Von Hauswolff

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten von Hauswolff, ej introducerad †

TAB 1

Prosten Justus Christoffer Hauswolff, (1666-1722).
Prostinnan Margareta Clerck, (1668-1748).

Christoffer Hauswolff, levde på 1500-talet och beklädde ett förnämt domarämbete i Mark-Brandenburg. Gift' med N. N. von Horst.

Son:

Johan Hauswolff, till länegodsen Immerode och Krappenstedt i Mark-Brandenburg; amtman i Langenstein och Neuerbau; † 1641. Gift med Catharina Cramer von Clausbrück, av romersk kejserlig adel, dotter till borgmästaren i riksstaden Gosslar N. N. Cramer von Clausbrück.

Son:

Achates Hauswolff, född 1613; tjänade sig upp under 30-åriga kriget till kvartermästare vid Wrangelska regementet i svensk tjänst; avsked 1641; gerichtsherr i stadsrätten i riksgrevskapen Stolberg och Werningerode; † 1686. Gift 1641 med jungfrun Margareta Ackerman, dotter till rådsherren Johan Ackerman och Ottilia Hornungs.

Son:

Justus Christoffer Hauswolff, född 1666-02-02 i Werningerode på Hartz; reste 1689 till Sverige för att besöka Uppsala universitet, men fartyget var tvungen att inlöpa till Karlskrona pga läckadne, där han strax blev av kungliga rådet och amiralen, greve Hans Wachtmeister kallad till extra ordinarie amiralitetspredikant för tyska matroserna; den första pastorn vid tyska församlingen i Karlskrona s. å. 18/10; prost 1718-01-29; † 1722-04-22 i Karlskrona. Gift 1691-03-29 med jungfrun Margareta Clerck, född 1668-04-28, † 1748-04-03 i Karlskrona, dotter till borgmästaren och underlagmannen Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck och hans 2:a fru Anna Geijer.

Barn:

 • Anna Margareta von Hauswolff, född 1692-04-07, † 1765-09-08. Gift 1:o 1711-03-09 med handlanden i Karlskrona Hans Dettow, född 1677, † 1719; 2:o 1723-10-15 med rådmannen i Karlskrona Johan Henrik Scheve, född 1695, † 1753. Paret hade åtminstone 1 dotter.
 • Sofia Lovisa von Hauswolff, född 1694-07-15, † 1772-08. Gift 1716-03-18 med överinspektören vid packhuset i Karlskrona, tulldirektören Christoffer Didrik Osterman, född 1686, † 1755 i Karlskrona. Paret fick 3 barn.
 • Hans Achates Hauswolff, adlad och adopterad men ej introducerad von Hauswolff, född 1693; kapten, RSO; † 1759. se Tab 2.
 • Magdalena Charlotta Hauswolff, född 1696-08-06, † 1697-04-11.
 • Magdalena Charlotta Hauswolff, född 1697-08-25, † 1698-03-30.
 • Carl Fredrik Hauswolff, adlad och adopterad men ej introducerad von Hauswolff, född 1698; kommendör, RSO; † 1769. se Tab 3.
 • Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff, född 1700; landshövding, president; † 1776. se adliga ätten von Hauswolff.
 • Justus Christoffer Hauswolff, född 1701-05-25, † 1706-05-26.
 • Eberhard Salomon Hauswolff, adlad och adopterad von Hauswolff, född 1702: kammarråd; † 1758. se adliga ätten von Hauswolff.
 • Didrik Thomas Hauswolff, född 1703-05-09, † 1704-01-19.
 • Dorothea Ottilia Hauswolff, född 1706-02-10, † 1754. Gift 1722-07-03 med kyrkoherden och prosten i Wolgast, teologie doktorn Johan Fredrik Franck, född 1692-06-15 på Schlichte, † 1782-04-24 i Wolgast. Paret blev stamföräldrar för adliga ätten von Francken.
 • Justus Christoffer Hauswolff, född 1708: teol dr, kyrkoherde; † 1773. se adliga ätten von Hauswolff.
 • Thomas Wilhelm Hauswolff, född 1709-04-02, † samma år 24/4.
 • Henning Wilhelm Hauswolff, född 1712-02-08; auditör vid Livregementet till häst 1734; fick jämte sina bröder löfte om adelskap samma år 8/3; hovsekreterare; assessor i Åbo Hovrätt 1746; † samma år ogift och barnlös 1/11 (frös och svalt ihjäl på överresa till Finland).

TAB 2

Hans Achates Hauswolff, adlad och adopterad men ej introducerad von Hauswolff, (son till Justus Christoffer von Hauswolff, Tab 1), född 1693-04-30 i Karlskrona; lärstyrman vid amiralitetet 1707; volontär vid Fortifikationsstaten 1708; avsked 1709; fänrik vid Kalmar regemente 1710; deltog i slaget vid Helsingborg samma år; löjtnant samma år och deltog i ett sjötåg på skeppet Wachtmeister; gjorde garnisonstjänst på Karlskrona sjökastell; deltog 1711 och följande år sjötågen på Örlogsflottan; stabskapten och kommendant på Karlssvärd 1717; deltog i fälttåget i Norge 1718; gjorde garnisonstjänst i Karlskrona 1720; deltog i sjötågen på Örlogsflottan 1721; fick jämte sina bröder kung Fredrik I:s löfte om adelskap 1734-05-08; åter på Örlogsflottan 1741 och 1743; RSO 1748; stadskapten vid greve Hamiltons regemente 1750; avsked samma år; † 1759-05-06 på Mörsabo Junkargård, Nye socken, Jönköpings län (67 år gammal, källa: Nye C:1 s.315, AID: v35782.b162.s315). Gift 1:o 1725-05-09 på Kölja, Älvestads socken, Östergötlands län (källa: Älvestad C:1 s.101, AID: v42559a.b540.s101) med jungfrun Catharina Elisabet Roxendorff, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1711-12-26 i Älvestads socken, Östergötlands län med korpralen Anders Beurling), född 1679, † 1739-08-28, dotter till kaptenen vid Jönköpings regemente Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff och Metta Braun; 2:o 1740-08-24 med jungfrun Anna Christina Freidenfelt, född 1711-08-29, † 1799-03-29 på Gässhults säteri, Misterhults socken, Kalmar län, dotter till majoren Christoffer Freidenfelt och Anna Dorotea Taube.

Döttrar 1:o:

 • Margareta Charlotta von Hauswolff, född 1726-04-09 på Kölja, Älvestads socken, Östergötlands län, döpt 11/4 (föddes klockan 8 om aftonen, källa: Älvestad C:1 s.221, AID: v42559a.b1140.s221), † 1792-07-25 på Sjötuna säteri, Kumla socken. Gift 1:o med majoren Lars Bertil Roxendorff, i hans 2:e äktenskap, född 1700-03-16 på Förråd, Östra Skrukeby socken, Östergötlands län, † där 1769-07-18; 2:o 1773-08-29 på Sjötuna säteri, Kumla socken med majoren Erik Ernst Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1727, † 1784.
 • Metta Lovisa von Hauswolff, född 1727-03-24 (källa: Lemnhult AI:2 s.347, AID: v20916.b180.s347), † 1810-10-02 på Herrenässja säteri, Lemnhults socken, Jönköpings län (invärtes kräfta, 83 år gammal, källa: Lemnhult C:2 s.201, AID: v35260.b104.s201). Gift 1:o 1743-10-21 i Karlskrona Tyska kyrka med Jakob Orelius, † 1744; 2:o 1771-12-27 med amiralitetsöverkommissarien Christoffer Didrik Osterman, i hans 2:a äktenskap, född 1720-09-20 (källa: Lemnhult AI:2 s.347, AID: v20916.b180.s347), † 1795-12-01 på Herrenässja säteri, Lemnhults socken, Jönköpings län (ålderdomssvaghet, 75 år och 2 månader gammal, källa: Lemnhult C:1 s.231, AID: v35259.b119.s231).
 • Ulrika Elisabet von Hauswolff, född 1728-08-01, † 1793-03-26. Gift 1:o 1752-10-27 med kyrkoherden och hovpredikanten hos kung Fredrik I, Abraham Pettersson, med vilken hon fick 7 barn, född 1724-03-17 i Göteborg, Västra Götalands län, † 1763-05-23 i Stockholm; 2:o 1768-03-15 med kyrkoherden i Karlshamn och Asarums pastorat, hovpredikanten Johan Christoffer Stricker, född 1726, † 1792.
 • Beata Sofia von Hauswolff, född 1730-12-24, † 1784-09-06 i Karlskrona, Blekinge län. Gift 1773-01-03 i Karlshamn med överstelöjtnanten vid Amiralitetet Mattias Stare, född 1719, † 1791.

TAB 3

Carl Fredrik Hauswolff, adlad och adopterad men ej introducerad von Hauswolff, (son till Justus Christoffer von Hauswolff, Tab 1), född 1698-10-21 i Karlskrona, Blekinge län; lärstyrman vid Amiralitetet 1712; kaptenlöjtnant 1730; fick jämte sina bröder kung Fredrik I:s löfte om adelskap 1734-05-08; inspektor över styrmännen vid Stockholmseskadern 1739; kapten 1742; RSO 1748; kommendörkapten 1749; kommendör (överste) vid Amiralitetet 1763; † 1769-07-23. Gift 1:o 1732-07-16 med änkan Charlotta Sidonia Liljenstolpe, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med mecklenburgske sekreteraren Ægidius Pincier, med vilken hon fick 2 barn, född 1675 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 27/11 (Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.587, AID: v91445.b298.s587), † där 1725-04-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:104 s.1258, AID: v222418.b12830.s1258)), född 1699, † 1738-08-27, dotter till livmedikus hos Karl XII Lars Micrander, adlad men ej introducerad Liljestolpe och Christina Bunge; 2:o 1745-09-24 med änkan Anna Margareta Billow, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden och prosten i Köpings pastorat Petrus Brovallius), född 1704-04-21, † 1779-12-02, dotter till professorn i Uppsala Jonas Billovius och Barbara Magdalena Ehrencrona.

Dotter 1:o:

 • Margareta Fredrika von Hauswolff, född 1733-05-23, † 1816-05-13. Gift 1768-09-20 med kyrkoherden och prosten i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift, hovpredikanten Erik Granholm, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1743 med jungfrun Johanna Eva Christina Lindestolpe, född 1721, † 1765-07-11 i Värmdö prästgård, Stockholms län, dotter till assessorn i medicinska kollegiet Johan Linder, adlad Lindestolpe och hans 2:a fru, friherrinnan Eva Christina Cronhielm), född 1714-10-16, † 1776-01-26 i Värmdö prästgård, Stockholms län.
 • Ulrika Eleonora von Hauswolff, född 1734-09-12, † 1811-12-10 på Väsby, Värmdö socken, Stockholms län.
 • Carl Fredrik von Hauswolff, född 1736; löjtnant; † 176(6). se Tab 4.
 • Sofia Lovisa von Hauswolff, född 1738-01-09, † ogift och barnlös 1791-07-17 på Sjötuna, Östergötlands län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman