Törngren från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Peter Törngren, kommissarie vid chartæ sigillatæverket, † 1718 (Själaringning 1718 19/1 i Storkyrkoförsamlingen) (källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056698_00052) Gift 1699-11-12 i Ösmo kyrka (morgongåva 100 riksdaler specie och 50 dukater, källa: Ösmo CI:1 s.93, AID: v94764.b97.s93) med jungfrun Magdalena Hartman, född 1682 (5 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:39 s.228, AID: v222323.b2500.s228), † 1718 (Själaringning 1718 12/10 i Storkyrkoförsamlingen) (källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056698_00078), dotter till fältskären Mårten Hartman och Anna Margareta Fuchs.

Barn:

 • Peter Törngren, född 1700; tullförvaltare; † 1769. se Tab 2.
 • Jakob Törngren, född 1701 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 12/11 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.578, AID: v90668.b295.s578).
 • Catharina Magdalena Törngren, född 1704 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 23/10 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.712, AID: v90668.b362.s712), † barn.
 • Anna Margareta Törngren, född 1705 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 2/11 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa:6 s.31, AID: v90669.b20.s31), † 1790-03-11 på Bäckebo prästgård i Bäckebo socken, Kalmar län (ålderdom). Gift 1730-01-06 i Knutby sn med kyrkoherden i Åby pastorat av Kalmar stift Lars Höök, född 1698 i Ålems socken, Kalmar län † 1759 i Åby. Paret fick flera barn.
 • Christina Magdalena Törngren, född 1707 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 22/3 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:6 s.89, AID: v90669.b49.s89), † 1760-06-05 i Runstens prästgård, Runstens socken, Kalmar län. Gift 1741-10-13 i Persnäs kyrka med kyrkoherden kontraktsprosten och riksdagsmannen Anders Brauner, i hans 1:a äktenskap, född 1705-06-29 i Ålems socken, Kalmar län, † 1772-02-23 i Runstens socken, Kalmar län. Paret fick 1 gemensam dotter som dog barn.
 • Johan Adam Törngren, född 1708 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 24/11.
 • Carl Gustaf Törngren, född 1711 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 4/5.

TAB 2

Peter Törngren, (son till Peter Törngren, Tab 1), född 1700 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 13/8 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.540, AID: v90668.b276.s540); student i Uppsala 1715-02-28 som »Sudermannus», stannat där ett år; undervisning i bokhålleriet; bokhållare vid Skebobruk i Ununge socken senast 1724; kammarskrivare vid Stora Sjötullen 1734; bokhållare vid Stora Sjötullens klarerande 1736; namn och heder av tullförvaltare 1753 (källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070802_00043), † 1769-06-22 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd 25/6 (slag, 69 år gammal, källa: tack till Niklas Kant för uppgiften; Maria Magdalena FI:3 s.78, AID: v88302.b78). Gift med jungfrun Maria Juliana Alander, född omkr. 1707, † 1772-02-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm begravd 12/2 (ålderdom, 65 år gammal, källa: tack till Niklas Kant för uppgiften; Maria Magdalena FI:3 s.132, AID: v88302.b132), dotter till bruksförvaltaren och bruksinspektorn Mårten Alander och Johanna Lucia Westberg. (källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103647_00217; https://books.google.se/books?id=7XUZAAAAYAAJ; Köping stads tjänstemän, 1605-1905, Elgenstierna, s. 51)

Barn:

 • Johanna Magdalena Törngren, född 1729-04-04 i Ununge socken, † 1776-06-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Gift 1757-12-06 i Storkyrkan, Stockholm med vice presidenten i Manufakturkontoret Gabriel Kling, (i hans första äktenskap), född 1719-11-07, † 1797-03-21 i Stockholm. Paret fick 1 gemensam son.
 • Petter Törngren, född 1730-06-08 i Ununge socken, † ung.
 • Maria Juliana Törngren, född 1731-09-16 i Ununge socken, † 1807-03-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.531, AID: v223007.b5400.s531). Bouppteckning 1807-05-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.531, AID: v223007.b5400.s531). Gift 1752-04-19 19/4 i Katarina kyrka, Stockholm med grosshandlaren Joakim Grabien, född 1723, † 1795-09-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Petter Wilhelm Törngren, född 1733-06-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; generalkonsul i Toscana; † 1800-02-01 i Livorno, Italien. På hans gravsten finns följande text »Konungens af Sverige Tro-Tjenare General-Consulen i Toscana och Riddaren af Kongl Maj Vasa Orden Herr Peter Wilhelm Törngren Född i Stockholm 13 Juny 1733 Död i Livorno den 1 Ferbruary 1800 Dess Sörjande systerson arfvinge och efterträdare Joachim Grabien reste Minnesvarden»
 • Martin Törngren, född 1735; direktör, godsägare; † 1799. se Tab 3.
 • Isak Törngren, född 1736; brukspatron; † 1816. se Tab 4.
 • Anna Christina Törngren, döpt 1739-01-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm.
 • Hedvig Törngren, döpt 1740-08-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † ogift och barnlös 1806-02-11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm »mamsell Hedvig Törngren, dotter af framlidne Tullförwaltaren Peter Törngren och deß äfwen aflidna k. maka Maria Juliana Alander, död 11 Febr, i deß 66 års ålder», Inrikes Tidningar 1806 19/2, Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 (AID: v223003.b6240.s595). Bouppteckning 1806-04-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.595, AID: v223003.b6240.s595).
 • Adolph Törngren, döpt 1743 27/8 i Stockholm (Maria)
 • Fredrik Törngren, född 1745 28/6 i Stockholm, döpt 1/7 (Katarina), kom från Italien 1773 till Trångfors bruk och flyttade därifrån till Stockholm 1777. (källa: Kolbäck AI:4 AID: v72816.b139.s138), enligt P. Törngrens biografi reste han till Livorno på 1760-talet till sin äldre broder, där vistades han i 10 år, de senare åren på hans broders kontor. Gav i början mycket hopp ifrån sig men olycklig kärlek till en mamsell Nantotzy förstörde hans förstånd. Blev hemskickad till Sverige 1774 och bodde skiftevis hos sina syskon, men efter hans sinne blev svagare med åren betalade hans syskon för att få honom inackorderad, först hos sin kusin klädfabrikör Hök i Stockholm, sedan hos en prost i närheten av Ekholmsund i Uppland, sist närmare Stockholm, hos en kronolänsman Hammarlind vid Brokvarnen där han avled 1803. Eventuellt † 1803-02-06 i Kungsängen som italienaren Grostas mellan 56-58 år, bördig från Milano. Enligt Törngren pratade hans farbror endast italienska efter sin hemkomst och en kronolänsman Jonas Hammarlind bodde på Sylta i Kungsängen, varav det kan vara samma person.
 • Gustava Törngren, född 1749-01-01 i Katarina församling, Stockholm), † 1819-05-18 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Gift 1776-06-30 i Domkyrkan, Göteborg med grosshandlaren och delägaren i Västindiska kompaniet Lars Kåhre, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Johanna Charlotta Almroth, född 1750, † 1773, dotter till kassören i Ostindiska kompaniet Anders Almroth och Elisabet Charlotta Grön), född 1740, † 1788. Paret fick 1 dotter som efterlämnat talrika ättlingar.
 • Johan Leonhard Törngren, född 1753 14/1 i Stockholm (Katarina); vid Ostindiska kompaniet; Kadett på Terra Nova 1774, 3.e assistent (även kallad skeppsskrivare) på Finland 1779, 2.e assistent på Terra Nova 1781 och 1.e assistent på Adolph Friederic 1784 (Rullan GUB). Superkargör: 1788 4.e superkargör på Götheborg och 1791 3.e på Götheborg;† 1805 4/4, på Mölnlycke i Råda sn (O). Ogift. (Meddel. av LarsOlof Lööf)

TAB 3

Martin Törngren, (son till Peter Törngren, Tab 2), född 1735 i Stockholm, döpt 12/3 (Katarina); direktör vid Ostindiska kompaniet; ägare till Råda säteri, som han kom i besittning av i slutet av 1760-talet genom en pantaffär och lät uppföra en huvudbyggnad i trä i 2 våningar med valmtak och 2 flyglar, som stod färdiga 1771; ägde för en period också värdshuset Vauxhall som låg i trakten av nuvarande Första Långgatan i Göteborg, och var några år, med start 1782, också delägare (tillsammans med Johan Schutz) i ett glasbruk samt ägare av ett sillsalteri vid gamla Älvsborgs slott i Klippan. direktör i Grönlandskompaniet 1760-1788; delägare i Varvet Kusten; † 1799 i Göteborg. Gift 1:o med jungfrun Sara Chambers, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med medicine doktorn och grosshandlaren George Bellenden), född 1724, † 1785, dotter till grosshandlaren John Chambers d ä och Sara Elphinston; 2:o med jungfrun Eva Lovisa Svartlock, född 1748 (källa: Råda AI:1 s.1, AID: v33488.b32.s1), † 1830-02-05 på Råda säteri, Råda socken, begravd 19/2 (ålderdom, 83 år gammal, källa: Råda C:1 s.249, AID: v33504.b130.s249).

Dotter 2:o:

 • Martina Törngren, född 1789-01-03, † 1875-11-18 i Göteborg. Gift 1804-10-06 på Råda säteri med hovstallmästaren Verner Gottlob von Schwerin, född 1772-07-08 på Rosenlund, † 1840-04-13 på Sireköpinge, Sireköpinge socken, Skåne län, begravd i familjegraven i Mörarps kyrka. Paret fick 4 barn.

TAB 4

Isak Törngren, (son till Peter Törngren, Tab 2), född 1736-08-31 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263); brukspatron; ropade 1772 in Trångfors egendom på exekutiv auktion och köpeskillingen var 220930 daler kopparmynt. Uppförde Åsby herrgård som stod klar i början av 1787. † 1816-03-31 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1774-07-01 i Kristine kyrka, Göteborg (källa: Göteborgs Kristine CI:3 s.21, AID: v12264.b15.s21; Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139) med jungfrun Maria Bellenden, född 1755-06-07 i Göteborgs Kristine församling, döpt 9/7 (källa: Göteborgs Kristine CI:4 s.187, AID: v12265.b12.s187; Kolbäck C:1 s.2290, AID: v72844a.b2290), † 1805-03-12 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (klockan 4 på natten, källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261), dotter till medicine doktorn och grosshandlaren Georg Bellenden och Sara Chambers.

Barn:

 • Peter Törngren, född 1775; brukspatron; † 1851. se Tab 5.
 • Isak Törngren, född 1779; slussinspektor; † 1830. se Tab 6.
 • Margareta Törngren, född 1780-09-21 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139), † där 1784-10-18 (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139).
 • Maria Juliana Törngren, född 1782-01-15 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139), † där 1784-10-15 (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139).
 • Sara Törngren, född 1783-01-12 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139), † där 1784-10-22 (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139).
 • Martin Wilhelm Törngren, född 1784-06-14 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139), † där 1784-10-29 (källa: Kolbäck AI:5 s.139, AID: v72817.b143.s139).
 • Gustava Törngren, född 1786-01-11 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck C:1 s.2290, AID: v72844a.b2290), † 1851-04-29 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:89 s.2711, AID: v67735.b1359.s2711). Bouppteckning 1851-10-28 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:89 s.2711, AID: v67735.b1359.s2711). Gift 1803-09-06 (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261) med grosshandlaren, kommersrådet, riksdagsmannen och godsägaren Gustaf Henrik Ekman, född 1774, † 1847. Paret fick 5 barn.
 • Lovisa Törngren, född 1787-02-05 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:6 s.160, AID: v72818.b166.s160).
 • Göran Törngren, född 1788-12-18 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:6 s.160, AID: v72818.b166.s160), † där samma år 14/10 (källa: Kolbäck AI:6 s.160, AID: v72818.b166.s160).
 • David Törngren, född 1790-05-08 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:6 s.160, AID: v72818.b166.s160), † där 1791 (källa: Kolbäck AI:6 s.160, AID: v72818.b166.s160).
 • Johan Törngren, född 1798-10-14 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:7 s.163, AID: v72819.b168.s163), † där samma år 14/10 (källa: Kolbäck AI:7 s.163, AID: v72819.b168.s163).

TAB 5

Peter Törngren, (son till Isak Törngren, Tab 4), född 1775-04-04 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263); brukspatron; flyttade från Åsby till Örebro 1825, där han och hans familj bodde på Manilla (källa: Örebro Nikolai (T) AI:19b AID: v52721.b12.s9), flyttade utan hustru och barn till Västergötland 1844 (källa: Örebro Nikolai (T) AI:21c AID: v52728.b12.s8); † 1851-02-17 på Kilanda säteri, Kilanda socken (källa: bouppteckning: Ale häradsrätt (P) FIIa:18 AID: v142655.b510.s999). Gift 1:o 1802-09-15 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261) med demoiselle Charlotta Hjerton, född 1785-06-14 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261), dotter till handelskassören Sven Hjerton och hans 1:a fru, i hennes 2:a äktenskap, Christina Catharina Pape; 2:o 1811-10-17 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263) med demoiselle Charlotta Elisabet (Betty) Koschell, född 1791-03-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:328 s.495, AID: v222967.b5230.s495; Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), † 1815-10-29 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), dotter till grosshandlaren och superkargören Samuel Fredrik Koschell och Charlotta Amalia Conradi; 3:o 1823-11-14 på Åsby herrgård med friherrinnan Charlotta Elisabet Lovisa Cederström, född 1801-10-05 på Näsgård, Ludvika socken, Kopparbergs län, † 1878-01-30 på Östanbro, dotter till översten och generaladjutanten, friherre Ture Gustaf Cederström och hans kusin, friherrinnan Carolina Cederström (källa: bouppteckning: Åsunda häradsrätt (C) F:24 AID: v149609.b7340.s1)

Barn 1:o:

 • Robert William Törngren, född 1803-12-03 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261); student vid Uppsala univ. 1815; auskultant i Svea hovrätt 1823; auditör vid Hälsinge regemente 1825-09-25 (källa: meritförteckning: Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:99 AID: v779073.b5650.s558); avsked 1830-03-06; länsnotarie; regementskommissarie vid Närkes regemenete 1837-08-01; † ogift och barnlös 1862-01-27 i Örebro. (källa: bouppteckning: Örebro rådhusrätt och magistrat (T) F2:29 AID: v150440.b791.s786)
 • Augusta Törngren, född 1805-08-03 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261), † 1876-07-04 i Örebro, Örebro län. Gift med medicine jubeldoktorn och intendenten vid Porla hälsobrunn Johan Georg Hallberg, född 1798-05-16 på Sundbo, Bälinge socken, Södermanlands län, † 1878-08-03 i Örebro Nikolai församling, Örebro län. Paret fick 4 barn.
 • Charlotta Fredrika Törngren, född 1810-06-01 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261), † där 1812-10-09 (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263).

Dotter 2:o:

 • Charlotta (Lotten) Törngren, född 1813-07-09 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), † 1867-05-09 i Göteborgs Kristine församling (53 år gammal, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:105 s.1019, AID: v67751.b513.s1019). Bouppteckning 1867-07-09 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:105 s.1019, AID: v67751.b513.s1019). Gift med borgmästaren i Göteborg, RNO Carl Henrik Ewert, i hans 3:e äktenskap, född 1802-09-27, † 1882-10-02. Paret fick 1 gemensam dotter.

Barn 3:o:

 • Theodor Conrad Törngren, född 1825-11-18 i Örebro, Örebro län; inskriven vid Örebro skola 1833-09-12; lämnade skolan 1842-06-16 för arbete på brukskontor (källa: Karolinska skolan (T) D2A:2 AID: v199610.b91.s177); bruksbokhållare i Västmanland; antogs distriktsförvaltare och kassör vid Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg 1874; kamrer och kassör vid Gotlands järnväg 1877 (källor: Stockholms Dagblad 1892-01-28, Gotlands Allehanda 1892-01-25); † ogift och barnlös 1892-01-26 i Visby, Gotlands län.
 • Maria Carolina Törngren, född 1827-11-12 i Örebro, Örebro län, † 1871-11-23 på Vappa, Tillinge socken, Upplands län. Gift 1856-02-23 i Stockholm med fideikommissarien, friherre Claës Jacques Napoleon Cederström, född 1808-11-14 på Beatelund, Ingarö socken, Stockholms län, † där 1901-07-26. Paret fick 1 son.
 • Gustava Christina Törngren, född 1830-11-11 i Örebro, Örebro län, † 1919-06-22 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1859-06-05 i Stockholm med poststationsföreståndaren, RVO, friherre Bror Vilhelm Cederström, född 1816-03-12 på Springsta, † 1885-06-21 på Östanbo boställe, Björksta socken, Västmanlands län. Paret fick 5 barn.
 • Isak Thure Fredrik Törngren, född 1833-07-05 i Örebro; inskriven vid Örebro skola 1842-09-15, lämnade skolan 1845-01-20 för fortsatta studier vid Läroverk i Stockholm (källa: Karolinska skolan (T) D2A:2 AID: v199610.b180.s355); sjöman, hade post hos Stockholms postkontor enligt Aftonbladet 1858-11-23, vistades utrikes enligt moderns bouppteckning och hade inte hört av sig på flera år; † 1881 på Nya Zeeland, drunknade när han försökte korsa floden Waimakarira. Hans kropp hittades 20/1 vid flodmynningen Cass. Kallades för ("Scandinavian Fred"). (källa: Ashburton Guardian 1881-01-24 )

TAB 6

Isak Törngren, (son till Isak Törngren, Tab 4), född 1779-08-15 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken; brukspatron, bebodde då Åsby i Rytterne socken; byggmästare vid Strömsholms slussverk senast 1827 (källa: Sveriges och Norges stats-kalender 1827); slussinspektor där omkr. 1829; † 1830-04-14 i Kolbäcks socken, Västmanlands län (källor: Dagligt Allehanda 1830-04-20, bouppteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103453_00108). Gift 1817-10-21 med jungfrun Catharina Fredrika Berger, född 1790-11-24 på Skansen, Kolbäck socken, † 1860-02-28 i Stockholm (källor: Nya Dagligt Allehanda 1860-03-07, bouppteckning: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:586 AID: v223296.b6350.s160), dotter till slussinspektorn vid Strömsholms slussverk och direktören Anders Gustaf Berger och hans 1:a hustru Catharina Lodh.

Söner:

 • Gustaf Edvard Törngren, född 1818-09-29 på Åsby, Rytterne socken; verkmästare på Motala mekaniska verkstad; blev svagsint och förklarad omyndig av Aska häradsrätt 1860 (källa: Post- Och Inrikes Tidningar 1860-12-05); † 1872-06-05 ogift och barnlös på Växjö hospital (källa: Post- Och Inrikes Tidningar 1872-06-15).
 • Ernst Ludvig Törngren, född 1819-11-29 på Åsby, Rytterne socken; student vid Uppsala univ. 1839; filosfie kandidat där 1847; filosfie magister där 1848 (källa: Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis Divina, Carl von Linné); e. o. kanlist vid ecklesiastikdepartementet; † 1856-04-03 ogift och barnlös i Stockholm (källor: Folkets Röst 1856-04-12, bouppteckning Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:573 AID: v223283.b1010.s25)
 • Johan Leonhard Törngren, född 1821-05-22 på Skansen, Kolbäck socken; studerade vid Västerås och Uppsala elementarläroverk samt intogs 1837 till elev vid Apoteket Vita Björnen i Stockholm. Avlade farmacie studiosi-exmanen 1840-10-01 och tjänstgjorde vid apotketet Nordstjärnan i Stockholm. Avlade apotekarexamen 1844-02-07. Anställd vid apoteken Lejonet och Nordstjärnan till 1851-10-01 då han tillsammans med apotekaren C. J. Waller inköpte apoteket Bävern i Västerås. Ensam ägare av apoteket 1852-05-01 och erhöll privilegium 28/7 s.å. (källa: Sveriges apotekarhistoria. från konung Gustaf I:s till närvarande tid Bd 3. av Alfred Levertin Carl Fredrik Vilhelm Schimmelpfennig Karl Ahlberg, s. 1512); † 1855-09-25 ogift och barnlös i Västerås. (källa: bouppteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103702_00093)
 • N.N (Gosse) Törngren, född 1824-09-26 på Skansen, Kolbäck socken, † s.d.
 • Richard Georg Törngren, född 1826-04-30 på Skansen, Kolbäck socken, † ung.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36, Svenska Släktkalendern, årg. 1894, Törngren Bidrag till biografien öfver P. Törngrens afledne anhörige (1775-1851), avskrift, Göteborgs stadsmuseum. Forskare: Mattias Loman