Törner

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Lektorn vid Linköpings Gymnasium, författaren Johan Törner, (1672-1728). Källa: Stockholms Auktionsverk.
Kyrkoherden i Skeda pastorat av Linköpings stift, förste teologie lektorn Johan Törner, (1712-1790).
Översten och 2:e direktören vid de kungliga teatrarna, RNO Johan Peter Törner, (1768-1844).

Lars Andersson Törner, född 1630 i Skänninge, Östergötlands län; rådman i Skänninge; upptog släktnamnet Törner, † 1693-12-22 i Skänninge, Östergötlands län. Gift med jungfrun Elin Bothelia, född 1643-09-03 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1711-07-26, dotter till råd- och riksdagsmannen Thore Andersson och Karin Persdotter.

Barn:

 • Brita Larsdotter Törner, född 1662-09-24. Gift 1687 i Skänninge med Bengt Wettersten.
 • Andreas Laurentii Törner, född 1664; lektor; † 1730. se Tab 2.
 • Fabian Laurentii Törner, född 1666; professor; † 1731. se Tab 4.
 • Lars Larsson Törner, född 1670; stadsnotarie; † 1710. se Tab 5.
 • Johan Törner, född 1672; lektor, författare; † 1728. se Tab 6.
 • Catharina Larsdotter Törner, född 1675 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1700.
 • Maria Larsdotter Törner, född 1677 i Skänninge, Östergötlands län.
 • Tore Larsson Törner, född 1678 i Skänninge, Östergötlands län.
 • Daniel Larsson Törner, född 1680; † 1734. se Tab 12.
 • Samuel Törner, född 1683; rådman, grafiker; † 1748. se Tab 14.

TAB 2

Andreas Laurentii Törner, (son till Lars Andersson Törner, Tab 1), född 1664 i Skänninge, Östergötlands län; filosofie doktor 1694; konrektor i Linköping s å; rektor 1695; lektor 1698; † 1730-09-04 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1698-11-03 i Linköping med Beata Pontin, född 1677-10-27 i Stockholm, döpt s å 29/10 i Jakobs församling, † 1711-08-13 i Linköpings Domyrkoförsamling, Östergötlands län, dotter till biskopen i Linköpings stift, riksdagsmannen och bankofullmäktige Magnus Johannis Pontinus och hans 2:a fru Helena Strömsköld.

Barn:

 • Johan Törner, född 1699, † samma år.
 • Anders Törner, född 1700, † 1717.
 • Magnus Törner, född 1703; student vid Uppsala Universitet 1724; auskultant vid Rådhusrätten i Stockholm; hamnade på Vadstena hospital 1756; † där ogift och barnlös 1763-02-07.
 • Helena Törner, född 1705, † samma år.
 • Samuel Törner, född 1707; registrator; † 1765. se Tab 3.
 • Beata Törner, född 1709, † samma år.
 • Daniel Törner, född 1711, † samma år.

TAB 3

Samuel Törner, (son till Andreas Laurentii Törner, Tab 1), född 1707-03-20 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1724; registrator i riksarkivet 1744; † 1765-05-06 i Stockholm. Gift 1745-09-12 i Stockholm med jungfrun Gustaviana De la Grange, född 1727-05-04 i Arboga, Västmanlands län, † 1765-04-02 i Stockholm, dotter till kaptenen vid Västmanlands infanteriregemente, RSO Erik Gustaf De la Grange och Sara Adlerfelt.

Barn:

 • Erik Gustaf Törner, född 1750 i Stockholm, † där samma år.
 • Anders Samuel Törner, född 1751 i Stockholm, † där samma år.
 • Carl Wilhelm Törner, född 1752 i Stockholm, † där samma år.
 • Beata Sara Törner, född 1753 i Stockholm, † där 1754.
 • Carl Wilhelm Otto Törner, född 1756 i Stockholm, † där samma år.

TAB 6

Johan Törner, (son till Lars Andersson Törner, Tab 1), född 1672-12-26 i Skänninge, Östergötlands län; student i Uppsala 1689; filosofie magister 1700; konrektor vid Linköpings trivialskola 1701, där han 1710 utnämndes till rektor; lektor vid Linköpings gymnasium 1711; han gjorde sig bekant som skald och talare, både på latin och på svenska samt gav ut flera tillfällighetsdikter; † 1728-08-21 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1711-06-11 i Norrköpings Hedvig kyrka med jungfrun Christina Wetterberg, född 1693-01, † 1753-04-11 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, dotter till rådmannen och brukspatronen Peter Wetterberg och Christina Andersdotter.

Barn:

 • Johan Törner, född 1712; lektor, författare; † 1790. se Tab 7.
 • Peter Törner, född 1713; bruksinspektor; † 1764. se Tab 10.
 • Carl Törner, född 1715 i Linköpings Domyrkoförsamling, Östergötlands län, † där s å.
 • Christina Törner, född 1717 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † där s å.
 • Beata Törner, född 1718-04-28 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1786-10-28 i Skänninge, Östergötlands län. Gift 1750 i Skänninge med rådmannen Georg Älf, född 1707 i Djursdala socken, Kalmar län, † 1784-06-29 i Skänninge, Östergötlands län (77 år gammal, källa: Skänninge rådhusrätt och magistrat FI:3 s.202, AID: v186805.b209.s202). Paret fick 2 barn.
 • Maria Törner, född 1720 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † där barn.
 • Helena Törner, född 1722 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1778-02-24 på Trästad, Blackstads socken, Kalmar län (lungsot, 55 år gammal). Gift med bruksdirektören Carl Samuel Modée, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1782-03-26 i Locknevi socken, Kalmar län med mademoiselle Margareta Appolonia Rosinius, född 1740-04-16 på Rumskulla prästgård, Rumskulla socken, Kalmar län (källa: Djursdala AI:4 s.89, AID: v21880.b97.s89), † 1820-01-04 i Södra Vi socken, Kalmar län (håll och styng), dotter till kyrkoherden Andreas Rosinii), född 1721-02-21 på Tångered, Loftahammars socken, Kalmar län (källa: Djursdala C:1 s.527, AID: v37687.b268.s527), † 1807-03-17 på Klocketorp, Djursdala socken, Kalmar län, begravd 30/3 (ålderdomsplågor, 86 år gammal, källa: Djursdala C:1 s.527, AID: v37687.b268.s527). Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Lars Törner, född 1725 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † s å.
 • Brita Törner, född 1728 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † där 1729.

TAB 7

Johan Törner, (son till Johan Törner, Tab 6), född 1712-03-27 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län; student i Uppsala 1730; filosofie magister 1740; besökte 1741–45 flera tyska universitet som handledare för den sedan bekante Carl Hildebrandsson Uggla; docent i filosofiska fakulteten 1746; adjunkt 1751; lektor i romersk litteratur och naturalhistoria vid Linköpings gymnasium s å; utgav Utkast till föreläsningarne öfver naturkunnigheten (1758) och Utkast till föreläsningarne uti cosmographien (1760; ny upplaga 1780); prästvigd 1753; teologie doktor i Greifswald 1756; , andre teologie lektor och kyrkoherde i Skeda prebende 1771 samt förste teologie lektor 1777; för dövhet blev han tjänstledig 1782; † 1790-12-03 på Skeda prästgård, Skeda socken, Östergötlands län. Gift 1756-12-26 på Lidboholm, Sjösås socken, Kronobergs län med jungfrun Fredrika Sofia Schmiedeberg, född 1734-01-26 på Skogsnäs, Linneryds socken, Kronobergs län, † 1808-11-21 på Fröö, Lillkyrka socken, Östergötlands län, dotter till överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente Johan Schmiedeberg och Gunilla Juliana Lindelia.

