Svanhals

Från Biografiska anteckningar

Släkten Svanhals †

TAB 1

Vice häradshövdingens Johan Svanhals namnteckning och sigill i svärfaderns, Gabriel Gyllenståhl, bouppteckning 1710. Källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:12 s.159, AID: v180441.b159.
Fänrikens Alfrid Wilhelm Svanhals sigill, som förekommer i bouppteckning år 1771. Källa: Göstrings häradsrätt FII:6 s.285, AID: v76677.b145.s285.
Fänrikens vid Jönköpings regemente Alfrid Wilhelm Svanhals namnteckning och sigill på faderns bouppteckning. Källa: Göstrings häradsrätt FII:6 s.285, AID: v76677.b145.s285.

Nils Andersson, mönsterskrivare vid Gula regementet 1635, avsked april 1636; regementsskrivare vid Östgöta kavallerireg:te 1636-55; troligen bosatt på Ås i Svanhals sn på 1640-talet. Donationsbrev på hemmanen Danskebo och Basteberg i Malexanders sn 16/8 1651 (i utbyte mot Ås). Bosatt på Danskebo från ca 1651. En av socknens kyrkoföreståndare fr o m 1664; † troligen 1670 på Danskebo, Malexanders sn; Gift 1:o med jungfrun Elin Simonsdotter Löfgren, † ca 1653, dotter till landskamreraren Simon Andersson Löfgren och Helena Walleria. 2:o ca 1654 med jungfrun Anna Larsdotter, † ca 1658; 3:o trol 1659 med jungfrun Christina Eriksdotter Gryth, född tidigast 1635, † efter 1707, dotter till kyrkoherden i Gryts sn Ericus Martini Lithander och Catharina Persdotter.

Barn 1:o:

 • Lars Svanhals, född 1641 i Svanhals sn; student i Uppsala 1661; legationssekreterare till Polen 1677; häradshövding i Skåne 1682; assessor i Göta hovrätt 1687, Svea hovrätt 1695; † 1704-06-22 i Stockholm.
 • Carl Svanhals, student i Åbo 1671; häradshövding i Halland 1686; † 1709.
 • Christina Svanhals, född 1652-09-08, † 1734-06-08. Gift med kyrkoherden Petrus Birgeri Chorylander. Paret fick flera barn.

Barn 2:o?:

 • Susanna Svanhals, begravd 1678-04-14.

Barn 3:o:

 • Erik Svanhals, student i Uppsala 1682; vice häradshövding; † 1722-11-01 i Degeryd, Vårdsbergs sn.
 • Isak Svanhals, född 1664; vice häradshövding, rådman; † 1710. se Tab 2.
 • Johan Svanhals, född omkr 1668; vice häradshövding; † 1747. se Tab 4.
 • Nils Svanhals, handelsman i Norrköping; † omkring 1696.

TAB 2

Isak Svanhals, (son till Nils Andersson Tab 1), född 1664-02-28; student i Uppsala 1683-07-14; auskultant i Göta hovrätt 1689-02-11; vice häradshövding i Halland; rådman i Malmö; † 1710. Gift med jungfrun Margareta (Greta) Helena Björn, född 1675-12-22, † 1710-02-18, dotter till handelsmannen Lars Olsson Björn och Magdalena Mårtensdotter Nerman.

Barn:

 • Christina Svanhals, född 1698-02-05 i Malmö, † 1757-12-01 på Godby, Arboga landsförsamling. Gift 1:o 1724-11-01 (Kortregister Bröl.-vers, KB) med komministern Anders Eriksson Cajanus, född omkr. 1680, † 1730-09-25 Tohmajärvi sn, Finland; 2:o 1735-02-13 i Ytterselö sn med kyrkoherden i Ytterselö Johannes Kumblæus (i hans 2:a äktenskap), † 1736-08-07 i Ytterselö; 3:o 1737-08-03 i Ytterselö med kyrkoherden i Stigtomta Hans Lindberg (i hans 3:e äktenskap), född 1679-12-30 i Södertälje, † 1742-08-02 i Stigtomta sn, bror till Albrecht Lindcreutz.
 • Anna Magdalena Svanhals, döpt 1699-11-23 i Malmö, † 1758-11-16 på Prästgården i Edsbergs sn. Gift 1:o 1724-01-03 i Stockholm (Maria fs.) med fänriken vid Dalregementet Anders Philström (1677-1729); 2:o 1740-05-10 i Överselö sn med hovpredikanten Nils Montelius, född 1697, † 1762. (Anders Pihlströms dagbok 1708-1723, Historiska handlingar, d. 18: no 4; »Denna bok är skrefen af sal. lieutenanten Anders Pihlström vid Dalregementet som var en soild och öfvermättan accurat man, som förde dagjournalen över alla sin giöromål och händelser i hela sin lifstid, och denna lieutenant var min sal. stuifmoders Anna Svanhals förste man. Attesteras den. 8 mars. Andr. Monthelius. Kongl. Håfpredikant.»)
 • Ulrika Sofia Svanhals, född 1701-09-01 i Malmö, † 1769-03-13 i Fellingsbro sn. Gift 1725-11-25 i Överselö sn med komministern i Överselö Jöns Almquist, född omkr. 1687, † 1761-06-29 i Överselö sn. (»Comministerens uti Öfwer-Selö Församling och Strengnäs Stift, Jöns Almquists Enka, Ulrica Sophia Swanhals, Dotter af Rådman och Stads=Secreteraren Isac Swanhals i Malmö, död i Fällingsbro Sockn den 13 Martii nästl» Inrikes Tidningar 1769-04-13)
 • Nils Svanhals, född 1704; inspektor; † 1769. se Tab 3.

TAB 3

Nils Svanhals, (son till Isak Svanhals Tab A), född 1704-06-17, döpt 22/6; studerade vid Vadstena skola; inskriven 1716-09-25 vid Linköpings skola [rådmansson från Malmö, 12 år gammal, klass 4] ; studerade vid gymnasiet i Linköping 1 års tid; antagen till extra ordinarie kammarskrivare vid Kammarkollegium 1720; auskultant vid Rådhusrätten och kämnärsrätten i Stockholm 1723; kanslist vid kontoret för Landtullen 1726; registrator där 1729; inspektor för landtullen i Varberg 1731; transporterad till samma tjänst i Karlstad 1742 men tillträdde aldrig tjänsten men erhöll ändå lön till 1747; kontrollör vid Ostindiska tullbevakningen i Göteborg 1747; tullförvaltare vid Stora sjötullen i Marstrand 1750; assessors namn 1761 som utföll 1765-03-20 (meritförteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070805_00143); † där 1769-04-11. (»Assessoren och Tullförwaltaren i Marstrand Nils Swanhals, enda Son efter framl. Rådmannen och Stads=Secreteraren i Malmö Isac Swanhals, död i Marstrand den 11 April 66 år gammal. Bemälte Assessor blef gift år 1732 med des efterlämnade Enka, Fru Rebecca Bornander, med hwilken han haft 16 barn och sedt äfwen s?å många Barna=Barn» Inrikes Tidningar 1769-04-27) Gift 1732 med jungfrun Rebecka Bornander, född omkr. 1711, † 1799-03-30 i Karlskrona (Stadsförs.), dotter till handelsmannen Jakob Bornander i Göteborg och hans 2:a fru Birgitta Bruhn.

Barn:

 • Birgitta (Brita) Margareta Svanhals, född 1733-11-14 (natten mellan 13 och 14), i Varberg, döpt 16/11 (källa: Genline ID 1859.18.12300). † 1805-01-24 i Stockholm (Inrikes Tidningar 1805-02-12). Gift 1753-08-26 i Marstrand med assessorn och borgmästaren i Marstrand Anders Wiggman, född 1712-08-12 i Kalmar sfs, † 1772-06-14 i Marstrand, begr 19/6 (slag, 59 år gammal).
 • Jakob Svanhals, född 1734; kammarrevisionsråd; † 1812. se Tab 4.
 • Christina Magdalena Svanhals, född 1737 i Göteborg (åu, källa: Genline ID 930.5.78200). Gift 1759-08-19 i Marstrand (källa: Genline ID 930.19.35900) med handelsmannen Olof Rosenberg. Paret fick flera barn.
 • Rebecka Svanhals, född 1753-09-28 i Marstrand, dpt 29/9 (källa: Genline ID 930.19.42500).
 • Lars Svanhals, född 1756-08-26 i Marstrand, dpt 28/8 (källa: Genline ID 930.19.43700).

aa

TAB 4

Jakob Svanhals, (son till Nils Svanhals, Tab 3), född 1734-11-11 i Varberg, döpt 12/11 (källa: Genline ID 1859.18.13000); kammarrevisionsråd; † 1812-08-04 i Strängnäs, Södermanlands län (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:387 s.836a, AID: v223025.b9100.s836a). Gift med jungfrun Ulrika Eleonora Forstén, född 1741-08-20 i Stockholm, dotter till kryddkrämaren Peter Gabriel Forstén och hans 2:a fru Elisabet Petré.

Barn:

 • Fredrika Rebecka Svanhals, född 1765-12-07 i Stockholm, † ogift och barnlös 1845-06-07 vid Klara Norra Kyrkogata 26, Klara församling, Stockholm, begravd 13/6 (ålderdom, 87 år gammal, källa: Klara (A, AB) FIa:8 (1837-1847) Bild: 146 Sida: 284, AID: v87411a.b146.s284).
 • Johanna Sofia Svanhals.
 • Henrik Johan Svanhals, född 1767-04-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.503, AID: v88229.b254.s503); revisor.
 • Brita Margareta Svanhals, född 1768 i Stockholm, † ogift och barnlös 1843-05-25 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 2/6 (74 år gammal, källa: Jakob och Johannes (A, AB) FIa:4 (1809-1852) Bild: 322 Sida: 633, AID: v86436a.b322.s633).
 • Ulrika Eleonora Svanhals, född 1769-09-04 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.603, AID: v88229.b304.s603).
 • Christina Wilhelmina Svanhals, född 1771-04-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 16/4 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.669, AID: v88229.b337.s669).
 • Gustava Eleonora Svanhals, född 1777, † ogift och barnlös 1849-11-16 vid Klara Bergsgränd 37, Klara församling, Stockholm, begravd 25/11 (ålderdom, 72 år gammal, källa: Klara (A, AB) FIa:9 (1848-1860) Bild: 28 Sida: 48, AID: v87412.b28.s48).

TAB 5

Johan Svanhals, (son till Nils Andersson, Tab 1), till Redeby och Södra Måla i Asby sn, som han förvärvade genom köp 1725, samt Linnekulla i Torpa sn; född antagligen 1669 i Malexanders sn; student i Uppsala 1691; auskultant i Göta hovrätt; kanslist vid fredskongressen i Rijswijk 1697; † 1747-01-14 på Brevik. Gift 1707 (efter kungligt tillstånd) med Märta Christina Gyllenståhl, född 1688-02-13 i Torpa sn, dpt 14/2 (källa: Genline ID 396.18.36600), † 1741-12-09 i Säby sn (ska ha varit en skicklig och djärv ryttarinna, men hon dog ändå genom ett fall från hästen under en vinterritt på Briteberg, där hon hittades död, källa: Thure Filén - Torpa socken i Östergötland), dotter till majoren och jorddrotten Gabriel Ståhl, adlad Gyllenståhl och hans 1:a fru Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

 • Catharina Christina Svanhals, dp 1708-02-24, begr s å 25/3.
 • Maria Christina Svanhals, född 1709 på Nääs, Torpa sn, döpt 15/2 (källa: Genline ID 396.19.72800), † 1757-11-25 på Oringe, Marbäcks sn, begravd 2/12 (änka, 48 år gammal, källa: Genline ID 748.21.73600), Gift 1723-09-27 i Torpa kyrka (källa: Genline ID 396.19.67700) med fänriken Johan Adolf Rosenquist af Åkershult, † 1746-11-07. Paret fick flera barn.
 • Anna Brita Svanhals, dpt 1710-05-01, † 1747-08-12. Gift 1732-12-08 med ryttmästaren Christian Detlof Schumacher Heldenstedt, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1749-02-08 på Källeryd med jungfrun Hedvig Sofia Blomensköld, född 1718-12-12, † 1783-06-24, dotter till majoren vid Östgöta kavallerireg:te Bleckert Andreas Blomensköld och hans 1:a fru Brita Christina Gyllencartau), född 1687-01-15 i Wismar, † 1782-02-26 på Redeby, Asby sn.
 • Nils Gabriel Svanhals, född 1711, † 1712, begr 7/5.
 • Catharina Sophia Svanhals, dpt 1713-07-26 på Liljeholmen, † 1795-03-25 på Rås, Torpa sn. Gift 1:o 1731-01-03 på Brostorp i Torpa sn med löjtnanten vid Jönköpings reg Henrik Törne, † 1734 i Landskrona; 2:o 1770-12-26 i Stockholm med fältväbeln Erik Georg Ögnelood, från vilken hon blev skild, född 1740-07-06, † barnlös 1800-04-11 i Stockholm.
 • Hedvig Ulrica Svanhals, född 1715, † 1775-05-13 på Linnekulla, Torpa sn, begr 21/5 (svullnad i halsen, 42 år gammal, källa: Genline ID 396.23.58100). Gift 1738-01-04 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.68200) med fänriken vid Östgöta infanterireg:te Nils Hortulin, född 1706 i Söderköping, † 1793-06-06 på Linnekulla, Torpa sn, begr 14/6 i Torpa kyrka (90 år gammal, källa: Genline ID 862.34.93200). Paret fick en dotter.
 • Eva Susanna Svanhals, döpt 1716-03-13, † 1717, begr 25/8.
 • Carl Adam Svanhals, född 1717; auskultant; † 1804. se Tab 6.
 • Eva Elisabeth Svanhals, född 1718, † 1751-02-16. Gift 1746-04-22 i Malexanders sn med kyrkoherden i Rystads pastorat Anders Gomerus, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Beata Ulrika Fock, med vilken han fick 4 barn, född 1723-10-14 i Stockholm (källa: Genline ID 303.14.17300, [Östergötland] Hogstad, CI.3, Födde,Vigsel,Död, 1769 - 1826, 0-517, Bild 173 av 335), † 1808-08-28 i Hogstads sn, begr 2/9 i Hogstads kyrka, och fördes 4/9 till Linköping där hon gravsattes i sin mans grav (död af ålderdomsbräcklighet, 84 år, 10 månader, 14 dagar gammal, källa: Genline ID 303.14.17300), dotter till stadskommissarien Carl Gustaf Fock och Brita Friesenhielm), född 1713-12-22 i Asks sn, † 1770-04-06 på Rystads Prästgård, Rystads sn. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Hampus Svanhals, döpt 1720-05-15; student i Uppsala 1737; auskultant i Svea hovrätt; lantbrukare på Linnekulla, Torpa sn; † 1774-01-17 i Malexanders sn, begravd 22/2 (54 år gammal, källa: Genline ID 337.12.46600). Hans levnadssätt i ungdomen lär ha varit mindre ordentligt.
 • Gustaf Adolf Svanhals, född 1722; kapten; † 1770. se Tab 7.
 • Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan, född 1723-07-17 i Torpa socken; överste; † ogift 1787-11-02 på Västanå. Se adliga ätten Gyllensvaan.
 • Eva Susanna Svanhals, † 1729.

TAB 6

Carl Adam Svanhals, (son till Johan Svanhals, Tab 5), född 1717-07-10; student i Uppsala 1735; auskultant i Göta hovrätt 1739; ägde Linnekulla i Torpa sn; † 1804-02-16 på Norra Linnekulla, Torpa sn (ålderdom, 87 år gammal, bodde på sin ålderdom på Norra Linnekulla, källa: Torpa C:3 s.453, AID: v41301.b234.s453). Gift med N.N

Barn:

 • Johan Adam Svanhals, född 1746-06-05 (9/7 enl födelsebok) på Norra Linnekulla, Torpa sn (källa: Torpa C:2 s.601, AID: v41300.b309.s601; Västra Ny AI:5 s.26, AID: v27038.b19.s26); postmästare; bosatt på Tryfall, Västra Ny sn; † 1817-05-14 på Tryfall, Västra Ny sn, begravd 23/5 (71 år gammal, källa: Västra Ny C:3 s.457, AID: v42329.b233.s457). Bouppteckning 1817-06-07. efterlemnade icke närmare släktingar än cousiner, Enkefru Schele i Stockholm, hiennes syster demoiselle Hortulin och fröken Rosenquist. Källa: Aska häradsrätt FII:23 s.563, AID: v76398.b287.s563.
 • Carl Fredrik Svanhals, född 1748-04-02 på Norra Linnekulla, Torpa sn (källa: Torpa C:2 s.607, AID: v41300.b312.s607), † där 1750-08-02 (2½ år gammal, källa: Torpa EI:1 s.215, AID: v41309.b119.s215).
 • Lovisa Christina Svanhals, född 1750-04-07 på Norra Linnekulla, Torpa sn (källa: Torpa C:2 s.611, AID: v41300.b314.s611).

TAB 7

Gustaf Adolf Svanhals, (son till Johan Svanhals, Tab 5), född 1722-06-28i Torpa sn; volontär vid Östgöta infanterireg:te 1740; sergeant 1743; löjtnant i fransk tjänst 1745; avsked 1746; kaptens titel 1760; ägde Danskebo i Malexanders sn; som ung volontär bevistade han finska fälttåget 1741-42 och medförde från Frankrike ampla vitsord om sitt välförhållande under tjänstgöring i franska armén; ansökte till Kungl Maj:t att få titeln kapten, vilket bifölls; † 1770-11-05 på Danskebo, Malexanders sn (lungsot, 48 år gammal. Bou 1771-01-29, källa: Göstrings häradsrätt FII:6 s.253, AID v76677.b128.s253). Gift 1:o 1748-08-05 i Norra Solberga sn med jungfrun Magdalena Sofia von Gertten, född 1731 i Lofta sn, dotter till löjtnanten vid adelsfanan Carl Göran von Gertten och friherrinnan Barbro Christina Creutz; 2:o 1762-09-21 på Distorp i Rystads socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 360.26.19600) med fröken Eva Christina Edelfelt, dotter till ryttmästaren Johan Gustaf Edelfelt och Anna Christina Eck.

Barn 1:o:

 • Alfrid Wilhelm Svanhals, född 1750-03-31 på Danskebo, Malexanders sn; underofficer vid Östgöta kavallerireg:te (källa: Genline ID 361.17.41600); fänrik vid Jönköpings reg:te (källa: Genline ID 361.4.54200); avsked 1784 (källa: Genline ID 361.17.41600); bosatt på Ingevaldstorp Hertiggård, Röks sn (källa: Genline ID 361.4.54200); † där 1810-05-17 (den siste manlige ättlingen av släkten. Hade sannolikt utomäktenskaplige sonen Gustaf Svahn med hushållerskan Greta Larsdotter, som han senare upptog som fosterson (källa: Västra Tollstad AI:4 s.19, AID: v26969.b16.s19). Gustaf föddes på Höja herrgård i Västra Tollstads socken, där Alfrid var bosatt sedan 1778, källa: Västra Tollstad AI:3 s.153, AID: v26968.b84.s153), begravd 25/5 (källa: Genline ID 361.17.41600). Bouppteckning 1810-08-16 (källa: Lysings häradsrätt FII:21 s.791, AID: v77071.b427.s791). Gift 1803-11-01 i Röks sn (källa: Genline ID 361.17.27200) med änkan Anna Margareta Rundén, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1781-10-18 i Röks sn (källa: Genline ID 361.17.26900, 361.2.36900) med sekreteraren Johan Hedelius, med vilken hon fick flera barn, född 1752-02-29 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 361.2.36900), † 1798-07-07 på Ingevaldstorp Hertiggård, Röks sn, begravd 12/7 (slag, källa: Genline ID 361.17.40600), född 1761-03-30 på Ingevaldstorp Herttiggård, Röks sn, döpt 31/3 (källa: Genline ID 361.16.4900 och 361.4.54200), † där 1830-04-17, begravd 27/4 (källa: Genline ID 361.17.43100), dotter till kornetten vid Jönköpings infanterireg:te Olof Rundén och Anna Margareta Rauchman.
 • Christina Eleonora Svanhals, född 1752-03-01 på Danskebo, Malexanders sn, † 1795-10-30 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift 1773-05-20 i Malexanders sn med fältväbeln Erik Georg Wetterström, född 1741-05-05 på Spakarp, Malexanders sn, † 1836 (åu enl hsf, ej i db) på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Paret fick flera barn.
 • N.N Svanhals, född 1754-08-13 på Danskebo, Malexanders sn.

Oplacerade

 • Ulrika Magdalena Svanhals, född 1774-02-10 i Stockholm (anges vara fourirsdotter, bosatt ogift och barnlös på Lida, Eksjö lfs i hsf 1815-1816, källa: Genline ID 1070.9.95300).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Östgötars minne; Kjell Holmåker - Rötter.