Ström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Olof Hansson, handlare; rådman i Marstrand; † 1710-12-03 i Marstrand, Bohuslän. Gift med jungfrun Barbro Tormodsdotter Ström, född 166(1), † 1751-02-26 i Marstrand, Bohuslän (90 år gammal), dotter till rådmannen och vice borgmästaren i Marstrand Tormod Nilsson Ström och Margareta Matsdotter.

Barn:

 • Hans Olofsson Ström, född 1682; grosshandlare, riksdagsman, brukspatron; † 1761. se Tab 2.
 • Margareta Olofsdotter Ström, född 1684 i Marstrand, Bohuslän, † där 1719. Gift med handlaren och rådmannen Torkel Arfwidson, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Catharina Johanna Printz), född 1681-11-20 i Marstrand, Bohuslän, † där 1737-02-17. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Tormo Olofsson Ström, född 1687 i Marstrand, Bohuslän; handlare; † 1715 i Marstrand, Bohuslän.
 • Börje Olofsson Ström, född 1688; grosshandlare; † 1762. se Tab 4.
 • Nils Olofsson Ström, född 1690 i Marstrand, Bohuslän, † där 1695-08-07.
 • Catharina Olofsdotter Ström, född 1694-02-08 i Marstrand, Bohuslän, † där 1763-12-07. Gift 1715-09-20 i Marstrand med dykerikommissarien, handlaren och rådmannen Samuel Bagge, i hans 2:a äktenskap, född 1686-06-05 i Marstrand, Bohuslän, † där 1763-12-07. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Nils Olofsson Ström, född 1697 i Marstrand, Bohuslän, † där 1699-05-18.
 • Per Olofsson Ström, född 1698; bruksdirektör; † 1752. se Tab 10.

TAB 2

Hans Olofsson Ström, (son till Olof Hansson, Tab 1), född 1682-10-15 (källa: Säfsnäs AI:4 s.21); ledamot av Göteborgs handelsgille 1711; burskap som handlande i Göteborg 1712-12-15; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1731 och 1734 (ledamot av SU 1731 och 1734); grosshandlare; brukspatron; † 1761-02-23 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, begravd 1/3. Var en stor järnexportör. Gift 1713-12-16 (bröllopsvers) med jungfrun Anna Elisabet Sahlgren, † 1733 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, begravd 14/8, dotter till rådmannen Nils Pehrsson och Sara Herwegh.

Barn:

 • Nils Ström, född 1714; superkargör i Ostindiska kompaniet 1753; direktör 1764; köpte 1760 godset Larjeholm av Jonas Alströmer; † barnlös 1783-09-12 i Göteborg. Gift 1:o med jungfrun Vilhelmina Grubb, född 1728 i Stockholm, † där barnlös 1762, dotter till grosshandlaren och riksdagsmannen Vilhelm Grubb och Maria Catharina Eckman; 2:o med jungfrun Catharina Arfwedson, född 1737 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † barnlös 1793 i Stockholm, dotter till grosshandlaren Abraham Arfwedson och hans 1:a fru Maria Elisabet Pauli.
 • Olof Ström, född 1717; direktör; † 1775. se Tab 3.
 • Christina Levina Ström, född 1720, † 1759. Gift 1746 med sin kusin, grosshandlaren och kommersrådet, RVO Christian Arfwidsson, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1759-11-18 med jungfrun Anna Margareta Nettelbladt, född 1728-06-12, † 1763-04-04, dotter till handlanden Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel; 3:o 1764-01-29 med Margareta Christina Ekerman, född 1740, † 1797-07-06, dotter till borgmästaren Paul Ekerman), född 1717-01-22 i Marstrand, Västra Götalands län, † 1799-04-16 i Göteborg. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Anna Mariana Ström, född 1727-04-07 i Göteborg, † 1764-01-03 i Göteborgs Kristine församling. Gift 1756 med grosshandlaren, direktören i Ostindiska kompaniet och brukspatronen Martin Holterman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Charlotta Arfwedson, född 1742-01-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1801-11-24, dotter till grosshandlaren Abraham Arfwedson och hans 1:a fru Maria Elisabet Pauli), född 1715, † 1793-08-08 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
 • Sara Barbro Ström.

TAB 3

Olof Ström, (son till Hans Olofsson Ström, Tab 2), född 1717; direktör i Ostindiska kompaniet; † 1775-03-18 i Göteborg. Gift med jungfrun Magdalena Grubb, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1802-08-21 i Göteborg, dotter till grosshandlaren och riksdagsmannen Vilhelm Grubb och hans 2:a fru Maria Catharina Eckman.

Döttrar:

 • Anna Elisabet Ström, född 1762 i Göteborg, † 1828-11-01 i Ängelholm, begravd 14/11. Gift 1781-04 i Göteborg med ryttmästaren vid norra skånska kavalleriregementet Nils Silfverskiöld, född 1750-02-05 på Åraslöv, † 1815-06-21 på Rösjöholm, begravd 30/6. Paret fick 7 barn.
 • Maria Catharina Ström, född 1763-09-18 i Göteborg, † 1822-10-09 i Degeberg. Gift 1784-05-25 med överstelöjtnanten vid garnisonsregementet i Göteborg Carl Henrik Ramsay, född 1749-01-03 i Sahalaks socken, Finland, † 1810-11-22 i Vänersborg. Paret fick 6 barn.

TAB 4

Börje Olofsson Ström, (son till Olof Hansson, Tab 1), född 1688 i Marstrand, Bohuslän; grosshandlare; † 1762-05-24 i Riddarholmens församling, Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.273, AID: v222753.b2780.s273). Bouppteckning 1763-10-11 med 209154 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.273, AID: v222753.b2780.s273). Ägde flera stenhus på Riddarholmen samt stenhuset Strömsborg, totalt taxerade till 472697 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.274, AID: v222753.b2790.s274). Gift 1730 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Emerentia Henning, född 1710-04-13, † 1771-02-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:246 s.624, AID: v222861.b6400.s624); bouppteckning 1771-06-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:246 s.624, AID: v222861.b6400.s624); dotter till hovguldsmeden Peter Henning och Anna Maria Richter.

Barn:

 • Johan Fredrik Ström, född 1731; grosshandlare; direktör i Ostindiska kompaniet; kommersråd; † barnlös 1781-03-02 i Göteborgs domkyrkoförsamling. Gift med änkan Cornelia Åkesson, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Benjamin Hall, † 1748 i Göteborgs Kristine församling, själaringning 1/6), född 1716, † 1778-11-04 i Göteborg domkyrkoförsamling.
 • Anna Elisabet Ström, född 1733 i Stockholm, † 1814. Gift 1:o 1752 med grosshandlaren i Göteborg Olof Sahlgren, † 1758; 2:o 1762 före 8/4 i Göteborg med bergmästaren Johan Holst, † 1766-05-01 på Torpa, Fors socken, Älvsborgs län; 3:o 1768-08-25 på Torpa med bamkokommissarien och kommersrådet Samuel Söderling, adlad af Söderling, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1755 med Hedvig Ulrika Weldt, född 1735, † 1763-06-17 i Stockholm, dotter till postmästaren i Stockholm Henrik Weldt och Augusta Regina Henning), född 1722-10-28 i Stockholm, † 1798-05-05 på Gripenbergs herrgård, Säby socken, Jönköpings län, och slöt själv sin adliga ätt.
 • Emerentia Eleonora Ström, född 1734 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1806-10-16 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:367 s.451, AID: v223005.b4670.s451). Bouppteckning 1807-04-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:367 s.451, AID: v223005.b4670.s451). Gift med handlanden Hans Vilhelm Grubb, född 1724-06-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1786-01-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.557, AID: v222918.b5790.s557). Paret fick 2 barn.
 • Olof Bernhard Ström, född 1736 i Stockholm; grosshandlare; † ogift och barnlös 1798-02-05 i Katarina församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.438, AID: v222970.b5160.s438). Ägde stenhus i hörnet av Götgatan och Högbergsgatan i kvarteret Pelarbacken, taxerat till 6000 riksdaler banco samt i bouppteckningen hade han 15981 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.440, AID: v222970.b5180.s440).
 • Carl Jakob Ström, född 1737; sidenfabrikör, riksdagsman; † 1800. se Tab 5.
 • Gabriel Ström, född 1740; kapten; † 1785. se Tab 6.
 • Adolf Ludvig Ström, född 1743 i Stockholm; assistent i Ostindiska kompaniet.
 • Hedvig Ulrika Ström, född 1745 i Stockholm, † 1815 i Viby socken, Örebro län. Gift 1771 i Riddarholmskyrkan, Stockholm med bankokamreraren i Riksens Ständers Bank Anders Berg, † 1787-06-20 i Riddarholmens församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:288 s.471, AID: v222927.b4860.s471). Paret fick 2 döttrar.
 • Gustaf Ström, född 1746 i Stockholm; kapten i fransk tjänst.

TAB 5

Carl Jakob Ström, (son till Börje Olofsson Ström, Tab 4), född 1737 i Stockholm; sidenfabrikör; riksdagsman (rojalist); † 1800-04-15 i Maria Magdalena församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.845, AID: v222981.b8550.s845). Bouppteckning 1800-07-05 med 41930 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.845, AID: v222981.b8550.s845). Ägde stenhus vid Adolf Fredriks torg (Mariatorget) på Hornsgatan i kvarteret Ormen, taxerat till 3000 riksdaler banco. Gift med sin kusin, jungfrun Elisabet Ulrika Ström, † 1792-12-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.188, AID: v222949.b1920.s188); bouppteckning 1793-03-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.188, AID: v222949.b1920.s188); dotter till direktören vid Söderfors ankarbruk Per Olofsson Ström och Elisabet Maria Broman.

Barn:

 • Carolina Ulrika Ström, född 1767 i Stockholm, † där 1821-08-22 (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:419 s.686, AID: v223058.b7120.s686). Bouppteckning 1821-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:419 s.686, AID: v223058.b7120.s686). Gift med amiralitetskammarådet Alexander Björk. Paret fick 8 barn.
 • Charlotta Elisabet Ström, född 1778-07-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.189, AID: v222949.b1930.s189), † 1837-02-10 på Hovmantorp, Hovmantorps socken, Kronobergs län. Gift 1797-06-22 i Stockholm med generallöjtnanten och godsägaren, KSO Elof Rosenblad, adopterad friherre Rosenblad, född 1756-10-15 i Lund, Skåne län, † 1838-01-11 på Hovmantorp, Hovmantorps socken, Kronobergs län. Paret fick 7 barn.
 • Adolf Ulrik Ström, född 1779-12-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.846, AID: v222981.b8560.s846); kapten vid kungens eget värvade regemente; † barnlös 1822-01-21 i Lund, Skåne län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.288, AID: v223062.b3290.s288). Bouppteckning 1822-09-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.288, AID: v223062.b3290.s288). Gift med jungfrun Maria Margareta Liedbeck, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1826-10-15 på Hovmantorp med kaptenen vid södra skånska infanteriregementet Fredrik Vilhelm Gyllencreutz, född 1798-04-07 i Norrköping, Östergötlands län, † barnlös 1814-10-02 på Hyllie boställe, Hyllie socken, Skåne län), född 1780-09-29 i Lund, Skåne län, † där barnlös 1864-11-22, dotter till professorn Erik Gustaf Liedbeck och Clara Grape.

TAB 6

Gabriel Ström, (son till Börje Olofsson Ström, Tab 4), född 1740 i Stockholm; kapten i Ostindiska kompaniet; † 1785-03-23 i Klara församling, Stockholm (45 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:281 s.621, AID: v222909.b1000.s621). Bouppteckning 1785-04-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:281 s.621, AID: v222909.b1000.s621). Gift med jungfrun Lona Clementina Maule, naturaliserad Maule, född 1746-08-04, † 1784-12-08 i Klara församling, Stockholm (38 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:281 s.621, AID: v222909.b1000.s621), dotter till kaptenen i Ostindiska kompaniet James Maule och Lona Busch.

Barn:

 • Emerentia Clementina Ström, född 1769-03-22 i Göteborg, † 1800-04-11 i Göteborg. Gift 1790-04-05 i Flo kyrka, Skaraborgs län med översten och chefen för Göta artilleriregemente, RSO Anders Lennart Treffenberg, född 1739-03-19 i Brunflo socken, Jämtlands län, † 1809-01-11 i Göteborg. Paret fick 6 barn.
 • Jakob Bernhard Ström, född 1771; överste, postmästare, RSO; † 1857. se Tab 7.
 • Gabriella Lovisa Ström, född 1773-02-25 i Göteborg.
 • Gustava Ulrika Charlotta Ström, född 1774-07-25 i Göteborg, † 1809-04-24. Gift 1795 med lagmannen, RNO Svante Klinteberg, adlad och adopterad af Klinteberg, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1812-03-03 i Stockholm med jungfrun Lovisa Carolina Schultz, född 1783-04-03, † 1825-02-22, dotter till apotekaren och intendenten vid Karlsbergs hälsobrunn Daniel Viktor Christian Schultz och hans 2:a fru Beata Elisabet Wadman), född 1761-07-17 i Härslövs prästgård, Skåne län, † 1845-03-12 och slöt själv sin adliga ättegren. Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Carl Johan Ström, född 1777-07-24 i Stockholm.
 • Magdalena Fredrika Ström, född 1780-08-03 i Stockholm.

TAB 7

Jakob Bernhard Ström, (son till Gabriel Ström, Tab 6), född 1771-09-25 i Göteborg (källa: Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107); överste vid Hälsinge regemente; postmästare i Uppsala; † 1857-06-08 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, begravd 10/6 (ålderdom, 85 år gammal, källa: Uppsala domkyrkoförsamling F:5 s.107, AID: v126727.b111.s107). Flyttade till Uppsala från Håstad år 1829 (källa: Hälsingtuna AI:6 s.169, AID: v135641.b176.s169). Bouppteckning 1857-08-28 (källa: Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:54 nr 89, AID v149558.b910.s89). Gift 1800-11-13 i Njutångers kyrka med jungfrun Helena Catharina Ehrengren, född 1780-08-31 på Hammarby bruk, Ovansjö socken, döpt samma dag (källa: Ovansjö C:4 s.135, AID: v136287.b72.s135; Ovansjö AI:5b s.46, AID: v136218.b51.s46; Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107), † 1856-04-10 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, dotter till bruksdirektören Samuel Ehrengren och Anna Christina Angerstein.

Barn:

 • Carl Leonard Ström, född 1801; löjtnant. se Tab 8.
 • Clementine Charlotte Ström, född 1803-01-03 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gälveborgs län, döpt 6/1 (källa: Hälsingtuna C:3 s.18, AID: v135669.b12.s18), † 1876-09-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:654 s.543, AID: v223421.b7360.s543). Bouppteckning 1876-11-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:654 s.543, AID: v223421.b7360.s543). Gift 1829-12-26 i Uppsala domkyrka med kanslisten i Svea hovrätt Otto August Schærström, född 1803-01-23 på Strömbacka bruk, Bjuråkers socken, döpt 25/1 (källa: Bjuråker C:3 s.115, AID: v134471.b61.s115), † 1863-06-27 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Gabriel Ström, född 1804; brukspatron; † 1866. se Tab 9.
 • Lovisa Christina Ström, född 1805-04-28 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län.
 • Gustava Helena Ström, född 1807-05-12 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län (källa: Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107). Gift 1841-07-08 i Uppsala domkyrka med faktorn Carl Gustaf Blomberg.
 • Jakobina Lovisa (Jaquette Louise) Ström, född 1810-07-17 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län (källa: Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107), † 1879-04-18. Gift med kryddkramhandlaren och bankdirektören, RSO Johan Mathías Schram, född 1813, † 1875-06-27 i Uppsala, Uppsala län (62 år gammal, källa: Göteborgs veckoblad 1875-07-10).
 • Bror Jakob Ström, född 1812-12-04 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län (källa: Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107); sjökapten; bosatt i USA.
 • Bernhard Mauritz Ström, född 1815-11-21 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län; stadsläkare i Uppsala; † 1868-07-04 i Uppsala, Uppsala län (källa: Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:57 s.475, AID: v149561.b4770.s475). Bouppteckning 1867-09-02 (källa: Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:57 s.475, AID: v149561.b4770.s475).
 • Emilie Henriette Augusta ström, född 1818-06-11 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län (källa: Hälsingtuna AI:5 s.155, AID: v135640.b167.s155), † 1905-02-26 i Uppsala, Uppsala län. Gift 1850-11-13 i Uppsala domkyrka med handlaren Johan Emil Dahlbom.

TAB 8

Carl Leonard Ström, (son till Gabriel Ström, Tab 7), född 1801-10-13 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län, döpt 16/10 (källa: Hälsingtuna C:3 s.10, AID: v135669.b8.s10); löjtnant. Gift med N.N.

Döttrar:

 • Helena Augusta Ström. Gift med inspektorn Carl Roman.
 • Emma Charlotta Ström.

TAB 9

Gabriel Ström, (son till Gabriel Ström, Tab 7), född 1804-03-06 på Håstad, Hälsingtuna socken, Gävleborgs län (källa: Hälsingtuna AI:4 s.107, AID: v135639.b133.s107); brukspatron; † 1866-09-03 (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.195, AID: v223323.b7160.s195). Bouppteckning 1866-11-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.195, AID: v223323.b7160.s195). Han gjorde konkurs. Gift 1831 (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129) med sin kusin och sin systers svägerska, fröken Charlotta Christina Schærström, född 1804-04-15 på Strömbacka bruk, Bjuråkers socken, döpt samma dag (källa: Bjuråker C:3 s.127, AID: v134471.b67.s127; Bjuråker AI:5b s.91, AID: v134421.b100.s91), dotter till bruksinspektorn Anders Schærström och Anna Christina Ehrengren.

Barn:

 • Julia Gabriella Ström, född 1833-07-01 på Dormsjö, Garpenbergs socken (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129), † där samma år 28/10
 • Axel Rudolf Ström, född 1834-09-04 på Dormsjö, Garpenbergs socken (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129); sjökapten; † barnlös 1891-07-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:724 s.478, AID: v223490.b8050.s478). Bouppteckning 1891-09-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:724 s.478, AID: v223490.b8050.s478). Gift med fröken Albertina Augusta Larsson.
 • Viktor Bernhard Ström, född 1837-03-22 på Dormsjö, Garpenbergs socken (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129), † där 1839-04-23 (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129).
 • Jakob Gabriel Ström, född 1838-11-18 på Dormsjö, Garpenbergs socken (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129), † där 1839-04-23 (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129).
 • Emilia Maria Ström, född 1840-03-12 på Dormsjö, Garpenbergs socken (källa: Garpenberg AI:11 s.129, AID: v130091.b137.s129). Gift med rotemannen A W Hulting.

TAB 10

Per Olofsson Ström, (son till Olof Hansson, Tab 1), född 1698-01-24 i Marstrand, Bohuslän; direktör vid Söderfors ankarbruk; † 1752-03-12 på Hedesunda, Hedesunda socken, Gävleborgs län. Gift 1729-10-31 (efter kungligt tillstånd) med jungfrun Elisabet Maria Broman, född 1706-03, † 1748-11-25 på Söderfors ankarbruk, Söderfors socken, Uppsala län, dotter till lagmannen Carl Broman, adlad Broman och Eva Hök.

Barn:

 • Hans Ström, född 1732-06-02 på Strömsbergs bruk.
 • Eva Barbro Ström, född 1730-09-15 på Söderfors ankarbruk, Söderfors socken, Uppsala län, † 1777-07-31 på Hedesunda, Hedesunda socken, Gävleborgs län. Gift 1750 med överjägmästaren i Västernorrland Olof Fredrik Rudbeck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1781-02-22 på Bredsjö med jungfrun Margareta Christina Wahlstierna, född 1755, † 1797-04-23, dotter till landshövdingen Ernst Wahlgren, adlad men ej introducerad Wahlstierna och Hedvig Hising. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Carl Olof Ström, född 1733 (källa: Markim AI:1 s.49, AID: v88412.b54.s49); direktör; † ogift och barnlös.
 • Erland Ström, född 1736; inspektor, överjägmästare; † 1806. se Tab 11.
 • Per Ström, född 1738; major, RSO; † 1832. se Tab 13.
 • Fredrik Ström, guldsmedsålderman: † . se Tab .
 • Israel Ström, född 1742; förste lantmätare i Stockholms län; † ogift och barnlös 1821-08-16 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:419 s.419, AID: v223058.b4310.s419). Bouppteckning 1821-09-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:419 s.419, AID: v223058.b4310.s419).
 • Elisabet Ulrika Ström, † 1792-12-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.188, AID: v222949.b1920.s188). Bouppteckning 1793-03-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.188, AID: v222949.b1920.s188). Gift med sin kusin, sidenfabrikören och riksdagsmannen Carl Jakob Ström, född 1737 i Stockholm, † 1800-04-15 i Maria Magdalena församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.845, AID: v222981.b8550.s845). Paret fick 3 barn.

TAB 11

Erland Ström, (son till Per Olofsson Ström, Tab 10), född 1736-07-31 på Söderfors ankarbruk, Söderfors socken, Uppsala län, döpt 1/8 (källa: Söderfors C:2 s.12, AID: v126059.b12); var först anställd på sin farbror Börje Olofsson Ströms handelskontor i Stockholm och gjorde därefter som handelsexpedit bl a resa till Egypten; superkargör; lantjägare i Gävleborgs län; tillförordnad överjägmästare där 1771-06-12; jägmästare vid och inspektor över Djurgården samma år 20/6; överjägmästares titel 1776-08-09; ledamot av hovförsamlingens fattigvårdsdirektion 1798; avsked från inspektorstjänsten 1801-05-19; † 1806-01-19 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:19 s.205, AID: v433446.b2100.s205). Bouppteckning 1806-04-12 (källa: Nedre Borgrätten F6:19 s.205, AID: v433446.b2100.s205). Gift 1771-04-16 med jungfrun Juliana Johanna Schröder, född 1752-05-17 på Lundby, Markims socken, Stockholms län, döpt 18/5 (källa: Markim EI:1 s.46, AID: v88442.b50.s46), † 1833-04-16 i Stockholm, dotter till assistenten vid Ostindiska kompaniet, konsuln Johan Fredrik Schröder och Eva Beata Anckarström.

Barn:

 • Erland Fredrik Ström, född 1772; kamrerare i Manufakturdiskontkontoret; † ogift och barnlös 1843-06-06 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:518 s.6, AID: v223204.b300.s6). Bouppteckning 1843-07-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:518 s.6, AID: v223204.b300.s6).
 • Carl Gustaf Ström, född 1774; direktör.
 • Henrik Vilhelm Ström, född 1777; grosshandlare; † ogift och barnlös 1808-11-22 i Stockholm (31 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 s.506, AID: v223015.b5250.s506). Bouppteckning 1809-10-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 s.506, AID: v223015.b5250.s506).
 • Israel Adolf Ström, adlad af Ström, född 1778; intendent, KVO; † 1856. se adliga ätten af Ström.
 • Juliana (Julie) Marie Ström, född 1782-08-07 i Hovförsamlingen, Stockholm, † 1868. Gift med kommissionslantmätaren, ingenjören Erik Gottschalk Möller, född 1779-03-24 på Bernstorps herrgård, Askers socken, Örebro län, † där 1837. Paret fick flera barn.
 • Johan Ulrik Ström, född 1780 i Stockholm, † ung.
 • Margareta Sofia Ström, född 1782 i Stockholm, † där 1868.

TAB 13

Per Ström, (son till Per Olofsson Ström, Tab 10), född 1738-04-14 på Söderfors ankarbruk, Söderfors socken, Uppsala län, döpt samma dag (källa: Söderfors C:2 s.13, AID: v126059.b13); major; RSO; † 1832-05-03 på Katrineberg, Färila socken, begravd 20/5 (ålderdom, 94 år gammal, källa: Färila F:2 s.74, AID: v134705.b74). Gift 1:o med jungfrun Maria Elisabet Huss, född 1744-02-13 i Gävle, Gävleborgs län, † 1781-05-31 på Katrineberg, Färila socken, dotter till landssekreteraren Haqvin Huss och Maria Magdalena Krapp; 2:o 1783 i Ås kyrka, Jämtlands län med jungfrun Anna Catharina Rogstadius, född 1756 i Färila socken, Gävleborgs län, † 1815 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, dotter till Mårten Martinus Rogstadius och Beata Hazelia.

Barn 1:o:

 • Ulrik Peter Ström, född 1766 i Forsa socken, Gävleborgs län, † ung.
 • Gustaf Haqvin Ström, född 1767-08-01 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, † ung.
 • Teodor Ström, född 1771-06-21 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län.
 • Carl Petter Ström, född 1777; överstelöjtnant; RSO; † 1845. se Tab 14.
 • Erik Israel Ström, född 1778 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, † där samma år.

Barn 2:o:

 • Mårten Johan Ström, född 1784 i Järvsö socken, Gävleborgs län, † där samma år.
 • Beata Maria Ström, född 1785 i Järvsö socken, Gävleborgs län, † 1847 i Illinois, USA. Gift 1:o 1807 i Färila kyrka med Jonas Olof Westman, med vilken hon fick 1 dotter; 2:o 1827 i Söderala kyrka med Jonas Skoglund, med vilken hon fick 1 dotter, † 1829 i Söderala socken, Gävleborgs län.
 • Martin Johan Ström, född 1786 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, † ung.
 • Anna Elisabet Ström, född 1788 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, † 1869 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Gift 1817 i Färila kyrka med Jonas Hägglund, född 1777 i Bollnäs socken, Gävleborgs län, † 1837 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Paret fick 6 döttrar.
 • Gustaf Vilhelm Ström, född 1792; † 1833. se Tab .
 • Ulrika Charlotta Ström, född 1794 på Katrineberg, Färila socken, Gävleborgs län, † 1841 i Färila socken, Gävleborgs län. Gift 1829 i Färila kyrka med Erik Lindblom, född 1802 i Färila socken, Gävleborgs län, † där 1880. Paret fick 4 barn.
 • Catharina Margareta Ström, född 1800-07-22 på Katrineberg, Färila socken, † 1888 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Gift 1828 i Delsbo kyrka med Pehr Söderblom, född 1803 i Årsunda socken, Gävleborgs län, † 1854 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Paret fick 4 barn.

TAB 14

Carl Petter Ström, född 1777 på Katrineberg, Färila socken; överstelöjtnant; RSO; † 1845-04-27 på Katrineberg, Färila socken, begravd 12/5 (stenpassion, 68 år gammal, källa: Färila F:2 s.89, AID: v134705.b89).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman