Unbeck

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hovbokhållaren och rådmannen i Linköping Fredrik Unbecks namnteckning och sigill, i Elisabet Dorothea Ulmstedts bouppteckning 1787. Källa: Västra häradsrätt FI:9 s.785, AID: v77995.b557.s785.

Nils Unbeck, född 1705 (åu); kronobefallningsman; † 1780-08-20 på Sunnerby Norregård, Vrigstads sn, begravd 25/8 (slag, 75 år gammal, källa: Genline ID 1147.18.89000). Gift 1:o 1745-04-10 i Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.17.108100) med jungfrun Agneta Margarata Ulfsax, född 1719 i Kråkshults sn, † 1748-01-25 på Gettersryd, Vrigstads sn, begr 5/2 (wälborna fru, källa: Genline ID 1147.18.87600), dotter till kornetten Lars Magnus Ulfsax och Maria Bergencrona; 2:o 1749 i Jönköping med jungfrun Sara Almqvist, född 1723 i Gränna, † 1804-12-18 på Rösås Mellangård, Bäckaby sn, begravd 1805-01-04 (warandes frisk, till dess hon af ålderdomssvaghet lidit någon tid före sin död, 82 år gammal, källa: Genline ID 1077.5.67900), dotter till landskamreraren i Jönköpings län Anders Almqvist och hans 1:a hustru Brita Sophia Hallonqvist.

Dotter 1:o:

 • Charlotta Maria Unbeck, född 1746-03-08 i Bringetofta sn, döpt 9/3 (dopvittnen: Lieut: Comstedt, mag: Ödman, Corp: Sundling, f: Greta Hornea, j: Eva Caijsa Ulfsax, Lisa Stina Sandahl, källa: Genline ID 247.18.91200), † 1802-04-03 på Alebäck, Hjälmseryds sn, begr 13/4 (56 år gammal, källa: Genline ID 1092.10.107800). Gift med fältväbeln Gustaf Magnus Hiertberg, född 1731 i Hjärtlanda sn, † 1799-06-25 på Alebäck, Hjälmseryds sn, begravd 30/6 (vattusot och bröstsvaghet, 70 år gammal, källa: Genline ID 1092.10.107200). Paret fick 9 barn.

Barn 2:o:

 • Anders Unbeck, född 1750; regementssekreterare; † 1823. se Tab 2.
 • Fredrik Unbeck, född 1751; rådman; † 1818. se Tab 3.
 • Sophia Beata Unbeck, född 1753-06-25 på Gettersryd, Vrigstads sn (källa: Genline ID 1077.10.102800), † 1811-10-31 på Emmegärde, Lemnhults sn (giktvärk och blodstörtning, 58 år gammal, källa: Genline ID 1108.28.49600). Gift med komministern i Bäckaby pastorat, senare Lemnhult Jonas Ahlmark, född 1759-10-10 (källa: Genline ID 1077.10.102800), † 1839-12-11 på Emmegärde, Lemnhults sn, begr 27/12 (vattusot, 80 år gammal, källa: Genline ID 1108.28.50600). Paret fick en dotter.
 • Sara Elisabeth Unbeck, född 1755-11-13 på Gettersryd, Vrigstads sn (källa: Genline ID 1147.18.80900), † 1819-06-14 i Växjö. Gift med kronolänsmannen i Växjö Erik Magnus Lång, född 1756, † 1826 i Växjö. Paret fick en son.
 • Wilhelm Unbeck, född 1759; regementssekreterare; † 1825. se Tab 4.

TAB 2

Anders Unbeck, (son till Nils Unbeck, Tab 1), född 1750-04-03 på Gettersryd, Vrigstads sn (källa: Genline ID 1147.18.79600, 865.6.10800); regementssekreterare; † 1823-08-24 på Hegevärma Magasin, Öjaby sn (hosta och bröstsjukdom, 73 år gammal, källa: Genline ID 865.17.65900). Bouppteckning 1823-09-10 (källa: Kinnevalds häradsrätt FII:18 s.251, AID: v76081.b137.s251). Gift med jungfrun Eleonora "Nora" Elisabet Hadders, född 1757-03-19 på Rottnekvarn, Söraby sn (källa: Genline ID 865.6.10800), † 1837-09-14 i Växjö stadsförsamling, begravd 19/9 (ålderdomssvaghet, 80 år gammal, källa: Genline ID 862.73.5300), dotter till regementsskrivaren vid Smålands kavalleriregemente Hans Hadders och Eleonora Hedvig Ljungfelt.

Söner:

 • Hans Fredrik Unbeck, född 1780-05-06 på Rottnekvarn, Söraby sn, dpt 8/5 (källa: Genline ID 442.20.63500); levde vid faderns bouppteckning 1823.
 • Nils Gustaf Unbeck, född 1784-08-28 i Gårdsby sn (källa: Genline ID 826.16.86800), † där 1785.

TAB 3

Fredrik Unbeck, (son till Nils Unbeck, Tab 1), född 1751-02-24 på Gettersryd, Vrigstads sn (källa: Genline ID 1147.18.79900); hovbokhållare; rådman i Linköping; † 1818-09-14 i Sankt Lars nr 20, Linköpings Domkyrkoförsamling (källa: Genline ID 333.79.40400). Gift 1777-10-04 i Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.26.29900) med fröken Gustava Sophia Klöfverfelt, född 1753 i Norra Ljunga sn, dotter till livdrabanten vid Kronobergs reg:te, R S O Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt och Regina Lovisa Klöfverfelt.

Barn:

 • Sara Lovisa Unbeck, född 1780-09-17 i Vrigstads sn, dpt 19/9 (källa: Genline ID 1147.18.84300).
 • Gustaf Fredrik Unbeck, född 1782-03-16 i Vrigstads sn (källa: Genline ID 1147.18.84500, 263.15.50700); rådman; bokbindare; † 1836-06-06 i Eksjö sfs, begr 12/6 (feber, 54 år gammal, källa: Genline ID 263.36.101400). Gift med jungfrun Sophia Zelling, född 1783-06-22 i Strängnäs (källa: Genline ID 263.15.50700).
 • Andrietta Lovisa Unbeck, född 1784-06-29 i Vrigstads sn, dpt 2/7 (källa: Genline ID 1147.18.84900).

TAB 4

Wilhelm Unbeck, (son till Nils Unbeck, Tab 1), född 1759-04-06 på Gettersryd, Vrigstads sn (källa: Genline ID 1082.20.19000); regementssekreterare; ägare till Notteryd frälsehemman, Fröderyds sn; † 1825-09-14 på Röshult, Fröderyds sn, begravd 29/9 (66 år gammal, källa: Genline ID 1082.20.19000). Bouppteckning 1825-11-03 (källa: Västra häradsrätt FII:28 s.839, AID: v78014.b424.s839). Gift med jungfrun Anna Maria Wettermark, född 1771-07-26 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn, döpt 27/7 (källa: Barkeryd C:2 s.311, AID: v32288.b159.s311; Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75), † 1856 i Fröderyds sn, dotter till regementsskrivaren vid Jönköpings reg:te Johan Wettermark och Helena Fovelin.

Döttrar:

 • Margareta Christina Unbeck, född 1808-02-15 i Ödestugu sn (källa: Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75), † 1862 på Hovgården, Hultsjö sn. Gift 1831 i Vetlanda sn med fanjunkaren Peter Johan Cedergren, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1819 i Vetlanda sn med fröken Ulrika Juliana Westberg, med vilken han fick 2 barn och från vilken han skildes, i hennes 1:a äktenskap, född 1802-06-20 på Häggatorp Södergård, Hultsjö sn, döpt 24/6 (källa: Hultsjö CI:3 s.61, AID: v34306.b35.s61), † 1857 i Hultsjö sn, dotter till kvartermästaren Anders Daniel Westberg och Elisabet Lundén), född 1790-10-17 i Vetlanda sn (källa: Hultsjö AI:19 s.214, AID: v20389.b222.s214), † 1876 på Hovgården, Hultsjö sn. Paret fick 8 gemensamma barn.
 • Sara Helena Unbeck, född 1810-04-10 i Ödestugu sn (källa: Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75).
 • Sofia Elisabet Unbeck, född 1811-12-15 på Röshult, Fröderyds sn (källa: Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75).
 • Hedvig Ulrika Unbeck, född 1813-10-11 på Röshult, Fröderyds sn (källa: Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75).
 • Catharina Wilhelmina Unbeck, född 1816-10-12 på Röshult, Fröderyds sn (källa: Fröderyd AI:10 s.75, AID: v19941.b87.s75), † 1898. Gift med Johannes Anderson.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman Ej komplett - under utredning