Tham nr 1508

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Tham nr 1508

Adlad 1716-08-24, introducerad på Riddarhuset 1719

TAB 1

Kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, (1666-1729).
Assessorn Vollrath Tham Tham, (1687-1737).

Sebastian Tham, adlad Tham, (son till Vollrath Tham), till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län. Född 1666-09-09 i Göteborg. Handlande i nämnda stad. Rådman där 1702-09-25. Kapten för borgerskapet. Avsked från rådmansbefattningen 1711-09-18. Assessor över stat i kommerskollegium 1712-02-16. Extra ordinarie kommerseråd 1716-08-22. Adlad s. å. 24/8 (introducerad på Riddarhuset 1719 under nr 1508). † 1729-05-25 och jordfäst s. å. 1/6 samt bisatt 1730-01-18 i familjegraven i Dala kyrka. Gift 1:o 1686-08-17 i Göteborg med Maria Webbeke von Saveland, född 1669-06-12 i Göteborg, † där 1696-09-26 och begravd s. å. 18/10, dotter till rådmannen och handlanden i Göteborg Johan von Saveland och hans 2:a hustru Webbeke Beckman; 2:o 1698-07-28 i Tyska Sankta Gertruds kyrka i Stockholm med Catharina Scharenberg, född 1680-04-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1704-02-20 i Göteborg och begravd s. å. 5/5, dotter till handlanden i Stockholm Johan Scharenberg och Catharina Alteneck; 3:o 1708-05-26 i Göteborg med Elisabet Cronström, född 1688-07-03, † 1771-12-26 på Sannum och begravd i Dala kyrka, dotter till assessorn Peter Cronström och Johanna Grau.

Barn 1:o:

 • Vollrath Tham, född 1687; assessor; † 1737. se Tab 2.
 • Anna Maria Tham, född 1689-01-11 i Göteborg, liksom syskonen, † 1721-04-08 i Stockholm. Gift 1712-08-21 i Göteborg med kammarherren Carl Henrik von Schönfelt, i hans 2:a gifte, född 1664, † 1738.
 • Elisabet Tham, född 1690-01-27, † 1691-06-04 i Göteborg och begravd s. å. 10/6.
 • Johan Fredrik Tham, född 1691-01-10, † s. å. 16/1 i Göteborg och begravd s. å. 21/1.
 • Gertrud Elisabet Tham, född 1692-02-24, † s. å. 11/8 i Göteborg och begravd s. å. 14/8.

Barn 2:o:

 • Catharina Tham, född 1700-06-29, † s. å. 31/8 i Göteborg och begravd s. å. 7/9.
 • Johanna Christina Tham, född 1701-06-12, † s. å. 8/10 i Göteborg.
 • Gertrud Tham, född 1702-11-05, † 1773-04-17 på Strömsberg i Ljungarums socken Jönköpings län. Gift 1720-07-05 med sin styvmoders kusin lagmannen, friherre Göran Anton Albert von Knorring, född 1691, † 1766.
 • Johan Tham, född 1703; häradshövding; † 1735. se Tab 8.

Barn 3:o:

 • Peter Tham, född 1709; major; † 1787. se Tab 9.
 • Alexander Tham, född 1709-12-22. Student i Uppsala 1728-08-08. Volontär vid livgardet 1730. Förare där 1731-10-19. Fänrik 1732-06-21. Löjtnant 1740-07-10. Avsked med majors karaktär 1743-08-18. RSO 1750-04-17. † ogift och barnlös 1781-11-04 i Stockholm. Han var 1735–1737 i fransk tjänst och bevistade finska kriget 1741–1742.
 • Catharina Tham, född 1711-01-23, död 1748-07-11 på Bergkvara i Bergunda socken Kronobergs län och begraven i Dala kyrka. Gift 1729-05-20 i Göteborg med generalmajoren, friherre Carl von Otter, i hans 2:a gifte, född 1696, † 1763.
 • Johanna Christina Tham, född 1712-04-02, † 1747-06-07. Gift 1730-11-29 med sin systers svåger, kanslirådet, friherre Salomon von Otter, född 1693, † 1745.
 • Carl Gustaf Tham, född 1713-11-28, begravd 1714-01-07 i Göteborg.
 • Ulrika Tham, född 1715-09-20, † s. å. 18/11 i Göteborg och begravd s. å. 19/11.
 • Isak Tham, född 1717; kornett; † 1773. se Tab 10.
 • Elisabet Tham, född 1718-08-12, † 1797-06-04 i Mariefred och ligger jämte sin man begravd i Leijonhufvudska graven i Lillkyrka socken Örebro län. Gift 1735-08-03 Öjared med generalmajoren, friherre Gustaf Leijonhufvud, född 1701, † 1794.
 • Carl Gustaf Tham, född 1721-03-27, † s. å. 7/6 i Göteborg och begravd s. å. 9/6.
 • Ulrika Tham, född 1724-11-21, † s. å. 12/12 i Göteborg och begravd s. å. 14/12.

TAB 2

Vollrath Tham, (son till Sebastian Tham, adlad Tham, Tab 1), född 1687-11-09 i Göteborg. Burskap som handlande i nämnda stad 1716-03-19. Kallas kommissarie, då han blev extra ordinarie assessor över stat i kommerskollegium 1730-01-22 efter fadern. Avvek till Norge 1733, men fick lejd för att återvända s. å. 4/7. † 1737 och begravd s. å. 25/10 i Göteborg. Gift 1:o 1713-09-10 i Göteborg med Anna Dorotea Biehusen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-02-25 i Göteborg med handlanden där David Amija, född 1684, † 1712 och begravd 8/8), döpt 1691-08-10 i Göteborg, † där 1729 och begravd s. å. 9/4, dotter till handlanden Christian Biehusen och Anna Dorotea Weber; 2:o 1730-09-01 i Karlshamn med Emerentia Welshuysen, född 1704-08-04, † 1777-04-19 i Göteborg, dotter till kommissarien och handlanden i Karlshamn Christian Welshuysen och Maria Broome.

Barn 1:o:

 • Sebastian Tham, döpt 1714-12-07 i Göteborg, liksom syskonen. Student i Lund 1730-09-14. Superkargör i ostindiska kompaniets tjänst. † ogift 1740.
 • Anna Maria Tham, döpt 1715-12-25, begravd 1716-02-16 i Göteborg.
 • David Tham, döpt 1716-12-17. Student i Lund 1730-09-14 och i Uppsala 1732-08-29. Lärminör vid artilleriet i Stockholm 1735. Furir där 1736. Sergeant 1737. Överfyrverkare 1740. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1741. Regementskvartermästare där 1747-06-03. Kapten med kompani 1749-09-26. Överadjutant hos generallöjtnanten greve Hamilton under fälttåget i Pommern 1757-07-27. Ledamot av kommissionen över upprorsstämplingarna i Dalarne och Bergslagen 1759–1761. RSO 1759-04-28. Major i regementet 1763-03-19 och vid regementet 1766-06-30. Avsked 1772-10-28. † ogift 1789-08-16 i Stockholm.
 • Maria Tham, döpt 1718-06-15, † 1765 i Göteborg och begravd s. å. 10/5. Gift 1737-10-07 i Stora Lundby socken Älvsborgs län med kaptenen Christian Otto Stråle af Sjöared, i hans 2:a gifte, född 1693, † 1747.
 • Christian Tham, född 1720; superkargör; † 1782. se Tab 3.
 • Vollrath Tham, född 1721; superkargör; † 1782. se Tab 4.
 • Johan Fredrik Tham, döpt 1722-12-16, begravd 1723-04-27 i Göteborg.
 • Gustaf Tham, född 1724; direktör; † 1781. se Tab 7.
 • Carl Tham, döpt 1725-10-10, begravd 172-05-02 i Göteborg.
 • Anna Elisabet Tham, döpt 1726-10-17, † 1777-01-13 i Göteborg. Gift 1753-04-10 i Göteborg med superkargören Nicolaus Hægg, i hans 2:a gifte, född 1705, † 1776-01-31 i Göteborg.
 • Gertrud Tham, döpt 1727-11-12, † 1761 i Göteborg och begravd där s. å. 8/5. Gift 1755-10-28 i Göteborg med kaptenen och ekipagemästaren vid ostindiska kompaniet Paul Roland von Schoting, född 1721-07-30, † 1760-07-19. Paret fick 2 döttrar.

Dotter 2:o:

 • Catharina Tham, döpt 1733-06-30, † ogift 1774-02-01 i Göteborg.

TAB 7

Gustaf Tham, (son till Vollrath Tham, Tab 2), döpt 1724-07-10 i Göteborg. Superkargör vid Ostindiska kompaniet på fartygen Enigheten 1757–1758 och Prins Carl 1760–1761, 1763–1764. Kapten på dess fartyg Lovisa Ulrica 1766–1768. Direktör vid Ostindiska kompaniet. † 1781-09-17 i Göteborg. Gift 1761-12-11 i Göteborg med jungfrun Christina Maria Grill, född 1739-12-31 i Helsingör, † 1818-02-08 i Stockholm, dotter till grosshandlaren och direktören Abraham Grill och Anna Maria Petersen.

Barn:

 • Abraham Tham, född 1762-10-26 i Göteborg, † där 1763 och begravd s. å. 14/10.
 • Vollrath Johan Tham, född tvilling 1766-10-22 i Göteborg, begravd där s. å. 21/12.
 • Claës Sebastian Tham, född tvilling 1766-10-22 i Göteborg, † där 1767 och begravd s. å. 14/6.
 • David Tham, född 1769-10-16, † 1773-03-05 i Göteborg.
 • Gustaf Tham, född 1771-06-15 i Göteborg, † där 1773-12-15.
 • Christian Lorentz Tham, född 1773-01-17 i Göteborg. Korpral vid livregementet till häst 1781-01-26. Kornett där s. å. 7/2. Student i Uppsala 1787-04-13. † 1788-11-18 i Kungälv.
 • Per Adolf (Tamm), adlad och friherre Tamm, född 1774, † 1856. se adliga och friherrliga ätterna Tamm.
 • Anna Maria Tham, född 1775-02-03, † 1859-12-12. Gift 1803-06-30 i Stockholm med kanslirådet Lars David von Troil, född 1764, † 1827.
 • Christina Gustava Tham, född 1776-03-13, † ogift 1847-03-03 på Ålby.
 • Anna Johanna Tham, född 1777-08-01, † 1855-10-15 på Aske herrgård, Håtuna socken, Stockholms län. Gift 1802-07-23 i Söderfors brukskyrka i Uppland med brukspatronen Isak Gustaf Sehman, född 1773 i Stockholm, † 1855-01-01 på Aske herrgård, Håtuna socken, Stockholms län. Paret fick flera barn.
 • Elisabet Carolina Tham, född 1779-05-05, † 1868-02-23 (28/2) i Stockholm. Gift 1805-07-02 med grosshandlaren och brukspatronen Carl Östberg, född 1764-04-26 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1842-09-02 på Stora Katrineberg vid Stockholm. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman