Schaeij

Från Biografiska anteckningar

I Finspång fanns en bokhållare Jan Schaeij som med säkerhet var bror till Elisabet Schaeij, gift med brukspatronen Andry Dress. Jan och Elisabet var sannolikt syskon med Peter Schaeij.

TAB 1

Faktorn vid Jäders kronobruk i Västmanland Wilhelm Schaeij, (1641-1690).
Landshövdingskan Barbara Schaeij, (1656-1734).

Peter Schaeij, född 1613-09-22 i Bommel i Geldern; kom till Sverige och blev handlande och rådman i Arboga; kunglig faktor över Jäders kronobruk i Västmanland; † 1673-05-07 i Arboga, Västmanlands län, begravd samma år 1/6 i Arboga kyrka. Lasse Lucidor har skrivit en gravskrift över honom. (källa: Ernst Hansson - Arboga sockens historia, gravlängder s.270, grav nr 7: ”Kongl.Maj:tts Troo Tiänare och Wälförordnat Factor öfwer Jäders bruuk Ehrborn och Wälb:de nu mera Sal. Her Peter Schaeij. Födh uti Hertige Dömet Gelderland i staden Bommel A:o 1613 d. 22 September. Dödde A:o 1673 den 7 Majj. Här begrafwen den 8 Junii 1673. Här under ligger begrafwen Peter Skais älskelige hustro Eva Krusbard, afsomnade d.18 November A:o MDCLX på sit ålders åhr 32.”). Gift med jungfrun Margareta Heijdrath, † 1660 i Arboga, Västmanlands län, dotter till anläggaren av Jäders bruk, Hans Heijdrath.

Barn:

 • Wilhelm Schaeij, född 1641; kunglig direktör; † 1690. se Tab 2.
 • Petronella Schaeij, född 1650 i Arboga, Västmanlands län, † 1712 i Stockholm. Gift med grosshandlaren James Mesterton, född 1625 i Leith, Skottland, † 1689 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Johan Schaeij, född 1650; rådman; † 1735. se Tab 3.
 • Margareta Schaeij, född 1651-10-24 i Arboga, Västmanlands län, † 1730-05-23 på Ellholmen. Gift 1670 med inspektorn Olof Unge, född 1637-11-17, † 1710-05-30. Paret fick flera barn.
 • Barbara Schaeij, född 1656, † 1734-10-30 i Karlskrona, Blekinge län, begravd samma år 4/11. Gift 1682-09-03 med landshövdingen i Blekinge län Salomon Otter, adlad och friherre von Otter , född 1647-10-11 i Örebro, Örebro län, † 1732-11-23 i Karlskrona, Blekinge län. Paret fick 7 barn.
 • Peter Schaeij, född 1658; borgmästare; † 1737. se Tab .
 • Christina Schaeij, född 1660 i Arboga, Västmanlands län.

TAB 2

Wilhelm Schaeij, (son till Peter Schaeij, Tab 1), född 1641 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.91, AID: v71726.b95.s91); faktor vid Jäders kronobruk i Västmanland; † 1690-05-15 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län (48 år gammal, källa: Arboga landsförsamling C:1 s.91, AID: v71726.b95.s91). Gift 1672-07-16 i Falun med jungfrun Anna Erdtman, född 1649-10-06 i Falun, Kopparbergs län (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.94, AID: v71726.b98.s94), † 1694-07-29 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, begravd i kyrkan vid högra koret (44 år gammal, källa: Arboga landsförsamling C:1 s.94, AID: v71726.b98.s94), dotter till direktören över Stora Vedkompaniet i Falun Claës Erdtman och Christina Stäker.

Barn:

 • Christina Schaeij, född 1674 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 24/5 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.8, AID: v71726.b12.s8), † 1757-03-02 i Löderups socken, Malmöhus län, begravd i S:t Maria församling i Ystad. Gift 1:o med justitieborgmästaren i Karlskrona Anders Hielmberg, † 1712-03-04; 2:o 1719 med rådmannen i Ystad Jakob Jönsson, född 166(7), † 1739, begravd 14/12 i S:t Maria församling, Ystad, Malmöhus län.
 • Peter Wilhelm Schaeij, adlad men ej introducerad Schaeij, född 1675; ryttmästare; † 1747. se adliga ätten Schaeij.
 • Claës Schaeij, född 1676 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 22/10 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.10, AID: v71726.b14.s10).
 • Amelia Schaeij, född 1678 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 3/2 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.11, AID: v71726.b15.s11).
 • Anna Maria Schaeij, född 1679 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 21/4 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.12, AID: v71726.b16.s12), † där 1720-01-29, begravd 12/2 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.104, AID: v71726.b108.s104). Gift 1:o 1698 i Arboga med inspektorn Johan Philip Schiötz, med vilken hon fick 1 son; 2:o 1700 med kunglige direktören Jakob Neüman, född 1672, † 1746-12-10 på Jäders kronobruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, begravd 1747-01-15 i sin grav i kyrkan (slag, 74 år, 11 månader gammal, källa: Arboga landsförsamling C:2 s.192, AID: v71727.b196.s192). Paret fick flera barn.
 • Margareta Elisabet Schaeij, född 1683 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 9/12 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.16, AID: v71726.b20.s16), † där ogift och barnlös 1764-08-15.

TAB 3

Johan Schaeij, (son till Peter Schaeij, Tab 1), född 1650 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län; rådman i Arboga; † 1735 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län. Gift 1:o med jungfrun Margareta Ahlman, född 1659-06, † 1709-11-03 i Arboga, Västmanlands län; 2:o med jungfrun Anna Christina Lindman, född 167(3), † 1722-10-17 i Arboga, Västmanlands län.

Barn 1:o:

 • Judit Schaeij, född 1697 i Arboga, Västmanlands län
 • Peter Schaeij, adlad von Schaeij, född 1700; vice president; † 1761. se adliga ätten von Schaeij.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar: Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman