Swan

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Gravhäll över kornetten Bengt Persson Swan och hans fru Lucia von der Hagen på Strå kyrkas östra gavel.
Gravhäll över ryttmästaren Håkan Swan och hans fru Christina Reckezahn på Strå kyrkas östra gavel.

Bengt Persson Swan, född 1606-03-08; korpral vid Östgöta kavallerireg:te 1654; kornett 1658; reformerad 1660; i fält i Skåne 1658-1659; † 1684-05-14, begravd i Strå kyrka, Östergötland, där hans huvudbanér finns. Gift med jungfrun Lucia von der Hagen, född 1604-11-10, † 1684-04-15, begravd i Strå kyrka.

Son:

  • Håkan Bengtsson Swan, född 1646; ryttmästare; † 1704. se Tab 2.

TAB 2

Håkan Bengtsson Swan, (son till Bengt Persson Swan, Tab 1), född 1646-01-24 på Kedevad, Strå sn; ryttare vid Östgöta kavallerireg:te 1660-01-15; korpral 1674; kvartermästare 1675-08-08; kornett 1677-04-08; löjtnant 1678-06-17; kaptenlöjtnant 1692-07-11; ryttmästares avsked 1700-01-27; † 1704 på Kedevad, Strå sn, begravd 9/3 i Strå kyrka (källa: Strå CI:1 s.209, AID: v40844.b119.s209). Hade med sin fru 7 barn, enligt inskriptionen på gravhällen i Strå kyrka. Gift 1666-07 med jungfrun Christina Rechezahn, född 1637-05-15 i Casuben (Tyskland) av österrikiska föräldrar (källa: Strå CI:1 s.213, AID: v40844.b121.s213), † 1714-03-26 på Kedevad, Strå sn, begravd 4/4 i Strå kyrkas kor ("en mycket gudfruchtig och ganska tålemodig menniskia i alt sitt väsende och lidande", matronan, 77 år gammal, källa: Strå CI:1 s.213, AID: v40844.b121.s213).

Barn:

  • Johan Swan, student i Uppsala 1689; kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te 1700-01-28; sekundkornett 1701-01-26; † 1702-07-27 vid Bochnia, Polen, då han stupade på ett rekognoseringsparti under kungens eget befäl. Gift med N N Falck, dotter till löjtnanten vid Östgöta infanterireg:te Johan Falck och Maria Holmberg.
  • Märta Swan. Gift 1691-07-26 i Strå sn (manhafftig Corporal Scharp med Äreborna jungfrun, källa: Strå CI:1 s.173, AID: v40844.b101.s173) med sekundlöjtnanten Petter Scharp, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1687-03-16 i Herrestads sn med jungfrun Anna Rinman, född 1662-07, † 1688, begravd 16/3, dotter till kyrkoherden i Herrestads pastorat Ericus Rinman), † 1701-11-30 i Kurland.
  • Elisabet Håkansdotter Swan, † 1735 på Kölja, Älvestads sn, begravd 19/12 (ryttmästerskan? ädel och välbördiga fru, källa: Genline ID 430.11.40700). Gift 1688-11-25 i Strå sn (manhaftig corporal Nils Bröms samt äreborna jungfru Elisabeth Håkansdotter Swan, morgongåfva 200 Riksdaler in Specie, källa: Genline ID 382.13.45700) med kvartermästaren Nils Bröms, född 1662 (åu), † 1698-03-16 på Kölja, Älvestads sn (klockan tio om morgonen, källa: Genline ID 430.11.39000). Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregmentet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet; Carl Fredric Broocman: Beskrifning Öfwer the i Öster-Götland Befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor .... Tryckt i Norrköping hos Johan Edman år 1760 / G. Ekströms förlag 1993 Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning