Scharenberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Scharenberg, kom i tjänst som klädeshandlare hos Peter Hanssen och förestod, sedan denne avlidit 1662, klädeshandeln åt änkan; etablerade sig så småningom som egen klädeshandlare; † 1688 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Köpte 1672 det så kallade "Peter Hanssens hus" av arvingarna till Anna Stecker, änka efter nyssnämnde klädeshandlaren Peter Hanssen. År 1682 köpte han på auktion det så kallade "von der Lindeska huset" i Gamla stan i Stockholm av familjen Vasaborg. Kort därpå byggde han ett 3 våningar högt bostadshus anslutet till flygeln vid Kornhamnstorg. Efter hans död ärvdes den stora fastigheten av hustrun och efter hennes död kom egendomen att delas. Sonen Christoffer fick den större delen mot Västerlånggatan, medan dottern Catharina ärvde huset vid Kornhamnstorg. Gift i Tyska Sankta Gertruds kyrka med jungfrun Catharina Alteneck, född 1652, † 1712 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.

Barn:

  • Catharina Scharenberg, född 1680-04-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1704-02-20 i Göteborg och begravd samma år 5/5. Gift 1698-07-28 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, i hans 2:a äktenskap, född 1666-09-09 i Göteborg, † där 1729-05-25. Paret fick 4 gemensamma barn.
  • Johanna Scharenberg, född 1681-06-26 i Stockholm, † där barnlös 1741-08-05. Gift 1711-10-12 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med kammarrådet Carl Henrik Wattrang, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1707-12-10 i Stockholm med Johanna Wittmack, född 1687-08-04 i Stockholm, † barnlös 1708 i Stockholm, dotter till direktören Claës Wittmack och Anna Maria Daurer), född 1674, † 1733 i Stockholm, begravd samma år 4/12 i Katarina kyrka. Paret fick 8 gemensamma barn, men bara en dotter fick egna barn och i nästa generation var den här grenen utdöd.
  • Christoffer Scharenberg, vinskänk; † 1726. se Tab 2.

TAB 2

Christoffer Scharenberg, (son till Johan Scharenberg, Tab 1), vinskänk; † 1726-05-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.921, AID: v222404.b9510.s921). Bouppteckning 1726-08-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.921, AID: v222404.b9510.s921). Ärvde ovannämnda fastighet på Västerlånggatan efter fadern med taxeringsvärde 30000 daler kopparmynt. Ägde även murad grav i Storkyrkan. Gift med jungfrun Christina Magdalena Strauch, född 1694, † 1754-01-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:159 s.213, AID: v222505.b2890.s213); bouppteckning 1754-04-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:159 s.213, AID: v222505.b2890.s213), dotter till kyrkoherden i Tyska Sankta Gertruds församling Ægidius Strauch och Elisabet Bezelia.

Barn:

  • Johan Scharenberg, född 1714; apotekare; † 1778. se Tab 3.
  • Elisabet Christina Scharenberg, född 1716 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1797-10-12 i Katarina församling, Stockholm (81 år gammal). Bouppteckning 1798-03-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.333, AID: v222970.b3670.s333). Gift med notarien Carl Hellman. Paret fick 3 söner.
  • Catharina Sharenberg, född 1718 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1791-07-15 i Katarina församling, Stockholm (72 år gammal). Gift med kofferdikaptenen Erasmus Ramm. Paret fick 3 söner.

TAB 3

Johan Scharenberg, (son till Christoffer Scharenberg, Tab 2), född 1714-09-14 i Stockholm; antogs till elev på apoteket Svanen, som innehades av hans kusin på mödernet Aegidius Ziervogel; efter avslutad elevtid reste han till Tyskland, där han tjänstgjorde på ett apotek i Kassel samt på en del andra platser; vid återkomsten till Stockholm fick han och innehade i många år anställning som provisor på apoteket Korpen; genom företrädarens, Henrik Ludvig Dowe, testamente blev han vid dennes död 1754 på vissa särskilda villkor ägare av apoteket och apotekshuset för 90000 daler kopparmynt; för odling av medicinalväxter och insamling och beredning av inhemska moderväxter till droger visade han stort intresse; han bidrog till underhållet av den botaniska trädgården vid Serafimerlasarettet; † 1778-03-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.866, AID: v222870.b9770.s866). Bouppteckning 1778-07-18 med 7241 riksdaler specie i tillgångar, 5676 riksdaler specie i skulder och 1565 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.866, AID: v222870.b9770.s866). I bouppteckningen upptogs stenhuset nr 45 & 40 vid Stortorget 3300 riksdaler specie; apoteket Förgyllda Korpen 3365 riksdaler specie; två gravar, den ena nr 230 i Storkyrkan och den andra i Katarina kyrka på Södermalm. Gift 1755-04-06 med jungfrun Beata Nebb, född 1723, † 1786-05-07 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till tullnären i Ramnäs Petter Nebb och Christina Falk.

Barn:

  • Christina Johanna Scharenberg, född 1757-06-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1821-06-10. Gift 1782-05-30 med kyrkoherden i Knäreds pastorat, prosten Sven Theodor Warlund, född 1745-09-11, † 1805-08-03.
  • Johan Peter Scharenberg, född 1759-07-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; apotekare i Laholm; † 1800-03-11 i Laholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholmania I-IV, anteckningar av F.U. Wrangel, Stockholm P.A Nordstedt & Söner 1912; Alfred Levertin & C F V Schimmelpfenning - Sveriges Apotekarhistoria från konung Gustaf I:s tid till närvarande tid, band 1. Forskare: Mattias Loman