Troilius (Troili)

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Bergsrådet Samuel Troili, (1693-1752).

Uno Trulsson Troilius, (son till Truls Larsson), född 1586-09-12 på Backa gård i Hyltinge socken, Södermanlands län. Skolpilt i Västerås 1596, i Strängnäs 1600, åter i Västerås 1602 och i Växjö 1605. Student i Wittenberg 1608 och därefter i Giessen, Jena och Rostock samt slutligen på nytt i Wittenberg. Filosofie magister där 1616-03-13. Prästvigd s. å. av biskopen Olaus Stefani Bellinus i Västerås samt antagen till konsistorieledamot och poenitentiarius där; Kyrkoherde i Leksand 1618-03-20. Prost över Österdalarna 1648. Preses vid prästmötet 1649. † 1664-02-15 i Leksands prästgård och begravd s. å. 28/2 i Leksands kyrka, där hans epitafium med påskrift sattes upp. 'Han förestod sin församling i fyrtiosex år samt vårdade sig om kristendomskunskapens utbredande och sin sockenkyrkas hushållning och prydande.'. Gift 1618-09-20 med jungfrun Margareta Sabraensis Burea, för sin givmildhet mot fattiga kallad stormor i Dalom, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1610 med kyrkoherden i Leksand Elof Engelberti Terserus, i hans 2:a äktenskap, född 1554, † 1617), född 1594-03-05, † 1657-06-11 i Leksands prästgård och begravd i Leksands kyrka, dotter till kyrkoherden i Säbrå pastorat av Härnösands stift Johannes (Hans) Laurentii (Bure) och Kerstin Henriksdotter Zynthia.

Barn:

 • Samuel Troilius, född 1619; kyrkoherde; † 1666. se Tab 2.
 • Eric Unosson Troilius, född 1620 i Leksand, Dalarnas län, † 1647-11-24 på Kattegatt (omkom under ett skeppsbrott på resa till Holland).
 • Zacharias Unosson Troilius, född 1621; borgmästare; † 1693. se Tab .

TAB 2

Samuel Troilius, (son till Uno Trulsson Troilius, Tab 3), född 1619; student i Åbo 1642 och i Uppsala 1643-04-03; filosofie magister i Uppsala 1652-02-19; prästvigd 1653-10-15; konrektor vid Västerås skola 1656-07-01; faderns adjunkt 1659-03-23; fick 1662-02-22 regeringens försäkran om successionen efter denne; kyrkoherde i Leksand 1664-08-11 efter fadern; † 1666-03-08. Gift 1654-08-06 med jungfrun Margareta Güthræa, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1671-03-19 med lektorn i Västerås, utnämnde kyrkoherden i Mora Andreas Thermænius, född 1638-03-12 i Västerås, † 1676-04-21), född 1639, † 1675-05-03, dotter till kyrkoherden i Stora Tuna, kontraktsprosten Jakob Güthræus och Kerstin Hansdotter Anthelia.

Barn:

 • Olof Troilius, född 1661; kyrkoherde, prost; † 1732. se Tab 3.

TAB 5

Samuel Troili, (son till Samuel Troilius, Tab 4), född 1693-03-07 i Falun, Kopparbergs län; bergsråd; † 1752-03-07 i Falun, Kopparbergs län. Gift med jungfrun Agneta Birgitta Elisabet Kolthoff, född 1706-04-13 på Brattfors, Brattfors socken, Värmlands län, † 1755-02-28 (48 år gammal), dotter till brukspatronen Henrik Kolthoff och hans 2:a fru Agneta Andersdotter Bratt.

Barn:

 • Samuel Troili, född 1726; brukspatron; † 1790.
 • Agneta Troili, född 1727-03-08 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län, † 1782-04-13 i Karlstad, Värmlands län. Gift 1747-06-04 med sin kusin, brukspatronen och kammarherren Henrik von Hofsten, född 1721-12-01, † 1793-06-03 på Hammars bruk, Väsehärads socken, Värmlands län. Paret fick 6 barn, som alla dog unga.
 • Henrik Troili, född 1728; fänrik, brukspatron; † 1781. se Tab 6.
 • Olof Troili, född 1730; brukspatron; † 1798. se Tab 8.
 • Zacharias Troili, född 1735-05-10 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län; brukspatron; † ogift och barnlös 1797-05-08.
 • Brita Christina Troili, född 1739-09-10 i Falun, Kopparbergs län, † där 1793. Gift med bergsrådet Johan Per Hedenblad, född 1713 i Ovra Hedens socken, Kopparbergs län, † 1788-11-22 i Falun, Kopparbergs län. Paret fick 2 döttrar.

TAB 6

Henrik Troili, (son till Samuel Troili, Tab 5), född 1728-08-10 i Falun; fänrik; brukspatron på Ransberg; † 1781-01-03 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län. Bouppteckning 1781-02-08 och 9/2 med 11765 riksdaler specie i behållning (källa: Kils häradsrätt FIIa:2 s.71, AID: v47788.b39.s71). Gift med jungfrun Anna Christina Berger, född 1731-02-02 i Gävle, Gävleborgs län, † 1778-01-17 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län, dotter till sjötullinspektorn Anders Berger och Anna Christina Groth.

Barn:

 • Agneta Christina Troili, född 1769-07-01 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län, † 1821-02-25 i Arvika, Värmlands län. Gift med kyrkoherden och prosten Erland Lagerlöf, född 1756-08-14 i Arvika, Värmlands län, † där 1827-12-09. Paret fick flera barn.
 • Samuel Troili, född 1770; brukspatron; † 1835. se Tab 7.
 • Elisabet Johanna (Jeanna) Troili, född 1773-04-11 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län, † 1805-05-02 på Odenstads herrgård, Gillberga socken, Värmlands län. Gift 1788-05-06 på Väckelsö, Borgviks socken, Värmlands län med fänriken vid Närke och Värmlands regemente, skriftställaren och cellisten, godsägaren Knut Jakob Lilljebjörn, i hans 1:a äktenskap, född 1765-04-04 på Odenstads säteri, Gillberga socken, Värmlands län, † 1838-05-19 i Karlstads domkyrkoförsamling, Värmlands län. Paret fick flera gemensamma barn.

TAB 7

Samuel Troili, (son till Henrik Troili, Tab 6), född 1770-06-20 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län; brukspatron; † 1835-04-10 på Udderyds skattehemman, Ransäters socken, Värmlands län (källa: Kils häradsrätt FIIa:29 s.867, AID: v47815.b438.s867). Bouppteckning 1835-06-15 (källa: Kils häradsrätt FIIa:29 s.867, AID: v47815.b438.s867). Gift 1810-12-06 på Ransäters bruk med jungfrun Jeanne Marie Geijer, född 1785-06-19 på Ransäters bruk, Ransäters socken, Värmlands län, † 1863-05-27 i Åmål, Älvsborgs län, dotter till brukspatronen Bengt Gustaf Geijer och Ulrika Magdalena Geisler.

Söner:

 • Gustaf Uno Troili, född 1815-01-16 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län; professor vid Konstakademin; RNO; † barnlös 1875-08-13 I Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:649 s.425, AID: v223415.b3500.s425): Bouppteckning 1875-09-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:649 s.425, AID: v223415.b3500.s425).
 • Henrik Troili, född 1816 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län; var de sista 2 åren av sitt liv lam efter en sjukdom som han ådrog sig under en jakt; † 1837.
 • Samuel Agaton Troili, född 1821 på Ransbergs bruk, Ransäters socken, Värmlands län; kantor i Göteborgs domkyrka; † ogift och barnlös 1882 i Göteborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; bouppteckningar; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman