Uggla nr 100

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Uggla nr 100

Urgammal frälsesläkt; introducerad på Riddarhuset 1625

TAB 41

Brukspatronen Leonard Magnus Uggla, (1722-1794).

Svante Uggla, (son till Claës Claësson Uggla, Tab 17), till Tisenhults säteri, Skedevi sn, Östergötlands län, som han fick genom sitt gifte, samt Näset (Ugglenäset), Esterna sn, Stockholms län; född 1618-12-02 på Revals slott, Estland; löjtnant vid Viborgs kavallerireg:te 1640-08-02; tjänstgjorde under polska fälttåget 1657 som ryttmästare vid Smålands ryttare; † 1676-05-23 på Tisenhults säteri, Skedevi sn, begraven i Skedevi kyrka, där hans vapensköld sattes upp. Gift med jungfrun Beata Bonde, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1642-06-29 med Åke Ulfsparre af Broxvik, född 1611, † 1643), född 1621 på Säckestad, † 1682 på Tisenhults säteri, Skedevi sn, begravd s å 7/10 i Skedevi kyrka, dotter till översten Ulf Bonde och hans 2:a fru Margareta Stake.

Barn:

 • Agneta Catharina Uggla, född 1648-03-15 på Tisenhults säteri, Skedevi sn, † ogift och barnlös 1706 på sin egendom Tölingsnäs, Skedevi sn.
 • Åke Uggla, född 1649; kapten; † 1714. se Tab 42.
 • Margareta Beata Uggla, född 1653-07-08 på Tisenhults säteri, Skedevi sn, † där 1683-06-12 (barnsäng). Gift 1682-08-24 på Tisenhult med ryttmästaren, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1653, † 1692, begravd s å 10/3 i S:t Johannes kyrka, Norrköping. Paret fick 1 dotter.
 • Carl Gustaf Uggla, född 1662-04-21 på Tisenhults säteri, Skedevi sn, † ogift och barnlös 1697-10-03 i Skedevi sn.

TAB 100

Johan Fredrik Uggla, (son till Georg Gustaf Uggla, Tab 94), född 1744-01-07 på Krokstad. Ägde Föskefors järnbruk i Ekshärads socken, Värmlands län. † där 1809-03-06. Gift 1779-09-12 på Ransäter, Ransäters socken, Värmlands län med jungfrun Christina Charlotta Geijer, född 1759-08-08 på Ransäter, Ransäters socken, Värmlands län, † 1844-01-25, dotter till brukspatronen Johan Gustaf Geijer och Maria Låstbom.

Barn:

 • Göran Gustaf Uggla, född 1781; kammarrättsråd; † 1844. se Tab 101.
 • Maria Charlotta Uggla, född 1782-12-20 på Föskefors järnbruk, Ekshärads socken, Värmlands län, † där 1783-07-31.
 • Maria Uggla, född 1792-03-01 på Föskefors järnbruk, Ekshärads socken, Värmlands län; stiftsjungfru; † 1872-11-15 på Sunnanå. Gift 1815-09-17 på Uddeholms bruk, Råda socken, Värmlands län med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente, RSO Axel Ferdinand Wästfelt, född 1786-08-23 på Gudebo, † 1843-09-22 på Tolerudstorp. Paret fick 5 barn.

TAB 192

Leonard Magnus Uggla, (son till Fredrik Uggla, Tab 191), född 1722-03-17 på Södra Dingelvik, Steneby socken, Älvsborgs län; student i Uppsala 1740-03-06; brukspatron på Billingsfors bruk i Steneby socken och Bäckefors bruk i Bäcke socken, båda i Älvsborgs län. † 1794-01-16 i Kristinehamn, Värmlands län. Gift 1745 med friherrinnan Anna Märta Taube af Odenkat, född 1721-11-03, † 1805-01-19, dotter till kaptenen, friherre Carl Didrik Taube af Odenkat och hans 1:a fru Märta Christina Ehrencrona.

Barn:

 • Anna Christina Uggla, född 1745-10-08 på Adolfsfors, † 1772-01-16 i Säffle, Värmlands län. Gift 1770-12-27 med sin fars syssling, brukspatronen Carl Tomas Uggla, i hans 1:a gifte, född 1747, † 1782. Paret fick flera barn.
 • Maria Uggla, född 1747-02-01 på Adolfsfors, † 1816-01-18 i Stockholm. Gift 1768-09-21 med brukspatronen Mattias Wærn, född 1725 i Fredrikshald, Norge, † 1788-10-05 på Högen säteri. Paret fick flera barn.
 • Carl Fredrik Uggla, född 1748-03-08 på Adolfsfors. Student i Uppsala1 1758-02-07. Brukspatron. † ogift och barnlös 1829-04-09 på Bågen (holm) i Laxarby socken, Älvsborgs län.
 • Eleonora Uggla, född 1749-09-12 på Adolfsfors, † 1811-09-07 på Skarbol Gift 1:o 1777-02-06 i Fredrikshald, Norge, med sin svåger och sin fars syssling, brukspatronen Carl Thomas Uggla, i hans 2:a gifte, född 1747, † 1782; 2:o 1788-03-17 på Uggleberg med kaptenen, friherre Jakob Adolf Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1747, † 1817.
 • Charlotta Uggla, född 1750, † 1753.
 • Fredrika Uggla, född 1752-09-19, † 1805. Gift 1790-07-01 i Kristinehamn med brukspatronen på Krontorp, doktorn Peter Bergius, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1777 före 2/10 med Gunilla Arenander, född 1753, † 1789-05-10 på Krontorp, dotter till kammarrådet Olof Arenander), född 1740-05-09 på Valåsens bruk i Karlskoga socken Örebro län, † 1819-09-04 i Kristinehamn.
 • Leonhard Magnus Uggla, född 1755; ryttmästare; † 1822. se Tab 193.
 • Fredrik Uggla, född 1758, † 1760-04-17 på Äng.
 • Carolina Uggla, född 1764-09-00, † 1818-09-10. Gift 1787-06-22 i Nysunds kyrka med kamreraren i kammarkollegium Adam Arenander, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782 med Christina Margareta Furubohm, från vilken han 1783 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1777 före 27/10 i Stockholm med kamreraren i krigskollegiet Johan Öfverbom, född 1752, † 1781-03-21 i Stockholm; 3:o med majoren och kommendanten på Carlstens fästning, RSO Lars Malmsten, född 1752, † 1801), född 1761, † 1818, dotter till sidenfabrikören i Stockholm Hans Magnus Furubohm och Carolina Dorotea Berger), född 1747-11-05, † 1817-12-03.

TAB 194

Lennart Hildebrand Uggla, (son till Lennart Uggla, Tab 157), född 1716-02-16; volontär vid Älvsborgs reg:te 1732; korpral där 1734; rustmästare 1735; förare 1738; fänrik 1744-04-12; avsked med löjtnants karaktär 1748-12-31; † 1777-07-10 på Råstorp. Han blev sårad och fången 1741 under kriget mot Ryssland och återkom till regementet 1744. Gift 1:o 1745-07-08 på Hjärtared med jungfrun Johanna Christina Blomensköld, född 1724-08-23, † 1756-01-07 på Yttersjöholm, Långaryds sn, begrav s å 23/1, dotter till överstelöjtnanten Mårten Blomensköld och Brita Christina Hierta; 2:o 1756-12-28 med jungfrun Anna Catharina von Schwartzenhoff, född 1726-02-01, dotter till kaptenen Johan von Schwartzenhoff och hans 2:a fru Märta Helena Hård af Torestorp.

Barn 1:o:

 • Benedikta Uggla, född 1746-08-12 på Finnekumla.
 • Johan Abraham Uggla, född 1748-03-05 på Finnekumla, † s å 20/5 i Långaryds sn.
 • Carl Gustaf Uggla, född 1749-04-29 på Yttersjöholm, Långaryds sn, † där s å 30/11.
 • Leonhard Mårten Uggla, född 1750; fänrik; † 1816. se Tab 195.
 • Hans Christoffer Uggla, född 1751; fänrik; † 1817. se Tab 199.
 • Carl Magnus Uggla, född 1753-10-07 på Yttersjöholm, Långaryds sn; reste 1803 till sjöss och hördes inte av mer.
 • Lovisa Albertina Uggla, född 1755-06-28 på Yttersjöholm, Långaryds sn, † där s å 16/9.

Barn 2:o:

 • Claës Hildebrand Uggla, född 1757; förare; † 1813. se Tab 200.
 • Metta Catharina Uggla, född 1758-02-07 på Gasbo, † där s å 4/4.
 • Claës Hildebrand Uggla, född 1760-06-22 på Gasbo; underofficer; blesserad i 1788 års finska krig; fick avsked med pension.
 • Carl Erik Uggla, född 1768-05-06 på Holm; volontär vid Älvsborgs reg:te; korpral där 1785-10-20; furir 1791; † 1805-12-12.

TAB 195

Leonhard Mårten Uggla, (son till Lennart Hildebrand Uggla), född 1750-10-18 i Långaryds sn (källa: Adelöv C:3 s.691, AID: v31167.b355.s691); volontär vid Jönköpings reg:te 1758; rustmästare där 1770; sergeant; fänrik där 1779-02-07; avsked 1788-06-08; † 1816-04-04(1) på Norra Liarp, Adelövs sn, begravd 13/4 (vattusot, 65 år gammal, källa: Adelöv C:3 s.691, AID: v31167.b355.s691). Leonhard var tidigare gift, men hustrun dog 1790 och därefter inledde han ett förhållande med pigan på Snällebo i Säby sn, där han var bosatt. Gift 1:o 1788-09-21 på Traneryd med jungfrun Juliana Dorotea Lagercrantz, född 1755-12-11 på Hallabo, † 1790-08-17 på Traneryd, dotter till kaptenlöjtnanten Jakob Lagercrantz och Inga Christina Hård af Segerstad; Förhållande med hushållerskan Anna Danielsdotter, född 1770 i Askeryds sn (källa: Säby AI:3b s.10, AID: v22033.b20.s10), † 1800-06-23 på Drumstorp, Säby sn (lungsot, 36 år gammal, källa: Säby C:5 s.440, AID: v36241.b215.s440).

Barn 1:o:

 • Anna Christina Uggla, född 1789-03-14 i Frinnaryds sn, † s å 1/7 på Traneryd.
 • Jakob Leonhard Uggla, född 1790-07-01 i Frinnaryds sn, † s å 20/10.

Söner utanför äktenskapet:

TAB 203

Gustaf Hildebrand Uggla, (son till Erik Uggla, Tab 202), sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1712-09-30; löjtnant vid sachsiska infanteriregementet 1719-04-01; löjtnant vid rhenska infanteriregementet samma år 15/5; † 1741 och begravd i Eds kyrka Värmlands län. Gift 1:o 1715-10-04 på Ekeby med jungfrun Beata Elisabet Planting-Gyllenbåga, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1710 med auditören Johan Bjerchenius, † före 1711-02-05), född 1683, † 1721 i Eds socken, Värmlands län, begravd s. å. i december, dotter till majoren Gustaf Planting-Gyllenbåga och Maria Schildt; 2:o med jungfrun Catharina Charlotta Lagerhielm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med majoren Johan Lillja), född 1693-09-09 på Hageberg, Viby socken, Örebro län, levde 1742, dotter till löjtnanten Axel Lagerhjelm och Eva Maria Gyllenpatron.

Barn 2:o:

 • Carl Reinhold Uggla, född 1722-10-29 på Ekholmen, Eds socken, Värmlands län, döpt 30/10 (källa: Ed C:1 s.81, AID: v5971a.b460.s81).
 • Nils Gabriel Uggla, född 1725; fänrik; † 1759. se Tab 204.
 • Carl Gustaf Uggla, döpt 1728-01-18 på Ekholmen, Eds socken, Värmlands län, † före 1742.
 • Albrekt Hieronymus Uggla, levde 1742.
 • Catharina Beata Uggla, född 1732, † 1800-10-27 i Stockholm. Gift 1:o med bruksägaren Johan Vilhelm De Geer, i hans 2:a äktenskap, född 1708, † 1754; 2:o med kaptenen Christoffer Ferdinand Löwenborg, i hans 2:a äktenskap, född 1691, † 1768.

TAB 205

Carl Reinhold Uggla, (son till Erik Uggla, Tab 202), till Mickelsön i Grums socken Värmlands län. Född 1691. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1706-10-08. Sergeant därst. 1709-12-22. Fänrik 1712-09-19. Sekundlöjtnant vid Wrangels svenska regemente 1714-09-03. Konfirm.-fullm. 1715-07-05. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1716-07-00. Löjtnant vid förstn. regemente s. å. Kapten vid rhenska infanteriregementet 1718-08-02. Avsked 1719-09-30. † 1744-11-07 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län. Gift 1:o med jungfrun Elsa Dorotea von Wachenfeldt, född 1693, † 1736-10-16 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län, dotter till överstelöjtnanten David Fredrik Wachenhausen, adlad von Wachenfeldt och hans 3:e fru Margareta von Bulow; 2:o med sin svägerskas kusin Gunilla Lagerhjelm, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1723 med överstelöjtnanten Peter Düben, adlad von Düben, född 1670, † 1734), född 1696-11-09, † 1776-02-12 Torplunda, Kräcklinge socken, Örebro län, dotter till regementskvartermästaren Carl Lagerhjelm och Elisabet Gyllenpatron.

Barn 1:o:

 • Erik Uggla, född 1716-07-13 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län.
 • Carolina Fredrika Uggla, född 1718-09-06, † 1794-04-09 på Segmon Gift 1738-11-09 med löjtnanten Per Mannercrantz, född 1700, † 1764.
 • Hedvig Ulrika Uggla. Gift 1750-12-28 på Handbynäs, Sexdrega socken (källa: Sexdrega C:3 s.93, AID; v7533.b51.s93) med sergeanten Ulrik Ljungberg.
 • Margareta Christina Uggla, född 1722-05-21 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län, † 1727 och begravd s. å. 8/7 i Eds socken, Värmlands län.
 •  ?Catharina Charlotta Uggla, född 1723-09-23 (enligt uppgift i EÄ), † 1765 i Hardemo socken, Örebro län (andtäppa, 42 år gammal, källa: Hardemo C:2 s.513, AID: v53244.b261.s513 - åldersuppgiften möjligen felaktig?). Gift 1:o med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Gustaf Fredrik Lagerhjelm, född 1702, döpt 11/3 i Västra Stenby socken, Östergötlands län, † barnlös 1754-06-02; 2:o 1757-06-21 i Hardemo kyrka (hon kallas då änkefru, källa: Hardemo C:2 s.592, AID: v53244.b301.s592) med kornetten Joakim Wilhelm von Düben, med vilken hon fick 3 döttrar. Det finns flera indicier som pekar på att de är samma person - en kapten Carl Fredrik Ugglaär dopvittnen till hennes förstfödda dotter, och när en annan dotter döps till Elsa Regina så är en fröken Christiana Charlotta dopvittne.
 • Elsa Dorotea Uggla, född 1724, † 1773-10-16 i Stockholm. Gift 1757-04-12 i Göteborgs garnisonsförsamling med löjtnanten Gunnar Magnus Gyllenstorm, i hans 1:a äktenskap, född 1736, † 1807.
 • Carl Fredrik Uggla, född 1725; major; † 1794. se Tab 206.
 • Anna Hedvig Uggla, född 1728-01-09 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län.
 • Christina Gustaviana Uggla, född 1729-02-22 på Mickelsön, Grums socken, Värmlands län, † där samma år, begravd 15/5.
 • Erik Reinhold Uggla, född 1732; ryttmästare; † 1803. se Tab 235.
 • Christiana Charlotta Uggla, född 1734-08-02 i Eds socken, Värmlands län, döpt 3/8 (källa: Ed C:1 s.115, AID: v5971a.b630.s115). Anges som fröken när hon är dopvittne i Hardemo socken 1759 (källa: Hardemo C:2 s.263, AID: v53244.b136.s263). Hon var bosatt på Alavi och födde 1765-02-26 en utomäktenskaplig dotter Christiana - kornett von Düben på Alavi var dopvittne (källa: Hardemo C:2 s.279, AID: v53244.b144.s279). Dottern dog kort därefter varpå modern flyttade till Stockholm (källa: Hardemo AI:3 s.74, AID: v51373a.b800.s74).

TAB 213

Ture Conrad Harald Uggla, (son till Carl Fredrik Uggla, Tab 208), född 1833-06-16 på Hög; handelsbokhållare i England, sedan grosshandlare i Göteborg 1858-09-10; † där 1873-04-17. Gift 1861-01-01 på Löved med Ida Vilhelmina Pihl, född 1835-09-12 i Stockholm; åldfru på Stockholms slott 1883–1898-04-01; OII:sJmt 1897-09-18; † 1901-08-06 på Särö, dotter till komministern Johan Gustaf Pihl och Sofia Vilhelmina Engström.

Barn:

 • Sofia Lovisa Elisabet Uggla, född 1862-02-14 i Göteborg, † där 1911-11-28. Gift 1880-05-12 i Göteborg med grosshandlaren där August Johansson Mark, född 1848-05-06 i Seglora sn, Älvsborgs län, † 1900-10-28 i Göteborg.
 • Carl Fredrik Uggla, född 1863-03-12 och † s å 29/7 i Göteborg.
 • Gustaf Conrad Uggla, född 1864-05-20 och † 1877-03-02 i Göteborg.
 • Axel Christer Helmfrid Uggla, född 1865; generalkonsul. se Tab 214.
 • Carl Vilhelm Valfrid Uggla, född 1867; kontorist; † 1899.

Utan känt ursprung

Catharina Charlotta Uggla, född 1723-09-13 (inga anteckningar i Eds födelsebok mellan 1722-02-24 - 1726-05-20), † 1765 i Hardemo socken, Örebro län (andtäppa, 42 år gammal, källa: Hardemo C:2 s.513, AID: v53244.b261.s513). Gift 1:o med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Gustaf Fredrik Lagerhjelm, född 1702, döpt 11/3 i Västra Stenby socken, Östergötlands län, † barnlös 1754-06-02; 2:o 1757-06-21 i Hardemo kyrka (hon kallas då änkefru, källa: Hardemo C:2 s.592, AID: v53244.b301.s592) med kornetten Joakim Wilhelm von Düben. Paret fick 4 döttrar.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman