Von Knorring nr 177

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten von Knorring nr 177

Friherrlig 1720-01-29, introducerad s å

TAB 1

Överstelöjtnanten Isak von Knorring, se Tab 2 (1687-1755).
Överstelöjtnantskan Eva Christina De Besche, se Tab 2 (1705-1767).

Göran Johan von Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring, (son till Casper Fredrik von Knorring), född 1657-11-10 i Nyland; naturaliserad svensk adelsman 1672-09-12, jämte sin äldre halvbror (introducerad under nr 809); musketerare vid Upplands reg:te 1674; fänrik där 1675; kornett vid Adelsfanan 1676; kaptenslöjtnant där s å; ryttmästare 1677; ryttmästare vid överste Ramsvärds kavallarireg:te 1679; överstelöjtnant vid överste, friherre Erskines till Holland avgående reg:te 1688; överste för samma reg:te 1690; överste vid Hälsinge reg:te 1700; vice guvernör i Kurland och kommendant på Mittau 1701; avsked 1708; friherre 1720-01-29 (introducerad s å under nr 177); † 1726-06-03 i Stockholm, begravd jämte sin fru i Kungsholmskyrkan, där hans friherrliga vapen är uppsatt. Han var en tapper krigare och blev flera gånger blesserad. Gift 1683-05-30 i Stockholm med jungfrun Catharina Cronström, född 1662-09-23 i Garpenbergs socken, Kopparbergs län, † 1742-11-29 på Harbonäs, Harbo socken, Västmanlands län, begravd 13/12, dotter till rikskammarrådet Isak Kock, adlad Cronström och Christina Hanssén.

Barn:

 • Robert Johan von Knorring, född 1684-05-13 i Karelen; fänrik i holländsk tjänst 1696; konstapel vid artilleriet i svensk tjänst 1700-03-31; fänrik vid Helsinge regemente 1700-12-06; löjtnant vid Helsinge regemente 1702-01-11; † ogift och barnlös 1703-01 i Mitau.
 • Gustaf von Knorring, född 1685-07-24; fänrik vid Helsinge regemente 1703-05-08; konfirmationsfullmäktige 1703-06-27; löjtnant vid Helsinge regemente 1704-03-09; löjtnant vid Dückers dragonregemente 1705-02-11; sekundkapten vid Dückers dragonregemente 1705-04-24; fången vid Perevolotjna 1709-07-01; † 1714-10-16 i Verkoturie. Gift med N N Weidman, från Pommern och hade med henne en son, Jürgen, vilken dog som barn.
 • Isak von Knorring, född 1687; överstelöjtnant; † 1755. se Tab 2.
 • Christina von Knorring, född 1688-05-28, † 1752-06-01 på Hylteberg, Gällaryds socken, Jönköpings län. Gift 1705 med översten Paul Bethun, naturaliserad Bethun, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1693-01-11 på Nynäs med Maria Elisabet Rosenstierna, född 1665-07-02, † 1694-11-30 i Jönköping, dotter till kommerserådet Bo Rosenstierna och friherrinnan Edla Margareta Siöblad), född 1665-03-11 i Småland, † 1729-09-24 i Stockholm, begravd 27/9 i sin svärfars, överste von Knorrings, grav i Kungsholms kyrka i Stockholm. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Göran Anton Albert von Knorring, född 1691; lagman; † 1766. se Tab 3.
 • Vilhelm Henrik von Knorring, född 1692; kammarherre; † 1763. se Tab 23.
 • Johan Adolf von Knorring, född 1693-11-05; student i Uppsala 1704-04-19; fältväbel vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsinfanteribataljon; fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsinfanteribataljon 1709-04-02; löjtnant vid Hälsinge regemente 1709-11-06; sekundkapten vid förstnämnda regemente 1712-04-16; gick sedan i holländsk tjänst, där han dog ogift 1721.
 • Dorotea Sofia von Knorring, födda tvilling 1696 i Maastricht, † barn.
 • Charlotta Elisabet von Knorring, född tvilling 1696 i Maastricht, † barn.
 • Carl von Knorring, född 1697-08-08 på Rörstrand, Stockholm, † s å.
 • Ett barn, född 1699, † s å.

TAB 2

Isak von Knorring, (son till Göran Johan von Knorring, naturaliserad och friherre von Knorring, Tab 1), till Ottinge; född 1687-02-03; sergeant vid Hälsinge reg:te 1702; fänrik där 1703-04-08; sekundlöjtnant 1705-03-04; premiärlöjtnant 1707-09-12; regementskvartermästare 1708-01-05; kapten i juni 1709; tillfångatogs vid Perevo­lotjna och förd till Sabacksan; blev kvar där till fredsslutet; deltagog i slagen vid Birsen, Gemäuerthoff, Liesna, Desna och Poltava; svårt sårad i högra benet och vänstra foten; gick på kryckor; "en hurtig och ansenlig officer"; majors karaktär 1722-05-04 med löfte om närmast ledigblivande kompani vid Hälsinge reg:te; överstelöjtnants avsked 1732; † 1755-09-21 på Forsby säteri, Västra Eds sn (80 år gammal). Gift 1726-05-10 med jungfrun Eva Christina De Besche, född 1705-02-21, † 1767-05-01, dotter till brukspatronen Isak De Besche och Christina Sabina von Berchner.

Barn:

 • Hedvig Christina von Knorring, född 1725-07-07, † 1801-03-16 på Bjursunds säteri, Loftahammars sn (ålderdom, 75 år gammal). Gift 1741-08-09 i Lofta sn med ryttmästaren och RSO, friherre Georg Henrik Lybecker, född 1720-12-19 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † 1776-10-20 på Åkerholms säteri, Lofta sn (tvinsot, 55 år, 10 månader gammal). Paret fick 13 barn.
 • Göran Isak von Knorring, till Ottinge och Forsby; född 1727-09-30; kom i krigstjänst 1744; sergeant vid livgardet 1746-05-17; fänrik där 1747-05-21; löjtnant 1750-04-18; stabskapten 1758-10-13; kapten med kompani 1759-03-27; sårad i pommerska kriget vid stormningen av Swinemünde skans s å 26/8; avsked med ackord och rätt till pension 1767-05-27; RSO s å 23/11; givit en fond till riddarhuset, varav en pension på 80 rdr skall utgå till en fröken av Knorringska eller Lybeckerska namnet; † ogift och barnlös 1797-06-17 på Forsby säteri, Västra Eds sn.
 • Eva Catharina von Knorring, född 1728-12-18, † 1785-07-20 på Hällerö säteri, Västra Eds sn (56 år gammal), och ligger jämte sin man begravd i Västra Eds kyrka. Gift 1753-05-08 på Forsby säteri med kaptenlöjtnanten Fredrik Johan Götherhielm, född 1720-05-19, † 1769-06-24 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Otto Wilhelm von Knorring, † 4 år gammal.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Sammanställt av: Mattias Loman