Sterky

Från Biografiska anteckningar

Släkten invandrade till från Schweiz i början av 1700-talet.

TAB 1

Svensk-norske generalkonsuln i S:t Petersburg, RNO, KVO Gustaf Ludvig Sterky, (1808-1892). Källa: Teckning i blyerts 1836 av Maria Röhl.
Ministerresidenten och generalkonsuln, RNO Carl Adolf Sterky, (1810-1891). Källa: Teckning i blyerts 1843 av Maria Röhl.
Kaptenen vid Andra livgardesregementet, styrelseordföranden i Oppunda Härads Sparbank Fredrik August Sterky, (1812-1894). Han lär ha varit ytterst despotisk och han grundlurades på hela sin förmögenhet.
Utdrag ur kaptenskans Helena Lovisa Sterky bouppteckning på Forsby säteri 1844, gällande hennes fars olösta arvsskifte Källa: Oppunda häradsrätt FII:38 s.74, AID: v147746.b780.s74.

Albrekt Sterky, sadelmakare; † 1746 i Stockholm. Gift 1703 med jungfrun Ester Maria Courrier, † 1717 i Stockholm.

Son:

Jakob Didrik Sterky, född 1707 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 24/3; husgerådsmästare vid hovet; † 1775-09-17 i Hovförsamlingen, Stockholm, begravd på Riddarholmen 20/9 (slag, källa: Hovförsamlingen, F:1 s.25, AID: v85376.b25; Nedre Borgrätten F6:13 s.90, AID: v433440.b960.s90). Bouppteckning 1775-12-07 med 75006 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:13 s.90, AID: v433440.b960.s90). Ägde fastighet på Riddarholmen som i bouppteckningen värderades till 109000 daler kopparmynt (källa: Nedre Borgrätten F6:13 s.90, AID: v433440.b960.s90). Gift 1744-02-02 i Hovförsamlingen, Stockholm med jungfrun Sara Hahn, † 1782-06-23 i Hovförsamlingen, Stockholm (källa: Borgrätten F6:14 s.563, AID: v433441.b5660.s563); bouppteckning 1782-08-06 (källa: Borgrätten F6:14 s.563, AID: v433441.b5660.s563); dotter till kirurgen vid Kunglig Majestäts drabanter och kammartjänaren Johan Hahn och hans 1:a fru Catharina Maria Kleinpfenning.

Barn:

 • Johan Jakob Sterky, född 1745; husgerådsmästare, hovkamrerare; † 1794. se Tab 2.
 • Fredrika Lovisa Sterky, född 1752 (åu), † 1783-05-31 i Riddarholmens församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:272 s.487, AID: v222892.b5370.s487). Bouppteckning 1783-07-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:272 s.487, AID: v222892.b5370.s487). Gift med kunglige räntmästaren Sven Gustaf Jerlin. Paret fick 3 barn.
 • Johanna Albertina Sterky, född 1754 i Hovförsamlingen, Stockholm, döpt 12/6, † 1816-11-15 i Kungsholms församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:404 s.88a, AID:v223043.b5590.s88a). Bouppteckning 1817-05-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:404 s.88a, AID:v223043.b5590.s88a). Gift 1783 i Stockholm med grosshandlaren och brukspatronen, RVO Bernhard Ludvig Grubb, född 1759 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1833-05-26 i Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:474 s.56, AID: v223116.b750.s56). Paret fick 2 döttrar.
 • Jakobina Sterky, född 1755-07-25 i Stockholm, † 1844-03-11 i Kungsholms församling, Stockholm (89 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:521a s.135, AID: v223207.b5730.s135). Bouppteckning 1844-05-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:521a s.135, AID: v223207.b5730.s135). Gift 1783-12-18 i Kungsholms kyrka, Stockholm med protokollnotarien i Kunglig Majestäts kansli Christian Adolf Mörck, † 1789-05-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.91, AID: v222934.b980.s91). Paret fick 1 dotter, som dog ung.

TAB 2

Johan Jakob Sterky, (son till Jakob Didrik Sterky, Tab 1), född 1745 i Stockholm; husgerådsmästare vid hovet; hovkamrerare; † 1794-05-14 i Hovförsamlingen, Stockholm (kallbrand, 49 år, 3 månader gammal, källa: Hovförsamlingen F:1 s.54, AID: v85376.b54). Bouppteckning 1794-08-12 (källa: Borgrätten F6:16 s.883, AID: v433443.b8890.s883). Gift 1774-09-15 i Hovförsamlingen, Stockholm med jungfrun Lovisa Ulrika Sickman, född 1745 (anges 9 år i moders bouppteckning 1754, källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.588, AID: v433435.b5920.s588; anges 18 år i faderns bouppteckning 1763, källa: Nedre Borgrätten F6:10 s.595, AID: v433437.b5700.s595), † 1811-09-01 i Stockholm, dotter till hovguldsmeden Georg Fredrik Sickman och Ulrika Zierman.

Barn:

 • Jakob Ulrik Sterky, född 1776 i Hovförsamlingen, Stockholm; hovkamrerare; husgerådsmästare vid kungliga husgerådskammaren; † barnlös 1849-05-08 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.126, AID: v223240.b6640.s126). Bouppteckning 1849-05-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.126, AID: v223240.b6640.s126). Gift med jungfrun Anna Maria Fehrman, född 1785-11-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:335 s.161, AID: v222974.b1680.s161), † där barnlös 1854-10-22 (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.134, AID: v223272.b9660.s134). Bouppteckning 1854-12-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.134, AID: v223272.b9660.s134); dotter till kunglige medaljgravören och professorn Carl Gustaf Fehrman och Regina Elisabet Howe.
 • Sara Lovisa Sterky, född 1775-08-06 i Hovförsamlingen, Stockholm.
 • Catharina Ulrika Sterky, född 1779-05-31 i Hovförsamlingen, Stockholm, † där barnlös 1862-02-20 (82 år, 8 månader, 20 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:596 s.122, AID: v223306.b5170.s122). Bouppteckning 1862-04-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:596 s.122, AID: v223306.b5170.s122). Gift med hovintendenten, RVO Gustaf Albrekt Pfeffer, född 1764, † barnlös 1844-11-26 i Stockholm (75 år, 11 månader, 25 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:525 s.48, AID: v223213.b2130.s48).
 • Johan Fredrik Sterky, född 1781; grosshandlare, RNO; † 1841. se Tab 3.
 • Carl Gustaf Sterky, född 1782; generalkonsul, affärsman, KNO, RNO; † 1863. se Tab 4.

TAB 3

Johan Fredrik Sterky, (son till Johan Jakob Sterky, Tab 2), född 1781; grosshandlare; RNO; † 1841-02-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:507 s.440, AID: v223190.b4520.s440). Bouppteckning 1841-05-04 med 41014 riksdaler banco i fasta och lösa tillgångar, 23742 riksdaler banco i skulder med 17272 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:507 s.440, AID: v223190.b4520.s440). Ägde hälften i en stenhusegendom belägen i Storkyrkoförsamlingen vid Lilla Nygatan och kvarteret Jason under nr 1 med adress nr 18, vilken han fick fastebrev på 1816-06-10 och värd totalt 30000 riksdaler banco, varav hans del 15000 riksdaler banco - den andra hälften ägdes av hans döttrar enligt arvsskifte efter deras mor 1833-12-07. Gift 1812 i Jakobs kyrka, Stockholm med fröken Elisabet Charlotta Poudret, född 1790-04-30 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, † 1820-03-29 i Hovförsamlingen, Stockholm, begravd i Storkyrkan 5/4 (tärande sjukdom, 29 år, 11 månader gammal, källa: Hovförsamlingen F:1 s.140, AID: v85376.b140); bouppteckning 1820-05-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:414 s.568, AID: v223053.b5880.s568); dotter till klädes- och sidenkramhandlaren Pierre Poudret och Anna Helena Favre.

Döttrar:

 • Helena Lovisa Sterky, född 1813-10-15 i Stockholm (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:414 s.568, AID: v223053.b5880.s568), † 1844-05-27 på Forsby säteri, Österåkers socken, Södermanlands län (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53). Bouppteckning 1844-12-07 med 104032 riksdaler banco i fasta och lösa tillgångar och inventarier, 229785 riksdaler banco i skulder görandes underskottet i dödsboet 125752 riksdaler banco (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53). I bouppteckningen upptogs en lång rad egendomar, bland annat Forsby säteri värt 20520 riksdaler banco - totala värdet för alla gårdar tillsammans var 86324 riksdaler banco. På skuldkontot fanns bland annat 100000 riksdaler banco till generalkonsul Gustaf Sterky. Gift 1836 med sin kusin, kaptenen Fredrik August Sterky, i hans 1:a äktenskap, född 1812-07-06 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288), † 1894-01-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288). Paret fick 2 gemensamma söner.
 • Catharina Augusta Sterky, född 1815-10-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a), † 1903 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1845-08-14 (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a) med sin svåger, kaptenen Fredrik August Sterky, i hans 1:a äktenskap, född 1812-07-06 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288), † 1894-01-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288). Paret fick 1 gemensam son, möjligen en dotter innan äktenskapet.

TAB 4

Carl Gustaf Sterky, (son till Johan Jakob Sterky, Tab 2), född 1782-09-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:598 s.174, AID: v223308.b7670.s174); svensk-norsk generalkonsul i S:t Petersburg, Ryssland; affärsman; KNO; RNO; † 1863-04-03 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:598 s.174, AID: v223308.b7670.s174). Bouppteckning 1863-06-16 med 2469950 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:598 s.174, AID: v223308.b7670.s174). Ägde stenhus under nr 3 och 4 på Södermalm och Maria Magdalena församling, kvarteret Överkikaren värt 100000 riksdaler riksmynt - egendomen köpte han av grosshandlaren Fredrik Schmidt och dennes handelsbolags Jakob Schmidt & Co konkursmassa, enligt salubrev 1816-11-04 och efter tredje uppbudet 1817-02-03; två stenhus i S:t Petersburg värda 75000 riksdaler riksmynt; den lösa egendomen i S:t Petersburg upptogs till 15250 riksdaler riksmynt. Han hade gjort stora utlåningar varav en revers bland annat var utställd till Ottiliana von Strokirk 1828-05-01 på 7500 riksdaler riksmynt, Fredrik von Essen 1837-09-12 på samma summa, F.A. Sterky flera reverser på totalt 437309 riksdaler riksmynt samt en innestående fond i Handelshuset Gustaf Sterky & Son 650345 riksdaler riksmynt. I sitt testamente skrev han att förmögenheten skulle delas lika mellan de tre sönerna Gift 1807-11-18 i Hovförsamlingen, Stockholm (källa: Hovförsamlingen EI:2 s.153, AID: v85369.b153) med demoiselle Maria Charlotta Westerberg, född 1784-12-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:349 s.229, AID: v766443.b2390.s229), † 1855-03-17 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:567 s.180, AID: v223276.b2100.s180); bouppteckning 1855-07-24 med 2305404 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:567 s.180, AID: v223276.b2100.s180); dotter till grosshandlaren och skeppsredaren Adolf Fredrik Westerberg och Margareta Charlotta Wertmüller.

Söner:

 • Gustaf Ludvig Sterky, född 1808; generalkonsul, RNO, KVO; † 1892. se Tab 5.
 • Carl Adolf Sterky, född 1810; ministerresident, generalkonsul, RNO; † 1891. se Tab 8.
 • Fredrik August Sterky, född 1812; kapten; † 1894. se Tab 10.

TAB 5

Gustaf Ludvig Sterky, (son till Carl Gustaf Sterky, Tab 4), född 1808-12-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:598 s.7710, AID: v223308.b7710); svensk-norsk generalkonsul i S:t Petersburg, Ryssland; RVO; KVO; † 1892-10-29 i Tallinn, Estland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:730 s.124, AID: v223496.b5080.s124). Bouppteckning 1893-05-09 med 1351387 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:730 s.124, AID: v223496.b5080.s124). Fortsatte faderns handelsrörelse i S:t Petersburg under firman Gust. Sterky & Söner. Ärvde egendomen nr 3 och 4 i kvarteret Överkikaren i Maria Magdalena församling, med adress nr 8 vid Södermalmstorg och nr 4 vid Hornsgatan, upptaget värde 180000 kronor, lagfart 1879-08-25. Han ägde även ett större, värdefullt hus i S:t Petersburg som inte togs upp i bouppteckningen, och hade tidigare, vid fruns död, avvittrat sina fem barn med omkring 1 miljon kronor. Bland fordringarna fanns 986379 kronor hos Handelsbolaget Gustaf Sterky & Son. Gift 1833-04-23 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fröken Emelie Juliana Moll, född 1813-07-10 i Stockholm, † 1877-07-04 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.79, AID: v223427.b2680.s79); bouppteckning 1878-03-15 med 2022913 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.79, AID: v223427.b2680.s79); dotter till grosshandlaren Johan Emanuel Moll och Henrika Charlotta Skoge.

Barn:

 • Juliana Charlotta Sterky, född 1834-02-03, † 1897-09-26. Gift med preussiske ceremonimästaren Eggert Maximilian von Usedom, född 1829-08-14, † 1897-07-11. Paret fick 5 barn.
 • Johan Gustaf Sterky, född 1836-07-21; svensk-norsk konsul i S:t Petersburg; avsked 1887; † ogift och barnlös 1905-11-29.
 • Viktor Ludvig Sterky, född 1838; kanslist; † 1876. se Tab 6.
 • Carl Alfred Sterky, född 1840; ryttmästare vid Livgardet till häst; riddare av Preussiska Kronorderns 3:e klass; † ogift och barnlös 1875-06-29 (35 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:653 s.170, AID: v223419.b6020.s170). Bouppteckning 1876-03-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:653 s.170, AID: v223419.b6020.s170).
 • Magnus Edvard Sterky, född 1842-05-11; bankir i S:t Petersburg; † ogift och barnlös 1897-10-10.
 • Emma Mathilda Paulina Sterky, född 1846-04-24 i S:t Petersburg, Ryssland, † 1930-10-11 i Ulricehamn. Gift med ryske generallöjtnanten Jakob August Edvard von Dehn, född 1828-09-16 i Ruila, Estland, † 1894-04-07 i Käravete mõis, Järvamaa, Estland. Paret fick 4 barn.
 • Axel Albert Theodor Sterky, född 1848-05-20, † ogift och barnlös 1880-10-13 i Paris, Frankrike (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:673 s.174, AID: v223439.b5110.s174). Bouppteckning 1881-06-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:673 s.174, AID: v223439.b5110.s174).

TAB 6

Viktor Ludvig Sterky, (son till Gustaf Ludvig Sterky, Tab 5), född 1838-06-02; kanslist i kommerskollegium; † 1876-02-19 i Stockholm. Gift med fröken Sofie Amalie Schön, född 1849-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286), † där 1908-01-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286); bouppteckning 1908-03-30 med 250263 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286); dotter till grosshandlaren Johan Schön och Augusta Gustava Beskow.

Söner:

 • Johan Gustaf Ludvig Sterky, född 1868-10-11 i Klara församling, Stockholm; godsägare på Värsta säteri, Häggeby socken, Uppsala län; † barnlös 1918-01-07. Gift 1899-10-04 med fröken Ellen Augusta Paulina Beskow, född 1878-10-16 i Österhaninge socken, Stockholms län, † 1971-05-03 i Oscars församling, Stockholm, dotter till kammarherren Johan Bernhard Theodor Beskow och Adelaide Eleonora Schön.
 • Carl Edvard Theodor Sterky, född 1871; krigsråd; † 1946. se Tab 7.

TAB 7

Carl Edvard Theodor Sterky, (son till Viktor Ludvig Sterky, Tab 6), född 1871-06-22 i Klara församling, Stockholm; krigsråd; † 1946-04-19. Gift med fröken Hilma Elisabet Almén, född 1878-01-27 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, † 1972-07-23 i Oscars församling, Stockholm, dotter till läkaren, kemisten, stadsfullmäktige och riksdagsmannen August Theodor Almén och Susanna Christina Fries.

Barn:

 • Håkan Carl August Sterky, född 1900 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift med Kerstin Hedvig Valborg Tottie, född 1903 i Stockholm, dotter till kanslirådet Gustaf Vilhelm Tottie och Anna Adelaide Rettig.
 • Ulla Elisabet Sterky, född 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1995-08-04.
 • Ragnhild Sofia Sterky, född 1903 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1974 i Hässelby, Stockholms län. Gift med Nils Erik Björling, född 1890 i Visby, Gotlands län, † 1979 i Stockholm.
 • Gustaf Ludvig Theodor Gösta Sterky, född 1905 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Vera Christina Sterky, född 1909 i Stockholm.
 • Irma Augusta Sterky, född 1909 i Stockholm.
 • Ludvig Tore Edvard Sterky, född 1919-03-8 i Engelbrekts församling, Stockholm; civilingenjör; † 1988-09-11 i Tyresö, Stockholms län.

TAB 8

Carl Adolf Sterky, (son till Carl Gustaf Sterky, Tab 4), född 1810-07-05 i S:t Petersburg, Ryssland; ministerresident; generalkonsul; RNO; † 1891-09-13 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:727 s.12, AID: v223493.b620.s12). Bouppteckning 1892-01-14 med 1674005 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:727 s.12, AID: v223493.b620.s12). Gift med änkan Maria Matilda Moll, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med sin kusin, grosshandlaren Johan Carl Fredrik Bohnstedt, med vilken hon fick 4 barn, född 1806-09-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.640, AID: v223067.b640), † 1849-03-08 i Stockholm (42 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:542 s.124, AID: v223242.b7400.s124), född 1819-08-10 i Stockholm, † där 1896, dotter till grosshandlaren Johan Emanuel Moll och Henriette Charlotta Skoge.

Barn:

 • Amélie Hilda Maria Sterky, född 1853-10-14 i Hamburg, Tyskland, † 1934-06-02 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1871-10-21 i Hamburg med ryttmästaren i livregementets dragoners reserv, RSO Per Henrik Rudolf Cederschiöld, född 1842-05-20 i Stockholm, † 1908-12-11 i Oscars församling, Stockholm. Paret fick 3 barn.
 • Carl Gustaf Sterky, född 1855; lantbrukare; † 1901. se Tab 9.
 • Paulina Emma Matilda Sterky, född 1857-06-24 i Hamburg, Tyskland, † 1883-10-30 på Tynnelsö. Gift 1875-05-08 i Stockholm med landshövdingen i Södermanlands län, KmstkNO, KVO2kl Filip August Boström, med vilken hon fick 2 söner, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1885-06-08 på Tynnelsö med stiftsjungfrun Augusta Sofia Tersmeden, född 1848-04-15 i Stockholm, † 1925-05-30 i Kungsholms församling, Stockholm, dotter till kammarherren och härolden, RNO Jakob Nils Tersmeden och hans 2:a fru Augusta Jacquette Cederström), född 1843-06-05 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1908-11-07 i Stockholm. Paret fick 2 gemensamma söner.
 • Helena Augusta Elisabet Sterky, född 1858-10-24 i Hamburg, Tyskland. Gift med lantrådet och godsägaren, baron Léon Carl Friedrich von Freytag-Loringhoven, född 1851-08-03 i S:t Petersburg, Ryssland, † 1920-03-03 i Breslau. Paret fick 6 barn.
 • Adolf Theodor Sterky, född 1860 i Hamburg, Tyskland; musiker. Gift med Dagmar Henriette Bosse, från vilken han skildes, född 1866 i Danmark, † 1956-01-13 i Stockholm, dotter till bokförläggaren Johann Heinrich Bosse och Anne Marie Lehman.

TAB 9

Carl Gustaf Sterky, (son till Carl Adolf Sterky, Tab 8), född 1855-10-20 i Hamburg, Tyskland (källa: Västerhaninge AI:22 s.21, AID: v94536.b290.s21); förvaltare; † 1901-02-16 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:779 s.377, AID: v770711.b3250.s377). Bouppteckning 1901-05-23 med 219245 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:779 s.377, AID: v770711.b3250.s377). Gift 1881-08-10 i Stockholm (källa: Västerhaninge AI:22 s.21, AID: v94536.b290.s21) med fröken Hedvig Augusta Norström, född 1858-06-08 i Ronnedal, Norge (källa: Västerhaninge AI:22 s.21, AID: v94536.b290.s21), † 1934 i Västerhaninge socken, Stockholms län.

Barn:

 • Carl Ragnar Sterky, född 1883-05-27 i Klara församling, Stockholm (källa: Västerhaninge AI:22 s.21, AID: v94536.b290.s21); major i armén; kapten vid Södermanlands regemente; † 1942-12-28. Gift 1913-07-26 i Kvibille kyrka med fröken Emmy Hedvig Eufrosyne Tham, född 1890-12-06 på Susegården, Kvibble socken, † 1979-08-27, dotter till statsinspektorn och riksdagsmannen, RVO Fredrik August Sebastian Tham och hans 2:a fru Fredrika Emilia Juliana Kuylenstierna.
 • Gertrud Erika Matilda Sterky, född 1884-05-11 på Ekeby, Västerhaninge socken, Stockholms län, döpt 19/6 (källa: Västerhaninge CI:10 s.420, AID: v94555.b420), † 1923-03-04 i Skeppsholms församling, Stockholms län. Gift 1:o 1908-12-17 i Engelbrekts kyrka, Stockholm med köpmannen Stellan Mörner, med vilken hon fick 1 son, född 1882-08-05 i Villie socken, Skåne län, † 1910-10-18 i Buenos Aires, Argentina; 2:o 1922-03-07 i Västerhaninge kyrka med generallöjtnanten, KSO Herman Georg Valdemar Wrangel, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1883-12-19 i Karlskrona stadsförsamling med fröken Gertrud Hallberg, född 1862-05-25 i Karlskrona, Blekinge län, † 1914-03-17 i Skeppsholms församling, Stockholm, dotter till kyrkoherden August Ferdinand Hallberg och Marie Charlotte Crona), född 1859-03-30 i Stockholm, † 1938-01-13 på Hunneberga, Harlösa socken, Skåne län.
 • Gustaf Halfdan Sterky, född 1886-12-13 på Ekeby, Västerhaninge socken, Stockholms län (källa: Västerhaninge AI:22 s.21, AID: v94536.b290.s21).

TAB 10

Fredrik August Sterky, (son till Carl Gustaf Sterky, Tab 4), född 1812-07-06 i Sankt Petersburg, Ryssland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288); antagen till kadett vid Karlberg 1828-10-08 med nr 140; utexaminerad 1831-11-15 och utnämndes till fänrik vid Andra livgardet; löjtnant 1839; avsked samma år med kaptens nåd heder och värdighet; styrelseordförande i Oppunda Härads Sparbank; † 1894-01-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288). Bouppteckning 1894-05-16 med 3101 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.288, AID: v223504.b1070.s288). Han lär ha varit despotisk och lät sig grundluras av hänsynslösa förtroendemän som förskingrade hela hans ärvda förmögenhet. Gift 1:o 1836 med sin kusin, fröken Helena Lovisa Sterky, född 1813-10-15 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:414 s.568, AID: v223053.b5880.s568), † 1844-05-27 på Forsby säteri, Österåkers socken, Södermanlands län (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53, AID: v147746.b560.s53); bouppteckning 1844-12-07 med en lång rad egendomar, bland annat Forsby säteri värt 20520 riksdaler banco - totala värdet tillsammans 86324 riksdaler banco (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53, AID: v147746.b560.s53); dotter till grosshandlaren, RNO Johan Fredrik Sterky och Elisabet Charlotta Poudret; 2:o 1845-08-14 (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a) med sin svägerska, fröken Catharina Augusta Sterky, från vilken han skildes, född 1815-10-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Österåker AI:7 s.112a, AID: v63282.b120.s112a), † 1903 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län; 3:o 1866 med kammarjungfrun Eleonora Dorothea Sundqvist, född 1829-06-29 på Lida, Julita socken, Södermanlands län, döpt 30/6 (källa: Julita C:3 s.267, AID: v59549.b136.s267; Österåker AI:8 s.126, AID: v63283.b126.s121; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.102, AID: v223513.b4550.s102), † där 1896-02-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.102, AID: v223513.b4550.s102); bouppteckning 1896-02-26 med 4569 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.102, AID: v223513.b4550.s102); dotter till fjärdingsmannen Olof Sundqvist och Sara Maja Malmqvist.

Söner 1:o:

 • Gustaf Fredrik Sterky, född 1837-06-29 i Andra gardesregementets församling, Stockholm (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53); löjtnant vid Andra livgardet; språklärare; bosatt barnlös och frånskild i kvarteret Thorviggen nr 5 & 6 i Jakob och Johannes församling, Stockholm; † barnlös 1884-12-10. Gift med fröken Amanda Eufrosyne Bergström, från vilken han skildes, född 1839-12-08.
 • Carl Otto Sterky, född 1840-02-23 i Andra gardesregementets församling, Stockholm (källa: Oppunda häradsrätt (SE/ULA/11151) FII:38, nr 53), † där ogift och barnlös 1867-04-02 (27 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:620, AID: v223330.b3560.s96). Bouppteckning 1880-04-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:620, AID: v223330.b3560.s96).

Barn 2:o:

 • Amelina Mathilda Sterky, född 1842 i Stockholm (fosterdotter, sannolikt parets dotter född innan äktenskapet).
 • Ludvig August Sterky, född 1847-08-28 på Forsby säteri, Österåkers socken, Södermanlands län (källa: Österåker AI:8 s.121, AID: v63283.b126.s121), † där 1850-08-17 (källa: Österåker AI:8 s.121, AID: v63283.b126.s121).

Söner 3:o:

 • Fredrik Sterky, född 1860; agitator, fackföreningsordförande, partifunktionär, tidningsredaktör; † 1900. se Tab 11.
 • Henrik Sterky, född 1862-01-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:774 s.874, AID: v223539.b8410.s874); bankkassör; † ogift och barnlös 1900-06-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:774 s.874, AID: v223539.b8410.s874). Bouppteckning 1900-12-08 med 10193 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:774 s.874, AID: v223539.b8410.s874).
 • Gustaf Sterky, född 1866; styrman; † 1899. se Tab 12.
 • Emil Sterky, född 1868 i Stockholm, † 1884.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Hulthander - Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892. Forskare: Mattias Loman