Schildt nr 282

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Schildt nr 282

Naturaliserad 1642, introducerad på Riddarhuset 1642-04-14

Ätten Schildt härstammar sannolikt från en bayersk patriciersläkt i Regensburg. Äldste kände stamfader är Christoffer Schildt, som vid 1500-talets slut överflyttade till Livland. Hans sonson, överstelöjtnanten Jurgen Schildt (död 1662) introducerades utan remiss eller brev 1642 14/4 under nr 282.

TAB 1

Christoffer Schildt, överflyttade vid 1500-talets slut till Livland.

Son:

 • Berthold Schildt, generalmajor. se Tab 2.

TAB 2

Berthold Schildt, (son till Christoffer Schildt Tab 1), generalmajor i polsk och svensk tjänst. Gift med Catharina von Valmus, född ca 1572 i Sesswegen, Livland, dotter till Jurgen von Valmus.

Söner:

 • Christoffer Schildt, född ca 1590; överste; † före 1664.
 • Jurgen Schildt, född 1603; överstelöjtnant; † 1662. se Tab 3.

TAB 3

Jurgen Schildt, (son till Berthold Schildt Tab 2), född 1603-11-30 på Trose Gård, Livland; † 1662-02-11 på Årby, Rasbokils sn, begr 29/6. Gift 1641-02-23 på Karkus i Livland med Anna Axelsdotter Cruus, född 1615 på Årby, Rasbokils sn, † där 1672, dotter till ryttmästaren Axel Mattsson Cruus och Anna Skoo.

Barn:

 • Katarina Schildt, född 1642 på Årby, Rasbokils sn, † där 1691. Gift 1659 med översten Wilhelm Mauritz von Post, född 1625 på Bossfeld, Westfalen, † 1677 (stupade i slaget vid Landskrona, "bekom åtta blessyrer, variblandfyra dödeliga voro, två skott och två sting livet", källa: Handskrift X 240, von Post. UUB). Återgivet i Ingvar Erikssons bok Historien om Årby s.105).
 • Johan Schildt, född tvilling 1643-06-19 på Årby, Rasbokils sn, † före 1662.
 • Axel Lorentz Schildt, född tvilling 1643-06-19 (källa: Eriksson I. Kommentar till "Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow". Släkt och hävd 1992:2, s.96-99) på Årby, Rasbokils sn, † där 1664-01-08 (epitafium i Rasbokils kyrka med texten "Axel Lorentz Schilt till Osselhof undt Ahrby, borend 19 Juni 1643 aufschlafen d. 8 Januarii 1664", källa: Uppsala domkapitels arkiv: Rasbokil. Kyrkovisitation 16/10 1770. Återgivet i Ingvar Erikssons bok Historien om Årby s.84.).
 • Georg Schildt, född 1644; assessor; † 1696. se Tab 4.
 • Elisabet Schildt, född 1650 på Årby, Rasbokils sn. Gift 1668 med överstelöjtnanten vid Jönköpings artillerireg:te Magnus Stråle af Sjöared, född 1644-12-25 på Näs säteri, Åsbo sn, † 1708-09-04.
 • Sophia Schildt, född 1651 på Årby, Rasbokils sn, † ogift och barnlös 1668.
 • Maria Schildt, född 1653, † 1707-05-01. Gift 1672 med överstelöjtnanten Gustaf Planting, adlad Planting-Gyllenbåga.
 • Adam Schildt, född 1655; ryttmästare; † 1714. se Tab 6.
 •  ?Gustaf Schildt, född 1656; överstelöjtnant; † 1736. se Tab 18.

TAB 4

Georg Schildt, (son till Jurgen Schildt, natural Schildt, Tab 3), född 1644; student i Uppsala 1649-09-??; löjtnant vid Grubbenhielms reg:te i Skåne 1667-05-01; kaptenslöjtnant 1680; kapten; assessor vid Kokenhusenska lanträtten i Livland; † 1696-12-14 på Årby, Rasbokils sn (Wälborne Hr Jöran Schilt på Åhrby, källa: Genline ID: 370.22.32500). Gift 1:o med Anna Barbro Bankow, † 1680, dotter till kaptenslöjtnanten vid adelns rusttjänst i Livland Otto von Bancou, adlad (men ej introd) Bankow och Ebba Leussner. 2:o 1691-04-15 (källa: Genline ID: 54.26.45700) i Vimmerby lfs (vigselnotis finns i båda vigselböckerna) med välborna jungfrun Ingeborg Zelow, dpt 1642-04-13 på Kristersnäs, Hjorteds sn (källa: Genline ID: 54.26.47500), † 1726 före 11/7, dotter till överstelöjtnanten Christer Zelow och friherrinnan Christina Gyllenstierna af Lundholm.

Barn 1:o:

 • Gustaf Schildt, överstelöjtnant; † 1714. se Tab 5.
 • Anna Sofia Schildt, levde 1725. Gift 1:o med ryttmästaren vid livländska kavallerireg:tet Johan Evald von Scharenberg. 2:o med kaptenen vid Kronobergs reg:te Gerhard von Frederichs, som levde 1731.
 • Barthold Otto Schildt, förare vid Upplands reg:te; sekundfänrik där 1701-09-27; premiärfänrik 1703-01-23; löjtnant s å 1/6; stupade 1706 i Sachsen. Gift med Catharina Rotenburg, dotter till jägmästaren Carl Fredrik Rotenburg, adlad Rotenburg och Christina Rudbeckia.
 • Henrik Adam Schildt, kopral vid Smålands kavallerireg:te; kvartermästare där; kornett 1701-09-01; † barnlös 1704 i Sachsen.
 • Barbro Catharina Schildt, född 1677 (åu).

TAB 6

Adam Schildt, (son till Jurgen Schildt, natural Schildt, Tab 3), till Kulltorp och Syserum, båda i Tuna sn; född 1655-07-14 på Årby slott, Rasbokils sn; ryttmästare; † 1714-03-24 på Syserum. Gift 1:o med Brita Catharina Oxe, † 1697-12-16 på Syserum, dotter till fänriken Anders Oxe och hans 1:a fru Helena Utter nr 213. Gift 2:o 1698-09-07 på Hjortö i Hjorteds sn med Brita Christina Rosenholtz, † där 1727 och begr s å 8/2, dotter till majoren Claes Holtz, adlad Rosenholtz och Brita Kagg.

Barn 1:o:

 • Göran Wilhelm Schildt, född 1671.
 • Helena Catharina Schildt, född 1674.
 • Anna Brita Schildt, född 1676-09-01, † 1740 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, begravd 6/2 (64 år gammal, källa: Genline ID 43.11.13700). Gift 1:o med kronobefallningsmannnen, häradsfogden i Aspelands härads fögderi Johan Drangel, med vilken hon fick 1 gemensam dotter, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Anna Eriksdotter Bruun, dotter till kronobefallningsmannen Erik Bruun och hans 1:a hustru Margareta Ingesdotter), född 1658, † 1729-12-01 (71 år gammal); 2:o med majoren Lars Fix, adlad Fixenhielm, född 1675, † barnlös 1741.
 • Axel Christer Schildt, född 1681; kornett vid Smålands kavallerireg:te; † ogift och barnlös 1704 i Polen (stupade).
 • Anders Johan Schildt, född 1682; löjtnant; † 1729. se Tab 7.
 • Eva Elisabet Schildt, född 1683-11-01, † 1745-07-03. Gift 1699 med överstelöjtnanten Per Gabriel Stålhammar.
 • Christina Margareta Schildt, född 1685, † barnlös 1733-07-15. Gift med majoren Erik Lilja.
 • Georg Gustaf Schildt, född 1687; major; † 1743. se Tab 9.
 • Catharina Beata Schildt, född 1689-03-02, † barnlös 1761-06-06 på Skälsebo, Tuna sn. Gift med löjtnanten Hans Henrik Drangel, född ca 1694, † barnlös 1726 på Kulltorp, Tuna sn, begravd 8/3.

Barn 2:o:

 • Carl Ludvig Schildt, född 1700; överlantjägare; † 1760. se Tab 14.
 • Elisabet Schildt, född 1702-05-09, † 1750. Gift med kaptenen i Holsteinsk tjänst Anders Johan Sandberg, † 1752.
 • Axel Christoffer Schildt, född 1704; kammarherre hos hertigen av Holstein, Carl Peter Ulrik, senare tjsar Peter III av Ryssland; generallöjtnant i rysk tjänst. Gift men barnlös.

TAB 9

Georg Gustaf Schildt, (son till Adam Schildt, Tab 6), född 1687-06-05; major vid generalmajoren Sparres dragonreg:te; † 1743-08-04 på Syserum, Tuna sn. Gift 1711-08-17 med jungfrun Ulrika Eleonora Belfrage, född tvilling 1683-01-27, † 1767-02-07, dotter till överstelöjtnanten Henrik Johan Belfrage och Maria Stöltenhielm.

Barn:

 • Henrik Gustaf Schildt, född 1712; kunglig livdrabant; † 1760. se Tab 10.
 • Brita Catharina Schildt, född 1713-12-10 i Västergötland, † 1750-09-23 på Kulltorp, Tuna sn. Gift 1745-07-22 på Syserum, Tuna sn med fänriken Johan Pihl, i hans 1:a äktenskap. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Anna Maria Schildt, född 1715-12-04, † ogift och barnlös 1780-10-10.
 • Axel Johan Schildt, född 1717-03-09, † 1718.
 • Elisabet Ulrika Schildt, född 1718-07-21, † ogift och barnlös.
 • Helena Catharina Schildt, född 1720-05-22 på Syserum, Tuna sn, † 1754-05-19 på Adriansnäs, Misterhults sn. Gift 1750-06-29 på Syserum, Tuna sn med sekreteraren Christer Adrian Rosenmüller, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1741 med jungfrun Hedvig Elisabet Hagert, † 1743-11-08, dotter till kyrkoherden och prosten Daniel Hagert; 2:o 1744-05-20 på Imbramåla säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.20.80000) med jungfrun Christina Elisabet Gahm, † 1749-11-19 på Imbramåla säteri, Misterhults sn (barnsäng, källa: Genline ID 109.20.80000), dotter till ryttmästaren vid Smålands kavallerireg:te Christoffer Gahm och Brita Christina Hellenstierna), född 1717-11-15 i Hälsingland, † 1785-02-22 på Hunö, Misterhult sn (magsjuka, 68 år gammal). Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Eva Margareta Schildt, född 1722-06-18 på Syserum, Tuna sn, † ogift och barnlös.
 • Per Göran Schildt, född 1723; löjtnant; † 1795. se Tab 11.
 • Göran Wilhelm Schildt, född 1725-08-11; överste i Holsteinskt tjänst; R S O; † barnlös 1795-03-04 på Kråkemåla, Misterhults sn. Gift 1772-07-21 med jungfrun Anna Brita Freidenfelt, född 1735-09-18, † barnlös 1813-07-10 på Totamåla, Misterhults sn, dotter till överstelöjtnanten Christoffer Reinhold Freidenfelt och hans 2:a fru Brita Elisabet Blomensköld.

TAB 10

Henrik Gustaf Schildt, (son till Georg Gustaf Schildt, Tab 9), född 1712-08-12; kunglig livdrabant; † 1760-08-23 och begr s å 3/9 i Tuna sn. Gift 1745-12-03 i Mönsterås sn med Hedvig Huldt, dp 1729-07-23 på Berg i Mönsterås sn, † 1806-11-08 i Målebrötta, Tuna sn och begr 14/11, dotter till kaptenen vid Kalmar reg:te Gustaf Huldt och Sigrid Bongenhielm.

Barn:

 • Ulrika Eleonora Schildt, född 1747-01-25 på Berg i Mönsterås sn. Gift 1770-08-21 på Sandbäckshult i Ålems sn med bataljonsfältskären Fredrik Ludvig Keijser.
 • Gustava Maria Schildt, född 1748-08-10 på Kulltorp i Tuna sn, † ogift 1825-12-14 Tuna.
 • Brita Elisabet Schildt, född 1750 i jan på Hult i Tuna sn, † 1830-11-11 i Ryssby sn. Gift 1777-11-04 på Sandbäckshult med stadsläkaren i Kalmar Johan Jakob Wasserman, född 1743, † 1797.
 • Göran Gustaf Schildt, född 1753-08-18 på Hult, begr 1754-01-15 i Tuna kyrka.

TAB 14

Carl Ludvig Schildt, (son till Adam Schildt, Tab 6), född 1700-11-08 på Hjortö, Hjorteds sn; överlantjägare i Kalmar län 1737-06-27; avsked därifrån 1751; † 1760-01-27 på Hjortö. Gift 1:o 1719 med Ingeborg Margareta Gyllenfelt, född 1683, † 1748 på Hjortö och begr s å 1/1, dotter till kvartermästaren Olof Nilsson Gottfelt, adlad Gyllenfelt och hans 1:a fru Barbara Sofia Sölfverlood. Gift 2:o 1749-01-15 på Hjortö med Anna Beata Brynum, född 1729 i England, † 1800-06-04 på Hjortö säteri, Hjorteds sn, dotter till kaptenen Christian Fredrik Brynum.

Barn 2:o:

 • Axelina Christina Schildt, född 1749-05-09 på Hjortö, † där 1772-01-24. Gift 1768-04-09 på Hjortö med ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, i hans 1:a gifte, född 1742, † 1782.
 • Adam Axel von Schildt, född 1751; kapten; † 1827. se Tab 15.
 • Peter Fredrik August Schildt, född 1757. se Tab 19.
 • Helena Charlotta Schildt, född 1760-03-26 på Hjortö, † 1842-03-24 på Marieholm i Döderhults sn. Gift 1774-04-26 på Hjortö med andre lantmätaren i Kalmar län Alexander Roswall, född 1733-04-21, † 1819-02-28 på Falla, Vimmerby sn.

TAB 19

Volmar Schildt, (son till Gustaf Schildt, Tab 18), kapten. Gift efter 1675-05-05 med jungfrun Brita Utter, † 1732-07-20 på Anderstorp (Loviseberg), Östra Eneby sn, dotter till ståthållaren Johan Persson, adlad Utter och hans 2:a fru Carin Oxe.

Son:

 • Johan Henrik Schildt, född 1678; major; † 1732. se Tab 20.
 • Maria Christina Schildt. Gift 1:o 1718 i Västra Eneby sn med Lars Spilhammar, † 1721 i Västra Eneby sn; 2:o 1722 i Västra Eneby sn med Mattias Mårten Körning.
 • Volmar Johan Schildt, född 1684 i Östra Eneby sn, † 1747 i Västra Eneby sn. Gift 1727 i Västra Eneby sn med jungfrun Elsa Margareta Appelgren.

TAB 20

Johan Henrik Schildt, (son till Volmar Schildt, Tab 19), född 1678 i Köpenhamn; major; bildkonstnär; var elev hos David Klöcker Ehrenstrahl och David von Kraft. Han målade åtskilliga miniatyrporträtt, samt stora ceremonitavlor. † 1732 i Motala. Gift med jungfrun Eva Maria Lohreman, född 1685, dotter till arkiatern Gustaf Lohrman, adlad Lohreman och Sofia Catharina Huswedel.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Schildt, född 1706, † barnlös 1780-01-12. Gift 1725-03-02 med löjtnanten vid Norra Skånska kavallerireg:t Johan von Gisler, född 1694-06-06, † barnlös 1757-07-09.
 • Anders Johan Schildt, född 1715; korpral, R S O; † 1755. se Tab 21.
 • Anna Maria Schildt, född 1718 i Göteborg, † 1806 i Stockholm.
 • Johan Gustaf Schildt, född 1721 i Motala, † där 1762.

TAB 21

Anders Johan Schildt, (son till Johan Henrik Schildt, Tab 20), född 1715; korpral vid livgardet; R S O; † 1755-08-20 på Riddarhagen, Fägre sn, begravd 29/8 (tvinsot, källa: Genline ID 1063.35.50300). Gift 1737-07-17 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84400) med jungfrun Märta Elisabet Stenfelt, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1757-01-07 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84800) med kronolänsmannen och likvidationskommissarien Magnus Bergmark, född 1731 (åu), † 1777-03-18 på Hermanstorp, Nöbbele sn, begravd 1/4 (genom ett bösskott, 46 år, 5 månader gammal, källa: Genline ID 458.29.26300)), född 1718-10-1 på Sjögarp, Åsbo sn, döpt 5/10 (källa: Genline ID 428.25.92800), † 1785-08-07 på Hermanstorp, Nöbbele sn (änka, flussfeber, 67 år gammal, källa: Genline ID 458.29.27200), dotter till löjtnanten vid Amiralitetet Carl Lorentzon Stenfelt och Maria Elisabeth Rudebeck.

Barn:

 • Eva Ulrika Schildt, född 1738 i Växjö.
 • Maria Elisabeth Schildt, född 1750 i Björkängs sn, † 1826 i Sjösås sn. Gift 1770-06-02 på Hermanstorp, Nöbbele sn med fänriken vid Älvsborgs reg:te Gustaf Adolf Gyllensvärd, född 1728, † 1790-04-14 på Böjeryd, Hestra sn. Paret fick flera barn.
 • Andreetta Johanna Schildt. Gift med guldsmeden Olof Ekelund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman