Von Seltzen

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Gravhäll över handlanden Christoffer von Seltzen och hans 1:a fru i Kalmar Domkyrka. På kalkstenens mitt ett adligt vapen (ginbalk belagd med tre stjärnor) inom en bladkrans samt ringformig inskrift: ”CHRIESTOFER VON SEHLTZEN CATHARINA HINGSTMANS”.. Catharina är dock begravd på kyrkogården tillsammans med sina två barn Anna Lisken och Johan Henrik, som alla dog i pesten.

Christoffer von Seltzen, född 1670: handlande; skeppsredare och ägnade sig åt utrikes sjöfart; † 1740 i Kalmar, Kalmar län. Förteckning över fast och lös egendom 1712-05-28 med 4662 daler silvermynt i tillgångar, 2067 daler silvermynt i skulder och 2594 daler silvermynt i behållning för delning mellan sönerna Christoffer och Peter (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:1 s.399, AID: v78324.b201.s399). Gift 1:o med jungfrun Catharina Hingstman, † 1710-11 (pest), dotter till handlanden Albrekt Hingstman d.ä.; 2:o 1712 med jungfrun Catharina Pauli, † före 1729; 3:o med jungfrun Catharina Aspelund.

Barn 1:o:

 • Christoffer von Seltzen, född 1697; handlande, skeppsredare, kapten; † 1763. se Tab 2.
 • Peter von Seltzen, född 1706; handlande; † 1753. se Tab .
 • Anna Lisken von Seltzen, † barn.
 • Johan Henrik von Seltzen, † barn.

Barn 2:o:

 • Catharina Magdalena von Seltzen, född 1713 i Kalmar, † där 1771. Gift 1733 med häradshövdingen över Öland Georg Swebilius, född 1699, † 1763 i Kalmar. Paret fick 7 barn.
 • Jonas von Seltzen, född 1715; handlande; † 1779. se Tab .

TAB 2

Christoffer von Seltzen, (son till Christoffer von Seltzen, Tab 1), född 1697; handlande; skeppsredare; kapten vid Kalmar stads borgarbeväpning; † 1763-01-06 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län (66 år gammal, källa: Kalmar stadsförsamling EI:1 s.213, AID: v34508.b110.s213). Bouppteckning 1763-04-26 med 32039 daler silvermynt i behållning (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:14 s.167, AID: v78337.b88.s167). Ägde hus vid Kvarntorget nr 37 (med tapeter i 5 rum) i Kalmar med utfärdat fastebrev 1733-03-07, samt ytterligare flera fastigheter i Kalmar samt ½ i en fastighet i Figeholms köping, bestående av mangårdsbyggnad och uthus, inköpt 1761-09-25 för 230 daler silvermynt. Ägde även gallionen Junius om 24 läster värd 3000 daler silvermynt; gallionen Christina Althea om 19 läster 2000 daler silvermynt med flera; vidare fanns i boet guld, förgyllt & oförgyllt silver, tenn, porslin, möbler och husgeråd, en stor samling böcker, vagnar och kreatur, kramvaror samt diverse varor Gift med jungfrun Catharina Brita Strickert, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1767 med statskommissarien Johan Ruther, † barnlös 1784-05-06 i Stockholm), född 1728 i Stockholm, † där 1798, dotter till komministern i Storkyrkan i Stockholm Johan Strickert och Margareta Berg Possieth.

Barn:

 • Hedda Althea von Seltzen, född 1752 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † ogift och barnlös 1794-04-14 i Klara församling, Stockholm, begravd 19/4 (slag, 38 år gammal, källa: Klara FIa:5 s.15, AID: v87408.b12.s15).
 • Christina Brita von Seltzen, född 1756 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † 1838-07-18 i Klara församling, Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.502, AID: v223172.b5690.s502). Bouppteckning 1838-10-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.502, AID: v223172.b5690.s502). Gift med statssekreteraren Carl Gustaf Kökeritz, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1779 i Riddarholmskyrkan, Stockholm med jungfrun Sofia Modin, född 1751, † 1784-04-04 i Jakobs församling, Stockholm, begravd i Klara församling, dotter till grosshandlaren, skeppsredaren, riksdagsmannen och taxeringsmannen Nils Modin och Catharina Sofia Asplund), född 1745-06-10 i Svea artilleriregementes församling, Stockholm, döpt 12/6 (källa: Svea artilleriregementes församling CI:2 s.86, AID: v90402.b86), † 1818-08-27 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:407 s.1361, AID: v223046.b5880.s1361). Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Per von Seltzen, född 1761; hovkamrer, bokhållare; † 1815. se Tab 3.

TAB 3

Per von Seltzen, (son till Christoffer von Seltzen, Tab 2), född 1761 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län; kamrer i änkedrottning Sofia Magdalenas hovkontor; bokhållare i statskontoret; † 1815-08-10 i Klara församling, Stockholm, begravd 16/8 (nervfeber, 54 år gammal, källa: Klara FIa:6 s.71, AID: v87409.b41.s71; Nedre Borgrätten F6:21 s.341, AID: v433448.b3440.s341). Bouppteckning 1815-09-11 med 4089 riksdaler banco i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.341, AID: v433448.b3440.s341). Gift 1:o med jungfrun Ulrika Modin, född 1758 i Stockholm, † 1803-11-24 i Klara församling, Stockholm, begravd 2/12 (lungsot, 43 år gammal, källa: Klara FIa:5 s.211, AID: v87408.b110.s211; Nedre Borgrätten F6:18 s.473, AID: v433445.b4810.s473); bouppteckning 1804-02-20 med 2897 riksdaler banco i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:18 s.473, AID: v433445.b4810.s473); ägde stenhus på Drottninggatan i kvarteret Sporren nr 15 värt 3933 riksdaler banco; dotter till grosshandlaren, skeppsredaren, riksdagsmannen och taxeringsmannen Nils Modin och Catharina Sofia Asplund; 2:o med jungfrun Anna Elisabet Klintin, född 1760, † barnlös 1813-09-08 i Klara församling, Stockholm, begravd 15/9 (53 år gammal, källa: Nedre Borgrätten F6:20 s.801, AID: v433447a.b8240.s801); bouppteckning 1814-01-05 (källa: Nedre Borgrätten F6:20 s.801, AID: v433447a.b8240.s801).

Barn 1:o:

 • Nils Ulrik von Seltzen, född 1794 i Klara församling, Stockholm, † där 1796-04-07, begravd 9/4 (2 år gammal, källa: Klara FIa:5 s.99, AID: v87408.b54.s99).
 • Per Christoffer von Seltzen, född 1795 i Klara församling, Stockholm; kontorsskrivare; † 1812-02-05 i Klara församling, Stockholm, begravd 10/2 (lungsot, 17 år gammal, källa: Klara FIa:6 s.19, AID: v87409.b15.s19).
 • Johan Ulrik von Seltzen, född 1798 i Klara församling, Stockholm, † där 1799-04-23, begravd 26/4 (slag, 1 år gammal, källa: Klara FIa:5 s.143, AID: v87408.b76.s143).
 • Carl Wilhelm von Seltzen, född 1799 i Klara församling, Stockholm; kammarskrivare i änkedrottning Sofia Magdalenas hovstat; grosshandlare; † ogift och barnlös 1825-10-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 16/11 i Klara församling (lungsot, 26 år gammal, källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:5 s.145, AID: v90749.b770.s145; Nedre Borgrätten F6:25 s.428, AID: v433452.b4310.s428). Bouppteckning 1825-11-26 med 2916 riksdaler banco i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:25 s.428, AID: v433452.b4310.s428).
 • Ulrika Sofia von Seltzen, född 1801 i Klara församling, Stockholm, † 1846-07-04 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 11/7 i Klara församling (vattusot, 44 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:4 s.675, AID: v86436a.b343.s675). Gift 1826-04-25 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Klara EI:6 s.169, AID: v87377.b88.s169) med krigsrådet Carl Jakob Salomon, född 1784-12-09 i Stockholm, † där 1850-02-06. Paret fick 1 dotter.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Fabian Baehrendtz - Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening, II. Kalmar Domkyrkas Grafvar och Epitafier (1900). Forskare: Mattias Loman