Barn:

 • Juliana Christina Törner, född 1757-09-15 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1823-05-11 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (65 år gammal). Gift 1781-01-19 i Skeda socken, Östergötlands län med kyrkoherden i Högby-Västra Skrukeby-Hogstads pastorat av Linköpings stift Johan Alexander Livijn, född 1743-12-10 på Skänninge prästgård, Östergötlands län, † 1802-07-17 på Högby prästgård, Högby socken, Östergötlands län. Paret fick 8 barn.
 • Fredrika Törner, född 1760-07-08 i Kristdala socken, Kalmar län, † 1791-10-30. Gift 1783-01-28 med kyrkoherden i Kristdala pastorat, prosten Pehr Meurling d y, i hans 1:a äktenskap (2:o 1792-08-07 med jungfrun Christina Catharina Kastman, född 1757-11-30, † 1833-12-01, dotter till kyrkoherden i Lönneberga pastorat, filosofie doktor Petrus Kastman och Christina Segersteen), född 1746-09-28, † 1826-09-21. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Johanna Sofia Törner, född 1764-07-09, † 1843-03-09. Gift 1787-09-25 med kyrkoherden i Gamleby pastorat Lars Henrik Norbeck, född 1750-01-27 på Vimmerby prästgård, Kalmar län, † 1805-05-31 på Erneberg, Gamleby socken, Kalmar län (skörbjugg, 55 år gammal). Paret fick 6 barn.
 • Johan Peter Törner, född 1768; överste, 2:e direktör, RNO; † 1844. se Tab 8.

TAB 8

Johan Peter Törner, (son till Johan Törner, Tab 7), född 1768-08-22 i Linköping, Östergötlands län; student i Uppsala 1786; volontär vid Ingenjörskåren 1789; professor vid Ingenjörskåren; major i armén; andre direktör vid de kungliga teatrarna 1812-32; överste; var under en del av 1818 entreprenör av "Stockholms teater", som Kungliga teatern då kallades; RNO; † 1844-12-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:525 s.33, AID: v223213.b1440.s33). Bouppteckning 1844-02-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:525 s.33, AID: v223213.b1440.s33) med 16153 riksdaler banco i behållning. Ägde stenhus på Norrmalm i Jakobs församling och kvarteret Skären vid Smålandsgränden nr 7 & 8 värt 20000 riksdaler banco, vilket han fått fasta på 1841-12-04. Han och hans fru fick 1834 16666 riksdaler banco i arv, enligt inbördes testamente daterat 1811-01-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:481 s.811, AID: v223128.b8510.s811), mellan överstelöjtnanten Hans Gustaf Wallberg och Beata Elisabet Mützow, som tidigare hade varit gift med Johan Peters morbror Johan Carl Schmiedeberg, vilken dog ogift 1797. I bouppteckningen efter Hans Gustaf nämns testamentet och arvet. Gift 1802 i Stockholm med fröken Hedvig Carolina Agrell, född 1782 i Stockholm, Stockholms län, † där 1850-10-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:547 s.150, AID: v223247.b8400.s150), dotter till bankokommissarien i Riksens Ständers Bank Johan Gabriel Agrell och hans 1:a fru Henrika Charlotta Willing.

Barn:

 • Johan Mauritz Törner, född 1803-10-10 i Stockholm, Stockholms län; revisor i tullstyrelsen; † barnlös 1878-06-11 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1848-12-09 i Stockholm med fröken Ebba Lovisa von Döbeln, född tvilling 1820-10-22 i Vänersborg, † barnlös 1883-01-15 i Stockholm; bouppteckning 1883-02-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:687 s.95, AID: v223453.b3230.s95); dotter till premiäradjutanten och kommissarien Johan Jakob von Döbeln och Karin Jeansson.
 • Sofia Charlotta Törner, född 1805-02-25 i Stockholm
 • Amalia Carolina Törner, född 1806-07-01 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1883-05-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:690 s.392, AID: v223456.b2180.s392). Bouppteckning 1883-08-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:690 s.392, AID: v223456.b2180.s392).
 • Carl Gabriel Törner, född 1810-04-22; kamrerare; RVO; † ogift och barnlös 1873-12-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:644 s.81, AID: v223405.b2620.s81). Bouppteckning 1874-02-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:644 s.81, AID: v223405.b2620.s81).
 • Augusta Vilhelmina Törner, † 1851-04-30 på Torp, Östra Skrukeby socken, Östergötlands län. Gift 1828-06-12 på Eriksberg med lantbrukaren Mårten Henrik von Stapelmohr, född 1798-09-17 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † 1863-11-26 i Linköping, Östergötlands län. Paret fick 11 barn.
 • Clara Matilda Törner. Gift 1834 i Lillkyrka socken, Östergötlands län med kyrkoherden i Östra Skrukeby och Lillkyrka pastorat, prosten Carl Magnus Hellström, född 1789 i Veta socken, Östergötlands län, † 1851-01-28 i Östra Skrukeby prästgård, Östergötlands län (källa: Åkerbo häradsrätt FII:29 s.1265, AID: v77571.b636.s1265). Paret fick 3 barn.
 • Gustaf Fredrik Törner, född 1821; kamrerare; † 1898. se Tab 9.

TAB 9

Gustaf Fredrik Törner, (son till Johan Peter Törner, Tab 8), född 1821; kamrerare och kassör vid Kungliga Teatern; † 1898-11-24 i Stockholm, Stockholms län (77 år, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:761 s.793, AID: v223527.b8240.s793). Bouppteckning 1898-12-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:761 s.793, AID: v223527.b8240.s793). Gift med premiärdansösen vid Kungliga Teatern, fröken Maria Charlotta Norberg, född 1824-12-27 i Stockholm, Stockholms län; hon räknades till en av de främsta dansöserna i Kungliga Baletten under 1800-talet; † 1892-02-28 i Stockholm, Stockholms län (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:728 s.341, AID: v223494.b2440.s341); bouppteckning 1892-05-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:728 s.341, AID: v223494.b2440.s341).

Son:

 • Fredrik Carl-Erik Törner, född 1862-07-16 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Motala AI:61 s.1020, AID: v27749.b114.s1020); han har smyckat många väggar med romantiska målningar på Charlottenborgs slott vid Motala ström, exempelvis i den gamla barnkammaren, där Sagan om Ljungby horn och pipa återfinns på väggarna. Slottsmuseet visar även några av hans tavlor med Motalamotiv. När Törner smyckade väggarna i slottets trapphus påstod han att han fick se slottsspöket Vita frun och han lät avbilda henne på ett fönster i trapphuset. Målningen kan beses än idag. Han målade även motiv på väggarna i Motalas gamla varmbadhus, som revs på 1970-talet. Uppges vara omyndigförklarad vid tiden för faderns död; bosatt i Motala, Östergötlands län; † ogift och barnlös 1911.

TAB 14

Samuel Törner, (son till Lars Andersson Törner, Tab 1), född 1683 i Skänninge, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1703; informator för blivande statssekreteraren Edvard Carleson; antogs efter avslutande studier vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm; vice stadsfiskal 1713-08-15; primariekämnär vid Norrmalms kämnärsrätt 1724-07-06; rådman 1732-01-29, avlade sin ed samma år 3/2 vid första sammanträdet i rådhuset; lagmans titel; vid sidan av sin tjänst var han verksam som konstnär och utförde ett flertal kopparstick; † 1748-01-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.807, AID: v222470.b9080.s807). Bouppteckning 1748-03-15 med 241261 daler kopparmynt i tillgångar, 39292 daler kopparmynt i skulder och 201969 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.807, AID: v222470.b9080.s807). Ägde stenhus i hörnet av Stora Nygatan och Tyska Kyrkobrinken, i kvarteret Det Södra, på fri och egen grund nr 80 samt med väggfasta tapeter värt 38000 daler kopparmynt; ett stenhus mellan Västerlång- och Prästgatorna, på fri och egen grund under nr 3, kallat Rostock, värderat till 18000 daler kopparmynt; en trädgård på Södermalm vid Hornsgatan på fri och egen grund värd 5000 daler kopparmynt. Vidare fanns i boet en lång rad medaljer och juveler, guld och förgyllt och oförgyllt silver, ett omfattande bibliotek på flera språk och inom många områden, landkartor och koppartryck med mera. Gift 1:o 1718 med jungfrun Sara Welamina In de Betou, född 1699 i Katarina församling, Stockholm, † 1721-06-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.1282, AID: v222397.b13040.s1282); bouppteckning 1723-10-01 med 2865 daler kopparmynt i tillgångar, 13 daler kopparmynt skulder och 2851 daler kopparmynt i behållning till ende överlevande sonen (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.1282, AID: v222397.b13040.s1282); dotter till borgaren och handlanden Govert In de Betou och hans 5:e fru Helena Brandt; 2:o 1724-04-26 med jungfrun Elisabet Berghult, född 1705, döpt 21/1 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:6 s.3, AID: v90669.b5.s3), † 1736-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.379, AID: v222434.b3980.s379); bouppteckning 1736-12-06 med 106764 daler kopparmynt i tillgångar, 15777 daler kopparmynt i skulder och 90986 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.379, AID: v222434.b3980.s379); dotter till borgaren, handlanden och tobaksspinnaren Jakob Berghult och Gertrud de Trie; 3:o 1737-04-28 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med änkan Sofia Dorothea Rotling, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Olof Wahlberg, med vilken hon fick 1 dotter Anna Sofia, gift med kommerserådet Henrik Kalmeter, † 1736-03-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:115 s.559, AID: v222430.b5860.s559)), född 1681, † 1751-09-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:151 s.2090, AID: v222483.b2090); bouppteckning 1751-12-16 med 88779 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:151 s.2090, AID: v222483.b2090); i hennes bouppteckning upptogs ett stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling vid Kvarngränden i kvarteret Paris nr 96, på fri och egen grund, med tillhörande uthus och trädgård värt 20000 daler kopparmynt; en murad grav i Maria Magdalena kyrka vid södra dörren; vidare fanns en fordran i kommerserådet Henrik Kalmeters dödsbo på hela 17000 daler kopparmynt.

Söner 1:o:

 • Govert Törner, född 1718 i Stockholm, † där 1720.
 • Samuel Wilhelm Törner, född 1719; gästgivare, hovsekreterare; † 1765. se Tab 15.

Barn 2:o:

 • Gertrud Törner, född 1725 i Stockholm, † där samma år.
 • Catharina Charlotta Törner, född 1726 i Stockholm, † där samma år.
 • Ulrika Elisabet Törner, född 1727-07-07 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 9/7, † där 1729.
 • Lars Jakob Törner, född 1728 i Stockholm, † ogift och barnlös utan känd tjänst 1752.
 • Fredrika Juliana Törner, född 1729 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 26/10, † 1752. Gift 1747-07-02 i Storkyrkan, Stockholm med sin brors svåger, aktuarien Carl Nordenhielm, född 1715 i Stockholm, döpt 5/10, † 1792-07-05 på Bergsbrunna. Paret fick 4 barn, men ingen blev gift efterlämnade egna barn.
 • Elisabet Törner, född 1731-01-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 29/1, † 1807-03-16 på Ekebyholm, Rimbo socken, Uppsala län. Gift 1748-07-26 i Storkyrkan, Stockholm med fideikommissarien Albin Grundelstierna, född 1718-12-19, † 1763-02-26 i Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Hedvig Törner, född 1732-04-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 7/4, † där samma år.
 • Carl Törner, född 1733 i Stockholm, † där samma år.
 • Sofia Amalia Törner, född 1735-04-09 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 11/4, † där 1736.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman