Von Kothen nr 995

Från Biografiska anteckningar

Version från den 24 februari 2014 kl. 18.02 av Loman (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Adliga ätten von Kothen nr 995

Adlad 1681-04-30, introducerad på Riddarhuset 1682.

TAB 14

Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, (son till Christoffer Kothen, Tab 1), född 1662-07-15 på Nyenskans; pikenerare vid livgardet 1680; adlad 1681-04-30 jämte brodern (introducerad 1682 under nr 995); sergeant vid Närkes och Värmlands reg:te 1683-01-15; fänrik vid Närkes och Värmlands reg:te 1683-11-23; löjtnant 1688-11-03; regementskvartermästare 1695-07-20; kapten 1699-01-29; major 1709-10-21; konfirmationsfullmakt 1710-11-22; överstelöjtnant vid Jönköpings infanterireg:te 1712-04-13; överstes karaktär 1715-11-09; † 1736-07-05, begravd i Millesviks kyrka, Värmlands län. Han blev 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt skjuten genom bröstet och 1710 fången av preussarna och insatt på Küstrins fästning, varifrån han efter tre månader rymde. Blev 1716-05-01 på nytt preussisk krigsfånge men kom hem följande år. Gift 1:o 1698-03-07 med jungfrun Maria Eding, född 1674-04-01, † 1708-03-01, dotter till häradshövdingen Henrik Larsson Eding, adlad Eding och hans 1:a fru Agneta Hjort; 2:o 1708 på Uggleberg med jungfrun Beata Roos af Hjelmsäter och Ester Uggla.

Barn 1:o:

 • Henrik Johan von Kothen, född 1692-03-14, † s å 8/9.
 • Reinhold von Kothen, född 1693-01-26, † 1702-07-31.
 • Carl Johan von Kothen, född 1694-02-22 i Värmland; sergeant vid Närkes och Värmlands reg:te 1709; fältväbel vid Närkes och Värmlands reg:te 1710-02-26; adjutant 1711-10-13; löjtnant 1712-09-19; kaptenlöjtnant 1716-07-19; stabskapten 1719-12-31; premiärkapten 1737-10-17; RSO 1748-11-07; major 1748-11-24; överstelöjtnant 1751-04-23; † ogift och barnlös 1756-03-02. Han bevistade slaget vid Gadehusch 1712-12-09, blev fången vid Tönningen men flydde 1712-11.
 • Axel Christoffer von Kothen, född 1695; överstelöjtnant; † 1757. se Tab 15.
 • Anna Maria von Kothen, född 1697-01-20, döpt 7/3 i Kils sn, † 1739-09-30 på Lökene, Kils sn, begravd i Kils kyrka. Gift 1:o 1730 med majoren Jonas Gyllenspetz, född 1682, † 1737; 2:o 1738-11-09 i Kils sn med sin 1:a mans kusin, löjtnanten Jonas Granfeldt från Dal, i hans 2:a äktenskap, född 1696, † 1759.
 • Mats von Kothen, född 1699-02-09, † ung.
 • Brita Christina von Kothen, född 1700-03-17, † 1790-03-23. Gift med majoren Jakob Lagercrantz, född 1692, † 1773.
 • Fredrik von Kothen, född 1701; överstelöjtnant; † 1765. se Tab 17.
 • Hedvig Sofia von Kothen, född 1702-08-25, † s å 7/12.
 • Gustaf Reinhold von Kothen, född 1703; vice notarie; † 1761. se Tab 23.
 • Magnus Adolf von Kothen, friherre von Kothen, född 1704; krigsråd, landshövding, RNO; † 1775. se friherrliga ätten von Kothen.
 • Henrik Volmar von Kothen, född 1708-03-09, † ung.

TAB 15

Axel Christoffer von Kothen, (son till Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, Tab 14), till Åbylund, Strå sn; född 1695-03-24; sergeant vid Nerike och Värmlands reg:te 1710; fänrik där 1712; löjtnant vid Jönköpings infanterireg:te 1714; kapten vid förstnämnda reg:te 1717; R S O 1748; överstelöjtnants avsked; † 1757-10-09 på Hunnerstad, Höreda sn. Han deltog i slaget vid Gadebusch 1712 och blev fången vid Tönningen 1713 och vid Stralsund 1715, men lyckades rymma på egen hand båda gångerna. Gift 1:o med jungfrun Sara Aurén, † 1747-11-17, dotter till kyrkoherden och prosten i Älvsdalen Benedictus Jonae Aurenius och Ebba Berg; 2:o med friherrinnan Ulrika Fredrika Bildstein, född 1724-07-16, † 1807-08-14 på Hunnerstad, Höreda sn, dotter till generallöjtnanten Eberhard von Bildstein, adopterad friherre Bildstein och friherrinnan Beata Clerck.

Barn 2:o:

 • Beata Maria von Kothen, född 1755-01-30, † 1829-12-10 på Hunnerstad, Höreda sn. Gift 1781-09-04 med löjtnanten, friherre Adolf Carl Armfelt, född 1750, † 1807-03-18 på Hunnerstad, Höreda sn. Paret fick 2 barn.
 • Evert Gustaf von Kothen, född 1756; ryttmästare; † 1820. se Tab 16.

TAB 16

Evert Gustaf von Kothen, (son till Axel Christoffer von Kothen, Tab 15), till Åbylund, Strå sn; född 1756-06-01 på Åbylund, Strå sn; kadett vid Artilleriet 1775-03-22; livdrabant 1775-08-09; kornett vid Adelsfanan 1786-04-12; löjtnant vid Adelsfanan 1786-08-29; ryttmästare 1796-03-07; † 1820-06-23 på Åbylund, Strå sn. Gift 1796-12-08 på Lunna med sin kusindotter Charlotta Catharina Wolffelt, född 1769-06-02 på Styvinge, † 1804-11-05 på Åbylund, Strå sn, dotter till majoren Magnus Albrekt Wolffelt och Charlotta Maria von Kothen.

Döttrar:

 • Ulrika Charlotta von Kothen, född 1800-03-25 på Åbylund, Strå sn, † där 1801-07-20.
 • Ulrika Charlotta von Kothen, född 1801-11-02 på Åbylund, Strå sn, † 1828-12-19. Gift 1822-11-07 på Åbylund med majoren, friherre Fredrik Reinhold Rehbinder, född 1788-01-11 i Söderköping, † 1843-06-15 på Åbylund, Strå sn. Paret fick 3 barn.

TAB 17

Fredrik von Kothen, (son till Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, Tab 14), född 1701-07-03 (1701-07-09); volontär vid Jönköpings regemente 1717; sergeant vid Jönköpings regemente 1717-09; fänrik 1718-06-26; sekundlöjtnant 1742-05-07; kaptenlöjtnants karaktär 1747-05-20; kapten 1751-02-19; RSO 1755-01-13; överstelöjtnants avsked 1758-07-17; † 1765-07-29 på sin egendom Renstad, Svanshals socken, Östergötlands län. Han var med 1718 i belägringen av Fredrikshall och stormningen av skansen Gyldenlöwe. Gick 1725 i fransk tjänst, varifrån han återkom 1728. Gift 1736-09-14 på Renstad med jungfrun Ulrika Eleonora Rehnberg, född 1716-10-15 på Renstad, † där 1794-05-27, dotter till majoren Zakarias Rehnberg och hans 1:a fru, friherrinnan Maria Sparre.

Barn:

 • Charlotta Maria von Kothen, född 1737-09-02 på Renstad, Svanshals sn, † 1818-02-17 i Linköping. Gift 1763-08-16 på Renstad med majoren Magnus Albrekt Wolffelt, född 1737, † 1800.
 • Juliana Beata von Kothen, född 1738-12-10, † 1739.
 • En son, född och † 1740.
 • Simon Gustaf von Kothen, född 1741-03-14 på Renstad, Svanshals sn; sergeant vid Jönköpings regemente 1755-07-14; transporterad till Posses regemente 1756-01-03; adjutant vid Cronhielms regemente 1758-05-10; student i Uppsala 1763-11-20; löjtnant 1764-12-31; placerad på Sprengtportska regementet 1767-02-17; † ogift och barnlös 1793-01-02 på Renstad. Bevistade pommerska kriget och därunder bl a attacken mot Anklam 1760-01-23.
 • Carl Fredrik von Kothen, född 1742-03-29, † 1743.
 • Lovisa Ulrika von Kothen, född 1745-03-27, † 1757-03-08 på Arneberga, Örberga sn, Östergötlands län och begravd i Svanshals kyrka.
 • Axel Christoffer von Kothen, född 1746-07-28 på Norra Rödje, Säby sn, Jönköpings län, † 1746.
 • Juliana Beata von Kothen, född 1748-04-30 på Norra Rödje, Säby sn, † 1748.
 • Fredrika Eleonora von Kothen, född 1749-08-27 på Norra Rödje, Säby sn, † 1798-11-30 på Renstad, Svanshals sn. Gift där 1793-11-29 med majoren Åke Göran Holst, i hans 2:a äktenskap, född 1748, † 1812.
 • Juliana Beata von Kothen, född 1751-03-07 på Norra Rödje, Säby sn, † 1795-04-23 på Valla. Gift 1785-08-12 på Renstad, Svanshals sn med löjtnanten David Anders Fock, i hans 1:a äktenskap, född 1752, † 1820.
 • Carl Johan von Kothen, född 1753-11-04, † 1754-03-05 på Arneberga, Örberga sn.
 • Magnus Adolf von Kothen, född 1755; löjtnant; † 1810. se Tab 18.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.