Smerling

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Anders Smerling, född i Stettin; major i svensk krigstjänst; adjutant hos generalen, greve Magnus Julius De la Gardie.

Son:

Olof Smerling, född 1713; kamrerare; inspektor vid Tullgarn; † 1768. Gift med jungfrun Magdalena Holm, född 1711, † 1765-12-13 på Tullgarn, Hölö socken, begravd 23/12 i Vagnhärads kyrka (slag, 54 år gammal, källa: Hölö FI:1 s.57, AID: v86063.b57).

Barn:

 • Olof Christoffer Smerling, född 1735; rådman, handlande; † 1806. se Tab 2.
 • Magnus Fredrik Smerling, född 1740; direktör, auktionskommissarie; † 1810. se Tab 5.
 • Carl Gustaf Smerling, född 1742; mantalskommissarie; † 1811. se Tab .
 • Fredrika Charlotta Smerling, född 1749 (åu), † 1809-09-02 i Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.722, AID: v223013.b7320.s722). Bouppteckning 1809-12-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.722, AID: v223013.b7320.s722). Gift med vice häradshövdingen Per Gottlieb Torvest, född 1735 (åu), † 1802-02-04 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.549, AID: v222986.b5610.s549). Paret fick 1 dotter.

TAB 5

Magnus Fredrik Smerling, (son till Olof Smerling, Tab 1), född 1740; direktör; auktionskommissarie vid Stockholms Auktionsverk; † 1810-06-30 i Klara församling, Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.461, AID: v223019.b4720.s461). Bouppteckning 1810-09-19 med 5922 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.461, AID: v223019.b4720.s461). Ägde ett brandförsäkrat stenhus nr 20-21 i Klara församling och kvarteret Frigga, vid Brunkebergstorg i hörnet av Odensgränd värt 6000 riksdaler banco. Gift 1773 med jungfrun Brita Christina Brusell, född 1754, † 1828-07-03 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.257, AID: v223093.b2750.s257); bouppteckning 1828-09-17 med 5326 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.257, AID: v223093.b2750.s257); enligt testamente mellan henne och hennes man, skulle hon sitta kvar i orubbat bo (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.257, AID: v223093.b2750.s257); ägde stenhusegendomen nr 20-21 i kvarteret Frigga, Klara församling, vid Brunkebergstorg i hörnet av Odens gränd värderad till 8000 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.258, AID: v223093.b2760.s258); dotter till sadelmakaråldermannen Gottlob Didriksson Brusell och Maria Christina Gik.

Barn:

 • Maria Magdalena Smerling, född 1775 i Stockholm, † 1843-02-19 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:517 s.105, AID: v223203.b4960.s105). Bouppteckning 1843-04-19 med 6990 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:517 s.105, AID: v223203.b4960.s105). Ägde fastigheten vid Lilla Vattugränd nr 6 i kvarteret Wahrenberg, värderad till 12000 riksdaler banco 1843 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:517 s.4970, AID: v223203.b4970). Gift 1793 i Stockholm med rådmannen Henrik Carl Pfeffer, född 1757 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1821-07-20 i Stockholm (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:419 s.367, AID: v223058.b3810.s367). Paret fick 2 barn.
 • Lovisa Ulrika Smerling, född 1778-05-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.257, AID: v223093.b2750.s257); ogift och barnlös.
 • Birgitta Justina Smerling, född 1781-02-01 i Stockholm, † 1858-05-15. Gift 1:o med kyrkoherden i Håtuna pastorat av Uppsala ärkestift Martin Ramsten, med vilken hon fick 2 barn, född 1760-09-24, † 1808-09; 2:o 1814-11-10 med presidenten i kommerskollegium, KNO Carl Peter Klintberg, adlad af Klintberg, i hans 2:a äktenskap, född 1767-11-19 i Gävle, † 1826-07-15.
 • Gottlob Fredrik Smerling, född 1783; grosshandlare, RNO; † 1856. se Tab 6.

TAB 6

Gottlob Fredrik Smerling, (son till Magnus Fredrik Smerling, Tab 5), född 1783-05-06 i Stockholm; grosshandlare; ledamot av direktionen över Stockholms undervisningsverk; invaldes som ledamot nummer 256 i Kungliga Musikaliska Akademien 1829-05-27; RNO; † 1856-07-16 i Norrtälje, Stockholms län (källa: Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:54 s.87, AID: v149558.b880.s87). Bouppteckning 1856-08-21 (källa: Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:54 s.87, AID: v149558.b880.s87). Ägde gård nr 2 i kvarteret Rudan i Norrtälje värd 17850 riksdaler banco. Gift 1822-05-30 i Funbo kyrka med stiftsjungfrun Catharina Elisabet Hierta, född 1798-07-16 i Uppsala, † 1872-08-11 i Björnholmen, dotter till akademiräntmästaren, RVO Carl Didrik Hierta och Hedvig Johanna Schméer.

Barn:

 • Carl Fredrik Smerling, född 1823; kansliråd, RNO, RVO; † 1901. se Tab 7.
 • Hedvig Carin Catharina Smerling, född 1825-04-11 i Stockholm, † 1870-05-10 i Vänersborg. Gift 1854-06-29 med provinsialläkaren i Ölands södra distrikt, RNO Claës Samuel Zacharias Kuylenstierna, född 1822-09-30 i Stockholm, † 1898-07-25 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Paret fick 5 barn.
 • Maria Charlotta Smerling, född 1826-05-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:759 s.424, AID: v223525.b9400.s424), † där 1898-03-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:759 s.424, AID: v223525.b9400.s424). Bouppteckning 1898-06-22 med 23397 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:759 s.424, AID: v223525.b9400.s424). Gift med brukspatronen Carl Johan Hugo Öhrvall, född 1822-08-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:733 s.414, AID: v223499.b8720.s414), † där 1895-04-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:733 s.414, AID: v223499.b8720.s414). Paret fick 5 söner.
 • Magnus Leonhard Smerling, född 1828; grosshandlare; † 1891. se Tab 9.
 • Gottlob Oskar Smerling, född 1831; jägmästare; † 1872. se Tab 10.
 • Josefina Lovisa Smerling, född 1835-01-10 i Stockholm, † där 1909-07-05. Gift 1855-01-04 med sin kusin, statsrådet och presidenten i Kammarrätten Henrik Vilhelm Bredberg, född 1819-04-15 i Stockholm, † där 1877-12-10. Paret fick flera barn.

TAB 7

Carl Fredrik Smerling, (son till Gottlob Fredrik Smerling, Tab 6), född 1823-02-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:781 s.529, AID: v770713.b2020.s529); sekreterare vid Finansdepartementets expedition; kansliråd i Finansdepartementet; byråchef i Kungliga Finansdepartementet; RNO; RVO; † 1901-05-09 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:781 s.529, AID: v770713.b2020.s529). Bouppteckning 1901-07-27 med 58483 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:781 s.529, AID: v770713.b2020.s529). Ägde 3/10-delar av egendomen nr 1 i kvarteret Gropen i Klara församling, med adress Malmskillnadsgatan 5 och Hamngatan 30, varav hela värdet var 155000 kronor och hans delar totalt 46500 kronor, lagfart utfärdad 1882-05-22 på 3/20-delar och 1889-11-11 på 3/20-delar. Gift 1:o 1855-02-24 i Stockholm med fröken Eva Lode från Livland, född 1833-04-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1875-03-21 i Klara församling, Stockholm, dotter till överstelöjtnanten Torsten Wilhelm Lode från Livland och Johanna Ulrika Lidiin; 2:o 1878-04-08 med stiftsjungfrun Vendla Stefanie Magdalena Olivecrona, född 1849-08-30 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, † 1879-04-01 i Stockholm, dotter till justitierådet, RNO, KNO1kl, KmstkNO Samuel Detlof Rudolf Knut Olivecrona och hans 1:a fru Maria Magdalena Charlotta Schenson.

Barn 1:o:

 • Gottlob Wilhelm Smerling, född 1857; vice häradshövding; registrator i Kungliga Finansdepartementet; † 1936.
 • Johanna Elisabet Smerling, född 1858 i Maria Magdalena församling, Stockholm; ogift och barnlös.
 • Torsten Leonard Smerling, född 1861; ingenjör; † 1940. se Tab 8.
 • Eva Wilhelmina Smerling, född 1866 i Klara församling, Stockholm; ogift och barnlös.
 • Carl Otto Smerling, född 1869 i Stockholm; vice auditör i Vaxholms artillerikår.

Son 2:o:

 • Knut Fredrik Smerling, född 1879; vice konsul; † 1945.

TAB 9

Magnus Leonhard Smerling, (son till Gottlob Fredrik Smerling, Tab 6), född 1828; grosshandlare; † 1891. Gift med fröken Julia Ernestine Björman, född 1843-02-15 i Finland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:823 s.393, AID: v770755.b5360.s393), † 1908-02-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:823 s.393, AID: v770755.b5360.s393); bouppteckning 1908-04-23 med 522070 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:823 s.393, AID: v770755.b5360.s393); ägde 5/6-delar av egendomen nr 20 i kvarteret Sperlings backe på Östermalm vilken hon fick lagfart på 1892-07-04 dels på grund av giftorätt på hälften av fastigheten, dels 1901-06-03 på grund av arv av 1/6-del dels 1905-04-17 på grund av köp av 1/6-del, hennes delar värda 125000 kronor; hon ägde 108 aktier i Liljeholmens Stearinfabriks Aktiebolag värda 140400 kronor; 154st i Skandinaviska Kreditaktiebolaget 65912 kronor; 60st i Svenska Stålpressningsaktiebolaget 43800 kronor; 247st Höganäs-Billesholms Aktiebolag 28899 kronor; hon hade 6000 kronor i fordran hos Aktiebolaget Stockholms Handelsbank och 12000 kronor i Skandinaviska Kreditaktiebolaget samt 20000 kronor i Aktiebolaget Otto Dahlström med mera.

Döttrar:

 • Karin Gabriella Smerling, född 1875-04-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1920-10-01 i Kungliga Livgardesförsamlingen, Stockholm. Gift 1896-10-12 i Jakobs kyrka, Stockholm med översten och sekundchefen för Svea livgarde, kabinettskammarherren, RSO, StbVO4kl, RPrKrO3kl, RPrRÖO3kl, OffItS:tMLO, KSO2kl, KDDO1gr, KSO1kl, KFinlVRO1kl, KNO1kl Ernst Lars Isak Silfverswärd, född 1863-12-26 på Skårby. Paret fick 6 barn.
 • Elsa Lovisa (Louise) Smerling, född 1879-02-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; konstnär; † 1966-03-02. Gift 1907 med arkitekten och konstnären Göte Peter Nyman-Egbert.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman