Ulfsax nr 107

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Ulfsax nr 107

Gammal frälsesläkt, introducerad på Riddarhuset 1625

TAB10

Per Ulfsax, (son till Gustaf Ulfsax, Tab 9), till Skäggeby; född 1620; fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1641; löjtnant där 1644; kapten 1655; † 1658 i Elbing. Gift med Anna Margareta von Trautenberg, dotter till N. N. von Trautenberg och Margareta von Rotschin.

Barn:

 • Sidonia Ulfsax. Gift efter 1673-02-02 med Magnus Storckenfeldt, i hans 1:a äktenskap, † 1710.
 • Gustaf Ulfsax, född 1651; kapten; † 1709. se Tab 11.

TAB 11

Gustaf Ulfsax, (son till Per Ulfsax, Tab 10), till Skäggeby samt Mörsebo i Nye socken Jönköpings län, vilken sistnämnda egendom han sålde; född 1651; fältväbel vid Kalmar regemente 1695-06-03; fänrik där 1701-05-01; löjtnant 1704-12-29; konfirmationsfullmakt 1705-05-16; sekundkapten 1708-05-03; † 1709-01-00 i Ukraina, Ryssland, efter amputation av sina förfrusna fötter. Gift 1:o 1681-06-14 på Forssa, Östergötlands län med sin syssling Catharina Maria Storckenfeldt, † 1688, dotter till ryttmästaren Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, och hans 2:a fru Sofia Ulfsax; 2:o 1689 med Margareta Leijonram, † 1718-06-04, dotter till överstelöjtnanten Jonas Tordsson, adlad Leijonram, och Margareta N. N.

Barn 1:o:

 • Per Ulfsax, född 1682-12-16 på Skäggeby; gick i krigstjänst; † ogift och barnlös 1702-08-00 vid Krakau enligt en anteckning på en med hans anors vapen målad trätavla Åby.
 • Anna Sofia Ulfsax, född 1687-11-17, † 1734-11-08 på Vinö. Gift med Erik Carl Ulf af Horsnäs, i hans 2:a äktenskap, född 1688, † 1738.

Barn 2:o:

 • Hedvig Ulfsax, född 1690-11-05, † ogift och barnlös.
 • Ulrika Ulfsax, född tvilling 1693-12-12 på Skäggeby, † 1751-03-19 på Flenshult. Gift 1:o med N. N; 2:o 1723-03-31 i med sin fars sysslings son, regementskvartermästaren Per Gabriel Ulfsax, född 1671, † 1731.
 • Eva Ulfsax, född tvilling 1693-12-12 på Skäggeby, † där 1694-02-25.
 • Carl Magnus Ulfsax, född 1696; major; † 1756. se Tab 12.

TAB 12

Carl Magnus Ulfsax, (son till Gustaf Ulfsax, Tab 11), till Skäggeby (Karlsjö säteri), Alseda sn; född 1696-07-11; major; avsked 1749-10-24; † 1756-01-09 på Skäggeby. Gift 1735-03-25 på Vallby, Skirö sn (blev senare fideikommiss inom ätten Bråkenhielm) med jungfrun Ulrika Margareta Nyman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med fältväbeln vid Kalmar reg:te Fromhold Erik Wulffsson, född 1724-12-04 på Bullebo, Djursdala sn, † 1775-01-13), född 1721, † 1775-11-20 på Torpa storgård, Ökna sn, dotter till kornetten vid Östgöta kavallerireg:te Johan Nyman och Margareta Catharina von Gertten.

Barn:

 • Gustaf Johan Ulfsax, född 1736-01-10 på Karlsjö säteri, Alseda sn, † där s å.
 • Carl Ulfsax, † barn.
 • Catharina Margareta Ulfsax, född 1738-01-20 på Karlsjö säteri, Alseda sn (källa: EÄ), † där 1789-01-14 (källa: EÄ). Gift 1753-07-05 på Karlsjö säteri, Alseda sn (källa: Genline ID 973.24.75700) med provinsialläkaren i Jönköpings län Lars Magnus Klase, född 1722-12-09 i Växjö (källa: EÄ), † 1766-02-02 i Stockholm (källa: EÄ). Paret fick 2 barn.
 • Carolina Ulrika Ulfsax, född 1739-06-09 på Vallby, Skirö sn, † 1810-05-22 på Torpa storgård, Ökna sn. Gift 1756 med löjtnanten Johan Reinhold Stuart. Paret fick flera barn.

TAB 13

Nils Ulfsax, (son till Per Ulfsax, Tab 5), till möderneegendomen Holma i Lemnhults socken Jönköpings län och fäderneegendomen Tubbatorp i Örs socken, Kronobergs län samt Rosgård i Västra Hargs socken, Östergötlands län; kornett; † 1648-11-13 och begravd i Västra Hargs kyrka, där hans vapensköld sattes upp. Han begick dråp på bonden Gudmund Nilsson 1640 och blev därför av Göta hovrätt dömd från livet, men av drottning Kristina benådad 1641-10-29, med villkor att tillfredsställa målsäganden, bota 100 daler silvermynt för kungssaken och stå uppenbar kyrkoplikt. Gift 1617 (eller 1622 ?) 14/6 (säkert före 1623-01-04) på Ekna med Marit Andersdotter Stråle, till Kråkenäs i Gårdsby socken, Kronobergs län, levde 1642, dotter till slottshövidsmannen Anders Svensson, adlad Stråle (af Ekna) och Anna Olofsdotter.

Barn:

 • Per Ulfsax, född 1619; löjtnant; † 1688. se Tab 14.
 •  ?Brynte Ulsax.
 •  ?Måns Ulfsax. 'Ogift avlivad i Jönköping för att han 1656 lejde sin dräng, friskytten Jon Eskilsson att ihjälskjuta sin granne Jöns Grip.'
 • Sigrid Ulfsax, † 1707 på Gelebo och begravd s. å. 22/12. Gift 1647-10-23 med ryttmästaren Anders Tornerefelt, i hans 2:a äktenskap, † 1681.
 • Estrid Ulfsax, född 1624, † 1699-02-23 i Lemnhults socken och kallas då i kyrkoboken stavkvinna. Gift med N.N.

TAB 14

Per Ulfsax, (son till Nils Ulfsax, Tab 13), till Holma och Gillberga i Skirö sn samt Ekhult och Boda i Fliseryds sn; född 1619 på Holma, Skirö sn; löjtnant; † 1690 på Holma, Skirö sn, begravd i Lemnhults kyrka. Gift 1:o med jungfrun Brita Sabelsköld, dotter till majoren Carl Jönsson, adlad Sabelsköld och hans 1:a fru Magdalena Strang; 2:o med Anna Armsköld, i hennes 2:a äktenskap, dotter till kaptenlöjtnanten Olof Armsköld och Agneta Patkull.

Barn 1:o:

 • Catharina Maria Ulfsax. Gift 1660-10-02 med sin fasters svåger, kornetten Magnus Tornerefelt, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1669-12-28 med sin systers svägerska, jungfrun Anna Pistol, född tvilling 1651 på Herrestad, Marbäcks sn, döpt 25/5, dotter till majoren Jakob Jakobsson, adlad Pistol och Maria Kåse), född 1626-01-17, † 1671-03-10 (ihjälslagen av sin svåger Gustaf Årrhane, som 1675-03-16 fick pardon för sitt brott). Paret fick 4 barn.
 • Magdalena Ulfsax, levde ännu 1712. Gift 1:o 1673 efter 21/4 med ryttmästaren Erik Gyllensparre, † 1677; 2:o 1681-01-25 i Högsby sn med löjtnanten vid Smålands kavallerireg:te Anders Campbell, † 1708-04-14 i Fliseryds sn.
 • Anders Ulfsax, löjtnant; † 1677. se Tab 15.
 • Nils Ulfsax, född 1647; ryttare; † 1697. se Tab 29.
 • Zakarias Ulfsax, † ogift och barnlös utomlands.
 • Gustaf Ulfsax, kornett; † 1705. se Tab 37.
 • Märta Ulfsax. Gift 1687-10-16 i Ljuders sn med sin brors och sin morbrors svåger, fältväbeln Carl Gustaf Stråle af Ekna, född 1662, † 1730.
 • Lennart Ulfsax, tjänade först i fyra år hos fältmarskalken, greve Carl Mauritz Lewenhaupt; fältväbel vid Kronobergs reg:te 1672; fänrik där 1674-12-12; † barnlös 1677 på ön Ven under kriget mot Danmark. Gift 1675-08-01 i Ljuders sn med jungfrun Magdalena Stråle af Ekna, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1681 med kaptenen Anders Billing, adlad Billingberg, född 1649, † 1709), † 1758-06-04 på Skruv.

Barn 2:o:

 • Anna Maria Ulfsax. Gift 1699-06-18 på Gölberga med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanterireg:te Abraham Moberg, † 1747. Paret fick flera barn.
 • Maria Elisabet Ulfsax, född 1678, † 1752-04-26 på Sjöviken. Gift 1:o 1704-10-12 på Gölberga med löjtnanten Anders Ulf af Horsnäs, i hans 2:a äktenskap, född 1646, † 1705; 2:o med kommendören Mauritz Grubbe, född 1680, † 1736.
 • Brita Catharina Ulfsax, född 1679, † 1722-06-22 på Hoveryd, Vrigstads sn (trol i barnsäng), begravd 5/5 (afsomnade Edla och Wälborna fru Lieutnantskan, källa: Genline ID 1147.17.70300) Gift 1712-03-18 med löjtnanten vid Kalmar reg:te, kommissarien Lars Gabriel Forsmark, i hans 1:a äktenskap (gift 1726-03-26 på Allatorp, Tävelsås sn (enl EÄ, finns ej i vb) med Beata Katarina Rosenbielke, † 1727-05-15 på Hoveryd, Vrigstads sn, begravd 18/5 (källa: Genline ID 1147.18.86300), dotter till kaptenen Karl Gustaf Rosenbielke och Helena Margareta Frijs; 3:o 1728-09-29 (enl EÄ endast gift 2 ggr, men är otvivelaktigt densamme som gifte sig detta år) i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.19.108100) med jungfrun Anna Katarina Bursie, i hennes 1:a äktenskap, född 1708-11-16 på Krängsberg, Byarums sn, † 1784-09-11 i Femsjö sn, begravd 15/9 (ålderdomssvaghet, 75 år gammal, källa: Genline ID 1164.14.28600), dotter till lantmätaren Peter Bursie och Estrid Margareta Foughman), † före 1731. Paret fick 2 gemensamma söner.
 • Anders Ulfsax d y, född 1682; inskriven i Växjö skola 1692-05-14; † i Polen.
 • Agneta Ulfsax, född 1685, † 1751-02-29 på Fröreda, Järeda sn, begravd 1/5 i Järeda kyrka. Gift 1:o 1714-03-10 på Gölberga med ryttmästaren Per Jonsson Fröberg, i hans 2:a äktenskap, född 1647, † 1725; 2:o 1726-12-16 på Germunderyd med sekundryttmästaren vid Smålands kavallerireg:te Johan Henrik von Thielen, född 1689 i Pommern.

TAB 15

Anders Ulfsax, (son till Per Ulfsax, Tab 14), ryttare vid Smålands kavallerireg:te; kvartermästare; löjtnant vid Ramsvärds reg:te; † 1677-01 (av sår han fick i slaget vid Lund 1676-02-04). Gift med jungfrun Estrid Sabelfelt, dotter till överstelöjtnanten Zacharias Nilsson Sabelfelt och Carin Stråle af Ekna.

Barn:

 • Zacharias Ulfsax, sekundkapten; † 1721. se Tab 16.
 • Magnus Ulfsax, född 1668; överstelöjtnant; † 1741. se Tab 17.
 • Carl Gustaf Ulfsax, född 1670; löjtnant; † 1717. se Tab 27.
 • Maria Elisabet Ulfsax, född 1672. Gift 1695 i Lemnhults sn med löjtnanten vid Kronobergs reg:te Alexander Ogilwie, † 1703-12-12, möjligen under Karl XII:s fälttåg i Polen. Paret fick 2 döttrar.

TAB 16

Zacharias Ulfsax, (son till Anders Ulfsax, Tab 15), född på 1660-talet; förare vid Erik Silfversparres kompani; sergeant där 1694-08-14; fältväbel 1702-06-10; fänrik 1703-03-20; löjtnant 1705-05-16; sekundkapten 1708-05-16; fången 1709-07-01 vid Perevolotjna; † 1721-01-10 (mördad) i Tomsk, Sibirien, Ryssland. Gift 1691 med jungfrun Margareta Enhörning, född 1665, dotter till fänriken Leonhard Enhörning och Christina Silfversparre.

Döttrar:

 • Catharina Margareta Ulfsax, född 1693 i Näshults sn, döpt 23/3, † 1739-05-22 på Sjöghult, Näshults sn (korpralskan, 45 år gammal, källa: Näshult C:3 s.57, AID: v35831.b36.s57). Gift 1741 i Virserums sn med korpralen Håkan Larsson Öfverström, född 1688 i Näshults sn, † 1748 i Näshults sn. Paret fick 4 döttrar.
 • Estrid Helena Ulfsax, född 1697 (källa: Lemnhult AI:1 s.41, AID: v20915.b26.s41), † 1764-01-15 på Gerekulla, Lemnhults sn. Gift med regementsadjutanten vid Smålands tremänningsinfanterireg:te Sven Linde, † 1747 på Gerekulla, Lemnhults sn. Paret fick 7 barn.

TAB 23

Fredrik Gabriel Ulfsax, (son till Magnus Lorentz Ulfsax, Tab 19), född 1788-02-15 på Kläcklinge, Kalvsviks socken, Kronobergs län; mantalskommissarie i Konga och Uppvidinge härader av Kronobergs län; kunglig sekreterares titel; † 1864-12-22 på sin egendom Skavenäs Mattisgården, Tjureda socken, Kronobergs län, vilken han köpte av svärföräldrarna. Gift 1814-12-08 på Skavenäs Mattisgården med sin syssling Gustava Maria Scheibe, född 1784-09-24 på Skavenäs Mattisgården, Tjureda socken, Kronobergs län, † där 1858-11-25, dotter till kvartermästaren vid adelsfaneregementet Alexander Scheibe och Catharina Eleonora Strålenhielm.

Son:

 • Johan Magnus Ulfsax, född 1816; Hemmansbrukare; † 1848. se Tab 24.

TAB 24

Johan Magnus Ulfsax, (son till Fredrik Gabriel Ulfsax, Tab 23), född 1816-01-07 på Skavenäs Mattisgården; brukade nämnda hemman; † där 1848-05-27. Gift 1839-12-31 på Eknaholms ägor, Tjureda socken, Kronobergs län med Maria Jonasdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1859-10-20 med hemmansägaren Johan Nilsson i Borlanda Dusagården i Söraby socken, Kron.), född 1818-08-26, dotter till torparen vid Eknaholm Jonas Persson och Elin Nilsdotter.

Barn:

 • Christina Emerentia Ulfsax, född 1840-09-29 på Mattisgården, † där s. å. 13/12.
 • Christina Sofia Ulfsax, född 1842-01-16 på Mattisgården. Gift 1857-09-20 på Mattisgården med hemmansägaren Magnus Johansson, född 1828-07-15 på Söraby Smedsgården, Söraby socken, Kronobergs län, † 1898.
 • Carl Alexander Ulfsax, född 1847; jordbrukare. se Tab 25.

TAB 25

Carl Alexander Ulfsax, (son till Johan Magnus Ulfsax, Tab 24), född 1847-08-20 på Skavenäs Mattisgården; jordbrukare; överflyttade till Nordamerika. Gift 1871-03-05 med Anna Christina Danielsdotter, född 1847-01-26, † 1916-08-27 i Söraby socken, Kronobergs län.

Barn:

 • Maria Elisabet Ulfsax, född 1871-03-24; överflyttade till Nordamerika.
 • Johan Fredrik Ulfsax, född 1873-05-25 och † s. å. 6/6 i Söraby socken.
 • Helga Sofia Ulfsax, född 1874-09-23 och † 1891-02-05 i Söraby socken.
 • Johan Fredrik Ulfsax, född 1880; kusk. se Tab 26.

TAB 26

Johan Fredrik Ulfsax, (son till Carl Alexander Ulfsax, Tab 25), född 1880-08-23 i Söraby socken, Kronobergs län; arbetare vid Braås ångsåg i Drevs socken, Kronobergs län; kusk där. Gift 1909-08-15 i Sjösås socken, Kronobergs län med Nanny Selma Christina Bång, född 1888-02-11.

Barn:

 • Flavy Dagny Elisabet Ulfsax, född 1910-02-08 vid Braås, Drevs socken, Kronobergs län. Gift 1928-03-10 i Sjösås socken med sågarbetaren Nils Johan Georg Petersson, född 1904-09-02.
 • Anna Rosalie Halvina Ulfsax, född 1912-05-14 i Sjösås socken, Kronobergs län. Gift 1931-04-11 i Sjösås socken med sågarbetaren Edvard Hilding Verner Petersson Edvik, född 1906-07-30 i Kronobergs län.
 • Carl Gösta Fredrik Ulfsax, född 1918-08-16.

TAB 37

Gustaf Ulfsax, (son till Per Ulfsax, Tab 14), född 1655 i Rumskulla sn, döpt 14/6; kornett vid Smålands ryttare 1678; † 1705-01-09 på Margrevehult, Tuna sn. Gift med jungfrun Agneta von Nieroth, † 1718 i Norra Sandsjö sn.

Barn:

 • Johan Peter Ulfsax, sergeant; † 1746. se Tab 38.
 • Brita Margareta Ulfsax, † 1747-09-14 i Karlstorps sn. Gift 1719-08-26 på Margrevehult, Tuna sn med dragonkorpralen Johan Mikael Klein.

TAB 38

Johan Peter Ulfsax, (son till Gustaf Ulfsax, Tab 37), sergeant vid Smålands äntergastreg:te; † 1746-05-11 i Högsrums sn. Gift med jungfrun Anna Brita Kafle, † 1776 i Skede sn, dotter till fänriken Knut Kafle och Maria Eufrosyne von Hagedorn.

Barn:

 • Alexander Ulfsax, född 1739; löjtnant; † 1839. se Tab 41.

TAB 41

Alexander Ulfsax, (son till Johan Peter Ulfsax, Tab 38), född 1739-10-15; löjtnant i Armén; † 1813-09-07. Gift 1777-08-20 på Kyrketorp, Södra Solberga sn med jungfrun Beata Christina Stråle af Ekna, född 1750 i Tjureda sn, † där 1800, dotter till fältväbeln Leonhard Stråle af Ekna och Brita Catharina Gunnér.

Barn:

 • Gustaf Adolf Ulfsax, född 1778; major; † 1836. se Tab 42.
 • Anna Augusta Juliana Ulfsax, född född 1781-02-24 i Södra Solberga sn sn (källa: Alseda AI:8 s.195, AID: v18777.b208.s195; Gamleby AI:12 s.302, AID: v22160.b313.s302); inflyttad från Eksjö till Brogården i Gamleby sn 1837; † 1839-08-18 i Linköping, begravd 23/8 (tärande sjukdom, 58 år, 5 månader och 24 dagar gammal, källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:8 s.423, AID: v38780.b219.s423). Gift 1801-04-03 i Alseda sn med fanjunkaren Lars Gabriel Blom, född 1782-11-08 på Apelhester Börjesgård, Alseda sn (källa: Alseda C:4 s.107, AID: v31217.b58.s107; Alseda AI:8 s.195, AID: v18777.b208.s195). Paret fick flera barn.
 • Benedikta Charlotta Ulfsax, född 1784 på Kyrketorp, Södra Solberga socken, Jönköpings län, † 1816-07-26 i Jönköpings Kristina församling. Gift 1802 i Alseda socken, Jönköpings län med hovkamreraren Gustaf Erik Storck, i hans 2:a äktenskap, född 1766-07-16 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Jönköpings Kristina AI:12 s.171, AID: v23235.b186.s171), † där 1824. Paret fick flera barn.
 • Leonhard Magnus Ulfsax, född 1792-07-08 på Kyrketorp, Södra Solberga sn; underlöjtnant i armén; † barnlös 1884-05-09 på Dolby, Hultsjö sn. Gift 1:o 1826-12-12 på Dolby med fröken Johanna Sofia Laurell, dotter till vice kronofogden Jonas Georg Laurell och Ulrika Cederqvist; 2:o 1874-09-18 med fröken Christina Ulrika Charlotta Colliander, i hennes 2:a äktenskap, dotter till sekreteraren Nils Samuel Colliander och Charlotta Christina Laurell.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar. Sammanställt av: Mattias Loman.