Tottie

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, skeppsredaren, direktören och grundaren av Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, RNO Charles Tottie, (1703-1776).
Fru Catharina Christina Tottie, (1740-1818). Gift med grosshandlaren Carl Gottfried Küsel.
Brukspatronen på Vifors bruk i Hamrånge, bokhållaren i Bergskollegium Nils Tottie, (1758-1806).
Byggnadsritning över stenhuset Bacchus 9 i Skottgränd, med gammalt nr 73. Huset beställdes av grosshandlaren Anders Tottie 1783-01-23, som även ville uppföra ett nytt magasin och materialbod.
Den så kallade Tottieska Malmgården uppfördes mellan 1765-73 av grosshandlaren Charles Tottie och låg på Bondegatan 63-65 på Södermalm. Inredningen var storslagen och flera rum var inredda i ädla träslag, cederträ från Västindien och mahogny från Kuba. År 1773 stiftade Charles gården som fideikommiss till förmån för äldste sonen. I början av 1930-talet revs stora delar av det omfattande stenhuset, men en liten del av mangårdsbyggnadens hörnhus monterades ner och flyttades till Skansen. Källa: http://www.angelfire.com/sd2/sodermalm/barnangen/tottieska.html.

Thomas Tottie, kom till Sverige från Skottland år 1688; tobaksfabrikör; † 1724 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.570, AID: v222400.b570). Bouppteckning 1724-10-24 med 90395 daler kopparmynt i tillgångar, 34120 daler kopparmynt i skulder och 56274 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.570, AID: v222400.b570). Ägde stenhus på Skeppsbron vid Brunnsgränden, på fri och egen grund 36000 daler kopparmynt; del i stenhuset Rostock vid Västerlånggatan 3000 daler kopparmynt; en malmgård på Norrmalm vid Klara kyrka, på fri och egen grund, 2400 daler kopparmynt. Gift 1:o 1688-08-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.69, AID: v222980.b770.s69) med Tabita Persson, † 1696-12-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.69, AID: v222980.b770.s69); 2:o 1698-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.69, AID: v222980.b770.s69) med Christina Schönman, född 1677 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1746 i Jakobs församling, Stockholm, dotter till vinhandlaren Hans Jakob Schönman och Christina Hartman.

Söner 1:o:

 • Johan Tottie, född 1689; handlande; † 1745. se Tab 2.
 • Michael Tottie, född 1691 (anges vara 33 år gammal i faderns bouppteckning 1724, samt hade inte hörts av på 12 års tid, varpå ingen visste om han var vid livet, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.570, AID: v222400.b570).

Barn 2:o:

 • Samuel Tottie, född 1702; tobaksfabrikör; † 1750. se Tab 6.
 • Charles Tottie, född 1703; grosshandlare, direktör, RNO; † 1776. se Tab 8.
 • William Tottie, född 1705; grosshandlare, tobaksfabrikör; † 1766. se Tab 21.
 • Christina Tottie, född 1707-01 i Stockholm, döpt 19/1 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.69, AID: v222980.b770.s69), † där 1766-12-30. Gift 1737-04-28 i S:t Nikolai församling, Stockholm med grosshandlaren och politiske aktören Christoffer Springer, född 1704-06-07 i Stockholm, † 1788-08-09 i London, England. Paret fick flera barn.
 • Petter Tottie, född 1708; grosshandlare; † 1767. se Tab 32.
 • Elisabet Tottie, född 1713 i Stockholm; grosshandlare och skötte sin mans handelshus från hans död 1758 ända till 1791; skeppsredare; grundade en rad industrier i Åbo; ägde andelar i ett saltmagasin, en kajplats i Beckholmens hamn, en bod och en sockerfabrik (Åbos första) och segelduksfabrik, flera fartyg och sågar, andelar i flera skeppsrederier i Åbo, andelar i flera fartyg - sju fregatter av vilka hon låtit bygga tre - importerade salt, tobaksblad och säd, och exporterade säd och trä; hon skötte stadskällaren i Åbo 1758–77, från 1770 med Anna Elisabeth Baer; grundade en tobaksfabrik 1763, som var Åbos andra och mest framgångsrika; under teaterkriget 1790 överlämnades loggerten Tumlaren till kungen och flottan som en gåva från staden Åbos kvinnliga företagare ('handelsmannaänkor'), däribland Anna Elisabeth Baer och Elisabeth Wittfoth; under sina sista år biträddes hon av sin son Tomas Wittfooth (1742–1804), som övertog affärerna vid hennes död; † 1791-10-03 i Åbo, Finland. Gift med grosshandlaren, skeppsredaren och fabrikören i Åbo Gustaf Adolf Wittfoth, i hans 2:a äktenskap, född 1704 i Åbo, Finland, † där 1758-05-23. Paret fick 5 gemensamma söner.
 • Anna Maria Tottie, född 1715 i Stockholm, † barnlös 1799-11-17 i Katarina församling, Stockholm (85 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.38, AID: v222980.b460.s38). Bouppteckning 1800-01-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.38, AID: v222980.b460.s38). I hennes bouppteckning upptogs ett stenhus i hörnet av Svartmangatan och gränden till Tyska Prästgatan i kvarteret Juno under nr 91 & 92 6666 riksdaler specie, högst sannolikt det stenhus som ägdes ursprungligen av Didrik Wittvogel. Hon efterlämnade två testamenten, daterade 1774-06-07 och 1791-05-02, samt ett tillägg 1793-06-12. I det första testamentet ger hon lösören, juveler med mera till Margareta Lyon, Till de Toutinska arvingarna 7527 riksdaler specie. Gift med grosshandlaren och silkesstrumpfabrikören Isak Toutin, född 1712 i Stockholm, † där barnlös 1768-12-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.204, AID: v222800.b2330.s204).

TAB 2

Johan Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1689; handlande; † 1745 i Stockholm. Gift 1725 i Storkyrkan, Stockholm med sin kusin, jungfrun Anna Catharina Schönman, född 1709 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.205, AID: v222383.b2260.s205), † 1741-09-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:137 s.124, AID: v222461.b1390.s124); bouppteckning 1743-01-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:137 s.124, AID: v222461.b1390.s124); dotter till handlanden Hans Jakob Schönman och Catharina Specht.

Barn:

 • Johan Tottie, född 1728 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där samma år.
 • Jakob Tottie, född 1729; handlande; † 1785. se Tab 3.
 • Thomas Tottie, född 1731 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där samma år.
 • Johan Tottie, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; † ogift och barnlös 1815 i Maria Magdalena församling, Stockholm.
 • Thomas Tottie, född 1735 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1737.
 • Anna Christina Tottie, född 1735 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1756-10 i Gävle med grosshandlaren, rådmannen, skeppsredaren och riksdagsmannen Nils Amberg, född 1730-10-13 i Gävle, † där 1789. Paret fick 4 barn.

TAB 3

Jakob Tottie, (son till Johan Tottie, Tab 2), född 1729 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; borgare i Gävle 1752-12-16; handlande; tobaksfabrikör; † 1785-03-14 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, begravd 22/3 (slag, 57 år gammal, källa: Gävle Heliga Trefaldighet CI:6 s.296, AID: v134968.b315.s296). Gift 1758 med sin kusin, jungfrun Christina Tottie, född 1731 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1804-01-16, dotter till grosshandlaren Samuel Tottie och Brita Catharina Almgren.

Barn:

 • Johan Samuel Tottie, född 1754; grosshandlare; † 1815. se Tab 4.
 • Carl Vilhelm Tottie, född 1756 i Gävle, Gävleborgs län; kofferdikapten; borgare i Gävle 1782-05-01 † där 1790-08-24. Gift 1783-05-29 i Gävle med jungfrun Catharina Margareta Wahlman.
 • Jakob Jakobsson Tottie, född 1757; stadsmäklare; † 1820. se Tab 5.
 • Catharina Christina Tottie, född 1759 i Gävle, Gävleborgs län, † där samma år.
 • Anna Christina Tottie, född 1761 i Gävle, Gävleborgs län, † där 1762.
 • Brita Catharina Tottie, född 1762 i Gävle, Gävleborgs län.
 • Peter Tottie, född 1763 i Gävle, Gävleborgs län, † där samma år.
 • Ulrik Fredrik Tottie, född 1767 i Gävle, Gävleborgs län; sjöman.

TAB 4

Johan Samuel Tottie, (son till Jakob Tottie, Tab 3), född 1754 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län; borgare i Gävle 1783-05-21; grosshandlare; † 1815-11 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län. Gift 1:o 1784-07-10 i Falu Kristine kyrka, Kopparbergs län (källa: Falu Kristine EI:1 s.38, AID: v129857.b38; Vika EI:2 s.18, AID: v132444.b15.s18) med mademoiselle Johanna Uggla, född 1761 (åu), † 1809-09-15 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, begravd 22/9 (rödsot, 48 år gammal, källa: Gävle Heliga Trefaldighet CII:1 s.70, AID: v134998.b70), dotter till handlanden och rådmannen Johan Uggla; 2:o 1811 i Gävle med demoisselle Ulrika Eleonora Åkerberg, i hennes 1:a äktenskap, född 1784 i Sigtuna, Stockholms län, † 1827 i Gävle, Gävleborgs län.

Döttrar 1:o:

 • Christina Maria Tottie, född 1785 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1809.
 • Johanna Margareta Tottie, född 1786 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1788.

Barn 2:o:

 • Johanna Maria Tottie, född 1812 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län. Gift med N.N. Wesman.
 • Christina Charlotta Tottie, född tvilling 1814 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där späd.
 • Carl Johan Tottie, född tvilling 1814 i Gävle Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där späd.

TAB 5

Jakob Jakobsson Tottie, (son till Jakob Tottie, Tab 3), född 1757 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län; borgare i Gävle 1788-05-21; skeppsklarerare; stadsmäklare; † 1820-05-02 på Danviks Dårhus, Danvik-Sicklaö församling, Stockholm, begravd 6/5 (lungsot, 62 år gammal, källa: Danvik-Sicklaö F:1 s.66, AID: v84343.b69.s66). Gift 1:o 1788-02-24 i Gävle med jungfrun Margareta Adolfina Hollander, född 1763, † 1792-03-15 i Gävle; 2:o 1793-12-22 i Gävle med jungfrun Christina Magdalena Örn, född 1765, † 1822 i Gävle.

Döttrar 1:o:

 • Christina Elisabet Tottie, född 1789 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där samma år.
 • Jakobina Adolfina Tottie, född 1790-06-14 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1797-04-23.

Söner 2:o:

 • Bror Jakob Tottie, född 1797 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län; borgare i Gävle 1821-04-04; stadsmäklare; förde ett utsvävande liv och hamnade till slut på fattighuset i Gävle; † där 1829.
 • Bror Carl Tottie, född 1800 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län; lämnade gymnasiet före höstterminens början 1819 och blev på erhållet intyg om vandel och flit inskriven i Akademien; inskriven vid Gävle Högskola 1819-09-24; hade vacker röst; intagen efter en oordentlig levnad på fattighuset i Gävle; † 1845-12-05 i Gävle (delirium).

TAB 6

Samuel Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1702 i Stockholm; borgare och handlare i Gävle 1728-08-12; tobaksfabrikör; † 1750-02-19 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län. Gift 1728-11-17 i Gävle med jungfrun Brita Catharina Almgren, † 1752 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, dotter till handlaren Petter Almgren och Anna Margareta Strömbäck.

Barn:

 • Thomas Tottie, född 1729 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där samma år.
 • Petter Tottie, född 1730; handlande, stadsmäklare; † 1780. se Tab 7.
 • Christina Tottie, född 1731 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1804-01-16. Gift 1758 med handlanden och tobaksfabrikören Jakob Tottie, född 1729 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1785-03-14 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, begravd 22/3 (slag, 57 år gammal, källa: Gävle Heliga Trefaldighet CI:6 s.296, AID: v134968.b315.s296). Paret fick flera barn.
 • Samuel Tottie, född 1733 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län.

TAB 7

Petter Tottie, (son till Samuel Tottie, Tab 6), född 1730-07-12 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län; borgare i Gävle 1754-12-07; handlande; stadsmäklare; † 1780-07-10 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län. Gift 1756-02-03 i Gävle med jungfrun Eva Christina Strömbäck, född 1731-06-13 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1799-06-22, dotter till borgaren Nils Strömbäck och Brita Wred.

Barn:

 • Anna Brita Tottie, född 1756 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län.
 • Samuel Tottie, född 1758 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1759.
 • Catharina Christina Tottie, född 1759-11-16 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † 1829-08-31. Gift 1784-02-22 med Peter Jäderbom, i hans 2:a äktenskap, född 1746 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1820. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Charlotta Vilhelmina Tottie, född 1761-09-06 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län. Gift 1:o 1787 med kofferdikaptenen Peter Johan Mört, född 1757, † 1798; 2:o 1800 med kofferdikaptenen Alexander Magnus Tesche, född 1761, † 1821-12-01.
 • Eva Tottie, född 1763-10-09 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † 1837-07-27. Gift 1:o 1786-02-17 med styrmannen Johan Adam Örn, med vilken hon fick 5 barn, född 1759 i Stockholm, † 1795 i Gävle; 2:o 1799 i Gävle med styrmannen Johan Halling, † 1822 i Gävle.
 • Petronella Tottie, född 1765-12-22 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1787. Gift med Petrus Trest, född 1757 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län, † där 1812. Paret fick 2 barn.
 • Petter Tottie, född 1768 i Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län.

TAB 8

Charles Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1703-04-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt samma dag (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.121, AID: v90672.b66.s121); grosshandlare; skeppsredare; direktör; grundade Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 1746; RVO; † 1776-01-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:240 s.216, AID: v222852.b2240.s216). Bouppteckning 1776-02-28 med 887312 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:240 s.216, AID: v222852.b2240.s216). I bouppteckningen upptogs ett stenhus i kvarteret Baccus vid Skeppsbron i hörnet av Brunnsgränden under nr 60, 61 & 62, på fri och egen grund, 40000 daler kopparmynt; ägde de så kallade Hallströmska tomterna på Södermalm i kvarteret Barnängen större nr 66 & 103, 1500 daler kopparmynt; Tottieska Malmgården på Södermalm i Katarina församling, under nr 104 & 16!, i kvarteret Barnängen på Bondegatan, vilket gjordes till fideikommiss åt äldste sonen, värderad till 60000 daler kopparmynt. Denna gård monterades så småningom ner och flyttades till Skansen där den nu har sin nuvarande plats. Innehade aktier och obligationer för totalt 202182 daler kopparmynt; ägde 1/8-de i skeppet Carlberg 20000 daler kopparmynt; de säkra fordringarna uppgick till totalt 535064 daler kopparmynt samt de osäkra till 892892 daler kopparmynt. Gift i Stockholm med jungfrun Maria Arfwedson, född 1705, † 1791-05-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:304 s.659, AID: v222942.b6720.s659); bouppteckning 1791-11-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:304 s.659, AID: v222942.b6720.s659); dotter till grosshandlaren Anders Arfwedson och Catharina Abrahamsdotter.

Barn:

 • Anders Tottie, född 1736; grosshandlare; grundade 1771 handelshuset Tottie & Arfwedson tillsammans med sin kusin Carl Christoffer Arfwedson; brukspatron; † barnlös 1816-06-25 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.675, AID: v223048.b6880.s675). Bouppteckning på Yxtaholms säteri med 41642 riksdaler banco i behållning. Bouppteckning på Tullinge säteri med 28819 riksdaler banco i behållning. Bouppteckning i Stockholm 1816-09-13 med 37379 riksdaler banco i tillgångar, 24443 riksdaler banco i skulder och 12935 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.242, AID: v223039.b2530.s242) och 1818-10-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.675, AID: v223048.b6880.s675). Ägde stenhusegendomen nr 1 på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Barnängsbacken, eller den så kallade Tottieska Malmgården, vilken av föräldrarnas testamentariska förordnande 1773-06-30 instiftats till fideikommiss för deras äldste son, upptagen med taxeringsvärde 13583 riksdaler banco; denna egendom såldes till kryddkramhandlaren Holmlund för 17000 riksdaler banco, och fideikommissbrevet skulle användas till inköp av en motsvarande fastighet på landet; ½ i ett stenhus i Storkyrkoförsamlingen och kvarteret Bacchus vid Skeppsbron under nr 1, 2, 9 & 10 16666 riksdaler banco; 2 !/4 mantal Yxtaholms säteri i Lilla Mellösa socken i Södermanland, med underlydande torp, tegelbruk och kvarn, samt frälseräntan av hemmanet 1 mantal Våla i Skyllinge socken, samt under Yxtaholm hörande hemmanen Barön, Björklund, Duvnäs, Fintorp, Hägerbo, Holmtorp, Kramnäs, Kramnästorp, Linnäs, Myrkärr, Stav och Yppenskog, totalt värda 38710 riksdaler banco, samt lösa egendomen 3629 riksdaler banco; 3 mantal Tullinge berustat säteri i Botkyrka socken, med underlydande torp, kvarn och såg 25750 riksdaler banco, samt lösören 3928 riksdaler banco. Följande fastigheter ägde han också men såldes 1816-01-17 till handelsbolaget Tottie & Arfwedson: stenhus med tobaksfabrik i Storkyrkoförsamlingen och kvarteret Cassiopeja under nr 6; magasinshuset nr 7 på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Stenbodarna Större; en egendom också i Katarina församling och kvarteret Stenbodarna Större under nr 2; Skebo och Ortala järnbruk med underlydande masugn, gruvor, hemman och lägenheter; Norrtälje Gevärsfaktori med tillhörande tomter och åbyggnad. Gift med jungfrun Henrika Margareta Schröder, född 1746 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till grosshandlaren Roland Schröder och hans 1:a fru Brita Maria von Schoting.
 • Elisabet Charlotta Tottie, född 1738 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där 1814. Gift 1762 i Sankt Nikolai kyrka med grosshandlaren och brukspatronen Johan Fredrik Hebbe, född 1728, † 1788. Paret fick 2 barn.
 • Catharina Christina Tottie, född 1740 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där 1818. Gift 1762 i Sankt Nikolai kyrka med grosshandlaren Carl Gottfried Küsel, född 1727 i Stockholm, † 1795 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Thomas Tottie, född 1741; brukspatron; † 1797. se Tab 9.
 • Hedvig Tottie, född 1743 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där samma år.
 • Arvid Tottie, född 1745 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där samma år.
 • Robert Tottie, född 1747 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där samma år.
 • Hedvig Tottie, född 1748 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1772 i Storkyrkan med grosshandlaren Roland Schröder, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med sin kusin, jungfrun Brita Maria von Schoting, född 1720-06-01, † 1771-03-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:221 s.1130, AID: v222815.b1130), dotter till rådmannen i Ronneby Paul von Schoting och hans 1:a fru Margareta Roland), född 1713 i Stockholm, † 1773-01-22 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (59½ år gammal).
 • Arvid Tottie, född 1751 i Sankt Nikolai församling, Stockholm, † där samma år.

TAB 9

Thomas Tottie, (son till Charles Tottie, Tab 8), född 1741 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; brukspatron; † 1797-08-16 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län, begravd 27/8 (slag, 57 år gammal, källa: Älvkarleby C:2 s.132, AID: v127409.b132). Gift 1770 i Stockholm med jungfrun Sara Lovisa Wittfoth, född 1752 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1808-04-10 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län, begravd 18/4 (nervfeber, 55 år, 7 månader gammal, källa: Älvkarleby C:2 s.141, AID: v127409.b141), dotter till grosshandlaren Hans Wittfoth och hans 1:a fru Hedvig Dowe.

Barn:

 • Carolina Lovisa Tottie, född 1772-11-29 i Stockholm, † där 1846-09-26. Gift 1:o med lagmannen Lars Fredrik Dahlson, med vilken hon fick flera barn, född 1754 i Ore socken, Dalarnas län, † 1805-06-15 i Älvkarleby socken, Uppsala län, begravd 23/6 (nervfeber, 51 år gammal, källa: Älvkarleby C:2 s.138, AID: v127409.b138; 2:o 1817-06-03 i Frötuna kyrka med översten i generalstaben, RSO, friherre Gustaf Lilliehorn, född 1775-06-11 i Holma socken, Gävleborgs län, † barnlös 1856-01-03 i Uppsala
 • Maria Gustava Tottie, född 1773 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län.
 • Gustaf Tottie, född 1775-10 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län, † där samma år.
 • Sofia Tottie, född 1778-02-22 på Öhns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Husby AI:9b s.332, AID: v130557.b51.s332), † 1816 på Stjärnsunds bruk, Husby socken, Dalarnas län. Gift 1795 (källa: Husby AI:9b s.332, AID: v130557.b51.s332) med brukspatronen Johan Reinhold Steenman, född 1768 i Stockholm (källa: Husby AI:9b s.332, AID: v130557.b51.s332), † 1833 på Stjärnsunds bruk, Husby socken, Dalarnas län. Paret fick 2 barn.
 • Carl Tottie, född 1784; brukspatron; † 1850. se Tab 10.
 • Anders Gustaf Tottie, född 1786 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län.

TAB 10

Carl Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 9), född 1784-04-13 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265); brukspatron; † 1850-12-20 på Lindsbro säteri, Östervåla socken, Västmanlands län. Gift 1810-06-26 på Kåsäter, Götlunda socken, Örebro län med fröken Christina Elisabet Danckwardt-Lillieström, född 1786-04-08 (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265), † 1865-07-02 på Lindsbro säteri, Östervåla socken, Västmanlands län, dotter till majoren, RSO Jakob Herman Danckwardt-Lillieström och hans 2:a fru, friherrinnan Christina Leijonhufvud.

Barn:

 • Carl Herman Tottie, född 1811; hovrättsnotarie; † 1894. se Tab 11.
 • Anders Vilhelm Tottie, född 1812; krigsråd, RNO; † 1872. se Tab 13.
 • Claës Fredrik Tottie, född 1814-07-16 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Älvkarleby AI:8 s.165, AID: v127359.b172.s165), † där samma år (källa: Älvkarleby AI:8 s.165, AID: v127359.b172.s165).
 • Fredrik Malcolm Tottie, född 1816-07-16 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Älvkarleby AI:8 s.165, AID: v127359.b172.s165).
 • Claës Philip Tottie, född 1817; grosshandlare; † 1878. se Tab 15.
 • Per Reinhold Tottie, född 1818; löjtnant, brukspatron; † 1902. se Tab 16.
 • Knut Theodor Tottie, född 1820-05-30 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265).
 • Carolina Lovisa Christina Tottie, född 1821-11-26 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265), † ogift och barnlös 1907-07-05 i Södertälje, Södermanlands län (källa: Södertälje AIIa:10 s.158, AID: v91263.b1660.s158).
 • Gustava Vilhelmina Tottie, född 1822-11-29 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265), † ogift och barnlös 1911-10-06 i Södertälje, Södermanlands län (källa: Södertälje AIIa:17 s.242, AID: v274153.b2530.s242).
 • Fredrika Charlotta Tottie, född 1823-12-16 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265), † ogift och barnlös 1905-06-10 i Östertälje, Södermanlands län (källa: Östertälje AIIa:1 s.49, AID: v94916.b640.s49).

TAB 11

Carl Herman Tottie, (son till Carl Tottie, Tab 10), född 1811-07-19 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265); extra ordinarie hovrättsnotarie; fideikommissarie; † 1894-03-16 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Vendel AI:20b s.607, AID: v127060.b282.s607). Gift med fröken Catharina Charlotta Hörlin, född 1818-08-19 i Uppsala, Uppsala län, † 1865-03-03 på Älby, Vendels socken, Uppsala län, dotter till viktualiehandlaren Jonas Hörlin och Catharina Gustava N.N.

Barn:

 • Carl Gustaf Tottie, född 1850; fideikommissarie; † 1932. se Tab 12.
 • Catharina Elisabet Tottie, född 1851-11-16 på Älby, Vendels socken, Uppsala län, † 1910-05-19 i Uppsala, Uppsala län.
 • Fredrik Bernhard Tottie, född tvilling 1853-04-20 på Älby, Vendels socken, Uppsala län, † 1889-12-28 (bronkit).
 • Herman Theodor Tottie, född tvilling 1853-04-20 på Älby, Vendels socken, Uppsala län, † 1934.

TAB 12

Carl Gustaf Tottie, (son till Carl Herman Tottie, Tab 11), född 1850-07-28 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265); fideikommissarie; † 1932 i Uppsala, Uppsala län. Gift 1888-01-06 (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265) med fröken Anna Josefina Christina Esséen, född 1857-11-18 i Nederluleå socken (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265), † 1944.

Barn:

 • Karin Josefina Tottie, född 1890-02-13 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265).
 • Greta Tottie, född 1891-12-21 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265).
 • Nils Thomas Tottie, född 1893-04-09 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265).
 • Anna Elisabet Tottie, född 1895-03-23 på Älby, Vendels socken, Uppsala län (källa: Östervåla AI:12a s.265, AID: v75063.b271.s265).

TAB 13

Anders Vilhelm Tottie, (son till Carl Tottie, Tab 10), född 1812-09-10 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Älvkarleby AI:8 s.165, AID: v127359.b172.s165); krigsråd; RNO; † 1872-09-23 i Stockholm (60 år, 13 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.429, AID: v223398.b4870.s429). Bouppteckning 1872-11-12 med 70343 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.429, AID: v223398.b4870.s429). Gift 1:o med fröken Lovisa Öhlin, född 1826-04-24 Jakob och Johannes (A, AB) AIa:73 (1853) Bild: 187 Sida: 184, AID: v86175.b187.s184)</small>, † 1854-02-27 i Jakobs församling, Stockholm (27 år, 10 månader, 3 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:564 s.186, AID: v223273.b11100.s186); bouppteckning 1854-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:564 s.186, AID: v223273.b11100.s186); 2:o 1856 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm med fröken Sofia Carolina Kumlien, född 1829-09-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.114, AID: v223513.b4990.s114), † barnlös 1896-01-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.114, AID: v223513.b4990.s114); bouppteckning 1896-03-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.114, AID: v223513.b4990.s114).

Söner 1:o:

 • Carl Axel Vilhelm Tottie, född 1851; godsägare; † 1914. se Tab 14.
 • Ludvig Wilhelm Tottie, född 1847-03-20 i Stockholm, † barn.

TAB 14

Carl Axel Vilhelm Tottie, (son till Anders Vilhelm Tottie, Tab 13), född 1851-07-06 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:564 s.186, AID: v223273.b11100.s186); godsägare; † 1914. Gift med fröken Hilma Maria Evelina Flodcrantz, född 1854 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1926 i Stockholm.

Barn:

 • Anna Maria Tottie, född 1875 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Gift med Georg Gottfrid Myrin, född 1868 i Ny socken, Värmlands län.
 • Vilhelm Reinhold Tottie, född 1876 i Järfälla socken, Stockholms län; förvaltare.
 • Axel Viktor Tottie, född 1878 i Järfälla socken, Stockholms län, † 1885 i Östuna socken, Uppsala län.
 • Knut Sigge Tottie, född 1880 i Östuna socken, Uppsala län.
 • Sven Anton Tottie, född 1892 i Uppsala, Uppsala län.

TAB 15

Claës Philip Tottie, (son till Carl Tottie, Tab 10), född 1817 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län (källa: Älvkarleby AI:8 s.165, AID: v127359.b172.s165); grosshandlare; † 1878-07-15 i Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.415, AID: v223430.b4980.s415). Bouppteckning 1878-10-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.415, AID: v223430.b4980.s415). Gift 1871-08-25 i Stockholm med sin brors svägerska, stiftsjungfrun Maria Lovisa Mannerstråle, född 1842-02-11 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län, † 1903-11-24 på Stengårdshult, dotter till majoren Mårten Ingemund Mannerstråle och Margareta Ulrika (Ulla) Odhelius.

Barn:

 • Mårten Philip Tottie, född 1872-07-17 på Lagersberg, Rytterne socken (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.415, AID: v223430.b4980.s415); godsägare.
 • Thyra Lovisa Tottie, född 1873-10-16 på Lagersberg, Rytterne socken (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.415, AID: v223430.b4980.s415), † 1937 i Björsäters socken, Skaraborgs län. Gift 1897 i Mariestad, Skaraborgs län med Carl Gustaf Wallenius, född 1863-06-06 i Örebro Nikolai församling, Örebro län, † 1924-03-08 i Björsäters socken, Skaraborgs län. Paret fick 2 döttrar.

TAB 16

Per Reinhold Tottie, (son till Carl Tottie, Tab 10), född 1818-12-12 på Öns bruk, Älvkarleby socken, Uppsala län; löjtnant vid livregementets grenadjärkår; brukspatron; † 1902-04-03 i Södertälje, Södermanlands län. Gift 1855-08-23 på Öns bruk med fröken Hedvig Charlotta Mannerstråle, född 1830-11-01 på Flämslätt, † 1904-02-18 i Södertälje, dotter till majoren i armén, RSO Mårten Ingemund Mannerstråle och Margareta Ulrika (Ulla) Odhelius.

Barn:

 • Emma Christina Ulrika Tottie, född 1857-03-24 i Arboga landsförsamling, Västmanlands län, † 1941-08-01 i Stockholm. Gift med kaptenen Axel Vilhelm Håkansson, född 1848-03-23 i Svedala, Trelleborg, Skåne län.
 • Hedvig Vilhelmina Tottie, född 1858-04-23 på Strömsnäs, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, † 1890.
 • Carl Mårten Tottie, född 1859; major; † 1938. se Tab 17.
 • Fredrik Reinhold Tottie, född 1862; disponent, bergsingenjör; † 1912. se Tab 18.
 • Knut Philip Tottie, född 1864; arrendator; † 1951. se Tab 19.
 • Gustaf Wilhelm Tottie, född 1866; kansliråd; † 1949. se Tab 20.

TAB 17

Carl Mårten Tottie, (son till Per Reinhold Tottie, Tab 16), född 1859-07-22 i Stockholm; underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1878; löjtnant 1886; kapten 1898; major; † 1937 i Sundsvall, Västernorrlands län. Gift med fröken Agnes Christina Lundin, född 1867 i Frankrike.

Dotter:

 • Birgitta Carolina Tottie, född 1895 i Kungsholms församling, Stockholm, † 1976 i Bromma socken, Stockholms län.

TAB 18

Fredrik Reinhold Tottie, (son till Per Reinhold Tottie, Tab 16), född 1862-11-11 på Strömsnäs, Arboga landsförsamling, Västmanlands län; disponent på Forsbacka bruk; bergsingenjör; † 1912-11-15 i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Gift 1889-06-17 med fröken Eva Carolina Charlotta Mannerstråle, född 1867-07-27 på Stegeborg, Östergötlands län, † 1935-07-28 på Kalmar lasarett och begravd i Bollebygds socken, Älvsborgs län, dotter till brukspatronen Otto Christoffer Mannerstråle och Matilda (Tilda) Tisell.

