Schneidler

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Viceamiralen vid Flottan, chefen för Marinförvaltningen, ledamoten av Kungliga Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien, KSO1kl, RNO, RVO John Christoffer Schneidler, (1868-1958). Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.
Flera ur släkten Schneidlers namnteckningar i Jakob Schneidlers bouppteckning 1758 Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1061, AID: v222533.b1420.s1061.

Joost Schneidler, (son till Gottschalk Schneidler), född 1648-01-01 i Hildesheim; kom till Stockholm 1673; först mästersven eller gesäll i bokbindaryrket, sedan bokbindare och borgare, där hans fru ägde ett stenhus; † 1698-01-14 i Tyska Sankta Gertruds församling. Bouppteckning 1702-11-28 med 10670 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:60 s.902, AID: v222348.b9200.s902). Ägde ett stenhus på Kungsgatan, på fri och egen grund, värderat till 9000 daler kopparmynt i bouppteckningen. Gift 1680-11-21 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med jungfrun Elisabeth Hornbein, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med bokföraren David Rüger), född 1663-01-06 i Stockholm, † där 1716-09-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.718, AID: v222386.b7280.s718); bouppteckning 1717-06-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.718, AID: v222386.b7280.s718); dotter till bokbindaråldermannen Jakob Hornbein och Elisabet Wickmansdotter.

Barn:

 • Jakob Schneidler, född 1681-03-11 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; bokbindargesäll 1700; bokbindare, boktryckare och bokförläggare; köpte 1728 en del av Keyserska boktryckeriet, men la ner sitt boktryckeri 1749, vilket efter hans död såldes till J G Lange; † ogift och barnlös 1758-05-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Bouppteckning 1758-06-29 med 54678 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1056, AID: v222533.b1370.s1056). Ägde brandförsäkrat stenhus på Stora Nygatan nr 76, på fri och egen grund, värt 21000 daler kopparmynt.
 • Maria Schneidler, född 1684-12-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift 1:o 1704-08-18 med bokbindaren Gottlob Behle, † 1717-04-01 i Stockholm; 2:o med Johan Wilhelm Schlotthauer, † 1745-05-01.
 • Isak Schneidler, född 1688-07-02 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1693-11-16.
 • Abraham Schneidler, född 1691; borgare, bokbindare; † 1749. se Tab 2.
 • Anna Margareta Schneidler, född 1693-10-11 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1768-12-13 i Stockholm. Gift 1:o 1711-08-13 med bokbindaren Valentin Waxmouth, † 1722-07-12 i Stockholm; 2:o med bokbindaren Gustaf Nybohm, född 1697-02-27, † 1733-10-24.
 • Dorothea Schneidler, född 1695-02-27 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1696-05-23.
 • Dorothea Schneidler, född 1697-09-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1732-06-13. Gift med hjulmakaren Nicolaus Hensgen, född 1689-01-27, † 1740-02-29. Deras barn upptog namnet Henschen.

TAB 2

Abraham Schneidler, (son till Joost Schneidler, Tab 1), född 1691-07-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; borgare och bokbindare; vistades från 1710 några år utrikes för att förkovra sig i sitt yrke; † 1749-07-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.375, AID: v222477.b3920.s375). Bouppteckning 1750-04-14 med 24454 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.375, AID: v222477.b3920.s375). Ägde stenhus på Baggensgatan nr 126, på fri och egen grund, med guldtapeter i salen, värt 6000 daler kopparmynt. Gift 1720-05-22 med jungfrun Anna Rosina Brandel, född 1701-11-12 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1763-12-16, dotter till körsnärsåldermannen Christoffer Brandel och hans 1:a fru Maria Swenck.

Barn:

 • Christoffer Schneidler, född 1721; kunglig hovbokbindare, bokbindarålderman; † 1787. se Tab 3.
 • Abraham Schneidler, född 1722-09-12 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 2/10.
 • Jakob Schneidler, född 1724; borgare, bokbindare; † 1781. se Tab 9.
 • Anna Rosina Schneidler, född 1725-09-19 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift med bokbindaren Christoffer Kelch, född 1712-05-01, † 1784-07-30 i Stockolm.
 • Maria Schneidler, född 1727-10-20 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 16/12.
 • Abraham Schneidler, född 1730-05-06 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 17/6.
 • Maria Elisabet Schneidler, född 1733-01-17 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barnlös 1789-01-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:294 s.487, AID: v222933.b4960.s487). Bouppteckning 1789-04-03 med 253 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:294 s.487, AID: v222933.b4960.s487). Med sin andre man ägde hon och bebodde huset nr 72 vid Packartorgsgatan, numera Norrmalmsgatan. Gift 1:o 1753-06-05 i Stockholm med Gustaf Gulin; 2:o 1768 i Stockholm med assessorn i Kommerskollegium Johan Jernberg, född 1731-12-31, † barnlös 1792-04-22.

TAB 3

Christoffer Schneidler, (son till Abraham Schneidler, Tab 2), född 1721-02-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; kunglig hovbokbindare; bokbindarålderman; en av Borgerskapets Femtio Äldste; kyrko- och skolföreståndare i Tyska församlingen; arbetade utomlands 1742-45; † 1787-08-07 i Stockholm (av slag vid sitt arbetsbord). Bouppteckning 1787-11-01 med 5199 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:289 s.972, AID: v222928.b9940.s972). Ägde stenhus vid Baggensgatan i kvarteret Perseus under nr 07, värt 2333 riksdaler specie. Gift 1:o 1753-07-03 i Stockholm med jungfrun Sara Brita Gollnisch, född 1732-01-11 i Stockholm, † där 1769-01-08, dotter till sockerbagaren Johan Elias Gollnisch och Christina Hougman; 2:o 1770-06-24 i Stockholm med jungfrun Maria Rosina Lange, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1794-08-07 med kunglige hovbokbindaren, åldermannen Johan Carl Caloander), född 1748-07-27 i Stockholm, † där 1823-06-13, dotter till bleckslagaråldermannen Johan Jeremias Lange och hans 1:a fru Anna Dorothea Wittig.

Barn 1:o:

 • Johan Christoffer Schneidler, född 1754-11-15 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 23/12.
 • Anna Christina Schneidler, född 1755-11-26 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1822-08-03. Gift 1775-06-20 i Stockholm med bokbindaråldermannen Johan Gottlieb Ditzinger född 1740-08-24, † 1797-04-03.
 • Johan Gustaf Schneidler, född 1757; borgare, bokbindare; † 1816. se Tab 4.
 • Abraham Christoffer Schneidler, född 1758-09-20 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 4/10.
 • Abraham Schneidler, född 1759-11-23 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma dag.
 • Abraham Christoffer Schneidler, född 1761; kantor; † 1809. se Tab 5.
 • Jakob Fredrik Schneidler, född 1763-10-11 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; bokbindargesäll hos fadern 1783; skrivare vid arméns flotta 1788; fältväbel vid storamiralens regemente 1789; fick silvermedalj för tapperhet till sjöss; fältväbel vid Göta Garde 1790 och vid Livregementets Grenadjärkår 1806; fänrik där 1811; löjtnant 1812; kapten och regementskvartermästare 1818; RSO 1823; † ogift och barnlös 1825-10-10 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Bevistade sjökriget mot Ryssland 1788-90 samt fälttågen i Norge och Tyskland 1808-09 samt 1813-14.
 • Isak Joost Schneidler, född 1764-10-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 27/12.
 • Isak Joost Schneidler, född tvilling 1766-04-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, där dagen därpå.
 • Sara Margareta Schneidler, född tvilling 1766-04-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 4 dagar gammal.

Barn 2:o:

 • Maria Rosina Schneidler, född 1771-05-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där barnlös 1840-04-01. Gift 1:o 1795-06-29 i Stockholm med kommissarien vid armén och flottan samt finska eskadernas lasarett i Åbo, auditören Johan Tobias Sahlberg, född 1760-01-08, † 1814-02-15 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län; 2:o 1816-12-15 i Stockholm med kontrollören vid Slottsbyggnadsstaten Samuel Hasselberg.
 • Benjamin Schneidler, född 1774; borgare, bokbindare; † 1837. se Tab 6.
 • Johan Wilhelm Schneidler, född 1775; † 1808. se Tab .
 • Gottlieb Ernst Schneidler, född 1778-01-26 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1779-10-20.
 • Elisabet Schneidler, född 1779-02-17 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1867-05-29 och begravd på Norra Kyrkogården. Gift 1808-06-12 med bleckslagaren Olof Forssberg, född 1774-06-18, † 1819-02-23 i Stockholm.
 • Adolf Werner Schneidler, född 1782-01-13 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1783-12-06.

TAB 6

Benjamin Schneidler, (son till Christoffer Schneidler, Tab 3), född 1774-05-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; bokbindargesäll hos modern 1793; bokbindare och borgare i Stockholm 1800 och tjänstgjorde från och till som vikarierande skriftlärare i Tyska skolan; tjänstgjorde 1796-98 i London; † 1837-02-27 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:490 s.948, AID: v223151.b9990.s948). Bouppteckning 1837-05-26 med 1481 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:490 s.948, AID: v223151.b9990.s948). Gift 1811-12 i Stockholm med fröken Anna Christina Philp, född 1779-06-03 i Börstils socken, † 1830-04-20 i Stockholm, dotter till kofferdikaptenen Mattias Philp och hans 2:a fru Anna Christina Dalman.

Barn:

 • Johan Wilhelm Schneidler, född 1816-03-12 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 30/4.
 • Carl Edvard Schneidler, född 1817; handlande; † 1878. se Tab 7.
 • Mathilda Wilhelmina Schneidler, född 1819-01-22 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:490 s.948, AID: v223151.b9990.s948); guvernant hos åtskilliga familjen i Sverige; uppehöll sig 1850-58 utomlands i England, Frankrike, Schweiz och Italien; blev senare språklärarinna i Stockholm och bodde i Klara församling, men kyrkskriven i Tyska församlingen.

TAB 7

Carl Edvard Schneidler, (son till Benjamin Schneidler, Tab 6), född 1817-03-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; gick i Tyska skolan, de senare åren som Fehrmannsk stipendiat; elev vid Teknologiska Institutet samt vid Målarakademins Princip- och Antikskolor; handelsbokhållare hos stadsmäklaren G Cederlund 1832; bokbindarlärling hos fadern 1833; gesäll 1835; bokbindare och borgare i Stockholm 1838; pappershandlare där, i bolag med annan person och i dess namn 1849; minuthandlare 1853; fabrikör av pappersarbeten 1854; arbetade från 1835-1837 i Danmark och Tyskland; valdes 1851 till deltagare i expeditionen till första allmänna världsutställningen i London samma år och följde med kronoångaren Nordstjernan dit; gjorde åtskilliga resor i Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland och England, däribland världsexpeditionerna i Paris 1855 och i London 1862; † 1878-06-10 i Heidelberg (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:660 s.335a, AID: v223428.b4840.s335a). Bouppteckning i Stockholm 1878-11-26 med 235313 kronor i tillgångar, 4959 kronor i skulder och 230354 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:660 s.335a, AID: v223428.b4840.s335a). Ägde egendomen nr 10 i kvarteret Vattumannen med adress nr 2 vid Wolmar Yxkullsgatan i Maria Magdalena församling värd 19700 kronor, vilken han fått fastebrev på 1857-07-27 och där han hade fabrik och bostad; egendomen nr 4 i kvarteret Galathea med adress nr 15 vid Stora Nygatan i Storkyrkoförsamlinn, värd 33000 kronor, och som han fick fastebrev på 1855-11-26 och där hans handelslokal låg; egendomen Kil på Värmdö. Bouppteckning på Värmdö med 50547 kronor i behållning. Gift 1843-05-27 i Katarina kyrka, Stockholm med fröken Amalia Carolina Fredrika Granström, född 1824-11-02 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:519 s.202, AID: v223205.b2170.s202), dotter till bryggaren och handlanden Erik Gustaf Granström och Johanna Carolina Wertmüller.

Barn:

 • Hilma Carolina Mathilda Schneilder, född 1844-01-25 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Värmdö AI:31 s.373, AID: v83364.b3780.s373). Gift 1867-12-28 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med arrendatorn Ivar Detlof Wulf, född 1829-09-29 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län (källa: Värmdö AI:31 s.373, AID: v83364.b3780.s373). Paret fick 3 söner.
 • Bruno Schneidler, född 1845-10-06 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år 2/11.
 • Axel Robert Schneidler, född 1846-10-31 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1847-01-09.
 • Arvid Erik Schneidler, född 1848-11-17 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1851-09-28.
 • Berta Amalia Schneidler, född 1850-11-09 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift med grosshandlaren, skeppsredaren och konstnären Carl Georg Bayard, född 1854-08-07 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Hedvig Eleonora AIa:75 s.3310, AID: v85452.b3310), † 1941. Paret fick 1 dotter.
 • Herman Gustaf Schneidler, född 1853; bokförare; † 1909. se Tab 8.
 • Anna Fredrik Wilhelmina Schneidler, född 1856-09-23 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1860-09-27.
 • Edvard Benjamin Schneidler, född 1858-07-23 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; bokbindare; grosshandlare; † barnlös 1931-08-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt bouppteckningsavd EI:87 s.1282, AID: v505108.b5000.s1282). Bouppteckning 1931-11-19 med 1863119 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt bouppteckningsavd EI:87 s.1282, AID: v505108.b5000.s1282). Ägde 4/15-delar i fastigheten nr 4 i kvarteret Galathea på Stora Nygatan i Storkyrkoförsamlingen värd 16267 kronor, och dessa fastighetsandelar hade han fått i arv 1913-02-21 och med utfärdad lagfart 1927-10-03. Gift 1909-09-23 med fröken Marguerite Hilda Decathologne.
 • John Christoffer Schneidler, född 1868; viceamiral, marinchef, KSO1kl, RNO, RVO; † 1958. se Tab 9.

TAB 9

John Christoffer Schneidler, (son till Carl Edvard Schneidler, Tab 7), född 1868-06-04 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10); viceamiralen i Flottan; chef för marinförvaltningen; KSO1kl; RNO; RVO; † 1958. Gift 1901-02-16 i Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10) med stiftsjungfrun, grevinnan Sigrid Louise Axeline Cronhielm af Hakunge, född 1878-12-01 i Skeppsholms församling, Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10), dotter till kommendören och godsägaren, RFrHL, RRS:tAO3kl, RNS:tOO, BRS:tStO2kl, OffGrFrO, RSO, KSpICO1kl, KSO2kl, KDDO1gr, KSO1kl, greve Axel Teodor Polykarpus Cronhielm af Hakunge och Ebba Sigrid Matilda Kreüger.

Söner:

 • Carl Axel Christoffer Schneidler, född 1901-12-07 i Skeppsholms församling, Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10), † 1921-06-16 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10).
 • John Sten Edvard Schneidler, född 1903; kapten, tjänsteman; † 1994. se Tab 10.
 • Berndt Gustaf Schneidler, född 1915-09-22 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10).
 • Joost Christoffer Schneidler, född 1918-10-27 i Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10).

TAB 10

John Sten Edvard Schneidler, (son till John Christoffer Schneidler, Tab 9), född 1903-03-10 i Skeppsholms församling, Stockholm (källa: Skeppsholm AIIa:41 s.10, AID: v272797.b470.s10); löjtnant i Göta livgardes reserv; kapten i pansartruppernas reserv; tjänsteman i Dagens Nyheters AB; delägare i Solna Tryckeri AB; † 1994. Gift 1929-05-26 i Engelbrekts kyrka, Stockholm med stiftsjungfrun Nem Nordenfeldt, född 1904-11-26 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:39 s.29, AID: v884597.b300.s29), dotter till jourhavande direktören i aktiebolaget Svenska tobaksmonopolet, KSpMFO2kl, RVO, RNS:tOO, RBLeopO, RNO, KVO2kl Per Nordenfeldt och grevinnan Elsa Eleonora von Hermansson.

Döttrar:

 • Birgitta Elsa Louise Edvardsdotter Schneidler, född 1930-11-06 i Stockholm (källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:39 s.29, AID: v884597.b300.s29).
 • Görel Nem Edvardsdotter Schneidler, född 1934-04-14 i Stockholm (källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:39 s.29, AID: v884597.b300.s29).
 • Anna-Lena Edvardsdotter Schneidler, född 1837-02-10 i Stockholm (källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:39 s.29, AID: v884597.b300.s29).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman