Von Hallwyl

Från Biografiska anteckningar

Riksgrevliga ätten von Hallwyl †

TAB 1

Kvinnosakskvinnan Ebba Johanna Cecilia von Hallwyl, (1866-1960).

Walter von Hallwyl, (son till riksgreve Johann Walther Hugo Theodor von Hallwyl och Cecilia Margareta von Imhoff), född 1839-01-26 i Bern, Schweiz; efter studier i Berlin, Edinburgh och Paris tog han värvning i den schweiziska armén; kapten i schweiziska generalstaben; ledamot av riksdagens 1:a kammare; KNO 2:a klassen; herre till stamslottet Hallwyl i kantonen Aargau i Schweiz; godsägare på Erikslund och häften i Äs, båda i Södermanland, hälften i Tofthög i Skåne och hälften i Ljusne-Voxna järnbruk och sågverk med tillhörande egendomar och skogar i Hälsingland; † 1921-02-27 i Stockholm. Gift 1:o 1861 med riksgrevinnan Isabella Adelheid von Stackelberg, född 1836, † 1863 på Rörsvil, dotter till Otto Magnus, graf von Stackelberg och Charlotte Ottilie von Liphart; 2:o 1865-06-10 med fröken Anna Fredrika Wilhelmina Kempe, född 1844-10-01 i Schinkelska huset, Kornhamnstorg, Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; hon var vid sekelskiftet 1900 en av Sveriges största samlare av konst och konsthantverk; under resor i Europa, Afrika och Orienten köpte hon föremål och bestämde sig tidigt för att upprätta ett museum; tillsammans med sin man lät hon uppföra det Hallwylska palatset vid Hamngatan i Stockholm, där von Hallwyls omfattande samlingar förvaras; samlingarna och palatset donerades 1920 till den svenska staten; † 1930-07-25 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, dotter till grosshandlaren och träpatronen Wilhelm Heinrich Kempe och Johanna Wallis.

Döttrar 2:o:

  • Ebba Johanna Cecilia von Hallwyl, född 1866-05-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; styrelsemedlem, och blev så småningom vice ordförande, i Fredrika Bremerförbundet; styrelsemedlem i Sophiahemmets systerkårs råd och satt i styrelsen för Eugeniahemmet. Hon engagerade sig också inom Röda korset. 1913 grundade hon en husmorsskola för flickor i Ljusne och engagerade sig i Sveriges flickors scoutförbund (SFS). 1911 bildade hon, tillsammans med en grupp välutbildade högerkvinnor, Stockholms Moderata Kvinnoförbund vars mål var att med information och utbildning öka kvinnors rättigheter. Ebba von Eckermann var ordförande från 1912 till 1922 men verksam i förbundet långt in på 1930-talet. Hon deltog även i grundandet av Sveriges moderata kvinnors riksförbund 1915. Där var hon ordförande från 1915 till 1922, då hon efterträddes av Elisabet Falkenberg. Mellan 1915 och 1922 anordnade Ebba von Eckermann regelbundet möten mellan studerande kvinnor och arbetarkvinnor. Syftet var att de olika grupperna skulle umgås och lära av varandra † 1960-10-16 på Södertuna, Frustuna socken, Södermanlands län. Gift 1886-01-30 i Tyska kyrkan med marinofficeren, VD:n på Ljusne-Woxna AB, överstekammarjunkaren Carl Vilhelm Ture von Eckermann, född 1853, † 1937. Paret fick 4 barn.
  • Ellen Roosval von Hallwyl, född 1867-07-29, † 1952-04-09. Gift 1887 med kaptenen i Kungliga Andra livgrenadjärreg:tet, hovmarskalken och militärattachén i Berlin Adolf Henrik de Maré, från vilken hon skildes 1906, född 1860, † 1937. Paret fick 1 son.
  • Irma Ingeborg Mathilda von Hallwyl, född 1873-06-01 på Erikslunds herrgård, † 1959. Gift 1894-06-12 i Tyska S:ta Gertruds kyrka, Stockholm med löjtnanten vid Livgardet till häst Fredrik Wilhelm Gustaf von Geijer, född 1865 i Malmö, † 1930. Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Herman Tersmeden - Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel. Sammanställt av: Mattias Loman