Törne från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Nils Larsson, tullnär i Stockholm; † före 1606. Gift med Ingrid, † före 1606.

Son:

Olof Nilsson, född omkring 1570; borgare i Stockholm 1597; en av borgerskapets 48 äldste 1600-05-05 – 1607-07-08; brandmästare 1601-05-22 – 1604-05-14; kyrkvärd i Storkyrkan 1605-05-27 – 1609-07-08; kämnär 1607-07-08; borgmästare 1608-05-30; assessor i Svea Hovrätt 1615-06-00; häradshövding i Vaksala, Bälinge och Bro härads domsaga 1631; avsked från hovrätten 1642-05-20; † före december 1650. Han blev 1602 anklagad och fängslad, då han i hemlighet skrivit brev till Georg Palmerius, en katolik, som var gift med hans syster Brita och rymt till Polen med henne. Ägde stenhus vid Olof Knutssons gränd och Skomakargatan i Stockholm. Gift före 1597 med Barbro Mattsdotter Törne, † änka och begravd 1650-12-22 i Storkyrkan, dotter till kungens kammarmästare Matts Törne.

Barn:

 • Helena Olofsdotter. Gift med Jakob Gardiner.
 • Christina Olofsdotter, † 1674, begravd samma år 12/12 i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1621-02-11 i Storkyrkan, Stockholm med rådmannen och riksdagsmannen Anders Henriksson, † 1651 i Stockholm och begravd samma år 17/8 i Storkyrkan. Paret fick 4 söner.
 • Nils Olofsson, borgare.
 • Johan Olofsson.
 • Hans Olofsson Törne, politieborgmästare, riksdagsman; † 1671. se Tab 2.
 • Malin Olofsdotter, † 1611-06-30.

TAB 2

Hans Olofsson Törne, (son till Olof Nilsson, Tab 1), född omkring 1612 i Stockholm; handlande först i Köping, sedan i Stockholm; kämnär ännu 1653-05-18, då han av kunglig majestät rekommenderades att bli rådman; rådman där samma år före 20/12; kommissarie eller assessor i kommerskollegium 1664-03-16; riksdagsman samma år; politieborgmästare 1667 (ed 15/11); † 1671-03-09 i Stockholm och begravd samma år 26/3 i Storkyrkan, Gift 1:o 163(6) med jungfrun Christina Hising, † omkring 1650, dotter till justitieborgmästaren i Köping Mikael Hising och hans 1:a hustru Anna Andersdotter; 2:o 1652-01-05 i Storykyrkan i Stockholm med Ingrid Carlsdotter Ekenbom, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1644-09-01 med häradshövdingen Carl Piper, född 1620, † 1650), döpt 1627-11-06 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. † där 1703 (själaringning samma år 2/11 i Storkyrkan), dotter till rådmannen i Stockholm Carl Hansson och hans 1:a fru Elisabet Andersdotter.

Barn 1:o:

 • Mikael Hansson Törne, född 1638; justitieborgmästare; † 1694. se Tab 3.
 • Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, född 1640; kommerseråd; † 1713. se adliga ätten Törnflycht
 • Christina Hansdotter Törne, född 164(2), † änka. Gift 1:o 166(5) med borgmästaren i Halmstad Peter Mylonius; 2:o 1687-10-02 med inspektorn i Stockholm Niklas Schmidt.
 • Barbro Hansdotter Törne, född 164(4), † 167(6). Gift med kamreraren i kammarkollegium Johan Johansson, † 1679. Paret fick 1 dotter.
 • Hans Hansson Törne, född 164(6); kamrerare; † 1703. se Tab 4.
 • Nils Hansson Törne, född 1648; borgmästare, riksdagsman; † 1708. se Tab 5.

Barn 2:o:

 • Catharina Hansdotter Törne, född 1654-03-18, † 1675-08-27. Gift 1:o 1670-07 med extra ordinarie rådmannen i Stockholm Albrekt Funck, i hans 2:a äktenskap, född 1632, † 1670-11-19; 2:o 1671-01-31 med bankokommissarien Niklas Keder, i hans 2:a äktenskap, född 1629-12-03, † 1679-07-14.
 • Matts Hansson Törne, född 165(8); sjötullinspektor. se Tab 6.
 • Ingrid Hansdotter Törne, född 165(9). Gift 1681-12-04 med handlanden i Stockholm Engelbrekt Grewesmühl.
 • Anders Hansson Törne, född 166(1); rådman; † 1700
 • Margareta Hansdotter Törne, född 166(2), † 1694-02-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:48 s.366, AID: v222332.b3840.s366). Gemensam bouppteckning med mannen 1694 3:e och 13/4 samt 21:e och 23/5 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:48 s.366, AID: v222332.b3840.s366). Gift med kryddkramhandlaren Claes Blödistel, † 1694-02-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:48 s.366, AID: v222332.b3840.s366). Paret fick 2 barn.
 • Lorentz Hansson Törne, adlad Törne, född 1664; kamrerare; † 1739. se adliga ätten Törne.
 • Jakob Hansson Törne, född 1665 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 4/8, begravd samma år 5/11.
 • Magdalena Hansdotter Törne, född 1667 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 16/2, † 1704-09-19. Gift 1685-05-03 med kryddkramhandlaren Henrik Harmens född 1656-07-12, † 1737-01-10.

TAB 3

Mikael Hansson Törne, (son till Hans Olofsson Törne, Tab 1), född 1638; student i Uppsala 1660-10; auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter; aktuarie där 1665-10-11; notarie i byggnings- och ämbetskollegium 1669; notarie vid rådhuset 1673-05-12; extra ordinarie rådman 1677-02-06; rådman samma år; riksdagsman 1678, 1680, 1682 och 1693; handelsborgmästare 1683-02-03; justitieborgmästare 1692-04-13; † 1694-04-08 i Stockholm och begravd samma år 20/5 i Storkyrkan. Bouppteckning 1694-05-25 med 74742 daler kopparmynt i tillgångar, 69015 daler kopparmynt i skulder och 5727 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:5 s.353, AID: v161549.b3780.s353). Ägde stenhus på fri och egen grund vid Stora Nygatan 30000 daler kopparmynt; en trädgård på fri och egen grund på Kungsholmen 9000 daler kopparmynt; en trädgård på Norrmalm vid S:t Olofsgatan och Luntmakargatan på fri och egen grund 3500 daler kopparmynt; en tomt i hörnet av Munkbogatan och Kråkbrinksgränden 6000 daler kopparmynt; en tomt vid Roslagstull och Nya Roslagsgatan utan värde. I boets upptogs även en lång rad juveler såsom ett pärlhalsband av 43 äkta pärlor och värt 900 daler kopparmynt, ett armband av 1019 pärlor 400 daler kopparmynt, en ring med 5 rosenstenar, en liten agraff med 23 diamanter, en agraff med 23 diamanter emulerad under, en stor mängd guld, förgyllt och oförgyllt silver med mera. Gift 1:o 167(3) med sin brors svägerska Brita Andersén, född 1654, † 1689 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:50 s.234, AID: v222334.b2670.s234); bouppteckning 1691-01-29 med 15938 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:50 s.234, AID: v222334.b2670.s234); i hennes bouppteckning upptogs en trädgård på Kungsholmen på fri och egen grund 6000 daler kopparmynt; 1/4-dels part i skeppet Prins Carl 2200 daler kopparmynt och 1/4-dels part i skeppet Stockholms (?) 1300 daler kopparmynt; dotter till handlanden i Stockholm Tomas Andersén och Sara Nyman; 2:o 1691-02-22 med jungfrun Margareta Bergia, i hennes 1:a äktenskap, född 1675, † änka, dotter till kyrkoherden i Klara församling i Stockholm, kunglige hovpredikanten Olof Bergius och Catharina Furubom.

Barn 1:o:

 • Christina Törne, född 1674, döpt 24/5 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1701. Gift 1:o 1690-07-03 med assessorn i Dorpats hovrätt, professorn Gustaf Gustavi Carlholm, adlad men ej introducerad Carlhjelm, med vilken hon fick 1 dotter som dog späd, född 1657-12-20 i Karlstad, Värmlands län, † 1692-12-12 i Dorpat; 2:o 1698-04-26 med landshövdingen Johan Thesleff, adlad och friherre Stiernstedt, med vilken hon fick 1 dotter som dog späd, i hans 2:a äktenskap, född 1653-11-01 i Viborg, † 1722-02-07 i Åbo, Finland.
 • Hans Törne, född 1677; överstelöjtnant; † 1713.
 • Ingrid Törne, född 1678, † samma år.
 • Thomas Törne, född 1680, döpt 10/6 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; handlande i Lissabon, Portugal; † ogift och barnlös.
 • Margareta Törne, född 1681, † 1729-11-08. Gift 1:o 1697-10-17 med kyrkoherden i Nyköpings stadsförsamlingen, prosten Nicolaus Petri Hjort, med vilken hon fick 4 gemensamma barn, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med änkan Christina Clerck, i hennes 2:a äktenskap, född 1669, † 1696, dotter till rådmannen i Stockholm Jakob Clerck och Catharina Ekenbom), född 166(5) i Nyköping, Södermanlands län, † 1710 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:74 s.66, AID: v222373.b920.s66); 2:o 1711-05-28 med kyrkoherden i Nors pastorat, prosten Jonas Högvall, född 1662, † 1729.
 • Mikael Törne, adlad von Törne, född 1682; överstelöjtnant; † 1744. se adliga ätten von Törne.
 • Olof Törne, född 1684, döpt 22/2, † 1685.
 • Birgitta Törne, född 1685, † 1724. Gift 1702-04-27 med kassören vid Auktionsverket, häradshövdingen Mårten Bulich, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Elsa Möllenstedt, i hennes 3:e äktenskap, † 1732 i Vallby socken, Malmöhus län, dotter till kyrkoherden i Norra Mellby pastorat av Lunds stift, prosten David Möllenstedt och Elsa Wrang), född 1673, döpt 24/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1732-06-07. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Olof Törne, adlad von Törne, född 1686; kommerseråd; † 1745. se adliga ätten von Törne.
 • Ursula Törne, född 1687, döpt 30/9. Gift 1712 med svenske konsuln i London, kammarrådet Joakim de Besche, född 1667, † 1727
 • Magdalena Törne, född 1688, döpt 11/11. Gift 1707 med handlanden och tullinspektorn i Alingsås Jonas Ahlberg

Dotter 2:o:

 • Catharina Törne, född 1691, döpt 26/12. Gift 1713 med kyrkoinspektorn Jöns Clerck, född 167(5), † 1735-03-31.

TAB 4

Hans Hansson Törne, (son till Hans Olofsson Törne, Tab 2), född 164(6) i Stockholm; student i Uppsala 1660-10; änkedrottning Hedvig Eleonoras hovkassör; kamrerare vid stora sjötullen i Stockholm 1680; † 1702-05 i Stockholm. Bouppteckning 1703-09-03 med 18161 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:63 s.892, AID: v222355.b3480.s892). Ägde stenhus på Skeppsbron mellan Ny- & Kråkgränderna, värderat till 18000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Sofia Waldau, † 1703 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:63 s.898, AID: v222355.b3540.s898); bouppteckning 1703-10-03 med 12888 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:63 s.898, AID: v222355.b3540.s898).

Barn:

 • Carl Hansson Törne, adlad Törnebladh, född 1686; assessor; † 1737. se adliga ätten Törnebladh.
 • Johan Törne, född 1688 i Stockholm, † ung.
 • Hedvig Sofia Törne, född 1691 i Stockholm. Gift med assistenten i Byggningskollegium Lars Pahl.
 • Anna Christina Törne, född 1695 i Stockholm, † ung.

TAB 5

Nils Hansson Törne, (son till Hans Olofsson Törne, Tab 1), född 1648-02-13 i Stockholm; student vid Uppsala Universitet 1660; handlande i Stockholm; riksdagsman 1689 och 1697; extra ordinarie rådman 1691; rådman 1694; handelsborgmästare samt preses i politiekollegium i nämnda stad 1699; preses i handelskollegium 1706; † 1708-11-08 i Stockholm (själaringning samma år 19/11) och begravd i Storkyrkan (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:83 s.209, AID: v222384.b2260.s209). Bouppteckning 1710-07-05 med 38040 daler kopparmynt i tillgångar, 3816 daler kopparmynt i skulder och 34224 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:83 s.209, AID: v222384.b2260.s209). Ägde stenhus vid Norrbro på fri och egen grund 16000 daler kopparmynt; en gård med trädgård på Södermalm på fri och egen grund, med orangeri 10150 daler kopparmynt; en liten gård på Södermalm på stadens grund 300 daler kopparmynt; besittningsrätten i Danviks Hospital 400 daler kopparmynt; 1/15-dels part i ett skepp värt 1000 daler kopparmynt. Gift 1674-07-28 med sina bröders svägerska Ursila Andersén, född 165(6), † 1728, dotter till handlanden Tomas Andersén och Sara Nyman.

Barn:

 • Hans Törne, född 1675, † 1676.
 • Sara Törne, född 1677-03-30, döpt 3/4 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1730-04-08 i Paris, Frankrike. Gift 1695-01-13 i Stockholm med hovmarskalken Gustaf Düben, adlad och friherre von Düben, född 1659-08-06 i Stockholm, † 1726-12-05 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Ingrid Törne, född 1678, † 1693 (själaringning 20/2), begravd samma år 7/4 i Storkyrkan, Stockholm.
 • Gustaf Törne, född 1680, döpt 10/11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † ung.
 • Ursila Christina Törne, född 1682-01-12, † 1765. Gift 1708-02 med översten och landshövdingen i Stockholms län, friherre Thure Bielke, född 1656, † 1717-12-20. Paret fick barn.
 • Barbro Törne, född 1683-05-16, döpt 20/5 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1759-10-16 på Uddboö, begravd samma år 12/11 i Bro kyrka. Gift 1700-04-03 i Storkyrkan, Stockholm med underståthållaren Johan Berger, adlad Gripenborg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Magdalena Holmstedt, † 1692-10-12, dotter till borgmästaren i Falun Anders Bengtsson), född 1653, döpt 14/9 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † 1737-03-05 utan söner och slöt sin adliga ätt på svärdssidan. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Margareta Törne, född 1686, döpt 8/3 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1754 på Valloxsäby, begravd samma år 5/6. Gift 1707 med landshövdingen i Kronobergs och Uppsala län Johan Brauner, adlad och friherre Brauner, född 1668-11-08 i Fagerhults prästgård, Fagerhults socken, Kalmar län, † 1743-07-10 och begravd i Östuna kyrka i Uppland. Paret fick 7 barn.
 • Anna Maria Törne, född 1689, döpt 4/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1754-06-30. Gift 1711-07-04 på Broby med kaptenen vid Upplands infanteriregemente Olof Rudbeck, född 1690-07, † 1716-07-16 i Uppsala Domkyrkoförsamlingen, Uppsala län. Paret fick 3 barn.
 • Gustaf Törne, född 1692 döpt 8/5 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1698.
 • Carl Törne, adlad Törnstierna, född 1696; student; † 1720. se adliga ätten Törnstierna.
 • Catharina Charlotta Törne, född 1698, döpt 28/8 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † ung.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholms Rådhus och Råd del 2 - Festskrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915. Forskare: Mattias Loman