Sheldon

Från Biografiska anteckningar

Skeppsbyggarsläkten Sheldon är mest känd genom dess stamfader, Francis, som 1659 kom till Göteborg som skeppsbyggare och vars ättlingar under sex generationer kom att tjänstgöra i Sverige inom detta yrke. Francis hade påbrå i en känd och förnäm skotsk släkt. Brodern Gilbert utnämdes till ärkebiskop av Canterbury år 1663 och brodern Joseph blev Lord Mayor av London.

TAB 1

Skeppsbyggmästaren vid amiralitetet i Karlskrona Charles Sheldon, (1665-1739).
Överskeppsbyggmästaren och överstelöjtnanten Gilbert Sheldon, (1710-1794).

Francis Sheldon, född 1612 i Ellastone, Staffordshire, England. Han kom till Sverige år 1659 som skeppsbyggmästare vid Örlogsflottan. Hans mest kända skepp var Riksäpplet, som sjösattes 1661, samt Kronan - den tidens största skepp, bestyckat med 126 kanoner och sjösatt under stora högtidligheter den 31 juli 1668. Kronan kantrade och sjönk vid Öland den 1 juni 1676 under sjöstrid med Danmark, men strax innan striden hunnit börja. † 1692 i Chatham, Kent, England. Gift med Ipse Vinbell, dotter till sjöfaranden John Vinbell.

Barn:

 • Francis John Sheldon, född 1660-06-29 i Göteborg; skeppsbyggmästare i Karlskrona; † barnlös 1692-12-15 i Karlskrona. Gift med Christina Plan.
 • Charles Sheldon, född 1665; skeppsbyggmästare; † 1739. se Tab 2.
 • Nelli Sheldon, född 1666. Gift med skeppsbyggmästaren N.N. Walter.
 • Eva Sheldon, född 1667, † ogift.
 • Ipse Sheldon, född 1668, † ogift i England.
 • Ebba Sheldon, född 1669, † barnlös 1703 i Karlskrona. Gift med amiralitetsjustitiarien i Karlskrona Peter Wessman.

TAB 2

Charles Sheldon, (son av Francis Sheldon Tab 1), född 1665-09-29 i Göteborg; kom i skeppsbyggarlära hos fadern; vistades i England 1685-88, i Danmark 1688-89; mästerknekt (under-skeppsbyggmästare) vid Karlskrona örlogsvarv 1689; skeppsbyggmästare vid hovjaktvarvet i Stockholm 1690-04-30; fick lön som skeppsbyggmästare i Kalmar 1691-04-02; skeppsbyggmästare i Karlskrona från årsskiftet 1692/93; † 1739-08-06 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län, begravd 10/8. Gift 1694-03-18 i Karlshamn med jungfrun Eva Maria Mesterton, född 1673 i Stockholm, döpt 26/7 i Storkyrkoförsamlingen, dotter till grosshandlaren Jakob Mesterton och hans 2:a fru Petronella Schaeij. Eva Maria nämns som fadder i Stockholm 1691-11-15 och 1693 som fadder i Karlshamn.

Barn:

 • Ipsa Lovisa Sheldon, född 1695 i Karlskrona liksom sina syskon, † ung.
 • Jakob Sheldon, född 1696-01-05; mästerknekt i Karlskrona; † ogift och barnlös 1726.
 • Carl Sheldon, född 1697, † späd.
 • Petronella Sheldon, född 1698, † 1705-04-03.
 • Ipsa Sheldon, född 1699, † späd.
 • Charles Sheldon, född 1700-03-05; lärling i skeppsbyggeriet, men övergick senare till att bli sjömilitär; † ogift och barnlös 1739-01-19.
 • Sofia Ipsa Sheldon, född 1701-03-05, † 1731-07-16.
 • Eva Lovisa Sheldon, född 1702-09-23, † 1746. Gift med tullinspektören i Karlskrona N.N. Wulff.
 • Barbara Sheldon, född 1703, † 1705-06-05.
 • Anna Maria Sheldon, född 1704-11-03, † ung.
 • Salomon Sheldon, född 1705-10-14, † 1706-03-04.
 • Frans Sheldon, född 1706-12-04; kvartersman i Karlskrona; emigrerade till Ostindien; † 1747-01-12 i Batavia.
 • Petronella Sheldon, född 1707-11-26, † 1708-05-01.
 • Petronella Sheldon, född 1709-01-23, † späd.
 • Gilbert Sheldon, född 1710; överskeppsbyggmästare; † 1794. se Tab 3.
 • Petronella Sheldon, född 1711-03-29. Gift 1729-06-15 i Karlskrona med skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Arnold Du Rées, född 1701 i Karlskrona, † där 1751. Paret fick flera barn.
 • N.N, dödfödd 1712.
 • Barbara Sheldon, född 1713-09-13. Gift med brukspatronen Hindrik Ruuth.
 • Petter Sheldon, född 1714-11-14, † s å 20/12.

TAB 3

Gilbert Sheldon, (son av Charles Sheldon Tab 2), född 1710-01-21 i Karlskrona; kvartersman 1730; permitterad för att på kronans bekostnad studera utländsk skeppsbyggnad år 1734; underskeppsbyggmästare 1737; ledamot av Vetenskapsakademien 1739; chefbyggmästare vid örlogsflottan 1746; kapten vid flottans konstruktionskår 1748; † 1794-04-20 i Karlskrona. Vid sin död hade han varit 65 år i rikets tjänst och lett byggandet av nio linjeskepp, åtta fregatter, två brigantiner och ett stort antal andra slags fartyg. Gift 1738-11-01 i Karlshamn med jungfrun Helena Catherina Mauvert, född 1716, † 1804-05-21 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län, dotter till tullinspektorn Petter Mauvert och Anna Magdalena Wulff.

Barn:

 • Carl Sheldon, född 1739; underskeppsbyggmästare; † 1776. se Tab 4.
 • Anna Magdalena Sheldon, född 1740 i Karlskrona, † 1772. Gift med amiralitets medicus i Karlskrona Koehler.
 • Peter Sheldon, född 1742 i Karlskrona; notarie i amiralitetsöverrätten i Karlskrona; † där 1773.
 • Eva Maria Sheldon, född 1743 i Karlskrona, † 1800. Gift 1773 i Karlskrona Amiralitetsfs med lektorn vid kadettskolan i Karlskrona Carl Magnus Rydell, född 1738, † 1798.
 • Adolf Ulrik Sheldon, född 1744; överstelöjtnant; † 1796. se Tab 5.
 • Helena Sheldon, född 1748 i Karlskrona.
 • Gilbert Sheldon, född 1749 i Karlskrona; lärling till skeppsbyggare, senare sjömilitär; † 1771 till sjöss.
 • Petronella Sheldon, född 1750 i Karlskrona, † 1781.
 • Francis Sheldon, född 1752 i Karlskrona, † 1753.
 • Ipsa Charlotta Sheldon, född 1754-04-17 i Karlskrona, † ogift och barnlös där 1787-01-19.
 • Francis Sheldon, adlad af Sheldon, född 1755-06-29 i Karlskrona; underskeppsbyggmästare 1775; skeppsbyggmästare 1785; chef för konstruktionsdepartementet 1795; överstelöjtnant 1799; RVO 1809; överste och sekundchef för flottornas konstruktionskår 1814; ledamot av Konstakademien 1802 och Krigsvetenskapsakadamien 1815; adlad 1817-02-11, men † ogift och barnlös s å 7/5 i Stockholm, innan han hunnit introduceras på Riddarhuset.
 • Ulrika Sheldon, född 1756-05-20 i Karlskrona.
 • Barbara Sheldon, född tvilling 1758-09-20 i Karlskrona, † där 1760.
 • Maria Sheldon, född tvilling 1758-09-20 i Karlskrona, † ogift 1805-01-25.

TAB 4

Carl Sheldon, (son av Gilbert Sheldon Tab 3), född 1739-08-10 i Karlskrona; underskeppsbyggmästare där; † 1776 i Karlskrona. Gift med Catharina Helena Holm.

Barn:

 • Helena Catharina Sheldon, född 1761-07-28 i Karlskrona.
 • Sara Magdalena Sheldon, född 1763-03-07 i Karlskrona.
 • En dotter, född 1765-10-31 i Karlskrona.
 • Gilbert Sheldon, född 1764-06-17 i Karlskrona; kvartersman där; avgick omkring 1792; † ogift och barnlös 1794-02-16 till sjöss.

TAB 5

Adolf Ulrik Sheldon, (son av Gilbert Sheldon Tab 3), född 1744-07-31 i Karlskrona och döpt s å 1/8 i Karlshamn, i samband med invigningen av Hedvig Eleonora-kyrkan, i närvaro av prinsessan, sedermera drottning Lovisa Ulrika. Hon hade kommit över från Preussen och mötte upp i Karlskrona med den blivande kungen Adolf Fredrik, som rest henne till mötes. Före högmässopredikan, som förrättades av superintendenten, döptes skeppsbyggmästare Gilbert Sheldons son, framburen av överhovmästarinnan Strömfelt, och erhöll namnet Adolf Ulrik. De närvarande kungliga antecknade sig sedan som faddrar, † 1796-06-07 i Karlskrona. Gift 1769-05-12 i Karlskrona med Hedvig Charlotta Bergenhjelm, född 1749-05-11 i Karlskrona, † där 1803-04-27, dotter till amiralitetskammarrådet Göran Fredrik Bergenhjelm och Cecilia Maria Grahn.

Barn:

 • Helena Catharina Sheldon, född 1770-05-20 i Karlskrona, † 1834-06-28 vid Karlberg, Solna socken (lungsot, 64 år gammal, källa: Solna FI:1 s.301, AID: v90160.b200.s301). Gift 1801-03-28 i Karlskrona med löjtnanten vid amiralitetet Christian Meister, född 1760, † 1801. Paret fick sonen Adolf August Christian, som i sin tur har flera ättlingar.
 • Gilbert Sheldon, född 1778-05-27 i Karlskrona, † där 1779-08-05.
 • Gustaf Sheldon, född 1784; major; † 1857. se Tab 6.

TAB 6

Gustaf Sheldon, (son av Adolf Ulrik Sheldon Tab 5), född 1784-09-27 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län; fick namnet efter kung Gustaf III, som vid sitt besök i Karlskrona 1784-09-28 närvarade vid och själv bar gossen till dopet; major vid konstruktionsstaten; departementschef i Karlskrona; † 1857-12-30 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län. Gift med fröken Johanna Petronella Warberg, född 1786-06-03 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län, † där 1847-10-08 (61 år gammal, källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:59 s.219, AID: v157130.b1170.s219); bouppteckning 1848-01-07 med 10814 riksdaler banco i behållning (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:59 s.219, AID: v157130.b1170.s219), dotter till amiralitetskaptenen Lorentz Warberg och Maria Lovisa Pettersson.

Barn:

 • Frans Adolf Sheldon, född 1813; premiärlöjtnant, departementschef; † 1852. se Tab 7.
 • Louise Charlotte Sheldon, född 1816-08-04 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Södra Sandsjö AI:11 s.333, AID: v19356.b343.s333), † 1893-11-03. Gift 1:o med brukspatronen Henrik Fabian Westman, med vilken hon fick 4 barn, född 1806-09-08 i Stockholm (källa: Södra Sandsjö AI:11 s.333, AID: v19356.b343.s333), † 1846-03-30 på Örmo bruk, Södra Sandsjö socken, Kronobergs län, begravd 5/4 (bröstinflammation, 39 år, 6 månader gammal, källa: Södra Sandsjö C:3 s.591, AID: v30234.b298.s591). Gift 2:o med handelsmannen Juno Leopold Lindvall från Skillinge, Nättraby.
 • Ipsa Jeanette Sheldon, född 1820-12-12 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län, † där 1896-03-04. Gift med handlanden Rudolf August Sylvander.
 • Charles Gilbert Sheldon, född 1822; underkonstruktör, verkmästare; † 1882. se Tab 8.

TAB 7

Frans Adolf Sheldon, (son till Gustaf Sheldon Tab 6), född 1813-09-01 i Karlskrona, Blekinge län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:559 s.64, AID: v223268.b3430.s64); premiärlöjtnant; † 1852-11-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:559 s.64, AID: v223268.b3430.s64). Bouppteckning 1853-02-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:559 s.64, AID: v223268.b3430.s64). Gift med fröken Henrika Catharina Grahm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kommendörkaptenen, RSO Johan Bernt Kleman, med vilken hon fick 3 barn, född 1810-02-03 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:60 s.111, AID: v96097.b146.s111), † 1875-06-08 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:60 s.111, AID: v96097.b146.s111), född 1826-12-31 i Stockholm (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:60 s.111, AID: v96097.b146.s111), dotter till sidenfabrikören Samuel Magnus Grahm och Johanna Jakobina Westman.

Barn:

 • Johanna Catharina Sheldon, född 1848-06-13 i Karlskrona, Blekinge län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:559 s.64, AID: v223268.b3430.s64), † 1921-02-10 i Göteborg, troligen den sista i släkten som bar namnet Sheldon. Gift med grosshandlaren Oscar Wilkens, född 1844 i Karlskrona, Blekinge län, † där 1891. Paret fick 4 barn.
 • Francis Gustaf Sheldon, född 1851-04-17 i Karlskrona, Blekinge län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:559 s.64, AID: v223268.b3430.s64), † 1860-07-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.1, AID: v223302.b100.s1). Bouppteckning 1861-01-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.1, AID: v223302.b100.s1).

TAB

Charles Gilbert Sheldon, (son av Gustaf Sheldon Tab 6), född 1822-09-08 i Karlskrona; underkonstruktör, verkmästare; † 1882-03-09 i Karlskrona. Gift med Louise Aurora Constance Humble, född 1852-11-12 i Kalmar, dotter till medicine doktor och provinsialläkaren Adolf Henrik Humble och Catharina Helena Westerman.

Barn:

 • Adolfina Johanna Sheldon, född 1853-09-17 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Louise Helena Sheldon, född 1854-10-15 i Karlskrona. Emigrerade till Nord Amerika i sept 1908.
 • Frans Gustaf Sheldon, född 1856 i Karlskrona, † där späd.
 • Adolf Ulrik Sheldon, född 1859-01-24 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Gustaf Henrik Sheldon, född 1861 i Karlskrona, † där 1864.
 • Constance Sofia Sheldon, född 1864-02-05 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Laura Augusta Sheldon, född 1865-05-02 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Josef Gilbert Sheldon, född 1868-07-29 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.

Källor

Kyrkböcker; Svenskt biografiskt lexikon (SBL); Karlskrona stads historia av Janrik Bromé; Svenska flottans historia del II åren 1635-1680. Forskare: Mattias Loman