Stockenström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Fru Christina Rydelias namnteckning och sigill i makens bouppteckning 1739. Källa: Bankekinds häradsrätt FII:1 s.283, AID: v76444.b144.s283

Lars Håkansson, borgmästare i Norrköping; var vid förmögenhetstaxeringen 1571 Norrköpings rikaste man med en förmögenhet på 2498 riksdaler; † 1576 eller 1577 Gift med Ingrid N.N

Son:

Henrik Larsson, borgmästare i Norrköping; var bland de i särklass mest inflytelserika och förmögna personerna i Norrköping: tillhörde under femtio år (1575-1625) det ledande skiktet inom Norrköpings affärsvärld samt under minst 33 av dessa hade säte i stadens råd och magistrat, under huvuddelen av tiden som borgmästare; † 1625-03-25. Gift 1:o med jungfrun Malin Larsson, † 1603-06-02; 2:o 1605 med jungfrun Malin Henningsdotter, i hennes 2:a äktenskap.

Barn 1:o:

 • Lars Henriksson, född 1583; borgmästare i Norrköping.
 • Anders Henriksson, handlande, rådman; † 1651. se Tab 2.
 • Kerstin Henriksdotter, född ca 1585 i Norrköping, † där 1652-10-17 (källa: Genline ID 346.220.95300). Gift före 1609 i Norrköping med rådmannen och borgmästaren i Norrköping Måns Svensson Bröms, † 1634 (omtalas i livet i Rådsturätterns protokoll 1634-02-19, men har fått ett s framför sitt namn s å 25/11 - Örnberg har satt 1636 som dödsår) i Norrköping. Paret fick flera barn.

TAB 2

Anders Henriksson, handlande i Stockholm; medlem av borgerskapets äldste 1622-06-17; invald i rådet 1623-06-23; kämnär 1623-06-23 till 1624-06-07; rättsfogde 1624-06-07 till 1625-05-07; rådman 1624-06-07 till 1626-05-07 och 1627-05-07 till 1651-05; förestod Grinds tegelbruk 1627-05-07 till 1642-05-07 och bagarämbetet 1628-05-07 till 1636-05-13; riksdagsman 1628, 1633 och 1636; en av stadens direktörer i skeppskompaniet 1629; inspektor över kvarnarna och strömmen 1633-05-27 till 1636-05-13; bisittare i byggnadskollegium och i Norrmalms kämnärsrätt 1636-05-13 till 1637-05-20 samt i handelskollegium 1637-05-20 till 1644-05-01; inspektor över fraktkammaren 1640-06-16 till 1646-05-04; bisittare i Norrmalms kämnärsrätt 1641-07-21 till 1643-05-06, i byggnadskollegium 1645-05-14 till 1648-05-12 och i ämbetskollegium 1648-05-12 till 1651-05; † 1651 i Stockholm och begravd s å 17/8 i Storkyrkan. Barnen kallade sig Stockenström. Gift 1621-02-11 i Nikolai församling, Stockholm med sin brors svägerska Christina Olofsdotter, † 1674 och begravd s å 12/12 i Storkyrkan, dotter till borgmästaren i Stockholm Olof Nilsson och Barbro Mattsdotter Törne, samt faster till Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht.

Barn:

 • Henrik Stockenström, född 162(2); rådman, brukspatron; † 1670. se Tab 3.
 • Göran Stockenström, född 1626; överrättkämnär, rådman, handlande; † 1687. se Tab 4.
 • Lorentz Stockenström, född 1629; brukspatron; † ca 1690. se Tab 10.
 • Anders Stockenström, adlad Stockenström, född 1637; kapten; † 1676. se adliga ätten Stockenström.

TAB 3

Henrik Stockenström, (son till Anders Henriksson, Tab 2), född 162(2) i Stockholm; köpte 1654-02-10 av handlanden Sven Månsson i Arboga en härd i Järle nedre stångjärnshammare i Nora bergslag samt en halv gård i Yxe, på vilken han fick fasta 1660-06-8; under de följande åren köpte han övriga härdar i Järle och fick 1664-06-20 fasta på hela Järle nedre hammar eller skattehammaren; han sålde allt detta jämte två halva hemman i Yxe 1669 för 10000 daler kopparmynt till Hans Preuss; valdes till extra ordinarie rådman i Stockholm 1667-06-12; blev ordinarie rådman efter Barckman 1669; var under flera år på 1660-talet direktör i Palmstruchska banken; † 1670-01 i Stockholm, begravd samma år 27/2. Gift ca 1650 med jungfrun Anna Danielsdotter, † 1676 i Stockholm, begravd 30/5.

Barn:

 • Maria Stockenström, född 165(2), † 1722 i Stockholm. Gift 1:o med civilnotarien i Stockholms stads kämnärsrätt Niklas Grandell, † 1677-02; 2:o 1679-02-02 med inspektorn vid stora sjötullen Zacharias Kirchner, † 1684-12-14 i Stockholm; 3:o 1689-11-10 i Stockholm med assessorn Ögger eller Ægidius Torsell, adlad Ehrenpåle, i hans 2:a äktenskap, född 1655-07-01 i Östergötland, † barnlös 1726 i mars i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt.
 • Anna Stockenström, född 1654, levde ogift och barnlös 1675.
 • Daniel Stockenström, född 1656; tullnär 1700.
 • Barbro Stockenström, född 1660, † 1698. Gift 1:o med hattstofferaren Paul Fogt, † 1693; 2:o 1694 med kamreraren Lars Torssell
 • Henrik Stockenström, född 166(2); regementskirurg 1696.
 • Kerstin Stockenström, född 166(5), † 1700. Gift 1690 med notarien i justitiekollegium Erik Willman, född 166(6), † 1721. Paret fick flera barn.
 • Anders Stockenström, född 166(7).

TAB 4

Göran Stockenström, (son till Anders Henriksson, Tab 2), född 1626 i Stockholm; överrättskämnär; rådman; handlande; † 1687-03-12 i Stockholm. Gift med jungfrun Dionysia De Besche, född 1636 på Forsmarks bruk, † 1721 i Norrköping, dotter till brukspatronen Gerard De Besche och hans 1:a fru Maria Piet.

Barn:

 • Anders Stockenström, född 1658; löjtnant; † 1703. se Tab 5.
 • Helena Stockenström.
 • Gerard Stockenström, † 1703. se Tab .

TAB 5

Anders Stockenström, (son till Göran Stockenström, Tab 4), född 1658 i Stockholm; tjänade 1 år vid Fortifikationen blev kvartermästare vid Norra Skånska Kavalleriregementet 1677; placerad vid Kruses kompani 1679; transport till Börjessons kompani 1688; återtransporterad till numera Lybeckers kompani 1689; kornett vid Reutermarcks kompani 1695; löjtnant vid Eickstedts tillfälliga kompani 1702; transporterad till Översterlöjtnantens kompani 1703; bodde först på ett kornettboställe i Ingelstad by i Västra Ingelstad socken i Skåne, sedan på kornettbostället Svenstorp i Västra Sönnarlöv socken också i Skåne; † 1703, under Magnus Stenbocks kontributionståg. Gift med jungfrun Sofia Dorothea Arenfelt, född ca 1667, † ca 1739, dotter till översten och kommendanten i Narva Anders Månsson, adlad Arenfelt och Anna Catharina von Volden.

Barn:

 • Göran Stockenström, född 1691 i Västra Ingelstads sn; korpral.
 • Anders Stockenström.
 • Johan Stockenström, född 1696 i Västra Sönnarslövs sn; löjtnant; † barnlös 1783-02-01 på Slattefors säteri, Landeryds sn, begravd 7/2 (ålderdomsbräcklighet, 87 år gammal, källa: Landeryd CI:3 s.315, AID: v38682.b163.s315). Bouppteckning 1783-05-09 (källa: Bankekinds häradsrätt FII:7 s.663, AID: v76450.b340.s663).
 • Mårten Stockenström, född 1698; ryttare; † 1765. se Tab .
 • Gerhard Stockenström, född 1699; ryttare; † 1758. se Tab .
 • Henrik Stockenström, född 1700; häradsfogde; † 1739. se Tab 8.

TAB 8

Henrik Stockenström, (son till Anders Stockenström, Tab 5), född 1700; häradsfogde; † 1739-07-08 på Slattefors säteri, Landeryds sn (källa: Bankekinds häradsrätt FII:1 s.257, AID: v76444.b130.s257). Bouppteckning 1739-09-03 och följande dagar, med 42109 riksdaler kopparmynt i behållning (källa: Bankekinds häradsrätt FII:1 s.257, AID: v76444.b130.s257). Gift med jungfrun Christina Rydelia, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1741-02-26 på Slattefors, Landeryds sn (källa: Landeryd CI:2 s.283, AID: v38681.b144.s283) med teologie lektorn och magistern Magnus Johan Sparschuch), född 1702, † 1760-09-16 i Linköpings domkyrkoförsamling (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.527, AID: v38774.b260.s527), dotter till kyrkoherden i Fornåsa pastorat, kontraktsprosten Johannes Magni Rydelius och Catharina Hornéra.

Barn:

 • Henrik Stockenström, född 1732 i Kvillinge sn, † där 1733.
 • Anders Gabriel Stockenström, född 1733, † 1734-02-26 på Slattefors säteri, Landeryds sn.
 • Johan Adolf Stockenström, född 1734; hovkvartermästare; † 1812. se Tab 9.
 • Anna Sofia Stockenström, född 1736 på Slattefors säteri, Landeryds sn, † 1802-01-10 i Linköping (källa: Bankekinds häradsrätt FII:11 s.905, AID: v76454.b459.s905). Bouppteckning 1802-06-04 på Slattefors säteri (källa: Bankekinds häradsrätt FII:11 s.905, AID: v76454.b459.s905).
 • Barbro Christina Stockenström, född 1737-08-03 på Slattefors säteri, Landeryds sn, döpt hemma 5/8 (källa: Genline ID 330.17.65700), † 1767-01-18 i Skänninge (dödde af flussfeber, Bårgmästaren Edel och Hög st: Herr Johan Trolles fru Barbro Christ Stockenström. 31 åhr gl:). Gift 1762 med borgmästaren i Skänninge Johan Trolle, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1772-10-28 på Blommedal, Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.20.79200) med välborna fröken Ulrika Rotkirch, född 1744-12-24 på Blommedal, Västra Ny sn, döpt s d (källa: Genline ID 421.19.57900), † 1834-08-08, dotter till kornetten Carl Gabriel Rotkirch och Ulrika De Besche. Paret fick 4 gemensamma barn.

TAB 9

Johan Adolf Stockenström, (son till Henrik Stockenström, Tab 8), född 1734-12-03 på Slattefors säteri, Landeryds sn (källa: Landeryd CI:3 s.379, AID: v38682.b195.s379); hovkvartermästare; † 1812-09-22 på Slattefors säteri, Landeryds sn, begravd 29/9 (ålderdom, 76 år gammal, källa: Landeryd CI:3 s.379, AID: v38682.b195.s379). Bouppteckning 1812-10-28 (källa: Bankekinds häradsrätt FII:12 s.4133, AID: v76455.b2110.s4133). Gift 1773-03-09 i Landeryds sn med jungfrun Maria Elisabet Juhlman, född 1732 i Hägerstads sn (källa: Landeryd AI:2 s.72, AID: v25095.b43.s72), † 1817-10-29 på Slattefors säteri, Landeryds sn, begravd 14/11 (ålderdom, 85 år gammal, källa: Landeryd CI:3 s.395, AID: v38682.b203.s395).

Barn:

 • Johan Stockenström, född 1762-10-26 på Slattefors säteri, Landeryds sn (källa: Genline ID 330.4.58000), † barnlös 1840-12-17 på Uggletorp, Landeryds sn, begravd 27/12 (inflammatorisk feber, 78 år gammal, källa: Genline ID 330.20.12300). Gift 1796 i Slaka sn med fröken Brita Maria Söderholm, född 1772-05-14 på Stora Gålstad, Slaka sn, † barnlös 1846-02-28 i Matteus församling, Norrköping, dotter till kvartermästaren vid Östgöta kavalleriregemente Per Söderholm och Christina Brita Hammarstrand.
 • Henrik Stockenström, född 1774-10-11 på Slattefors säteri, Landeryds sn, † där 1778, begravd 10/5 (långvarig frossa).
 • Christina Stockenström, född 1776-05-21 på Slattefors säteri, Landeryds sn, † där 1786-05-07 (slag).

TAB 10

Lorentz Stockenström, (son till Anders Henriksson, Tab 2), född 1629 i Stockholm, döpt 11/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (Den 11 Decembris Christnades D: pastor Anders Hindrikssons Barn Lorents); bruksdirektör och delägare i Hällefors silververk i Västmanland och ägde själv Varnäs bruk; † 169(0). Gift med jungfrun Beata Eriksdotter, dotter till bergmästaren och brukspatronen på Hällefors Erik Johansson och Ingrid Olofsdotter.

Barn:

 • Christina Stockenström, född 1656, † 1744. Gift med barberaren vid konst- stats och Bardberaresysslorna Anders Livijn, † 1706. Paret fick 12 barn.
 • Erik Stockenström, född 1659; borgmästare, bergmästare; † 1722. se Tab 11.
 • Anders Stockenström, född 1664; riksguardie; † 1737. se Tab 14.
 • Beata Stockenström, † 1704 i Grythyttans socken, Örebro län. Gift med Mauritz Schwartz, † 1708 i Grythyttans socken, Örebro län.

TAB 11

Erik Stockenström, (son till Lorentz Stockenström, Tab 10), född 1659; student i Uppsala 1676-05-27 kanslist i kungliga kansliet; landssekreterare i Närke och Värmland 1690-11-26; borgmästare i Örebro 1702-03-15; bergmästare i Nora och Lindes samt Karlskoga, Leke och Lerbäcks bergslager 1712-10-21; fick adliga privilegier samt frälsemannarätt och frihet för sig och sin fru 1720-03-19; † 1722-06-23. Gift 1693 i Örebro med jungfrun Emerentia Rokes, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1691-06 med civilnotarien vid Stockholms rådsturätt Lars Laurin, med vilken hon fick 1 dotter, född 1664-04-15, † 1691), född 1674 i Göteborg, † 1741-05-31 på Varnäs bruk, Grythyttans socken, Örebro län, dotter till rådmannen i Göteborg Paul Rokes och Mariana von Lengerken.

Barn:

 • Lars Stockenström, adlad von Stockenström, född 1694; hovrättsråd; † 1761. se adliga ätten von Stockenström.
 • Emerentia Stockenström, född 169(6), † 1772-01-13 i Högsäter, Askers socken, Örebro län.
 • Anders Stockenström, född 1700; handlande; † barnlös 1763 i Tysslinge socken, Örebro län. Gift med änkan Elisabet Reenstierna, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1711 med inspektören vid stora järnvågen i Stockholm Daniel Müller, i hans 3:e äktenskap, född 1672, † 1726), född 1683, † 1749 i Grythyttans socken, Örebro län, dotter till hovjunkaren hos drottning Ulrika Eleonora d ä Isak Reenstierna och Maria Toutin.
 • Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström, född 1703; riksråd, president; † 1790. se adliga ätten von Stockenström.
 • Paul Stockenström, född 1704; kammarråd; † 1777. se Tab 12.
 • Charlotta Stockenström, född 1708-01-26, † 1776-02-12. Gift 1734 med brukspatronen på Klavreström Peter Roland Printzell, född 1696-11-12, † 1781-08-09. Paret fick 3 söner varav två adlades Printzsköld och en adlades och adopterades von Stockenström.
 • Salomon Stockenström, född 1711; brukspatron; † 1783. se Tab 13.
 • Anna Stockenström, född 1706-04-24 i Örebro Nicolai församling, Örebro län.
 • Hedvig Stockenström, född 1717-01-29. Gift med borgmästaren i Askersund, riksdagsmannen Carl Magnus Lönnrot, född 1720-07-13, † 1771-10-06 i Stockholm. Paret fick 1 son.
 • Magdalena Stockenström.
 • Christina Stockenström.
 • Beata Stockenström, † 1763 i Tysslinge socken, Örebro län. Gift med Erik Montan, † 1725 i Grythyttans socken, Örebro län. Paret fick 2 barn.
 • Brita Stockenström. Gift med Elias Thuring.
 • Catharina von Stockenström, född 1712, † 1780-12-24 på Tolfta, Lerbo socken, Södermanlands län, begravd 1781-01-03 (Wälborna Fru, af moderpassion, 68 år gammal, källa: Lerbo EI:1 s.72, AID: v59699.b72). Gift med kamreraren i Bergskollegium och ledamoten i Kungliga Vetenskapsakademien Samuel Schultze, i hans 2:a äktenskap, född 1698-09-09, döpt 11/9 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Västerås Domkyrkoförsamling C:3 s.80, AID: v74774.b84.s80), † 1778-03-04. Paret fick flera gemensamma barn.

TAB 12

Paul Stockenström, (son till Erik Stockenström, Tab 11), född 1704-12-11; kammarråd; † 1777. Gift 1748 med jungfrun Helena Catharina Enander, född 1730-08-22 i Stockholm (källa: Kisa AI:2 s.205, AID: v26280.b112.s205), † 1808-07-02 på Föllingsö säteri, Kisa socken, Östergötlands län (tärande sjukdom, 78 år gammal, källa: Kisa C:4 s.441, AID: v38139.b223.s441); bouppteckning 1808-09-28 (källa: Kinda häradsrätts arkiv (SE/VALA/01548) FIIIa:46, nr 813); dotter till hovrättsrådet Samuel Enander och Brita Nordenstedt.

Barn:

 • Emerentia Elisabet Stockenström, född 1750-08-11, † 1829-07-15 i Stockholm. Gift 1773-03-12 på Hovby med kaptenen Leonard Fredrik Drake af Hagelsrum, född 1734-07-24 på Holma, † 1806-10-16 på Föllingsö, Kisa socken, Östergötlands län. Paret fick 6 barn.
 • Brita Catharina Stockenström, † barnlös 1831-12-18 i Vadstena, Östergötlands län (källa: Linköpings rådhusrätts och magistrats arkiv (SE/VALA/01683) BI:46, nr 1). Gift med ryttmästaren Fabian Wallenström.
 • Paul Stockenström, född 1764-10-04 i Stockholm (källa: Kisa AI:2 s.205, AID: v26280.b112.s205); kommissarie vid Kungliga Livgrenadjärregementets vargeringsrotehållsdisvion 1808.

TAB 13

Salomon Stockenström, (son till Erik Stockenström, Tab 11), född 1711-04-29 i Örebro (källa: Tysslinge AI:5 s.171, AID: v52418a.b1780.s171); student i Uppsala 1727-09-27; brukspatron; † 1783-10-23 på Gymninge, Tysslinge socken, Örebro län, begravd i Tysslinge kyrka. Gift med jungfrun Catharina Kalmeter, född 1713-09-11 i Falun, Kopparbergs län, † 1796-04-04 på Gymninge, Tysslinge socken, Södermanlands län, begravd 14/4, dotter till bokhållaren vid Stora kopparvågen i Falun Olof Kalmeter och Catharina Strömberg.

Barn:

 • Lars Stockenström, adlad och adopterad von Stockenström, född 1748; direktör; † 1814. se adliga ätten von Stockenström.
 • Erik Stockenström, adlad och adopterad von Stockenström, född 1749; superkargör; † 1788. se adliga ätten von Stockenström.
 • Salomon Stockenström, adlad och adopterad von Stockenström, född 1751; bergsråd; † 1811. se adliga ätten von Stockenström.
 • Catharina Stockenström, född 1752 i Grythyttans socken, Örebro län, † 1813-05-28 på Gymminge, Tysslinge socken, Örebro län, begravd 15/6 (61 år gammal, källa: Tysslinge C:4 s.258, AID: v52466.b258). Gift 1780-08-01 i Tysslinge kyrka, Örebro län (källa: Tysslinge C:3 s.230, AID: v52465.b230) med grosshandlaren och brukspatronen Frans Daniel Hedberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Christina Juliana Öhrman, född 1751, † 1778-07-01), född 1746-02-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1806-04-30 på Irvingsholm, Tysslinge socken, Örebro län (62 år gammal, källa: Tysslinge C:4 s.246, AID: v52466.b246). Paret fick flera barn.
 • Emerentia Stockenström, född 1753-10-14 i Grythyttans socken, Örebro län.

TAB 14

Anders Stockenström, (son till Lorentz Stockenström, Tab 10), född 1664-05-19; student i Uppsala; återvände till Hällefors bruk för att lära sig bergsbruk; bergsguardien vid Sala silververk och senare även riksguardien vars uppgift var att "kontrollera mynttillverkning, graden av ädel metall i olika arbeten samt ha uppsikt över mått och vikt i riket"; † 1737-05-13 i Sala socken, Västmanlands län. Gift 1:o med jungfrun N.N. Sneckenberg, † 1703 i Sala socken, Västmanlands län, dotter till direktören vid Hällefors silververk Erik Schnack, adlad Sneckenberg och Marta Christina Schmidt; 2:o 1703-02-19 med jungfrun Beata Lybecker, född 1686-09-12, † 1781-04-13 på Kappalboda, Sala landsförsamling, Västmanlands län, dotter till bergsrådet Harald Lybecker och Emerentia Runsvik.

Barn 2:o:

 • Harald Stockenström, född 1706, † 1707.
 • Anders Stockenström, född 1707; bergmästare; † 1764. se Tab 15.
 • Emerentia Stockenström, född 1709.

TAB 15

Anders Stockenström, (son till Anders Stockenström, Tab 14), född 1707; bergmästare; † 1764. Gift med jungfrun Catharina Margareta Ekman, född 1723-02-08 i Filipstad, Värmlands län, † 1773, dotter till bergmästaren Nathanael Ekman och Christina Elisabet Troilia.

Barn:

 • Beata Stockenström, född 1750 i Filipstad, Värmlands län, † 1788-07-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.416, AID: v222929.b4340.s416). Bouppteckning 1788-11-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.416, AID: v222929.b4340.s416). Gift 1:o med sekreteraren i Bergskollegium Anders Wetterman, med vilken hon fick 2 barn, född 173(7), † 1779-11-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (42 år gammal; 2:o med sidenfabrikören Per Carlsson Berger, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Catharina Margareta Berggraf, med vilken han fick flera gemensamma barn, † 1781-05-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:267 s.146, AID: v222887.b1680.s146); bouppteckning 1781-07-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:267 s.146, AID: v222887.b1680.s146); dotter till (se bouppteckning efter fastern Brita Berggraf, källa: 1768/1:800) lanttullinspektorn i Gävle Lorentz Berggraf och Anna Margareta Hartman), född 1734, † 1802-11-04 i Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.8, AID: v222991.b130.s8).
 • Christina Elisabet Stockenström, född 1754, † 1826. Gift med bergshauptmannen Pehr Staaf, född 1737-11-14 i Frösö socken, Jämtlands län, † 1818-12-18 i Sala socken, Västmanlands län. Paret fick flera barn och barnbarnsbarnet Karl blev statsminister.
 • Anders Stockenström, född 1757; landdrost; † 1811. se Tab 16.

Källor

Kyrkböcker; Stenhammar & Stenbock - Kungliga Andra Livgrenadjärregementet; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman