Sparre nr 11

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Sparre nr 11

Friherrlig 1647-03-06. Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Sparre af Rossvik. Ätten har förgrenat sig i grevliga ätterna Sparre nr 74, Sparre nr 111, Sparre af Sundby samt Sparre af Söfdeborg.

TAB 12

Generalen och presidenten i tolldomskommissionen Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, (1627-1702).
Diplomaten, riksdagsledamoten, kammarherren, generalen, guvernören och generaltygmästaren Per Sparre, friherre Sparre, (1628-1692). Målning av P Mignard.
Kaptenen och regementskvartermästaren, friherre Carl Gustaf Sparre, (1750-1808).
Generalmajoren, friherre Sixten David Sparre, (1787-1843).

Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, (son till Lars Eriksson Sparre), friherre till Kronoberg. Född 1627 på Revals slott. Överste för Hälsinge regemente. Guvernör på Ösel. Överste för livgardet till häst och fot. Generalmajor av infanteriet. Guvernör över Västernorrland med underliggande lappmarker ävensom Jämtland och Härjedalen. Generallöjtnant. President i trolldomskommissionen. General 1675. † före 1702-04-11. Gift 1:o 1650-04-06 på Stockholms slott med sin brors svägerska Maria Bååt, dotter till assessorn Bo Gustafsson (Bååt) och Anna Ribbing; 2:o 1659-01-02 på Kronoberg med Catharina Lucia von Minningerode, dotter till Hans Jobst von Minningerode och Margareta von Falkenberg.

Barn 1:o:

 • Carl Sparre, född 1650-12-10. Generalmajor i venetiansk tjänst. † och barnlös 1691-02-18 på Morea (dödsskjuten).
 • Lars Sparre, född 1652-11-13, † 1664-09-05.
 • Svante Sparre, född 1653-10-30, † 1664-09-03.
 • Ture Sparre, friherre till Kronoberg. Född 1654-12-11 Sundbyholm. Kapten vid prinsens av Oranien garde. Överstelöjtnant vid överste Roxerviers regemente. Överste för ett holländskt infanteriregemente. Död barnlös 1683-05-23 i Stockholm. Gift 1682-12-21 i Stockholm med grevinnan Hedvig Lovisa Horn af Björneborg, i hennes 1:a gifte, dotter till riksmarsken och generalfältherren Gustaf Carlsson Horn af Björneborg och hans 2:a fru Sigrid Bielke af Åkerö.
 • Gustaf Sparre, född 1656-01-15 i Lowicz, Polen, † före 1657-02-25.
 • Märta Sparre, född tvilling på 1650-talet, † barnlös 1700-07-05 på Marieberg. Gift 1687-01-08 med sin mormors sysslings dotterson, presidenten, friherre Johan Rosenhane.

Barn 2:o:

 • Charlotta Eleonora Sparre, född 1660 på Arensburg, Ösel, † 1697-12-02 i Nyköping (barnsäng). Gift 1695-10-08 på Ulvåsa med lagmannen Johan Tungel, i hans 1:a gifte.
 • Jakob Casimir Sparre, född 1661; major; † 1701. se Tab 13.
 • Catharina Maria Sparre, döpt 1663-04-15 i Stockholm, † 1695-07-21 på Ulvåsa (barnsäng). Gift 1686-08-25 med sin brors svåger, överstelöjtnanten, friherre Abraham Leijonhufvud, i hans 1:a gifte.
 • Beata Juliana Sparre, döpt 1664-11-28 i Stockholm, † 1708. Gift 1686-08-24 på Ulvåsa med överstelöjtnanten och kammarherren Carl Persson (Natt och Dag), i hans 3:e gifte.
 • Görvel, född 1666. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1688. † ogift 1741-01-13 på Stensnäs.
 • Margareta Sparre, † 1720-08-13 på Torneby. Gift 1694-08-24 på Ulvåsa med kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs.
 • Ebba Sparre, † ogift 1693-06-26 i Stockholm.
 • Erik Sparre, generalmajor i venetiansk tjänst; † ogift 1708 i Venedig.

TAB 13

Jakob Casimir Sparre, (son till Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, Tab 12). Till Ulvåsa. Född 1661. Kapten vid dalregementet. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare vid livregementet till häst. Major vid livregementet till häst. † 1701-08 (efter långvarig sjukdom). Gift 1683 med friherrinnan Brita Leijonhufvud, dotter till landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Catharina Charlotta Sparre, döpt 1687-04-22 på Ulvåsa, † 1759. Gift 1715-11-01 på Rotenberg med generalkrigskommissarien och riksrådet, friherre Fabian Wrede af Elimä, född 1694-04-08 på Peipola gård, Finland, † 1768-02-17 på Fågelsta, Julita socken, Södermanlands län. Paret fick 8 barn.
 • Carl Gustaf Sparre, född 1688; riksråd; † 1741. se Tab 14.
 • Abraham Sparre, döpt 1690-07-12 Spång; kvartermästare vid livregementet till häst; † 1709-06-28 i Poltava, Ukraina, Ryssland (stupade).
 • Lars Sparre, född 1691; ryttmästare; † 1721. se Tab 15.
 • Brita Johanna Sparre, född och † 1692.
 • Ebba Margareta Sparre, född 1693, † 1694.
 • Erik Sparre, född och † 1694.
 • Bleckert Sparre, född 1696-12-24 på Ulvåsa; underofficer; † 1712-12-20 vid Gadebusch (stupade).
 • Hedvig Sofia Sparre, född 1700-07-19 på Spång, † före 1701-02-17.

TAB 18

Per Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre, (son till Lars Eriksson Sparre), friherre till Kronoberg; född 1628-03-12; inskrevs vid Uppsala Universitet 1636-04-03; friherre 1647-03-06 (introducerad 1649); kammarherre hos drottning Kristina; deltog i riksdagarna 1654, 60 (Göteborg), 64-68 och 78-89 (ledamot av bl a SU 60 (Göteborg), 64-68 o 80-89 samt av riddarhusdirektionen 80-82); kapten vid Livgjuli 1654; överstelöjtnant vid Drottningens livreg:te till fot mars 1655; överste och chef för Ångermanlands regemente hösten 1656; för Kronobergs regemente 1659; guvernör i Riga 1660-03-18; generalmajor av infanteriet 1660-06-20; kommissarie vid förhandlarna med Ryssland i Plusemunde 1663-02-04; guvernör över Älvsborgs län 1663-12-16 till 1674; generallöjtnant 1664-10-02; general 1668-08-26; e o legat till England 1672-07-31 (instruktion); till fredskongressen i Köln 1674-02-02; rikstygmästare 1674-11-23; ambassadör extraordinaire till England, Frankrike och Nederländerna 1675-04-03; fransk greve 1675-05-08; generalfälttygmästare från 1682-04-26; † 1692-04-04. Gift 1660-09-26 med sin syssling, grevinnan Ebba Margareta De la Gardie, född 1638-06-16, † 1695-11-25, dotter till riksmarsken, greve Jakob De la Gardie och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Ebba Jacquette Sparre, † 1715-03-07. Gift 1683-05-20 i Stockholm med landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a äktenskap.
 • Lars Magnus Sparre, fransk greve; född 1665; överstelöjtnant; † 1725. se Tab 19.
 • Jakob Pontus Sparre, född 1666-10-04, † 1671-08-14 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora Sparre. Gick slutligen i ett kloster i Breslau, där hon dog omkring 1732. Gift 1690-04-10 i Stockholm med generalmajoren, greve Mauritz Lewenhaupt, från vilken hon skildes, i hans 1:a äktenskap.

TAB 35

Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, (son till Carl Eriksson Sparre), friherre till Kronoberg, herre till Sundby och Näsby samt Moholm i Mö sn, Skaraborgs län; Född 1620-08-03 på Sundby, Öja sn; häradshövding i Konga härad i Småland; upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Per och Ture samt sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre; riksråd 1655; lagman i Tio häraders lagsaga; överståthållare i Stockholm; † 1679-04-16 på Sundby. Gift 1:o 1645-07-16 i Stockholm med grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter till riksrådet, riksskattmästaren och riksamiralen, friherre Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa och Anna Banér; 2:o 1659-08-10 i Stockholm med grevinnan Beata Stenbock, dotter till riksrådet, rikstygmästaren och generalguvernören, friherre Erik Gustafsson Stenbock och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn i 1:o:

 • Gabriel Sparre, född 1646; överstelöjtnant; † 1707. se Tab 36.
 • Carl Sparre, född 1648; kammarherre; † 1716. se Tab 63.
 • Gustaf Adolf Sparre, född 1649; amiral; † 1692. se Tab 74.
 • Christina Sparre, född 1650-07-06, † 1722. Gift 1681-06-09 på Sundby med sin mors syssling och sin mosters svåger, riksrådet och presidenten, friherre Knut Kurck, i hans 3:e äktenskap, född 1622-09-08 på Laukko, Vesilax, Tavastehus län, Finland, † 1690-07-26 i Stockholm, begravd i Näshults socken, Södermanlands län. Paret fick 1 gemensam son.
 • Axel Sparre, greve Sparre, född 1652; fältmarskalk; † 1728. se grevliga ätten Sparre nr 74.
 • Johan Sparre, född 1653; överstelöjtnant; † 1701. se Tab 75.

Barn i 2:o:

 • Margareta Catharina Sparre, född 1660-05-22 i Stockholm, † där 1702-04-12. Gift 1694-09-06 på Kungsör med hovmarskalken Peter Leuhusen.
 • Charlotta Sparre, född 1661-07-28 i Stockholm, † 1724-02-09. Gift 1695-09-10 på Gripsholm med riksrådet, friherre Salomon Cronhielm af Hakunge.
 • Beata Sparre, född 1662-10-17; kammarfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora; † ogift och barnlös 1724 på Sundby.
 • Ebba Maria Sparre, född 1663-12-01, † 1740-11-09. Gift 1:o 1691-06-18, på Stockholms slott med sin släkting, hovmarskalken, friherre Bengt Rosenhane; 2:o 1709-11-13 med sin mors kusin, generallöjtnanten, greve Erik Gustaf Stenbock, i hans 2:a äktenskap.
 • Erik Sparre, greve Sparre af Sundby, född 1665; fältmarskalk; † 1726. se grevliga ätten Sparre af Sundby.
 • Fredrik Sparre, född 1667-06-19 i Stockholm; kapten vid Kronobergs infanteriregemente 1692-07-01; † ogift och barnlös 1693-03-27 i Lyon under utrikes resor.
 • Anna Magdalena Sparre, född 1669-10-28, † 1675-06-15.
 • Lars Sparre, född 1673; kapten; † 1703. se Tab 76.
 • Ture Sparre, född och † 1675 på Sundby.

TAB 36

Gabriel Sparre, (son till Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, Tab 35), född 1646-12-17 i Stockholm; överstelöjtnant vid prästdragonregementet; † 1707. Gift 1671-07-03 på Stora Dala med jungfrun Ingeborg Christina Ribbing, dotter till landshövdingen Bengt Ribbing och hans 2:a fru Anna Bonde.

Barn:

 • Anna Margareta Sparre, född och † 1672 i Stockholm.
 • Margareta Christina Sparre, född 1674-08-16 på Stora Dala, † 1753-04-03 på Svaneholms herrgård. Gift 1719-06-16 med sin halvbroders svåger, generalmajoren, friherre Carl Hartvig Fleetwood.
 • Anna Catharina Sparre, född 1676, † ogift och barnlös 1745.
 • Bengt Sparre, † ogift och barnlös 1697-02-23 på konvojskeppet Estland under en sjöresa mellan Spanien och Sverige.
 • Henrik Sparre, † på 16:e året gammal under resa i Italien.
 • Emerentia Sparre, † ung.
 • Axel Sparre, kapten vid ett infanteriregemente i fransk tjänst; dödsskjuten ogift och barnlös 1697 vid Barcelona.
 • Erik Sparre, major vid garnisonsregementet i Wismar; dödsskjuten ogift och barnlös 1716 vid Stralsund.
 • Knut Gustaf Sparre, född 1684; kapten; † 1733. se Tab 37.
 • Ingeborg Beata Sparre, född 1685, † ogift och barnlös 1722.
 • Axel Sparre, † 6 år gammal.
 • Gabriel Sparre, † ung.
 • Agneta Sparre, född tvilling, † barn på Sundby.
 • Carl Sparre, född tvilling, † barn på Sundby.

TAB 37

Knut Gustaf Sparre, (son till Gabriel Sparre, Tab 36), född 1684 på Stora Dala; kapten; † 1733-01-01 i Stockholm. Gift 1713 i Volodga, Ryssland med jungfrun Sofia Margareta Krüger, i hennes 2:a äktenskap, dotter till bagaråldermannen i Dorpat Cajus Krüger.

Barn:

 • Carl Gabriel Sparre, född 1713 i Volodga, Ryssland; löjtnant i fransk tjänst; † ogift och barnlös i Frankrike.
 • Margareta Christina Sparre, född 1715 i Volodga, Ryssland, † 1787-04-24 i Skara. Gift 1751-06-23 på Svaneholms herrgård, Ås sn med ryttmästaren Hans Adolf Rotkirch.
 • Erik Sparre, född 1718; major; † 1766. se Tab 38.
 • Hedvig Sparre, döpt 1722-08-07, † 1738.
 • Fredrik Sparre, född 1726 i Stockholm; löjtnant vid Hessensteinska regementet; † barnlös 1753-07-01. Gift 1753-03-25 i Pernå sn, Finland, med Margareta Elisabet Schönström, dotter till överstelöjtnanten Peter Schönström och Agneta Skogh.

TAB 38

Erik Sparre, (son till Knut Gustaf Sparre, Tab 37), född 1718-04-17 i Volodga under faderns fångenskap där; major; † 1766-04-21 på Hjälmaryd. Gift 1744-02-26 på Toftenäs med jungfrun Regina Christina Lillienberg, dotter till assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • Fredrika Christina Sparre, född och † 1745.
 • Knut Erik Sparre, född och † 1746.
 • Gabriel Gustaf Sparre, född och † 1747.
 • Carl Gustaf Sparre, född 1750; kapten; † 1808. se Tab 39.
 • Axel Daniel Sparre, född 1752-12-07 på Hjälmaryd, † där 1753-05-05.
 • Margareta Fredrika Sparre, född 1754-07-12 på Hjälmaryd; stiftsjungfru; † 1811-02-21 på Stora Kull, Torskinge sn. Gift 1779-07-30 på Hjälmaryd med löjtnanten Harald Adolf Gyllensvärd.
 • Henrik Georg Sparre, född 1756; kapten; † 1816. se Tab 47.
 • Andreetta Ulrika Sparre, född 1758-07-04 på Hjälmaryd, † 1814-06-11 på Torreby. Gift 1786-07-25 på Vallerstad med översten Carl Filip Bonde, född 1753-12-28 på Granby, † 1814-04-25 på Torreby. Paret fick 7 barn.
 • Claës Erik Sparre, född 1760-07-07 på Hjälmaryd; kapten vid Bohusläns dragonregemente; † ogift och barnlös 1787-01-27 i Stockholm.
 • Knut Gustaf Sparre, född 1763; kapten; † 1837. se Tab 51.

TAB 39

Carl Gustaf Sparre, (son till Erik Sparre, Tab 38), född 1750-08-23 på Hjälmaryd; kapten och regementskvartermästare; † 1808-03-29 på Hjälmsänga. Gift 1778-08-23 i Dagsås kyrka i Halland med jungfrun Carolina Maria Ehrenpohl, dotter till kammarherren Anders Johansson, adlad Ehrenpohl och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Ulrika Christina Gustava Spatte, född 1779-07-14 på Gustavsberg, Torups sn, † 1785-10-10 på Hjälmsänga.
 • Carolina Adolfina Sparre, född 1780-08-13 på Hjälmsänga, † där 1785-10-27.
 • Charlotta Vilhelmina Sparre, född 1781-09-08 på Hjälmsänga; stiftsjungfru; † 1818-03-27. Gift 1803-08-23 på Hjälmsänga med sin kusin, kaptenen Erasmus Adam Nils Ehrenpohl.
 • Ulrika Fredrika Albertina Sparre, född 1783-04-18 på Hjälmsänga; stiftsjungfru; † 1838-06-11. Gift 1810-05-04 på Hjälmsänga med kaptenen Jon Påhlman.
 • Aurora Henrietta Sparre, född 1784-12-29 på Hjälmsänga; stiftsjungfru; † 1785-10-01.
 • Sixten David Sparre, född 1787; generalmajor; † 1843. se Tab 40.
 • Ulf Carl Sparre, född 1789; överstelöjtnant; † 1864. se Tab 41.

TAB 40

Sixten David Sparre, (son till Carl Gustaf Sparre, Tab 39), född 1787-04-20 på Hjälmsänga, Rydaholms socken, Jönköpings län; generalmajor i armén; † 1843 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1810-07-17 i Stockholm med statsfrun, grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt, född 1782-09-07, † 1851-03-14 i Stockholm och begravd 1851-03-27 i Riddarholmskyrkan, dotter till kammarherren, greve Charles Emile Lewenhaupt och grevinnan Carolina Juliana Anna Ulrika Lewenhaupt.

Döttrar:

 • Carolina Sofia Aurora Charlotta Amalia Matilda Alexandra Sparre, född 1815-08-15 på Nygård, Lofta socken Kalmar län, † 1874-05-21 i Stockholm. Gift där 1843-02-07 med kammarherren, majoren, friherre Carl Fredrik Fleetwood.
 • Cecilia Agnes Fredrika Emerentia Christina Margareta Beatrix Sparre, född 1818-05-31 på Nygård, Lofta socken, Kalmar län; stiftsjungfru; † 1849-12-10 i Strassburg. Gift 1840-07-20 i Hamburg med sin mors kusin på mödernet och syssling på fädernet, kammarherren, greve Charles Auguste Lewenhaupt, i hans 1:a äktenskap.
 • Adelaide Hortense Angelique Dorotea Isabella Nancy Anna Sparre, född 1820-07-23 på Nygård, Lofta socken, Kalmar län; stiftsjungfru; † 1899-01-15 i Västervik och begravd på Ukna kyrkogård. Gift 1851-09-01 i Ober-Brunns kyrka i Elsass med sin svåger, greve Charles Auguste Lewenhaupt, i hans 2:a äktenskap.
 • Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emilie Rosalie Sparre, född 1821-12-15 i Stockholm; stiftsjungfru; † 1881-10-16 i Sigtuna. Gift 1:o 1839-02-21 på Haga med kammarherren Fredrik Bernhard Ulfsparre af Broxvik; 2:o 1863-12-09 i Sigtuna med regementsläkaren vid Upplands regemente, medicine doktorn Simon Fredrik Elisson.
 • Sigrid Maria Josefina Ingeborg Richissa Eufemia Ulfhild Sparre, född 1825-09-01, † 1910-11-17 i Stockholm. Gift 1852-06-08 i Stockholm med kommendörkaptenen, friherre Fredrik Ture Cederström.

TAB 41

Ulf Carl Sparre, (son till Carl Gustaf Sparre, Tab 39), född 1789-12-17; kadett vid Karlberg; kornett vid Smålands dragonregemente 1809; löjtnant vid Smålands infanteriregemente 1812; kaptens karaktär 1814; fick tapperhetsmedaljen i guld s å; kapten vid nyssnämnda bataljon 1815; RSO; 3:e major vid Jönköpings regemente; bataljonschef för 5:e jägarebataljonen; överstelöjtnant i armén 1836; postinspektör i Växjö 1848; Carl XIV Johans Medalj 1854; † 1864. Gift 1830-08-06 på Starby, S:t Pers socken med stiftsjungfrun Christin Ulrika Aurora Vult von Steijern, född tvilling 1811-01-14, dotter till majoren Henrik Sebastian Vult von Steijern och Anna Christina Lagerheim.

Barn:

 • Carl Henrik Sparre, född 1832; löjtnant. se Tab 42.
 • Carolina Christina Sparre, född 1837-04-05 i Solberga socken (källa: Genline ID 1143.19.96600), † 1908 i Eksjö. Gift 1857 med regementsintendenten vid Kalmar regemente, RVO Frey Otto Vitalis Hellman, född 1827-04-09 på Alarps säteri, Asby socken, † 1887-07-05 på Växjö lasarett. Paret fick 4 barn.

TAB 47

Henrik Georg Sparre, (son till Erik Sparre, Tab 38), född 1756-09-06 på Hjälmaryd (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121); kapten vid livgardet; † 1816-04-02 på Håringe säteri, Bolmsö sn (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121). Gift 1790-09-26 på Skarhult med jungfrun Vilhelmina Mariana von Normann, född 1771-10-14 (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121), † 1813-10-30 på Håringe, Bolmsö sn, begravd 21/12 (lungsot, 42 år gammal, källa: Bolmsö C:2 s.385, AID: v30767.b199.s385), dotter till majoren Carl Melchior von Normann och Christina Helena Wetterwall.

Barn:

 • Gustaf Sparre, född 1791-07-13 på Fagerhult, † 1800-07-30 på Svinesund, Konungsunds sn.
 • Carl Erik Ambjörn Sparre, född 1793-02-23 på Fagerhult, död 1806-11-21.
 • Märta Regina Christina Sparre, född 1794-03-08 på Tällerda norregemente, Vetlanda sn, † 1800-08-08 på Svinesund.
 • David Bleckert Casimir Sparre, född 1795; kammarherre; † 1866. se Tab 48.
 • Aurora Vilhelmina Ulrika Sparre, född 1796-05-29 på Eskhult (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121), † 1868-08-03 i Värnamo socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1821-06-01 Näsbyholm med majoren vid Jönköpings regemente Carl Gustaf Wallgren, med vilken hon fick 1 dotter, född 1781-12-14 (källa: Fryele AI:5 s.431, AID: v19921.b226.s431), † 1821-09-28 på Granstorp, Fryele socken, Kronobergs län (slag, 40 år gammal, källa: Fryele C:3 s.321, AID: v33791.b164.s321); 2:o 1833-10-26 med kammarherren friherre Carl Bernhold Fägerskiöld, i hans 2:a äktenskap.
 • Henrik Hampus Sigge Sparre, född 1797-07-25 på Östraby i Hults sn; fänrik; † 1815-02-17 på Ubbarp.
 • Henrietta Sparre, född 1799-03-05 på Svensksund (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121), † 1879-12-28 på Skillingaryd. Gift 1823-06-24 på Näsbyholm med löjtnanten greve Johan Fredrik von Seth.
 • Fredrik Vilhelm Sparre, född 1800-04-27 på Svensksund, Konungsunds sn; major i armén 1861-06-15. Gift 1837-09-09 i Arboga med fröken Ulrika Adolfina Beskow, dotter till grosshandlaren Adolf Beskow och Fredrika Stjernberg.
 • Johan Gustaf Sparre, född 1801-06-13 på Svensksund, Konungsunds sn, † där 1802-07-27.
 • Regina Charlotta Sparre, född 1802-09-10 på Svensksund (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121), † 1832-05-12 på Näsbyholm. Gift 1829-08-28 på Näsbyholm, Fryele sn med kaptenen Fredrik Axel Ennes, i hans 1:a äktenskap.
 • Carolina Christina Sparre, född 1803-09-18 på Svensksund, Konungsunds sn (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121); stiftsjungfru; † 1874-01-19 i Tryserums sn. Gift 1827-09-12 på Earyd med
 • Ernst Gabriel Sparre, född 1805-03-12 på Bingstad, † 1806-11-14.
 • Anna Fredrika Sparre, född 1808-03-04 (källa: Bolmsö AI:6 s.121, AID: v18346.b68.s121), † ogift och barnlös 1847-04-11 på Vallerstad.

TAB 48

David Bleckert Casimir Sparre, (son till Henrik Georg Sparre, Tab 47), född 1795-05-20 på Eskhult; ryttmästare och regementskvartermästare; kammarherre; † 1866-04-30 i Västervik. Ärvde tillsammans med sin fru Vinäs slott i Västra Eds sn, Kalmar län. Makarna förde ett omfattande och glatt liv, med stort umgänge, baler och resor. Det blev tydligen för vidlyftigt eftersom det gamla släktgodset år 1844 gick ur den släkt, som i mer än 450 år ägt det, genom att Caroline och Casimir sålde Vinäs till grannen på Eds bruk, excellensen Johan Nordenfalk. Gift 1830-08-12 i Linköping med grevinnan Caroline Lewenhaupt, född 1815-06-21 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † 1893-05-19 i Västervik, dotter till löjtnanten vid Älvsborgs regemente, greve Charles Emile Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Sixten Sparre, född 1831-11-01 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † där 2/11.
 • Sofia Amalia Margareta Sparre, född 1832-11-08 på Vinäs slott, Västra Eds socken, Kalmar län, † 1873-06-12 på Vittvik, Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1853-11-20 på Lambohovs säteri med löjtnanten vid Kungliga Andra livgrenadjärregementet Johan Henrik Vilhelm Trozelli, född 1828-05-16 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † 1864-07-01 i Söderköping, Östergötlands län. Paret fick flera barn.
 • Henrik Casimir Sparre, född 1834-08-12 på Vinäs slott, Västra Eds sn; underlöjtnant; † 1898-11-18 i Cleveland, Ohio, USA. Gift 1879 med Helen Bradbum Hovey.
 • Mariane Caroline Aurore Sparre, född 1835-10-15 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † 1920-05-22 i Gränna. Gift 1861-09-29 i Västervik med ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre.
 • Knut Erik Sixten Sparre, född 1837-04-18 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † där 1844-05-25.
 • Caroline Cecilia Adelaide Ebba Sigrid Sparre, född 1838-09-11 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † där 1839.
 • Carl Axel Ambjörn Sparre, född 1839; kapten; † 1910. se Tab 49.
 • Bo Grip Bleckert Sparre, född 1841-02-13 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † ogift och barnlös 1868-06-07 i Västervik.
 • Sigrid Honorine Cecilia Sparre, född 1843-03-12 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † 1929-05-19 i Stockholm. Gift 1870-10-18 i Västervik med överstelöjtnanten Otto Vilhelm Claës Johan Nordenfalk, född 1840-01-15 på Eds bruk, Västra Eds sn, † 1903-05-03 i Vimmerby. Paret fick 2 barn.
 • Lars Sigge Fridolf Sparre, född 1844-07-06 på Vinäs slott, Västra Eds sn.
 • Emilia Ottiliana Gunilla Sparre, född 1845-10-27 på Hällerö säteri, Västra Eds sn, † ogift och barnlös 1910-03-14 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora Constantia Sparre, född 1847-07-27 på Hällerö säteri, Västra Eds sn.
 • Märta Charlotta Ingeborg Sparre, född 1849-04-24 på Hällerö säteri, Västra Eds sn, † 1929-03-18 i Ängelholm. Gift 1876-11-02 i Västervik med ryttmästaren vid skånska husarregementet Filip von Platen.
 • Blenda Vilhelmina Isabella Sparre, född 1850-05-21 på Hällerö säteri, Västra Eds sn.
 • Ulf Claës Vilhelm Sparre, född 1852; major; † 1922. se Tab 50.

TAB 49

Carl Axel Ambjörn Sparre, (son till David Bleckert Casimir Sparre, Tab 48), född 1839-09-16 på Vinäs slott, Västra Eds socken, Kalmar län; kadett vid Karlberg 1856; underlöjtnant i regementet 1861-07-05; underlöjtnant vid Andra livgardet 1862; 2 löjtnant 1867; 1 löjtnant 1870; avsked 1875; elev i konstakademin 1866; porträtt och historiemålare; ägde Tranbygge i Västra Ryds sn 1871-76; † 1920-10-23 på Leonardsbergs pensionat, Östra Eneby sn. Gift 1870 med fröken Emma Josepha Munktell, från vilken han skildes 1891, född 1851-06-29 i Grycksbo, † 1913-09-08 i Rättvik, dotter till brukspatronen och musikern Henrik Munktell och Augusta Elisabet Jacobsson.

Dotter:

 • Märta Augusta Carolina Emma Axelsdotter Sparre, född 1871-02-22; målarinna. Gift 1893-07-12 med majoren vid Göta artilleriregemente, RSO John Gustaf Gerhard Améen, född 1867-09-26. Paret fick flera barn.

TAB 50

Ulf Claës Vilhelm Sparre, (son till David Bleckert Casimir Sparre, [#TAB 48|Tab 48]]), född 1852-05-02 på Lambohov, Slaka sn; extra sjökadett 1868-1870; volontär vid Kungliga Andra livgrenadjärregementet 1872-04-23; elev vid Krigsskolan 1874-07-14; underlöjtnant i regementet 1875-11-12 och vid regementet 1878-08-24; löjtnant 2 klass 1885-08-08 och 1 klass 1886-08-18; kapten 2 klass 1893-08-11 och 1 klass 1895-09-06; majors avsked 1903-05-08; RSO; RNO; RVO; GCI; verkställande direktör i Linköpings vattenledningsaktiebolag 1890-1907 och i Kinda kanalaktiebolag från 1910 (ledamot av direktionen från 1905); ledamot av styrelsen för Linköpings sparbank från 1895; ordförande i styrelsen för Sydsvenska kreditaktiebolagets avdelningskontor i Linköping 1905-1916; styresman för Kungliga gyttjebads och brunnsanstalten Loka från 1912; överintendent 1916; ägde gård i Linköping; † 1922-04-27 i Linköping. Var en flott officerstyp av 1880-talsmodell. Ej särskilt intresserad av tjänsten, men redde sig alltid bra, då det gällde. Självsäker i Uppträdandet, kritisk i sina omdömden. Artistiskt begåvad och verksam som målare. Fick som landshövdingens måg och charmant kotiljongsanförare en bemärkt ställning i provinsen. Gift 1:o 1884-08-26 i Linköping med grevinnan Marianne De la Gardie, född 1856-10-31 på Silvåkra, Silvåkra sn, † 1909-08-19 i Mörsil, Jämtland, dotter till landshövdingen, greve Robert De la Gardie och Johanna Mathilda von Kraemer; 2:o 1910-11-08 i Malmö med fröken Edith Hanna Diona af Ekenstam, i hennes 2:a äktenskap, född 1868-01-17 i Stora Malm sn, dotter till stationsinspektorn Nils Anders Axel Algernon af Ekenstam och Bertha Diona Nathorst.

Barn 1:o:

 • Karin Ulfsdotter Sparre, född 1888-08-10.
 • Robert Ulfsson Sparre, född 1895-09-15.

TAB 51

Knut Gustaf Sparre, (son till Erik Sparre, Tab 38), född 1763-07-23 på Hjälmaryd, Ljungby sn; kapten i armén och stabsadjutant; † 1837-06-11 på Gränsö herrgård, Loftahammars sn, Kalmar län. Gift 1788-06-10 på Skedingsnäs, Forsheda sn med jungfrun Petronella Catharina von Schaeij, dotter till hovrättsrådet Johan Vilhelm von Schaeij och Catharina Ullholm.

Barn:

 • Vilhelmina Christina Sparre, född 1789-09-06 på Skedingsnäs, Forsheda sn; stiftsjungfru; † 1855-06-01 på Gränsö slott, Loftahammars sn. Gift 1816-06-02 på Ubbarp
 • Lovisa Ulrika Sparre, född 1790-09-14 på Skedingsnäs, Forsheda sn; stiftsjungfru; † 1849-12-20 i Västervik. Gift 1818-08-25 med apotekaren i Karlshamn Ulrik Snellman, född 1786, † 1830 i Karlshamn.
 • Petronella Gustava Sparre, född 1792-02-04 på Skedingsnäs, Forsheda sn; stiftsjungfru; † 1821-06-14 i Karlskrona. Gift 1817-01-29 på Ubbarp med prosten och kyrkoherden i Fjälkinge pastorat Claës Johan Schaar, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1822 i Karlskrona Tyska församling med fröken Andriette Sofia Balck, född 1800 i Karlskrona Tyska församling, † 1874 på Fjälkinge prästgård, Fjälkinge sn), född 1788 i Ystad, † 1873 på Fjälkinge prästgård, Fjälkinge sn. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Johanna Maria Charlotta Sparre, född 1793-08-27 på Skedingsnäs, Forsheda sn; stiftsjungfru; † 1798-12-30 på Skedingsnäs, Forsheda sn.
 • Carl Johan Sparre, född 1795; kapten; † 1841. se Tab 52.
 • Erik Fredrik Sparre, född 1798; överstekammarjunkare; † 1876. se Tab 60.
 • Jeanette Adelaide Sparre, född 1802-02-09, † 1803-04-13 på Sjöstorp.

TAB 52

Carl Johan Sparre, (son till Knut Gustaf Sparre, Tab 51), född 1795-10-22 på Skedingsnäs säteri, Forsheda socken, Jönköpings län; kapten; † 1841-08-04 i Söderköping, Östergötlands län. Gift med fröken Hedvig Fredrika Cederborgh, född 1815-04-21 på Östra Bors bruk, Lindesbergs socken, Örebro län, † 1896-10-18 i Medåkers socken, dotter till brukspatronen och riksdagsmannen, RVO Erik Reinhold Cederborgh och Hedvig Eleonora Rosensvärd.

Barn:

 • Catharina Eleonora Fredrika Märta Sparre, född 1832-06-21 i Medåkers socken, † 1912-08-09 i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Gift med brukspatronen, friherre Rickard Mikael Ehrenborg, född 1821-05-30 i Medelplana socken, † 1887-10-19 i Skara. Paret fick flera barn.
 • Knut Erik Sixten Carlsson Sparre, född 1833; brukspatron; † 1884. se Tab 53.
 • Carl Axel Fredrik Carlsson Sparre, född 1836; † 1900. se Tab .

TAB 60

Erik Fredrik Sparre (son till Knut Gustaf Sparre, Tab 51), född 1798-09-29 på Skedingsnäs; major i armén; överstekammarjunkare; † 1876-04-07 i Västervik (Perityp. Och Cor Adipos, 77 år 6 månader, 8 dagar gammal). Han lät 1847-51 bygga om Gränsö herrgård strax utanför Västervik till ett modern "empireslott" i tidens anda. "Gränsö är känt för sin glada gästfrihet", skrev Magnus af Pontin i sina samlade skrifter 1853. Där hölls många glada fester, bl a den berömda årliga Oscarsbalen som hölls utomhus på Ekholmen. Flottan lade till och kadetterna gick på balen och dansade med Tjusttraktens alla herrgårdsfröknar. En särskild kvadrill uppkallades "Plaisir de Gränsö" till dessa baler. Gift 1832-10-14 på Casimirsborgs slott, Gamleby sn med grevinnan Sofie Julie Lewenhaupt, född 1817-01-25 på Vinäs slott, Västra Eds sn, † 1900-02-14 i Västervik, dotter till löjtnanten vid Älvsborgs regemente, greve Charles Emile Lewenhaupt och Beata Margareta Charlotta Rotkirch.

Barn:

 • Ebba Margareta Sofia Sparre, född 1834-08-25 på Gränsö slott, Loftahammars sn, † 1920-09-19 i Västervik. Gift 1854-01-12 på Gränsö med kaptenen, friherre Svante Filip Verner von Schwerin, född 1821-08-29 på Fliseryds kaptensboställe, Fliseryds sn, † 1862-03-16 i Uppsala. Paret fick 3 söner.
 • Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre, född 1835; ryttmästare; † 1913. se Tab 61.
 • Ingeborg Catharina Erika Sparre, född 1837-10-17 på Gränsö slott, Loftahammars sn, † 1910-01-20 i Köpenhamn. Gift 1870-11-08 i Västervik med konteramiralen Carl Henrik Kreüger, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med fröken Hedvig Beata Retzius, född 1833, † 1867 i Stockholm), född 1822 i Skeppsholms församling, Stockholm, † där 1880. Paret fick 1 gemensam son.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Sammanställt av: Mattias Loman