Barn:

 • Per Otto Fredrik Tottie, född 1890-07-13 i Mo socken, † 1959-04-07 i Uddevalla.
 • Eva Wilhelmina Tottie, född 1892-12-01 i Mo socken, † 1975-11-13 i Johannesbergs församling, Göteborg.
 • Carl Filip Tottie, född 1899-06-01 i Mo socken, † 1986-10-21 i Kalmar, Kalmar län.

TAB 21

William Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1705 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; grosshandlare; tobaksfabrikör; † 1766-03-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:206 s.224, AID: v222776.b2330.s224). Bouppteckning 1766-06-04 med 1384681 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:206 s.224, AID: v222776.b2330.s224). Ägde stenhus nr 60 och 61 på Skeppsbron vid Brunnsgränd värderat till 75000 daler kopparmynt 1766, en malmgård vid Mäster Samuels gränd i Klara församling värderat till 20000 daler kopparmynt, 1½ lott i sockerbruket på Lilla Nygatan värt 30000 daler kopparmynt, fem lotter i Stenbergs sockerbruk i Gävle värt 13750 daler kopparmynt samt en grav i Storkyrkan och en i Katarina kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:206 s.225, AID: v222776.b2340.s225). Gift 1:o 1738 i Storkyrkan med jungfrun Magdalena Toutin, född 1715 i Stockholm, † där 1746-02-22, dotter till sidenfabrikören Isak Toutin och Johanna Bedoire; 2:o 1749 med jungfrun Maria Catharina Grubb, född 1726 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1794, dotter till fabrikören, skeppsredaren och godsägaren Vilhelm Grubb och hans 2:a fru Maria Catharina Eckman.

Söner 1:o:

 • Isak Tottie, född 1739; brukspatron; † 1783. se Tab 22.
 • Fredrik Tottie, född 1741-10-10 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 11/10 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.133, AID: v90672.b72.s133), † barn.

Barn 2:o:

 • Maria Catharina Tottie, född 1750-04-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † barnlös 1829-04-13. Gift 1770-03-29 med kommersrådet och disponenten Paul Printzell, adlad Printzsköld, född 1738-02-16, † barnlös 1819-11-19 i Stockholm och slöt sin adliga ättegren.
 • Wilhelm Tottie, född 1751; ryttmästare. se Tab 30.
 • Wilhelmina Tottie, född 1754 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † barn.
 • Nils Tottie, född 1758; bokhållare; † 1806. se Tab 31.

TAB 22

Isak Tottie, (son till William Tottie, Tab 21), född 1739-02-01 i Stockholm (källa: Enånger C:3 s.163, AID: v134572.b169.s163); brukspatron; † 1783-06-07 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län (flera år plågad af melancholie och nu till slut af invärtes tärande sjukdom, dödde 53 år gammal, källa: Enånger C:3 s.163, AID: v134572.b169.s163). Bouppteckning 1783 18-19/7 på Långvinds bruk med 5917 riksdaler specie i behållning (källa: Enångers tingslags häradsrätt FII:2 s.43, AID: v151816.b114.s43). I den bouppteckningen upptogs en andel i sockerbruket på Lilla Nygatan i Stockholm 500 riksdaler specie; en andel i Gävle sockerbruk 16 riksdaler specie; en lott i Flors linneväveri 30 riksdaler specie. Gift 1769 med jungfrun Sara Beata Svedberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1784-11-19 på Gäsjö bruk, Norbergs socken med direktören vid Avesta koppar- och järnbruk, brukspatronen Lars Stockenström, adlad och adopterad von Stockenström, med vilken hon fick 3 söner, född 1748-11-28 i Stockholm, † där 1814-07-16), född 1746-06-29 i Gäsjö, Norbergs socken, Västmanlands län, † 1803-04-01 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, dotter till konduktören och brukspatronen Daniel Gustaf Svedberg och Brita Catharina Gjölberg.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Tottie, född 1772 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län.
 • Paul Isak Tottie, född 1774; major, brukspatron; † 1846. se Tab 23.
 • Maria Catharina Tottie, född 1775 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län, † där 1779.
 • Sara Beata Tottie, född 1777 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län, † där 1778.
 • Maria Beata Catharina Tottie, född 1779 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län, † 1847-12-09. Gift 1803-03-08 med löjtnanten vid Västmanlands regemente Svante Gustaf Tigerhielm, född 1761-02-09 i Lindsbro, † 1829-09-10 på Edeby. Paret fick 1 son.
 • Charles Tottie, född 1781; handlande, generalkonsul; † 1870. se Tab 26.

TAB 23

Paul Isak Tottie, (son till Isak Tottie, Tab 22), född 1774-11-19 på Långvinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58); major; direktör över Salpetersjuderierna i Norrland; brukspatron på Gäsjö bruk; † 1846-01-02 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (71 år gammal, källa: Norberg C:8 s.104, AID: v73584.b104). Bouppteckning 1846-10-02 med 19940 riksdaler banco i behållning (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:17 s.798, AID: v150516.b8000.s798). Gift 1:o 1802 (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58) med demoiselle Lovisa Ulrika Sasse, född 1776-07-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, döpt 13/7 (källa: Adolf Fredrik CIa:5 s.41, AID: v81686.b26.s41; Norberg AI:8a s.112, AID: v73548a.b970.s112), † 1813-11-13 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Skinnskattebergs bergslags häradsrätt F II:6 nr 580); bouppteckning 1814-02-15 och följande dagar (källa: Skinnskattebergs bergslags häradsrätt F II:6 nr 580); dotter till handlanden och bagaren Joakim Sasse och Juliana Kammecker; 2:o 1816 (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58) med demoiselle Anna Christina Fischier, född 1796-10-08 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58), † 1857-07-30 i Falun, Dalarnas län (källa: Falu rådhusrätt och magistrat F2:45 s.188, AID: v150898.b1940.s188); bouppteckning 1857-09-29 (källa: Falu rådhusrätt och magistrat F2:45 s.188, AID: v150898.b1940.s188); dotter till mästersmeden Isak Fischier och Stina Nyström.

Barn 1:o:

 • Paulina Lovisa Juliana Tottie, född 1803-10-04 i Söderhamn (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58), † ogift och barnlös 1842-07-11 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:17 s.22). Bouppteckning 1843-03-03 (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:17 s.22).
 • Carl Tottie, född 1805-11-13 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58); vistades utrikes vid faderns bouppteckning 1846; civilingenjör; bosatt ogift och barnlös i kvarteret Blåmannen nr 10 i Klara församling, Stockholm, vid folkräkningen år 1880; † ogift och barnlös 1890-10-30 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:720 s.7720, AID: v223486.b7720). Bouppteckning 1890-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:720 s.7720, AID: v223486.b7720).

Barn 2:o:

 • Constantin Tottie, född 1817; överdirektör; † 1878. se Tab 24.
 • Aurora Theresia Celanire Tottie, född 1819-09-19 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58), † 1859-06-22 i Härnösands Domkyrkoförsamling, Västernorrlands län (källa: Härnösands stad Rådhusrätt och magistrat FI:12b s.188, AID: v220777.b3180.s188). Bouppteckning 1859-10-07 (källa: Härnösands stad Rådhusrätt och magistrat FI:12b s.188, AID: v220777.b3180.s188). Gift 1848 i Norbergs socken med landssekreteraren Carl Wilhelm Rydvall, född 1808 i Österlövsta socken, Uppsala län, † 1880 i Härnösands Domkyrkoförsamling, Västernorrlands län. Paret fick 3 barn.
 • Paul Tottie, född 1822-04-25 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:10a s.74, AID: v73552.b80.s74), † där 1823.
 • Paul Alfred Tottie, född 1825; brukspatron; † 1884. se Tab 25.

TAB 24

Constantin Tottie, (son till Paul Isak Tottie, Tab 23), född 1817-03-09 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:9a s.58, AID: v73550.b64.s58); överdirektör; † 1878-06-25 i Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.377, AID: v223430.b3410.s377). Bouppteckning 1878-09-12 med 16248 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.377, AID: v223430.b3410.s377). Gift med sin systers svågers dotter, fröken Selma Alida Grape, född 1836 i Gävle, Gävleborgs län, † 1908-06-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:827 s.845, AID: v770759.b570.s845); bouppteckning 1908-09-09 med 1128 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:827 s.845, AID: v770759.b570.s845); dotter till Erik Daniel Grape och Catharina Sofia Rydvall.

Döttrar:

 • Anna Tottie, född 1859-04-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.377, AID: v223430.b3410.s377), † ogift och barnlös 1882-04-24 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:683 s.253, AID: v223449.b3430.s253). Bouppteckning 1882-06-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:683 s.253, AID: v223449.b3430.s253).
 • Sigrid Tottie, född 1865-05-22 i Falun, Dalarnas län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:662 s.377, AID: v223430.b3410.s377), † ogift och barnlös 1916-09-09 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:893 s.756, AID: v770825.b7690.s756). Bouppteckning 1916-11-22 med 1891 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:893 s.756, AID: v770825.b7690.s756).

TAB 25

Paul Alfred Tottie, (son till Paul Isak Tottie, Tab 23), född 1825-12-20 på Gäsjö bruk, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Norberg AI:10a s.74, AID: v73552.b80.s74); brukspatron; † 1884. Gift 1854 med fröken Maria Charlotta Johansson, född 1830, dotter till grosshandlaren och fabrikören, vice konsuln Carl Johansson och Amalia Charlotta Thomson.

Barn:

 • Ester Tottie, född 1855 i Norbergs socken, Västmanlands län. Gift med distriksläkaren Albin Leopold Jonsson, född 1855 i Gryts socken, Östergötlands län. Paret var barnlösa.
 • Carl Tottie, född 1856 i Norbergs socken, Västmanlands län; stationsskrivare; bosatt ogift och barnlös hos sin mor i Uppsala.

TAB 26

Charles Tottie, (son till Isak Tottie, Tab 22), född 1781-10-22 på Långvinds bruk, Enångers bruk, Gävleborgs län; student i Uppsala 1798; hade anställning på handelskontor i Stockholm från 1804, därefter i Portugal och från 1806 i London, England, där han 1808 grundade egen firma; vice handelsagent 1813; svensk-norsk generalkonsul 1815-1869; † 1870-07-17 i London, England. Han hade stor anseende och var bl a djupt engagerad i svenska församlingen i London samt var ledamot av bl a brittiska och utländska bibelsällskap. Gift 1809 i London med Charlotte Bailey, född 1782 i England, dotter till John Bailey.

Barn:

 • Charlotte Bailey Tottie, född 1810 i London, England, † 1837-09-20 vid Camberwell-grove, London.
 • Sara Beata Tottie, född 1812 i London, England.
 • Charles Andrew Tottie, född 1813 i London, England, † 1834 i Klara församling, Stockholm.
 • William Tottie, född 1815; † 1867. se Tab 27.
 • Caroline Matilde Tottie, född 1817 i London, England. Gift 1839 med James Pattersson.
 • Margaret Stewart Tottie, född 1819 i London, England.
 • Emma Catherine Tottie, född 1820 i London, England.
 • Mary Beata Tottie, född 1823 i London, England. Gift med N.N. Lundh. Paret fick 3 barn.
 • Henry Rumsey Tottie, född 1825; grosshandlare, generalkonsul; † 1902. se Tab 28.

TAB 28

Henry Rumsey Tottie, (son till Charles Tottie, Tab 26), född 1825-11-30 i London, England (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:786 s.331, AID: v770718.b4200.s331); grosshandlare; generalkonsul i London; † 1902-03-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:786 s.331, AID: v770718.b4200.s331). Bouppteckning 1902-05-01 med 48817 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:786 s.331, AID: v770718.b4200.s331). Gift med fröken Amalia Augusta Louise Ahlberg, född 1830 i Stockholm, † där 1906, dotter till kunglige livmedikus Johan Daniel Ahlberg och Louise Henriette Moll.

Söner:

 • Charles Daniel Tottie, född 1855; överste, KSO1kl; † 1938. se Tab 28.
 • Henry William Tottie, född 1856; biskop; † 1913. se Tab 29.
 • Gustaf Axel Tottie, född 1861 i Jakobs församling, Stockholm; kapten.
 • Gerald Emanuel Tottie, född 1863 i Jakobs församling, Stockholm; bokhållare.
 • Percy Andrew Tottie, född 1868 i Jakobs församling, Stockholm; direktör.

TAB 30

Wilhelm Tottie, (son till William Tottie, Tab 21), född 1751 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; ryttmästare. Gift med jungfrun Anna Maria Sofia Berg, född 175(8), † 1831-04-08 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.708, AID: v223105.b7250.s708); bouppteckning 1831-06-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.708, AID: v223105.b7250.s708); dotter till kryddkrämaren Anders Lorensson Berg och Margareta Christina Brase.

Dotter:

 • Gustava Henrika Tottie, född 1783-04-28 i Klara församling, Stockholm (märkligt nog anges fadern vara kammarskrivaren Justus Henrik Oldenburg, källa: Klara CIb:6 s.63, AID: v87356.b35.s63; Hyltinge AI:11 s.150, AID: v115747.b160.s150. Flera dopvittnen har anknytning till släkten Oldenburg, samt även den kände Johan Henrik Kellgren anges som ett av dopvittnena), † 1842-01-07 på Långdunkers säteri, Hyltinge socken, Södermanlands län (kräfta, 58 år, 8 månader, 10 dagar gammal, källa: Hyltinge C:4 s.88, AID: v115769.b88; Villåttinge häradsrätt FII:16 s.185, AID: v147911.b1890.s185). Bouppteckning 1842-03-12 (källa: Villåttinge häradsrätt FII:16 s.185, AID: v147911.b1890.s185). Gift med spannmålshandlaren Sven Hollander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Sofia Wilhelmina Wibelius, † barnlös 1814-09-19, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.171, AID: v223032.b2190.s171), född 178(3), † 1819-10-17 i Stockholm (36 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:413 s.858, AID: v223052.b9000.s858). Paret fick 4 barn.

TAB 31

Nils Tottie, (son till William Tottie, Tab 21), född 1758 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; brukspatron på Vifors bruk i Hamrånge socken, Gävleborgs län; bokhållare i Bergskollegium; † 1806-06-24 i Storkyrkoförsamling, Stockholm (48 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.590, AID: v223002.b6130.s590). Bouppteckning 1806-09-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.590, AID: v223002.b6130.s590). Gift 1782-09-30 i Romfortuna kyrka med jungfrun Anna Christina Edman, född tvilling 1755-09-06 på Rockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län, † 1791-10-09 i Gävle, Gävleborgs län, dotter till brukspatronen och assessorn Adolf Samuel Edman och Helena Uhr.

Barn:

 • Wilhelm Tottie, född 1784 på Vifors bruk, Hamrånge socken, Gävleborgs län; grosshandlare; † barnlös 1831-10-10 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:467 s.214, AID: v223109.b2340.s214). Bouppteckning 1832-02-10 och 6/7 med 26017 riksdaler banco i fast egendom, tillgångar och inventarier och 27453 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:467 s.214, AID: v223109.b2340.s214). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Ugglan Större vid hörnet av Tavastgatan och Maria Brunnsgränd, värt 8000 riksdaler banco; 3 mantal Tullinge säteri med torp, såg och mjölkvarn i Botkyrka socken, taxerat till 30250 riksdaler banco; 1/12-del i Västra Bitsbergs gruva i Säters socken, 1/16-del i Prästgruvan vid Betsberget, 1/16-del i Gräsgruvan på Furuberget vid Betsberget, 3/8-delar i Stora Jakobsgruvan på Norbergs socken, 3/8-delar i densamma gruva. Gift med jungfrun Carolina Edman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1842 med skeppsklareraren i Stockholm Carl Wallis), född 1793-04-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:467 s.214, AID: v223109.b2340.s214), dotter till Adolf Samuel Edman och Carolina Uhr.
 • Catharina Helena Tottie, född 1785-09-03 på Vifors bruk, Hamrånge socken, Gävleborgs län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.590, AID: v223002.b6130.s590), † ogift och barnlös 1851-01-26 i Klara församling, Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.45, AID: v223250.b2640.s45). Bouppteckning 1851-02-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.45, AID: v223250.b2640.s45).
 • Anna Maria Tottie, född 1786-09-11 i Ovansjö socken, Gävleborgs län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.590, AID: v223002.b6130.s590), † 1829-06-30 i Linköping, Östergötlands län (42 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.500, AID: v223098.b5150.s500). Bouppteckning 1830-04-14 med 1367 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.500, AID: v223098.b5150.s500). Gift 1816 i Giresta kyrka, Uppsala län med häradshövdingen Per Hernblom, † 1857 i Vimmerby, Kalmar län. Paret fick 5 barn.
 • Elisabet Eleonora Charlotta Tottie, född 1788 i Gävle, Gävleborgs län, † där 1788.
 • Elisabet Eleonora Tottie, född 1789-03-06 i Gävle, Gävleborgs län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.590, AID: v223002.b6130.s590); myndigförklarad; ogift och barnlös.

TAB 32

Petter Tottie, (son till Thomas Tottie, Tab 1), född 1708 i Stockholm; grosshandlare; † 1767-05-15 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd i Katarina kyrka. Gift 1747 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med jungfrun Sara Ulrika Dahlström, född 1725 i Stockholm, † där 1794, dotter till grosshandlaren Anders Dahlström och hans 3:e fru Sara Christina Schméer.

Barn:

 • Sara Christina Tottie, född 1748 i Stockholm, † ung.
 • Anna Maria Tottie, född 1749 i Stockholm, † ung.
 • Maria Ulrika Tottie, född 1752 i Stockholm, † där samma år.
 • Thomas Tottie, född 1753 i Stockholm, † ung.
 • Anders Tottie, född 1759 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; slottsmurmästare; kapten vid Stockholms Borgerskaps infanterikorps; † barnlös 1809-03-03 i Katarina församling, Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.1159, AID: v223014.b12060.s1159). Bouppteckning 1809-06-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.1159, AID: v223014.b12060.s1159). Ägde ett brandförsäkrat stenhus i kvarteret Pelarbacken större under nr 30 i Katarina församling taxerat till 3000 riksdaler banco. Gift 1788 med sin kusin, jungfrun Maria Elisabet Dubois, född 17(60), † barnlös 1809-09-10 i Katarina församling, Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 s.538, AID: v223015.b5570.s538); bouppteckning 1809-10-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 s.538, AID: v223015.b5570.s538); dotter till medicine doktorn Gottfried Dubois och Margareta Catharina Nordenholm.
 • Samuel Tottie, född 1763 i Stockholm, † där samma år.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Tor Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början af 1700-talet (1890); Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman