Spens nr 54

Från Biografiska anteckningar

Grevliga ätten Spens nr 54

Grevlig 1712-02-20, introd 1719

TAB 1

Kungliga rådet och presidenten Jakob Spens, greve Spens (1656-1721).
Friherrinnan Beata Bonde (1659-1732).
Överhovjägmästaren, greve Carl Gustaf Spens (1682-1751).
Kammarherren och lagmannen, greve Jakob Spens (1710-1755).

Jakob Spens, greve Spens, (son till Axel Spens, se friherrliga ätten Spens), till Grensholm, Orreholmen, Höja säteri, Skedvi och Engelholms herrgård, Söderköping; född 1656; generalmajor; chef för Livreg:t 1700; generallöjtnant 1701; avsked ur krigstjänsten 1704; kungligt råd och president i Bergskollegium 1710; greve 1712-02-20 (introd 1719 under nr 54); makarna stiftade 1712 och 1714 Höja och Engelholm till fideikommisser för sin andra son, Carl Gustaf, med förbigående av den äldsta, som då satt fången i Ryssland och inte troddes återkomma; † 1721-01-06. Gift 1680-11-23 i Stockholm med friherrinnan Beata Bonde, född 1659-12-23, † 1732, dotter till riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag.

Barn:

 • Axel Spens, född 1681; överstelöjtnant vid Upplands kavallerireg:te; överstelöjtnant vid Livreg:t 1722; generalmajor 1730; överste för Västgöta kavalleri 1731 och vid Livreg:t 1737; generallöjtnant samt kommenderande chef i Skåne 1743; efter slaget vid Poltava blev han tillfångatagen vid Dniperströmmen 1709-07-01 och förd till Moskva, och kom hem igen först 1722; † ogift och barnlös 1745-02-06.
 • Carl Gustaf Spens, född 1682; överhovjägmästare, fideikommissarie; † 1751. se Tab 2.
 • Anna Sofia Spens, född 1686-01-09, † 1761-01-13 i Stockholm. Gift 1:o med ryttmästaren, friherre Johan Peter Posse af Säby, † 1703; 2:o 1742-12-08 med riksrådet Anton Johan Wrangel, natural friherre och greve Wrangel af Sauss, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1716-03-14 på Vik, Stigtomta sn med fröken Catharina Sofia Kruse af Elghammar, född 1684-03-11, † 1733-03-08 på Valinge herrgård, Stigtomta sn, dotter till ryttmästaren vid Östgöta kavallerireg:te Johan Kruse af Elghammar och friherrinnan Sofia Spens), född 1679-10-31 på Huer, Kegels sn, Estland, † 1763-04-17 i Stockholm.
 • Ulrik Spens, född 1686, † ung.
 • Hedvig Christina Spens, född 1690, † 1758-01-21 på Stavsäter. Gift 1:o med överstelöjtnanten, friherre Erik Ulfsparre af Broxvik; 2:o med lagmannen Daniel Sparrsköld, född 1686, † 1739.
 • Beata Spens, född 1692, † ung.

TAB 2

Carl Gustaf Spens, (son till Jakob Spens, Tab 1), fideikommissarie på Höja och Engelholms fideikommisser samt Ökna och Skiringe; född 1682-06-24; studerade i Uppsala, sedan i Leyden och Utrecht; adjutant vid Livreg:t till häst 1700; deltog i landstigningen på Själland, i anfallet mot Petjöry, som löjtnant vid övergången över Dvina 1701 och Klissow 1702. Han blev ryttmästare vid samma reg:te 1703 men drabbades under följande år av flera sjukdomar, bl.a. av "stensjuka" (gallsten ?). Han begärde avsked från armén 1707 och blev därefter kammarherre hos Karl XII:s syster, Hertiginnan Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp, och informator åt hennes son Karl Fredrikhovmarskalk; hovjägmästare 1716; hovmarskalk 1719; sändebud till franska hovet 1720; överhovjägmästare; R S O; † 1751-01-16. Gift 1:o 1710 med grevinnan Beata Oxenstierna af Croneborg, född 1687-09-07 i Stockholm, † där 1735-11-14, dotter till assessorn och guvernören, greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg och friherrinnan Elsa Beata Sparre; 2:o 1736-11-28 med Beata Jacquette Ribbing, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med amiralen och presidenten friherre Carl Hans Wachtmeister af Björkö), född 1692, † 1760-01-30 i Stockholm, dotter till lagmannen och vice landshövdingen Sven Ribbing och hans 2:a fru Sigrid Brita Fleming.

Barn 1:o:

 • Jakob Spens, född 1710; kammarherre, fideikommissarie; † 1755. se Tab 3.
 • Gabriel Spens, född 1712; fideikommissarie på Engelholms fideikommiss; blev efter studierna i Uppsala fänrik vid Dalregementet 1732, gick i polsk tjänst 1734 där han sårades vid en belägring av Danzig (Gdansk). Därefter gick han i fransk tjänst som kapten vid general Lencks regemente (Royal Suèdois) och deltog i fälttåget vid Rhen. Återvände till Sverige och Dalregementet 1739. Deltog som ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente i kriget i Finland 1741-42. Gavs i uppdrag att värva ett regemente i Tyskland 1749 och blev som överste dess chef. Deltog i kriget i Pommern mot Preussen 1757-62, från 1760 som generalmajor och kommendant i Stralsund; överste för Närkes och Värmlands reg:e 1765; generallöjtnant 1770; general i infanteriet 1773. serafimerriddare; fältmarskalk; † ogift och barnlös 1781-09-18 på Engelholms herrgård, Börrums sn.
 • Ulrika Spens, född 1716, † ung.
 • Fredrik Gustaf Spens, född 1721; landshövding; † 1795. se Tab 8.
 • Carl Gustaf Spens, född 1726; adjutant; † 1745 i Kumla sn.

TAB 3

Jakob Spens, (son till Carl Gustaf Spens, Tab 2), fideikommissarie på Höja fideikommiss, Gryts sn; född 1710-12-08 i Ärla sn (källa: Genline ID 2179.28.64300); kunglig kammarherre; vice lagman; † 1755-05-19. Gift 1738-02-07 med grevinnan Charlotta Ulrika Augusta Lillienstedt, född 1712-04-01, † 1793-03-09 på Höja herrgård, Gryts sn, dotter till riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • Carl Gustaf Spens, född 1743; lagman, fideikommissarie; † 1816. se Tab 4.
 • Johan Axel Spens, löjtnant i fransk och svensk tjänst; † ogift och barnlös 1769-09-28.
 • Beata Margareta Spens, † 1758-05-07.
 • Charlotta Jacquette Spens, † 1761-03-12.

TAB 4

Carl Gustaf Spens, (son till Jakob Spens, Tab 2), fideikommissarie på Höja och Grensholms fideikommiss; född 1743-01-01; e o kanslist i kanslikollegium; vice ceremonimästare vid kungliga hovet 1762; kopist i kanslikollegiums expedition 1763; kanslist där s å; ceremonimästare 1767; lagman i Tio härader 1776; R N O 1782; lagman i Västmanland och Dalarna 1783; vice landshövding i Västerås län 1784; † 1816-02-12. Gift 1789-07-21 på Brokinds herrgård, Vårdnäs sn med grevinnan Ulrika Eleonora Falkenberg af Bålby, född 1764-07-08, † 1802-02-27 i Uppsala, dotter till riksrådet Melcker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby och friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö.

Söner:

 • En son, född 1790-08-10, † s d.
 • Jakob Melcker Spens, född 1791; häradshövding, fideikommissarie; † 1849. se Tab 5.
 • Carl Gustaf Spens, född 1792; major; † 1844. se Tab 6.
 • Axel Gabriel Spens, född 1793-09-21, † 1794-01-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.