Von Breda

Från Biografiska anteckningar

Släkten von Breda

Gren av en från Brabant härstammande vittutgrenad släkt, vars äldsta kända stamfader Jan de Oude van Breda levde i Holland i början av 1500-talet. Dennes sonsons son Pieter van Breda d ä (1600-1643) bodde i Hamburg och var en ansedd botaniker. Hans son Pieter von Breda d y (1638-1717) flyttade till Sverige och blev grosshandlare i Stockholm.

TAB 1

Självporträtt av Lukas von Breda d ä, (1676-1752). Källa: Nationalmuseum
Konsthistoriken, dispaschören och konsthandlaren Lukas von Breda d y, (1726-1799). Oljemålning av Carl Fredrik von Breda

Pieter von Breda, född 1638-12-29 i Hamburg. Kom till Sverige och blev grosshandlare i Stockholm. † 1717-10-21 i Amsterdam. Gift 1673-09-18 i Stockholm med jungfrun Alida Hidding, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1656-01-13 i Stockholm med vinhandlaren i Stockholm Lorentz Op de Camp, född 1624, † 1667), född 1635, † 1722-05-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.910, AID: v222395.b9190.s910); bouppteckning 1722-06-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.910, AID: v222395.b9190.s910); dotter till handlanden i Stockholm Lukas Hidding och Sara von der Plaes.

Barn:

  • Peter von Breda, handlande; † barnlös 1722-12-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.868, AID: v222397.b8880.s868). Bouppteckning 1723-01-22 med 14197 daler kopparmynt i tillgångar och 44474 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.868, AID: v222397.b8880.s868). I hans bouppteckning fanns en omfattande boksamling, bland annat en holländsk bibel. Gift med jungfrun Anna Christina Nentwig, † barnlös 1755-12-09 i Stockholm, dotter till Christian Nentwig och N.N.
  • Lorentz von Breda, handlande; † barnlös 1729-10-13 i Stockholm. Gift med jungfrun Christina Buchholtz, † barnlös 1765-12-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:205 s.722, AID: v222774.b7420.s722); bouppteckning 1766-03-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:205 s.722, AID: v222774.b7420.s722); dotter till kunglige kapellmästaren Gottfrid Buchholtz och Gertrud Horleman.
  • Lukas von Breda d ä, född 1676; porträttmålare; † 1752. se Tab 2.
  • Judit von Breda, † ogift och barnlös 1763-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.973, AID: v222753.b9980.s973). Bouppteckning 1763-05-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.973, AID: v222753.b9980.s973).

TAB 2

Lukas von Breda d ä, (son till Pieter van Breda d y, Tab 1), född 1676-04-18 i Stockholm. Modern satte honom i lära hos Martinus Mijtens, med vilken han 1697 fick göra sin första utländska studieresa. 1704 reste han över Tyskland och Nederländerna till Frankrike, där han fortsatte sina konststudier i Paris för Nicolas de Largillère. Här utvecklade han sin virtuositet. Av dennes briljanta färgsättning har han likväl inte tagit något starkare intryck. Däremot märks Largillières inflytande i den karakteristiska vridningen på huvudet och i ögats glans. 1712 kom Breda hem och blev därefter av högt stående personer flitigt anlitad som porträttör. Innehade sidenmanufaktur i Stockholm. † 1752-04-09 i Stockholm. Gift 1718 med jungfrun Elisabet Buchholtz, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1711 med sidenfärgaren i Stockholm Arnold Ziese, i hans 2:a äktenskap, med vilken hon fick 2 döttrar, född 1670, † 1717), född 1692, † 1729-07-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:101 s.187, AID: v222412.b1960.s187); bouppteckning 1730-02-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:101 s.187, AID: v222412.b1960.s187); dotter till kunglige kapellmästaren Gottfrid Buchholtz och Gertrud Horleman.

Son:

  • Lukas von Breda d y, född 1726; konsthistoriker, dispaschör, konstsamlare; † 1799. se Tab 3.

TAB 3

Lukas von Breda d y, (son till Lukas von Breda d ä, Tab 2), född 1726-09-11 i Stockholm; dispaschör vid sjöassuranskompaniet i Stockholm; fick kunglig fullmakt som svensk dispaschör 1796-12-10; † 1799-06-20 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:334 s.471, AID: v222973.b2430.s471). Bouppteckning 1799-09-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:334 s.471, AID: v222973.b2430.s471). Han ägde, utan att egentligen vara artist, vidsträckta insikter i de fria konsterna, för vilka han hade en varm känsla och om vilka han även skrivit åtskilliga avhandlingar, vadan han ock 1778 valdes till ledamot i målare-och bildhuggarakademien. Riktade fäderneslandet med dyrbara målningar av stora mästare och lade grunden till den betydliga samling, hans son sedan innehade. Gift 1753 med jungfrun Johanna Cornelia Piper, född 1725-06-02 i Stockholm, † 1777-01-10 i Holländsk Reformerta församlingen, Stockholm, begravd i Klara församling (52 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:244 s.6190, AID: v222859.b6190); bouppteckning 1777-06-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:244 s.6190, AID: v222859.b6190); dotter till skeppsklareraren och grosshandlaren i Stockholm Johan Piper och Maria Starbus.

Barn:

  • Carl Fredrik von Breda, adlad von Breda, född 1759; professor, porträttmålare, RVO; † 1818. se adliga ätten von Breda.
  • Johanna Elisabet von Breda, född 1760 i Stockholm; ogift och barnlös.
  • Maria Charlotta von Breda, född 1762 i Stockholm, † 1812-01-13 i Katarina församling, (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.685, AID: v223024.b7360.s685). Bouppteckning 1812-06-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.685, AID: v223024.b7360.s685). Gift med grosshandlaren Jakob de Ron, född 1739 i Frankfurt am Main, † 1828 i Katarina församling, Stockholm. Paret fick 3 söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman