Schméer

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Borgmästarinnan och kommerserådinnan Christina Charlotta Schméer, (1735-1784).
Namnteckning som förekommer på dokument i borgaren Emanuel Malmströms bouppteckning, daterat Stockholm 1704-03-19 Källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:62 s.182, AID: v222353.b1940.s182.
Fru Anna Maria Schméers namnteckning och sigill i makens bouppteckning 1772 Källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:5 s.1367, AID: v67792.b750.s1367.

Johan von Schméerfelt, borggreve; kommendant på fästningen Zohna vid Rhen. Gift med jungfrun Elisabeth Schorkopsin

Söner (ordningsföljden osäker):

 • Verner Schméer, källarmästare; † 1682. se Tab 2.
 • Hans Henrik Schméer, född 1632; hovkällarmästare; † 1712. se Tab 3.

TAB 2

Verner Schméer, (son till Johan von Schméerfelt, Tab 1), källarmästare; † 1682-01-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942). Bouppteckning 1682-08-14 (där kallas Hans Henrik barnens fabror och Herman Alstedt deras morbror, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942; Hans Henrik kallas Verners broder i Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:60 s.19, AID: v222348.b370.s19). Gift 165(8) med jungfrun Anna (von) Ahlstedt, † 1673, dotter till (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.790, AID: v222315.b8090.s790) hovbryggaren i Stockholm Jochum (von) Ahlstedt och hans 1:a fru Anna Swahns.

Barn:

 • Anna Elisabet Schméer. Gift 1682 med vinskänken Daniel Eisenberg.
 • Johan Verner Schméer.
 • Maria Schméer. Gift 1:o med hovkällarmästaren Albrekt Claen; 2:o med passören Jürgen Wolrath.
 • Catharina Helena Schméer. Gift 1:o med barberaren Jockum Kröger; 2:o med Fredrik Rube, † 1680.
 • Anna Hedvig Schméer, född 1665 (anges vara 17 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942).
 • Jockum Daniel Schméer, född 1667 (anges vara 15 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942).
 • Sara Sibilla Schméer, född 1668 (anges vara 14 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942). Gift med sadelmakaren Jakob Blom.
 • Christina Margareta Schméer, född 1670 (anges vara 12 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942). Gift med borgaren och vinskänken Emanuel Malmström, † barnlös 1704-02-23 i Uppsala (i bouppteckningen kallas Baltzar Schméer änkans kusin, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:62 s.136, AID: v222353.b1480.s136).

TAB 3

Hans Henrik Schméer, (son till Johan von Schméerfelt, Tab 1), född 1632; hovkällarmästare; † 1712-08-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.251, AID: v222383.b2720.s251). Bouppteckning 1713-04-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.251, AID: v222383.b2720.s251). Gift 1664 med jungfrun Sara (von) Ahlstedt, född 1644, † 1713, dotter till (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.790, AID: v222315.b8090.s790) hovbryggaren i Stockholm Jochum (von) Ahlstedt och hans 2:a fru Anna Blix.

Barn:

 • Johan Joakim Schméer, född 1665; hovkällarmästare; † 1691. se Tab 3.
 • Hans Henrik Schméer, född 1666, † 1668.
 • Conrad Verner Schméer, född 1667; inspektor vid Stora Sjötullen i Riga; † ogift och barnlös 1715-06 i Riga (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.411, AID: v222386.b4230.s411). Bouppteckning 1716-11-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.411, AID: v222386.b4230.s411).
 • Vilhelm Salantin von Schméerfelt, född 1668; fortifikationskapten; † 1707. se släkten von Schméerfelt.
 • Baltzar Daniel Schméer, född 1671; grosshandlare, hovkommissarie; † 1710. se Tab 4.
 • Anna Catharina Schméer, född 1672, † 1701. Gift 1692-07-05 i Stockholm med hovkamreraren Carl Johansson, adlad Adlerfelt, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Rebecka von Hagen, dotter till hovkassören Christoffer Achatius von Hagen och Gjeska Hjelm), född 1643 i Nyland, † 1705-09-08. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Helena Christina Schméer. Gift med vice häradshövdingen Jockum Halpap.

TAB 4

Baltzar Daniel Schméer, (son till Hans Henrik Schméer, Tab 3), född 1671; grosshandlare; † 1710-06-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:76 s.615, AID: v222375.b6340.s615). Bouppteckning 1712-10-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:76 s.615, AID: v222375.b6340.s615). Gift med jungfrun Anna Maria von Yhlen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med rådmannen Olof Appelrooth, med vilken hon fick 3 barn, född 1678, † 1744), född 1677, † 1772-04-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:227 s.697, AID: v222827.b960.s697); bouppteckning 1773-03-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:227 s.697, AID: v222827.b960.s697); dotter till guldsmedsmästaren Justinus von Yhlen och Christina Voigt.

Barn:

 • Johan Henrik Schméer, född 1697; grosshandlare; † 1768. se Tab 5.
 • Sara Christina Schméer, född 1699, † 1740-01-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.10980, AID: v222450.b10980). Bouppteckning 1741-04-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.10980, AID: v222450.b10980). Gift med grosshandlaren Anders Dahlström, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o med Brita Elisabeth Brander, född 1686, † 1707, dotter till Carl Esbjörnsson Brander och Brita Christina (von) Ahlstedt; 2:o med Catharina Strömberger, † 1714), född 1669, † 1746. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Anna Maria Schméer, född 1701, † 1788-10-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:292 s.749, AID: v222931.b7720.s749). Bouppteckning 1788-12-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:292 s.749, AID: v222931.b7720.s749). Gift med rådmannen i Stockholm Mikael Nilsson Grubb, † 1737-04-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.248, AID: v222434.b2610.s248). Paret fick 2 barn.
 • Ulrika Schméer, född 1702. Gift med borgmästaren i Nyköping Gerhard Willemot, född 1680, † 1764 i Nyköping, Södermanlands län. Paret fick 1 son.
 • Baltzar Schméer, född 1703
 • Helena Charlotta Schméer, född 1708. Gift med rådmannen i Stockholm Anders Smedberg, född 1695, † 1763. Paret fick 4 barn.

TAB 5

Johan Henrik Schméer, (son till Baltzar Daniel Schméer, Tab 4), född 1697 i Stockholm; grosshandlare; † 1768-08-30 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.293, AID: v222800.b3240.s293). Bouppteckning 1769-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.293, AID: v222800.b3240.s293). Gift med jungfrun Hedvig Dorothea Spalding, född 1703, † 1765 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till grosshandlaren Johan Spalding och Anna Christina Brander.

Barn:

 • Johan Baltzar Schméer, född 1730; grosshandlare; † 1796. se Tab 6.
 • Anna Maria Schméer, född 1732, † 1784-08-05 i Mariebergs säteri, Ytterby socken, Göteborgs & Bohuslän. Gift 1756 med direktören i Ostindiska kompaniet, handelsborgmästaren i Göteborg Jakob Schütz, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1734 med jungfrun Christina Beata Olbers, dotter till rådmannen och handlanden i Göteborg Johan Anders Olbers och hans 1:a fru Anna Thorsson), född 1709-02-21 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohuslän, † 1772-07-12 i Göteborg, Göteborgs & Bohuslän. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Christina Charlotta Schméer, född 1733-04-06 i Stockholm, † 1784-05-28 i Göteborg, Västra Götalands län. Gift 1760-06-03 i Storkyrkan, Stockholm med handels- och justitieborgmästaren i Göteborg, kommerserådet Daniel Pettersson, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Maria Catharina Månsson), född 1720-07-17 i Göteborg, Västra Götalands län, † där 1802-05-17 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:40 s.503, AID: v67686.b259.s503). Paret fick 1 gemensam son som dog ung.
 • Olof Schméer, född 1736; löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet.
 • Hedvig Schméer, född 1737 i Stockholm (källa: Funbo C:4 s.207, AID: v124455.b210.s207), † 1794-08-18 på Hallkveds säteri, Funbo socken, Uppsala län, begravd 2/9 (rötfeber, källa: Funbo C:4 s.207, AID: v124455.b210.s207). Bouppteckning 1794-09-13 och följande dagar (källa: Rasbo häradsrätt F:4 s.1, AID: v149248a.b40.s1). Gift med grosshandlaren och brukspatronen Johan Wegelin, född 1711 i Riga, Lettland, † 1788-07-10 på Hallkveds säteri, Funbo socken, Uppsala län, begravd 25/7 (ålderdom, källa: Funbo C:4 s.205, AID: v124455.b208.s205). Paret fick 3 barn.
 • Carl Henrik Schméer, född 1739; kapten.

TAB 6

Johan Baltzar Schméer, (son till Johan Henrik Schméer, Tab 5), född 1730 i Stockholm; grosshandlare; † 1796-11-14 på Måstorpet, Lidingö, Danderyds socken, Stockholms län, begravd 18/11 (gallfeber, 65½ år gammal, källa: Danderyd CI:2 s.297, AID: v84294.b163.s297). Gift med jungfrun Anna Elisabet Lundberg, född 1741, † 1806 i Stockholm (källa: Lidingö AI:5 s.147, AID: v87759.b770.s147), dotter till Anders Lundberg och Anna Brita Berg.

Barn:

 • Hedvig Johanna Schméer, född 1767-09-16 i Stockholm (källa: Funbo AI:5 s.168, AID: v124427.b176.s168), † 1804-11-20 i Uppsala. Gift 1797-09-14 på Hallkveds säteri, Funbo socken, Uppsala län (källa: Funbo C:4 s.168, AID: v124455.b171.s168) med akademiräntmästaren vid Uppsala akademi, RVO Carl Didrik Hierta, född 1758-09-16 på Gunnarstorp, † 1816-07-29 vid Sätra hälsobrunn, Kila socken, Västmanlands län. Paret fick 4 barn.
 • Henrik Jakob Schméer, född 1770; klädesfabrikör; † 1811. se Tab 7.
 • Baltzar Vilhelm Schméer.
 • Carl Axel Schméer, född 1773; klädesfabrikör; † 1840. se Tab 8.
 • Anna Maria Schméer, född 1780 (åu), † ogift och barnlös 1859-11-29 i Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:586 s.132, AID: v223296.b5220.s132). Bouppteckning 1860-05-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:586 s.132, AID: v223296.b5220.s132).

TAB 7

Henrik Jakob Schméer, (son till Johan Baltzar Schméer, Tab 6), född 1770 (åu) i Stockholm; klädesfabrikör; † 1811-01-23 i Katarina församling, Stockholm (40 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:382 s.323, AID: v223020.b3460.s323). Bouppteckning 1811-04-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:382 s.323, AID: v223020.b3460.s323). Gift med fröken Sara Christina Kihl, född 1774 (åu), † 1834-09-06 i Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477 s.690, AID: v223119.b1440.s690); bouppteckning 1834-11-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477 s.690, AID: v223119.b1440.s690).

Barn:

 • Sara Gustava Schméer, född 1802-06-30 i Stockholm, † där 1833-03-23. Gift 1821-05-05 med justitierådet, RNO Johan Samuel af Rolén, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1834-01-27 i Stockholm med den 1:a fruns kusin Catharina Amalia Kihl, född 1811-10-30 i Stockholm, † där 1906-06-28, dotter till klädesfabrikören Christoffer Kihl och Catharina N.N.), född 1794-01-27 i Stockholm, † 1848-03-12 i Hammarby socken, Stockholms län. Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Sofia Eyfrosyne Schméer, född 1804 i Stockholm. Gift 1834 med majoren, RSO Carl Adolf Fahlstedt, född 1788 i Finland, † 1841-07-24 i Stockholm (53 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:508 s.444, AID: v223192.b4640.s444). Paret fick 2 barn.
 • Henrik Jakob Schméer, född 1805 i Stockholm, † där 1822.

TAB 8

Carl Axel Schméer, (son till Johan Baltzar Schméer, Tab 6), född 1773 (åu) i Stockholm; klädesfabrikör; † 1840-02-26 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:505 s.457, AID: v223186.b5150.s457). Bouppteckning 1840-05-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:505 s.457, AID: v223186.b5150.s457). Gift med fröken Catharina Elisabet Roos, född 1780, † 1817-03-26 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:403 s.347, AID: v223042.b3530.s347); bouppteckning 1817-09-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:403 s.347, AID: v223042.b3530.s347).

Döttrar:

 • Hedvig Carolina Elisabet Schméer, född 1802 i Stockholm, † 1862-01-26 (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:595 s.153, AID: v223305.b80.s153). Bouppteckning 1862-07-03 med 139931 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:595 s.153, AID: v223305.b80.s153). Gift 1823 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med grosshandlaren Johan August Pauli, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med fröken Constantia Clementina Pettersson, † barnlös 1857-01-29 i Stockholm (48 år, 3 månader, 19 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.127, AID: v223284.b6160.s127), dotter till hovrättsassessorn, RSO Hans Edvard Pettersson och Petrina Johanna Löfvander), född 1790 i Stockholm, † 1848-09-23 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (58 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:536 s.94, AID: v223234.b4960.s94). Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Catharina Dorothea Schméer, född 1805 i Stockholm, † där barnlös 1874-03-31 (70 år, 11 månader, 3 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:642 s.249, AID: v223403.b6220.s249). Bouppteckning 1874-06-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:642 s.249, AID: v223403.b6220.s249). Gift med kammarrådet, RVO Gustaf Malcolm Gyllenhoff, född 1790-08-18 på Delehed, Rommele socken, Älvsborgs län, döpt 20/8 (källa: Rommele (P) C:2 (1730-1830) Bild: 190 Sida: 371, AID: v44324.b190.s371).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman