval, Estland, dotter till ståthållaren och krigsöversten Erik Arvidsson Stålarm och Elin Fleming.

Barn:

 • Claës Wachtmeister, lantråd; † 1631. se Tab 2.
 • Beata Wachtmeister, levde 1661. Gift 1:o med amiralen Claës Uggla, † 1624; 2:o 1633-09-29 med överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1588, † 1648.
 • Axel Wachtmeister, † 1606 av ett fall på en värja i en djup grop vid Habsals gästgivaregård i Finland.

TAB 2

Claës Wachtmeister, (son till Hans Wachtmeister, Tab 1), till Aunack, Laakt och Poll m. m. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1611-08-13, vid kyrassiärerna 1622 och vid ridderskapet och adelns rusttjänst i Estland 1i625. Lantråd där s. å. † 1631 och begravd s. å. 3/3 i Reval, Estland. Gift med Elisabet Wrangel, † 1666 och begravd s. å. 16/2 i Reval, Estland, dotter till lantrådet i Estland Tönnes (Antonius) Wrangel, till Sauss, och Anna Lode.

Barn:

 • Elisabet Wachtmeister, † 1691. Gift 1634-11-26 i Reval, Estland med översten Berend von Gertten, adlad von Gertten, † 1665 i Stockholm. Paret fick 3 barn.
 • Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, född 1609; riksstallmästare, riksråd; † 1652. se Tab 3.
 • Anna Wachtmeister, född 1611, † 1685-10-31 och begravd 1686-03-08 i S:t Nikolai kyrka i Reval, Estland. Gift 1627 med ryttmästaren vid ridderskapets rusttjänst i Ingermanland och lantrådet i Estland Johan Brakel, till Maidel och Sochna, † 1651-05-14.
 • Beata Wachtmeister, † änka 1685 och begravd s. å. 26/1 i Reval, Estland. Gift med sin släkting, kaptenen Herman Wrangel, till Adinal.
 • Claës Wachtmeister, † ung.
 • Axel Wachtmeister, † ung.
 • Regina Wachtmeister, † 1653-05-26. Gift 1634-05-10 med överstelöjtnanten Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe, i hans 2:a gifte, född 1608-12-16 i Lode, † 1677-09-22. Paret fick 5 gemensamma barn.

TAB 3

Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, (son till Claës Wachtmeister, Tab 2), friherre till Björkö i Viborgs socken, Finland, arvherre till Aunach, Laakt och Poll, herre till Johannisberg i Lundby socken, Västmanlands län samt Verchen, Deijelsdorf och Selchis i Pommern. Född 1609-09-09 i Estland. Tjänade sig upp i polska, preussiska och tyska krigen till major vid kavalleriet. Överstelöjtnant 1631-03-26. Fick s. å. 26/3 Neuermühlens slottslän i Livland i förläning8. Överste för Östgöta ryttare 1637. Hovstallmästare 1640-08-13. Generalmajor av kavalleriet 1644-01-12. Lantråd i Estland s. å. Assessor i krigskollegium 1646-11-16. Krigsråd s. å. 26/11. Riksstallmästare 1647-05-11. Introducerad på riddarhuset 1649 under nr 11 i dåvarande svenneklassen, men ätten avfördes såsom upphöjd i friherrligt stånd ur matrikeln redan på 1660-talet vid den omnumrering av ätterna, som då ägde rum. Friherre 1651-04-08 med Björkö till friherreskap (introd. 1652 under nr 31). Riksråd 1651-04-10. Fullmyndig kommissarie till polska traktaten i Lübeck s. å. 9/7. † 1652-07-23 i Stockholm och begravd s. å. 1/11 i eget byggt gravkor i Riddarholmskyrkan, där hans friherrliga vapen, omgivet av sexton fädernes- och mödernesanors vapen, sattes upp. Han anförde 600 man rytteri i slaget vid Wittstock den 1636-09-24 och deltog med tapperhet i den långvariga kavallerifäktningen där. Gift 1634-03-18 i Heilbronn, Tyskland med friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fredrik von Hirschhorn), född 1613-03-20, † 1666-03-20 på Verchen, ett stort gods i Pommern, som vid arvskiftet efter henne tillföll sonen Bleckert, men i freden 1720 blev av preussiska kronan fråntaget släkten, dotter till översten och geheimerådet hos hertigen av Würtemberg, friherre Bleckert von Helmstedt och riksfriherrinnan Anna Margareta von Liebenstein.

Barn:

 • Eva Juliana Wachtmeister af Björkö, född 1639-07-28, † 1666-12-08 och begravd i grevliga Oxenstiernska graven i Uppsala domkyrka. Gift 1661-01-27 i Stockholm med riksrådet och kanslipresidenten, greve Bengt Oxenstierna af Korsholm och Wasa, i hans 1:a gifte, född 1623, † 1702.
 • Christina Eleonora Wachtmeister af Björkö, född 1640, † ogift och barnlös.
 • Hans, greve Wachtmeister af Johannishus, född 1641; generalguvernör; † 1714. se grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus.
 • Adam Claës Wachmeister af Björkö, friherre till Björkö, herre till Neuermühlen, Poll, Deijelsdorf och Johannisberg. Född 1642. Kaptenlöjtnant vid skånska kavalleriregementet 1661. Överstelöjtnant där 1665-02-10. Överste för Östgöta kavalleriregementet 1674-06-16. † ogift och barnlös 1675-06-18 vid Fehrbellin i Kur-Brandenburg (stupade).
 • Axel Wachmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker, född 1643; president; † 1699. se grevliga ätten Wachtmeister af Mälsåker.
 • Bleckert Wachtmeister af Björkö, född 1644; generallöjtnant, landshövding; † 1701. se Tab 4.
 • Anna Wachtmeister af Björkö, levde änka 1693. Gift 1663-10-25 i Stockholm med översten och guvernören, greve Gustaf Helmuth Lillie, född 1639, † 1684.
 • Fritz Wachtmeister af Björkö, född 1646; generalmajor; † 1723. se Tab 21.
 • Gustaf Wachtmeister af Björkö, döpt 1647-09-12 i Stockholm. Löjtnant vid Upplands regemente 1667-06-26. † ogift och barnlös 1671-04 i aug., troligen i Rom, Italien.
 • Agnes Margareta Wachtmeister af Björkö, döpt 1651-07-09 i Stockholm.
 • Carl Wachtmeister af Björkö, född posthumus 1653 före 9/2 i Stockholm. Fänrik vid Upplands regemente 1669-09-24 och vid livgardet 1672-07-15. † ogift och barnlös 1673-05-14.

TAB 4

Bleckert Wachtmeister af Björkö, (son till Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, Tab 3), friherre till Deijelsdorf i Pommern, herre till Verchen i Pommern, Rotenberg i Östra Stenby socken, Östergötlands län och Vindö i Eds kapells socken, Kalmar län. Född 1644-04-26 i Stockholm (23/2 enl. vapnet i Kalmar kyrka ). Grand-musquetaire i fransk tjänst 1666. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1667-06-07. Ryttmästare där 1672-07-27. Överstelöjtnant 1674-06-16. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1677-05-04. Generalmajor av kavalleriet samt landshövding i Kalmar län och på Öland 1695-03-11. Generallöjtnant 1700-07-18. † 1701-04-30 i Reval, Estland, begravd 1702-02-12 i Kalmar stads kyrka. Han kommenderade kavalleriet på högra flygeln i slaget vid Narva 1700-11-30. Gift 1679-12-29 i Pudagla med Barbara Christina Wolffradt, född 1659, † 1726 i Kalmar, dotter till regeringsrådet och kanslern Herman Wolffradt och Christina Rehnskiöld.

Barn:

 • Agnes Christina Wachtmeister af Björkö, född 1680, † 1750-05-07 på Åkerholms herrgård, Lofta socken, Kalmar län. Gift 1696 med överstelöjtnanten, friherre Claës Creutz, född 1674-01-28 i Stockholm, † 1704-07-17. Paret fick 5 barn.
 • Barbara Hedvig Wachtmeister af Björkö, född 1681, † ung.
 • Carl Hans Wachtmeister af Björkö, till Rotenberg och Vindö m. m. Född 1682-04-27 Tuna s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1693-04-01. Konstapel vid amiralitetet 1697. Underlöjtnant där 1698-12-07. Överlöjtnant 1700-03-20. Livdrabant 1702-04-01. Ord. skeppskapten s. å. 22/12. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Schoutbynacht 1712-12-29. Vice amiral 1715-02-28. Amiral 1723-08-04. President i amiralitetskollegium 1727-08-14. † barnlös 1731-01-31 i Stockholm och bisatt i Riddarholmskyrkan samt begravd i Sköldinge kyrka Södermanlands län. Gift med Beata Jacquette Ribbing, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736-11-22 med överjägmästaren, greve Carl Gustaf Spens, född 1682, † 1751), döpt 1692-12-21 i Stockholm, † där 1760-01-30 och begravd i Sköldinge kyrka, där en minnestavla över henne finns, dotter till lagmannen Sven Ribbing och hans 2:a fru Sigrid Beata Fleming.
 • Bleckert Wachtmeister af Björkö, född 1684-05-31 på Tuna. Konstapel vid amiralitetet. † 1699-01-31 enligt vapnet i Kalmar kyrka.
 • Barbara Hedvig Wachtmeister af Björkö, döpt 1685-07-04 på Tuna, † 1743-02-14. Gift 1717-06-02 på Rotenberg med överstelöjtnanten Nils Lilliehöök af Fårdala, född 1690, † 1746.
 • Adam Herman Wachtmeister af Björkö, född 1686. Konstapel vid amiralitetet 1700-10-29. Permitterad att resa utrikes 1702-04-17. Överlöjtnant s. å. 22/12. † ogift 1703-01-19 på ön Ceylon.
 • Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, född 1688. Överstelöjtnant. † 1751. se Tab 5.
 • Charlotta Aurora Wachtmeister af Björkö, döpt 1690-05-04 på Tuna, † 1718 och begravd s. å. 29/4 i Ystad. Gift med överstelöjtnanten vid drottningens livregemente i Pommern med överstes karaktär Carl Ignatius de Silva, född 1681 i Frankrike, † barnlös 1738.
 • Eva Juliana, född 1692, † 1727-07-22 på Rotenberg och begravd s. å. 23/7 i Ekebyborna kyrka Östergötlands län. Gift 1717-12-29 på Rotenberg med ryttmästaren, friherre Lars Sparre, född 1691, † 1721.
 • Erik Wachtmeister af Björkö, till Deijelsdorf. Född 1693. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1705. Fänrik vid elbingska regementet till fot 1711-06-15. Sekundlöjtnant där 1712-10-19. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1713-03-17. Konfirmationsfullmakt 1715-01-12. Löjtnant vid livregementet till häst 1717-11-29. Livdrabant 1718-10-12. Korpral vid livdrabantkåren 1721-05-27. Vice överjägmästare i Pommern och på Rügen 1742. Ord. överjägmästare och tillika överste för pommerska adelsfaneregementet 1745-10-07. RSO 1748-11-07. Generalmajor av kavalleriet 1757-05-09. Avsked 1758. † barnlös 1761-01-31. Han var bland annat med vid Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, men befriade sig själv, samt bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o med Agneta Lovisa Kettenburg, † 1758. Gift 2:o 1759 med den förras brorsdotter Augusta Lovisa Kettenburg.
 • Fritz Wachtmeister af Björkö, född 1694. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1711. Avsked varifrån 1714-10-12. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715-08-09. Löjtnant där 1717-11-25. Kapten 1718-02-24. † ogift och barnlös 1719-11-22 i Stockholm.
 • Ulrika Wachtmeister af Björkö, född 1696, † 1698.
 • Anna Eleonora Wachtmeister af Björkö, född 1700-07-15, † 1778-08-23 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1718-08-17 på Rotenberg med sin svågers sysslings son, översten, friherre Conrad Sparre, född 1680, † 1744.

TAB 5

Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, (son till Bleckert Wachtmeister af Björkö, Tab 4), till Rotenberg och Vindö. Född 1688-07-12 på Tuna, Östergötlands län. Förare vid livgardet 1705. Fältväbel där s. å. Fänrik 1706-07-21. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1708-03. Ryttmästare där s. å. 5/12. Majors karaktär 1722-04-20. Överstelöjtnants avsked 1741-12-23. RSO 1748-11-07. † 1751-01-08 på Vindö. Han var bl. a. med vid Holovzin och Poltava samt blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Kasan, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1730-10-30 med sin kusins dotter, grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus, född 1715-01-12, † 1750-11-20 på Vindö, dotter till amiralen och amiralitetsrådet, greve Carl Hans Wachtmeister af Johannishus och hans 1:a fru, grevinnan Ulrika Magdalena Stenbock.

Barn:

 • Barbara Ulrika Henrietta Wachtmeister af Björkö, född 1734-06-07 på Rotenberg, † ogift och barnlös 1797-08-12 på Tistad.
 • Bleckert Wachtmeister af Björkö, född 1735-09-05 på Rotenberg, † 1736-01-26 på Åkerholm, Lofta socken, Kalmar län.
 • Eva Magdalena Wachtmeister af Björkö, född 1736-09-27 på Rotenberg, † 1738-03-31.
 • Sofia Lovisa Wachtmeister af Björkö, född 1738-02-26 på Rotenberg, † 1739-04-09.
 • Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö, född 1739-04-10 på Rotenberg, † 1806-02-26 i Stockholm och ligger jämte sin man begravd i Falkenbergska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1761-07-12 på Tistad med riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, född 1722. † 1795.
 • Carl Adam, greve Wachtmeister (ej introd.), född 1740-05-27 på Rotenberg. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1748. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1751-08-01. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1756-10-11 och vid livgardet 1757-10-10. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1763-06-21. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1770. Stabskapten vid livgardet 1772-02-12. RSO s. å. 28/5. Överstelöjtnant i armén s. å. 13/9. Överste för Jämtlands regemente 1776-12-20. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf 1781-07-01. KSO 1782-09-01. Överste för garnisonsregementet i Göteborg samt kommendant där 1785-03-07. Vice guvernör för bemälde kronprins 1787-07-16. KmstkSO s. å. 26/11. Avsked från alla sina ämbeten 1789-03-12. Överstemarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena samt en av rikets herrar 1792-08-19. Åbo universitets kansler 1793-01-18. RoKavKMO 1794-11-24. Greve 1799-11-09 vid kronprins Gustafs födelse, men tog aldrig introduktion. RCXIII:sO 1811-05-27. † ogift och barnlös 1820-06-29 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget från 1760 års början till dess slut samt var därunder med i stormningen av Prentzlow s. å. i sept. och träffningen vid Neukahlen 1762-01-00. Blev den 3 juli 1788 vid konung Gustaf III:s avresa till finska kriget befalld att hava överbefälet i Stockholm över alla därvarande trupper samt, genom särskilt brev, även över den del av livgardet, som kvarblev där till krigets slut. Stod i mycken nåd hos kungen, särdeles för sin utmärkthet såsom ledare för den unge kronprinsen, men föll i onåd 1789 för sin protest emot säkerhetsaktens införande och avskedades från alla sina ämbeten, varefter han i nov. samma år utflyttade till det av honom och brodern gemensamt innehavda länsgodset Deijelsdorf i svenska Pommern.
 • Bleckert Gustaf Wachtmeister af Björkö, född 1741-10-12 i Värna socken, Östergötlands län, † 1742-12-19 på Vindö.
 • Agneta Gustava Wachtmeister af Björkö, född 1742-09-26 på Vindö, † 1770-12-22 på Ribbingsberg (i barnsäng med barnet). Gift 1766-09-09 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län med majoren Lars Wahlfelt, född 1719, † 1802.
 • Charlotta Wachtmeister af Björkö, född 1743-11-19 på Vindö säteri, Östra Eds socken, Kalmar län (källa: Genline ID 209.20.53300, 2171.10.24200), † 1791-09-06 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län, begravd 6/9 (kräftan, 48 år gammal, källa: Genline ID 2171.3.53600). Gift 1761-05-03 i Stockholm med sin farfars sysslings son, översten, RSO, greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss, född 1717-11-10 (källa: Genline ID 2171.10.24200), † 1794-01-31 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län (slag, 76 år gammal, källa: Genline ID 2171.3.53800). Paret fick 6 barn.
 • Axel Vilhelm Wachtmeister af Björkö, född 1745; överste; † 1795. se Tab 6.
 • Anna Magdalena Wachtmeister af Björkö, född 1746-07-28 på Rotenberg, † 1782-08-07 i Norrköping. Gift 1768-04-05 med konteramiralen och landshövdingen, friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, i hans 1:a gifte, född 1738, † 1814.
 • Sofia Lovisa Wachtmeister af Björkö, född 1747-08-26 på Vindö säteri, Östra Eds socken, Kalmar län, † 1812-01-23 på Upplo. Gift 1773-07-23 med sin systers svåger, kaptenen Svante Wahlfelt, född 1726, † 1797.
 • Hans Wachtmeister af Björkö, född 1750-01-06 på Vindö säteri, Östra Eds socken, Kalmar län, † ung.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Sammanställt av: Mattias Loman