Von Schoting

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Rudolf von Schoting, (son till Johan von Schoting), rådman i Göteborg; † där 1643-03-19. Gift med jungfrun Gertrud Diedrichsdotter von Heimskirch, född 15??, † 1634-07-10 i Göteborg.

Son:

Timon von Schoting, född 1603; rådman och burggreve i Göteborg; † 1676 i Ronneby, Blekinge lä, begravd 12/1. Gift 1:o 1623-03-09 i Göteborg med jungfrun Clara Du Rées, född 1603-03-08 i Amsterdam, Nederländerna, † 1642-09-05 i Göteborg (barnsäng), dotter till handlanden, borgaren och justitiepresidenten Jakob Du Rées och Maria van Sommern; 2:o med jungfrun Barbara Peatze, född 1610, † 1658.

Barn 1:o:

 • Maria von Schoting, född 1624-01-16 i Göteborg, † 1688-03-29 i Stockholm. Gift 1646-03-03 i Stockholm med apotekaren Georg Christian Daurer, född 1618-12-06 i Prag, † 1664-03-24 i Stockholm. Han blev förlamad år 1661 och sängliggande till sin död. Maria övertog efter sin makes död dennes privilegier och drev apoteket vidare. Paret fick 7 barn.
 • Jakob von Schoting, född 1625; tullnär; † 1692. se Tab 2.
 • Johan von Schoting, född 1627; borgmästare; † 1692. se Tab 3.
 • Paul von Schoting, född 1629; handlande; † 1677. se Tab 6.
 • Daniel von Schoting, född 1630-11-11 i Göteborg, † ung.
 • Anna von Schoting, född 1632-12-15 i Göteborg. Gift 1656-11-16 i Stockholm med borgaren Hans Hasselhouhen, i hans 1: äktenskap.
 • Gertrud von Schoting, född 1634-03-20 i Göteborg. Gift 1652 med Conrad Gerken.
 • Abraham von Schoting, född 1636 i Göteborg; † 1647 i Italien.
 • Clara von Schoting, född 1637-05-16 i Göteborg, † 1697 i Karlskrona. Gift 1:o 1661-01-27 med fältskären Christian Wendt. 2:o med köpmannen i Karlskrona Claus Clausson Locherwitz d y, född 1647.
 • Isak von Schoting, född 1638; köpman, assessor; † 1707. se Tab 13.
 • Constantia von Schoting, född 1640-12-31 i Göteborg, † 1682-12-16. Gift 1664-11-22 med tullnären i Ronneby Henrik Woltersson, † 1684.
 • Rebecka von Schoting, född 1642-09-05 i Göteborg, † 1661-03-25 i Ronneby, Blekinge län, begravd 29/3.

TAB 3

Johan von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 1), född 1627-02-21 i Göteborg; rådman i Ronneby 1663; justitieborgmästare där 1671-11-20; † 1692-01-31 i Karlskrona. Gift 1:o 1651-09-07 i Ronneby med jungfrun Inger Bützow, † 1652-08-29 i Ronneby, Blekinge län, sannolikt dotter till rådmannen i Ronneby Ludvig Bützow och Bodel; 2:o 1653-12-18 med jungfrun Hedvig von Westhausen, † 1711-06-19 i Karlskrona, Blekinge län, dotter till rådmannen i Ronneby Wolter Henriksson von Westhausen och Sidsela Persdotter.

Son 1:o:

 • Jakob von Schoting, född och † 1652 i Ronneby, Blekinge län, begravd samtidigt som modern.

Barn 2:o:

 • Johan von Schoting, född 1654; sekreterare; † ogift och barnlös 1715.
 • Wolter von Schoting, född 1655; handlande; † 1689. se Tab 4.
 • Inger von Schoting, född 1657 i Ronneby, † där samma år.
 • Arnold von Schoting, född 1658; rådman; † 1716. se Tab 5.
 • Maria von Schoting, född 1659 i Ronneby, Blekinge län, † 1727-09-08 i Karlskrona, Blekinge län. Gift 1:o med handlanden i Karlskrona Hieronymus Möller, född 16(50) i Danmark, † 1686 i Karlskrona, Blekinge län; 2:o med justitieborgmästaren i Karlskrona Mattias Elers, född 1670, † 1732.
 • Lisbet von Schoting, född 1661, döpt 1/3 i Ronneby, Blekinge län, † där 1663.
 • Henrik von Schoting, född 1662 i Ronneby, Blekinge län, döpt 9/4; handlande i Karlskrona; † 1705-07-18 i Karlskrona, Blekinge län.
 • Hans Jakob von Schoting, född 1663-10-14 i Ronneby, Blekinge län; handlande i Karlskrona; † där 1702-07-05.
 • Ambrosius von Schoting, född 1664 i Ronneby, Blekinge län, † ung.
 • Helena von Schoting, född 1666 i Ronneby, Blekinge län. Gift 1684-10-29 med handlanden i Ronneby och Karlskrona Jakob Schlyter, född 1650-01-11 i Ronneby, Blekinge län, † 1711 i Karlskrona, Blekinge län.
 • Christian von Schoting, född 1667-05-16 i Ronneby, Blekinge län, † där samma år och begravd 20/9.
 • Cecilia von Schoting, född 1668 i Ronneby, Blekinge län, döpt 2/12, † 1729-02-19 i Karlskrona, Blekinge län. Gift där 1693-12-22 med rådmannen i Karlskrona Jeuns Du Rées, † 1737 i Karlskrona, Blekinge län.
 • Hellvig von Schoting, född 1670 i Ronneby, Blekinge län, döpt 22/6, † där samma år och begravd 11/11.
 • Carl von Schoting, född 1673 i Ronneby, Blekinge län, döpt 27/2; underlöjtnant vid amiralitetet; † 1708-12-09 på fregatten Wolgast, under expeditionen mot Nyen.
 • Isak von Schoting, född 1675 i Ronneby, Blekinge län, döpt 13/8, † 1707 i Karlskrona, Blekinge län.
 • Magdalena von Schoting. Gift med Johan Tauenberg, † 1710 i Karlshamn, Blekinge län.

TAB 5

Arnold von Schoting, (son till Johan von Schoting, Tab 3), född 1658 i Ronneby, Blekinge län, döpt 1658-06-09; avlade borgared som handlande i Karlskrona 1684-10-08; † 1716-02-10 i Karlskrona, Blekinge län. Gift med jungfrun Brita Westenheim, † 1749 i Karlskrona, Blekinge län, begravd 31/5 i Ronneby, dotter till tullnären Johan Andersson och Christina Standorph.

Barn:

 • N.N, begravd i Ronneby 1699.
 • Arnold von Schoting.
 • Catharina Beata von Schoting, född 1691-04-12, † barnlös 1770-04-22 i Stockholm. Hon ägde en värdefull silversamling, som hon efter sin makes död sålde, och för försäljningssumman köpte hon på 1760-talet Boserups slott i Risekatslösa socken, och gjorde det 1770 till fideikommiss för sin mans brorson Conrad Wilhelm Ankarcrona. Gift 1712-02-28 med sin syssling, amiralen, amiralitetsrådet och landshövdingen i Stockholms län, KSO Theodor Christophers, adlad Ankarcrona, född 1687-02-15 i Karlskrona, Blekinge län, † barnlös 1750-11-02 i Stockholm.

TAB 6

Paul von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 1), född 1629-02-16; handlande i Ronneby; kyrkvärd 1669-08-30; invaldes 1671-03-27 bland stadens 16 mån; kapten för stadsvakten 1677-01-15. † 1677-11-25 i Ronneby, Blekinge län. Gift 1656-06-25 med jungfrun Catharina von Westhausen, född 1638-02-28 i Ronneby, Blekinge län, † 1722-01-07, dotter till Wolter Henriksson von Westhausen och Sidsela Persdotter.

Barn:

 • Paul von Schoting, född 1657; borgmästare; † 1717. se Tab 7.
 • Clara von Schoting, född 1657 i Ronneby, Blekinge län, † där samma år.
 • Catharina von Schoting, född 1660 i Ronneby, Blekinge län, † där 1689. Gift med handlanden i Karlskrona Fredrik Schenck, i hans 1:a äktenskap, † 1700 i Karlskrona, Blekinge län.
 • Lisbet von Schoting, född 1661 i Ronneby, Blekinge län, † där 1663.
 • Rudolf von Schoting, född 1664; rådman, handlande; † 1698. se Tab 10.
 • Jacob von Schoting, född 1661; handlande. se Tab 12.
 • Anna von Schoting, född 1665 i Karlskrona, Blekinge län, döpt 23/8, † där 1695-07-07. Gift 1688-05-30 med borgmästaren i Karlskrona Wilhelm Schlyter, † 1700.
 • Cecilia von Schoting, född 1667-10-22 i Ronneby, Blekinge län, döpt 27/11, † 1699-04-29 i Karlskrona, Blekinge län. Gift 1686-02-16 med handlanden och rådmannen i Karlskrona Theodor Christophers, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1701-12-29 med jungfrun Eva Catharina Schaeij, i hennes 1:a äktenskap, född 1684-09-11, † 1767-10-19 på Tärnö och begravd 1767-10-31, dotter till borgmästaren i Karlshamn Peter Schaeij och Elisabet Broomé), född 1655-09-03 i Ronneby, Blekinge län, † 1710-03-09. Paret fick 3 gemensamma söner och blev stamföräldrar till adliga ätten Ankarcrona.
 • Clara von Schoting, född 1671 i Ronneby, Blekinge län. Gift 1693-11-22 i Karlskrona med rådmannen där Sivert Cuur, † 1732.

TAB 7

Paul von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 6), född 1657; avlade borgared som köpman i Karlskrona 1684-10-08; avlade rådmansed 1696-01-20; assessor i Stora Sjötullsrätten 1696-06-10; handelsborgmästare i Karlskrona 1700-10-23; † där 1717-11-01. Gift med jungfrun Anna Maria Lenk, † 1728-07-25 i Karlskrona, Blekinge län.

Barn:

 • David von Schoting, faktor; † troligen ogift 176(3).
 • Paul von Schoting, rådman; † före 1755. se Tab 8.
 • Catharina Maria von Schoting, född 1685-07-04, † barnlös 1759-05-04 på Skenäs, Östra Husby socken, Östergötlands län. Gift 172(7) med majoren, RSO Carl Roland, adlad von Roland, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1718-01-28 med jungfrun Helena Catharina Göthe, född 1699-11-11 i Linköping, † 1726-05-04 på Skenäs, Östra Husby socken, Östergötlands län, dotter till provinsialtullinspektorn i Östergötland, arrendatorn av kungliga ladugården Skenäs Lars Magnusson Göthe och Sara Friese), född 1684-10-30 i Stockholm, † 1761-06-04 på Skenäs, Östra Husby socken, Östergötlands län.
 • Magdalena von Schoting, född 168(8), † ogift och barnlös 1776-04-05 i Ronneby, Blekinge län (88 år gammal).
 • Anna Cecilia von Schoting, född 169(7), † ogift och barnlös 1774-11-23 i Ronneby, Blekinge län (77 år gammal).

TAB 8

Paul von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 7), faktor vid gevärsfaktoriet i Ronneby till år 1726; rådman i Karlskrona 1738-12-23; † före 1755-09-10, då förmyndare för barnen utsågs. Gift 1:o med sin systers svägerska Margareta Roland, född 1689 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 18/9, † 1726-02-08 i Örebro, Örebro län, dotter till borgaren och kryddkrämaren Roland Eliæson och Brita Ångerman; 2:o 1727-01-10 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Margareta Sohm.

Barn 1:o:

 • Brita Maria von Schoting, född 1720-06-01, † 1771-03-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:221 s.1130, AID: v222815.b1130). Bouppteckning 1771-05-18 med 1194094 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:221 s.1130, AID: v222815.b1130). Gift med grosshandlaren i Stockholm Roland Schröder, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1772 i Storkyrkan med jungfrun Hedvig Tottie, född 1748 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till grosshandlaren och direktören, RVO Charles Tottie och Maria Arfwedson), född 1714 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen AI:4 s.19, AID: v90438.b16.s19), † 1773-01-22 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (59½ år gammal). Paret fick 9 gemensamma barn.
 • Paul Roland von Schoting, född 1721; kapten, ekipagemästare; † 1760. se Tab 9.
 • Catharina Margareta von Schoting, född 1722-10-07.
 • Anna Juliana von Schoting, född 1723-01-07. Gift med handlanden i Stockholm Carl Höök.
 • Conrad David von Schoting.

Barn 2:o:

 • Fredrika Charlotta von Schoting.
 • Agneta Cecilia von Schoting, född 1737-01-21, † 1813-04-16 i Stockholm. Gift 1766 med direktören Samuel Schröder, adlad Schröderstierna, född 1720-06-10 i Stockholm, † där 1779-01-03 och begravd i Storkyrkan. Paret fick 4 barn.
 • Johan Martin von Schoting, levde 1763.
 • Timon von Schoting, † före 1763.

TAB 9

Paul Roland von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 8), född 1721-07-30; kapten; ekipagemästare vid svenska ostindiska kompaniet; † 1760-07-19 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län. Gift 1755 i Göteborg med jungfrun Gertrud Tham, född 1727, döpt 12/11, † 1761 i Göteborg och begravd där samma år 8/5, dotter till assessorn i kommersekollegium Vollrath Tham och hans 1:a fru Anna Dorothea Biehusen.

Döttrar:

 • Margareta Elisabet von Schoting, född 1756-08-09, † barnlös 1780-06-05 i Helsingborg, Malmöhus län. Gift 1779-12-?? i Göteborg med majoren, friherre Nils Ollonberg, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1788-07-06 på Värhulta, Västermo socken med sin svågers halvbrors änka Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, från vilken han skildes, född 1762-04-23, † 1837-07-27 på Hälltorp, Grävie socken, dotter till kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström och Anna Margareta Rosenstam), född 1746, † 1805.
 • Anna Dorothea von Schoting, född 1757, † 1802-07-27 i Malma socken, Skaraborgs län. Gift med handlanden, fabrikören och riksdagsmannen Johan Henrik Damm, född 1740, † 1798-04-29 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, begravd 3/5 (källa: Göteborgs Kristine CI:5 s.221, AID: v12266.b113.s221). Paret fick 8 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman