Victorin

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Brukspatronen Anders Victorin, (1728-1784).
Brukspatronen på Kvarns bruk, Kristbergs socken Johan Victorin, (1674-1757).
Brukspatronen på Kvarns bruk, Kristbergs socken Johan Carl Victorin, (1744-1828).

Lars Victorin, född 1632 i Segerstads socken, Skaraborgs län; student i Uppsala 1654; var professor Erik Odhelius följaktig på en resa till de varma baden i Tyskland och blev efter hemkomsten promoverad till magister 1667; vice eloquenti lektor vid Skara gymnasium samma år; konrektor 1668; rektor 1672; prästvigd 1669; lektor i logiken 1673; andre teologie lektor 1686; förste teologie doktor 1694 och prost över Göteneds kontrakt; domprost 1699; † 1702-05-01 i Skara, Skaraborgs län. Gift med jungfrun Catharina Omoenia, född 1648 i Skara, Skaraborgs län, † 1723, dotter till biskopen i Skara Anders Omoenius och Elisabet Bergin.

Barn:

 • Jonas Victorin, krigskommissarie; † 1706.
 • Andreas Victorin, född 1671; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1751. se Tab 2.
 • Johan Victorin, född 1674; brukspatron; † 1757. se Tab 5.
 • Annika Victorin, född 1675. Gift med pastorn Lars Odhelius.
 • Lars Victorin, född 1680; köpman i London.
 • Helena Victorin, född 1684. Gift med pastorn Sven Noring.

TAB 2

Andreas Victorin, (son till Lars Victorin, Tab 1), född 1671-01-29 i Skara Domkyrkoförsamling, Skaraborgs län; domkyrkosyssloman 1703; rektor vid Skara skola 1705; riksdagsman 1720; kyrkoherde i Norra Fågelås 1721; kontraktsprost 1724; † 1751-03-30 i Fågelås socken, Skaraborgs län. Gift med jungfrun Elisabet Bjerchenia, född 1687-09-06 i Götene socken, Skaraborgs län, † 1782 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län, dotter till kyrkoherden i Vinköls pastorat, prosten förste teologie lektorn Sven Bjerchenius och Anna Maria Ehrengren.

Barn:

 • Fredrika Victorin, född 1707 i Skara, Skaraborgs län, † ogift och barnlös 1787 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län.
 • Sven Victorin, född 1708; predikant; † 1758. se Tab 3.
 • Anna Maria Victorin, född 1712 i Skara, Skaraborgs län. Gift med Gustaf Helén.
 • Elisabet Catharina Victorin, född 1713 i Skara, Skaraborgs län, † 1765-05-13 i Segerstads socken. Gift med Olof Lidborg. Paret fick 6 barn.
 • Margareta Victorin, född 1715 i Skara, Skaraborgs län.
 • Lars Victorin, född 1718 i Skara, Skaraborgs län, † 1762 i Sjögersta socken.
 • Helena Victorin, född 1721 i Skara, Skaraborgs län, † 1815 i Dala socken, Skaraborgs län. Gift 1747 i Fågelås kyrka med Andreas Hesselius, † 1777 i Dala socken, Skaraborgs län. Paret fick 4 barn.
 • Hedvig Victorin, född 1723 i Skara, Skaraborgs län.
 • Carl Victorin, född 1731 i Skara, Skaraborgs län, † 1746 i England.
 • Anders Victorin, född 1728; assessor, brukspatron; † 1782. se Tab 4.

TAB 3

Sven Victorin, (son till Andreas Victorin, Tab 2), född 1708 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län; tredje predikant i Fröjered i Skara stift; † 1758-04-18 i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift med jungfrun Christina Elisabet Scarén, född 1712, † 1758-09-12 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, dotter till vice pastorn Johan Scarén och Anna Victorin.

Barn:

 • Maria Elisabet Victorin, född 1742-08-22 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, † 1764 i Segerstads socken, Skaraborgs län. Gift med Anders Tidmark.
 • Carl Victorin, född 1748-03-06 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, † 1768.
 • Lars Victorin, född 1752-11-12 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, † där 1758-09-15.

TAB 4

Anders Victorin, (son till Andreas Victorin, Tab 2), född 1728-08-08 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216); assessor; brukspatron; † 1782-01-03 på Stjärnfors järnbruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:10a s.145, AID: v51877.b153.s145). Bouppteckning 1782-05-30 och följande dagar med 41624 riksdaler specie i tillgångar och inventarier, 17521 riksdaler specie i skulder och 24103 riksdaler specie i behållning (källa: Bergmästaren i Nya Kopparbergs m fl bergslag FIII:2 s.162, AID: v416779.b1300.s162). I bouppteckningen upptogs Stjärnfors gård och bruk 33333 riksdaler banco. Gift 1755-08-19 (källa: Ljusnarsberg AI:10a s.145, AID: v51877.b153.s145) med jungfrun Ulrika Sofia Halenia, född 1736 i Uppsala (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216), † 1795-12-21 på Stjärnfors järnbruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län, dotter till biskopen i Skara, professorn i teologi, riksdagsmannen Engelbert Halenius och Ulrika Djurberg.

Döttrar:

 • Ulrika Lovisa Victorin, född 1756-12-09 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216), † 1825-06-03 i Hällefors. Gift 1776-06-06 i Stockholm (källa: Ljusnarsberg EI:2 s.9, AID: v53570.b9) med bergsrådet Detlof Heijkenskjöld, född 1751-01-04 på Stora Gården, Ljusnarsbergs socken, Örebro län, † 1824-10-02 i Hällefors. Paret fick 5 barn.
 • Catharina Charlotta Victorin, född 1759-05-02 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216).
 • Maria Fredrika Victorin, född 1761-04-29 på Sjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216; Lindesberg AIa:14 s.263, AID: v51802.b130.s263), † 1849-09-01 på Östra Bors bruk, Lindesbergs socken, Örebro län (källa: Lindesberg AIa:38 s.1246, AID: v51828.b150.s1246). Gift 1780-09-28 på Stjärnfors bruk (källa: Ljusnarsberg EI:2 s.22, AID: v53570.b22) med assessorn och brukspatronen Nils Reinhold Cederborgh, född 1742-10-19 på Östra Bors bruk, Lindesbergs socken, Örebro län (källa: Lindesberg AIa:14 s.263, AID: v51802.b130.s263), † där 1827-10-25. Paret fick 2 söner.
 • Elisabet Margareta Victorin, född 1763-04 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216). Gift med landssekreteraren och vice häradshövdingen Johan Magnus Cassel, född 1754-12-27 i Kristbergs socken, Östergötlands län, † 1807-07-23 i Nikolai församling, Örebro, Örebro län.
 • Beata Sofia Victorin, född 1764-02-03 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216), † där 1773 (källa: Ljusnarsberg AI:9a s.130, AID: v51875.b137.s130).
 • Hedvig Gustava Victorin, född 1766-02-17 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216), † där 1773 (källa: Ljusnarsberg AI:9a s.130, AID: v51875.b137.s130).
 • Eva Eleonora Victorin, född 1769 på Stjärnfors bruk, Ljusnarsbergs socken, Örebro län (källa: Ljusnarsberg AI:7 s.216, AID: v51873.b222.s216), † där 1773 (källa: Ljusnarsberg AI:9a s.130, AID: v51875.b137.s130).

TAB 5

Johan Victorin, (son till Lars Victorin, Tab 1), född 1674-08-10 i Skara (källa: Kristberg C:3 s.529, AID: v38303.b268.s529); brukspatron på Kvarns stångjärnbruk, Kristbergs sn, som han köpte 1705; † 1757-06-10 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, begravd 17/6 (ålderdomssvaghet, 83 år, 10 månader gammal, källa: Kristberg C:3 s.529, AID: v38303.b268.s529). Gift 1:o 1701 i Risinge sn med jungfrun Sara Elisabet Mathon, född 1681 i Risinge sn, döpt 12/12, † 1726-08-24 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg C:3 s.507, AID: v38303.b257.s507), dotter till brukspatronen Daniel Mathon och Anna Flemingsdotter; 2:o 1728-07-09 på Marås, Västerlösa sn (källa: Västerlösa C:2 s.15, AID: v42138.b11.s15) med ädla och välborna jungfrun Ingrid Eleonora (Nora) Montgomery, † 1733-11-? på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, begravd 29/11 (afsomnade edla och wälborna fru, källa: Kristberg C:3 s.513, AID: v38303.b260.s513), dotter till majoren vid Östgöta kavallerireg:te David Christoffer Montgomery och Emerentia Rosenstråle; 3:o 1743-09-09 på Loddby, Kristbergs sn (källa: Kristberg C:3 s.561, AID: v38303.b284.s561) med fröken Anna Maria von Gertten, född 1712-04-14 på Älvsborg, † 1766 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, dotter till generaladjutanten Carl Mauritz von Gertten och Anna Bär.

Barn 1:o:

 • Daniel Lorentz Victorin, född 1704 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn.
 • Anna Maria Victorin, född 1705-07-27 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † 1796-03-13 på Bergsebo. Gift 172910-07 i Kristbergs sn (källa: Kristberg C:3 s.557, AID: v38303.b282.s557) med majoren, R S O Carl Gustaf Montgomery, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1721 med jungfrun Catharina Grubbensköld, född 1700, † 1727, dotter till sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld och friherrinnan Brita Lovisin), född 1690-08-25, † 1763-03-14 på Hölja, begravd i Linköpings domkyrka. Paret fick 4 söner.
 • Elisabet Victorin, född 1709 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † där s å.
 • Brita Vendela Victorin, född 1711 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † 1776 i Sjögestads sn. Gift 1:o 1738-06-20 med sin morbror, kunglige livdrabanten Carl Bengt von Gertten, född 1708-06-15 på Slattefors, Landeryds sn, † barnlös 1742-12-08 på Kvarn, Kristbergs sn, begravd 12/12 (36 år gammal, källa: Kristberg C:3 s.519, AID: v38303.b263.s519); 2:o 1753 i Kisa sn med Erland Cassel, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Ulrika Ahlgren), född 1724 i Kisa sn, † 1788 i Kisa sn.
 • Sara Elisabet Victorin, född 1715 på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, Östergötlands län, † 1739-06-20 på Semla bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (barnsbörd då hon födde tvillingar som båda avled med sin mor, källa: Västanfors F:5 s.8, AID: v74618.b8). Gift 1736-01-25 i Kristbergs socken (källa: Kristberg C:3 s.559, AID: v38303.b283.s559) med brukspatronen Anders Barchæus, i hans 1:a äktenskap, född 1706-09-27 på Skultuna, Västmanlands län (källa: Västanfors AI:5 s.84, AID: v74575.b89.s84), † 1775-10-23 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (ålderdomssvaghet, 69 år gammal, källa: Västanfors F:5 s.8, AID: v74618.b8).
 • Johanna Catharina Victorin, † 1736 i Sjögestads sn. Gift 1719-03-22 i Kristbergs sn (källa: Kristberg C:3 s.553, AID: v38303.b280.s553) med kaptenen Ernst Christoffer Wendel, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Margareta Reuter af Skälboö, i hennes 2:a äktenskap, dotter till översten Gustaf Reuter af Skälboö och friherrinnan Ingeborg Margareta Posse af Säby; 3:o med änkan Charlotta Margareta Franc, också i hennes 2:a äktenskap, född 1691-03-28, † 1777-04-11, dotter till överkamreraren Samuel Franc, adlad Franc och Margareta Wattrang), född 1694-02-29, † 1757-05-25. Paret fick 8 barn.

Barn 3:o:

 • Johan Carl Victorin, född 1744; brukspatron; † 1828. se Tab 6.
 • Gustaf Vilhelm Victorin, född 1747-03-30 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg C:4 s.443, AID: v38304.b224.s443).
 • Anna Catharina Victorin, född 1748 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † 1810-11-01. Gift 1767 med brukspatronen Lars Johan Hallencreutz, född 1738-12-19, † 1789-08-24. Paret fick 2 söner.
 • Erik Gustaf Victorin, född 1750-08-03 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg C:5 s.541, AID: v38305.b276.s541); kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te; avsked med titel kornett 1775; † ogift och barnlös 1809-12-25 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, begravd 29/12 (kallbrand, 59 år gammal, källa: Kristberg C:5 s.541, AID: v38305.b276.s541).

TAB 6

Johan Carl Victorin, (son till Johan Victorin, Tab 5), född 1744-07-02 på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg C:4 s.433, AID v38304.b219.s433; Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6); brukspatron på Kvarns stångjärnsbruk, delägare i bruket 1757, därefter ensam ägare; ägare till Kvarns gård, Baggorp frälse, Högeby kronoskatte, Stora Boda frälse, Vika, Nordkärr kronoskatte augment, Unnekulla, Spång kronoskatte rusthåll, Måsegren kronoskatte, Kvalsholma frälse och Lilla Boda frälse (Bobergs häradsrätt FII:29 s.227, AID: v76551.b115.s227); † 1828-05-02(1) på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, Östergötlands län, begravd 13/5 (källa: Kristberg C:5 s.613, AID: v38305.b312.s613). Gift 1:o 1775-03-23 i Stockholm (vigdes av kunglige hovpredikanten Åke Barfoth, källa: Kristberg C:5 s.23, AID: v38305.b16.s23) med väläreborna och dygdädla jungfrun Christina Bromander, född 1746 (åu), † 1780-01-31 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, begravd 13/2 i Vicotorinska graven i Kristbergs kyrka (barnsäng, 34 år gammal, källa: Kristberg C:5 s.501, AID: v38305.b256.s501); 2:o 1783 i Norrköpings St Olai fs med jungfrun Vendela Margareta Braad, född 1766-02-11 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Kristberg C:5 s.537, AID: v38305.b274.s537), † 1809-04-17 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, begravd 28/4 (lungsot, 43 år gammal, källa: Kristberg C:5 s.537, AID: v38305.b274.s537), dotter till superkargören vid Ostindiska kompaniet, assessorn Christoffer Henrik Braad och hans 1:a fru Maria Christina Westerberg; Förhållande med Maria Jönsdotter, med vilken han tycks ha fått en utomäktenskaplig son (belagd i fb för Kristbergs sn år 1767, källa: Kristberg C:4 s.539, AID: v38304.b272.s539), se nedan.

Söner 1:o:

 • Johan Gustaf Victorin, född 1775 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn.
 • Carl Magnus Victorin, född 1776; borgmästare. se Tab 7.
 • Erik Vilhelm Victorin, född 1777 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † där 1781.

Barn 2:o:

 • Maria Charlotta Victorin, född 1785-12-23 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † 1815-12-21. Gift 1804-11-30 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn med kaptenen i Armén Carl Ulrik Bergenstråhle, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1816-08-09 med Maria Charlotta Liedgren, född 1781, dotter till sekreteraren Lars Liedgren och Christina Maria Tisell), född 1778-11-30 på Nordsjö, † 1845-07-11 i Vadstena. Paret fick 6 barn.
 • Henrik Vilhelm Victorin, född 1788 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn, † där 1789.
 • Per Henrik Victorin, född 1790; brukspatron; † 1857. se Tab 10.
 • Anna Jacquette Sofia Victorin, född 1791-05-26 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6).
 • Adolf Vilhelm Victorin, född 1792-09-12 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6), † 1809-11-19 i Linköping (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6).
 • Ulrika Margareta Lovisa Victorin, född 1795-10-23 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6).
 • Fredrika Eleonora Vilhelmina Victorin, född 1799-01-08 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6).
 • Vendela Althea Christina Victorin, född 1800-06-13 på Kvarns herrgård, Kristbergs sn (källa: Kristberg AI:5 s.6, AID: v24753.b11.s6). Gift med kaptenen i Armén Christian Valdemar Rosenblad, i hans 2:a äktenskap, född 1802-08-06 i Häglinge sn, † 1860-05-05 i Vadstena. Paret fick 1 son.

Utomäktenskaplig son:

TAB 10

Per Henrik Victorin, (son till Johan Carl Victorin, Tab 6), född 1790-04-04 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1); brukspatron; † 1857 på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1828 i Norrköpings Hedvigs församling (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1) med sin kusin, fröken Hedvig Lovisa Westring, född 1804-03-26 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1), † 1864-02-24 på Kvarns Bruk, Kristbergs sn, dotter till Förste livmedikus Johan Peter Westring, adlad Westring och Gertrud Margareta Braad.

Söner:

 • Johan Fredrik Victorin, född 1831-02-24 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1), † där 1855.
 • Carl Henrik Victorin, född 1832; häradshövding; † 1866. se Tab 11.
 • Ture Otto Victorin, född 1839-04-05 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1).
 • Per Arvid Victorin, född 1843-06-12 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1), † 1865-11-17.

TAB 11

Carl Henrik Victorin, (son till Peter Henrik Victorin, Tab 10), född 1832-12-22 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:19 s.1, AID: v24767.b11.s1); kameralexamen 1854; hovrättsexamen 1856; vice häradshövding 1858; godsägare; † 1866-10-12 på Kvarns Bruk, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:23 s.1, AID: v24771.b11.s1). Gift 1858-09-28 (källa: Kristberg AI:23 s.1, AID: v24771.b11.s1) med fröken Emma Maria Eckerström, född 1835-12-16 i Eksjö, Jönköpings län (källa: Eksjö CI:5 s.219, AID: v33604.b113.s219; Kristberg AI:23 s.1, AID: v24771.b11.s1), dotter till borgmästaren i Eksjö häradshövdingen Claës Emil Eckerström och Maria Charlotta Moberg.

Barn:

 • Johan Carl Victorin, född 1860; brukspatron; † 1917. se Tab 12.
 • Ernst Henrik Victorin, född 1862 på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, † där s å.
 • Henny Nathalia Victorin, född 1864-01-30 i Jönköping (källa: Kristberg AI:23 s.1, AID: v24771.b11.s1), † 1905. Gift 1886 med auditören, stadsfullmäktiges ordförande i Linköping, RNO, RVO Per Orre, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1908 med Ida Maria Fredrika Westlin, född 1864), född 1851-02-25 på Stora Bosarp, Mulseryds socken. Paret fick flera barn.
 • Gerda Maria Henrika Victorin, född 1866-11-03 på Kvarns herrgård, Kristbergs socken, Östergötlands län (källa: Kristberg AI:23 s.1, AID: v24771.b11.s1), † 1914-06-02 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1895-08-06 i Linköpings Domkyrka med fängelsedirektören, RVO Carl-Gustaf Leonhard Reuterswärd, född 1866-02-04 på Åkershult, Korsberga socken, Jönköpings län, † 1936-07-28 i Rönninge, Salems socken, Stockholms län. Paret fick 3 söner.

Noter

1. Bou 1828-06-26 förrättades på Qvarns Stångjerns Bruk i Bobergs Härad och Krigsbergs socken, Laga Bouppteckning efter Bruks Patron Herr Johan Carl Victorin, hvilken genom döden afgått, den 2dre Sidstledne May nära 84 år gammal, och Lemnat efter sig, i dess första ägtenskap en Son, Borgmästaren i Nora Herr Carl Mag. Victorin, född i Sednare ägtenskapet, likaledes en Son Bruks Patron Herr Per Hindric Victorin, Samt icke allenast fyra ännu omyndiga Döttrar, Anna Jacquette, Ullrika Lovisa, Fredrica Eleonora, och Wendla Althea Victoria, utan och en för flere år sedan afliden Dotter, Fru Maria Charlotta Victorins i Ägtenskap med Herr Capitainen Carl Ulr. Bergenstråhle tillkomme 5 Barn, 3ne Söner, Carl Theodor redan vid myndig ålder, Samt ännu omyndige Alexander Wilh. och Gustaf Ulric, äfven som omyndige Döttrarne Beata Sophia och Charlotta Wilhelmina Bergenstråhle. Af desse arfvingar voro tillstädes så väl Herr Borgmästaren som herr Bruks Patron Victorion, tillika med hemmavarande döttrarne och deras af framliden Bruks Patron i liftiden utnämnde samt af Bobergs Härads Rätt den 2dre i denna Månad förordnade Laga förmyndare Herr Assessoren och Riddaren af Kongl. Wasa Orden Daniel Peter Tisell och för egne barn Herr Capitainen Bergenstråhle enligt skriftlig fullmakt af sin myndige Son vederbörligen förordnad, och Sjelf för de öfrige voro Laga förmyndare. Behållningen i boet var 7 766 riksdaler banco. Källa: Bobergs häradsrätt FII:29 s.183, AID: v76551.b93.s183).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman