Schön

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och brukspatronen Johan Schön, (1753-1805). Bildkälla: Stockholms Borgerskap (1929).
Grosshandlaren, RNO Johan Schön, (1781-1849). Bildkälla: [Stockholms Borgerskap (1929) s.121. AID: v951570.b1350.s121.
Kaptenskan Hedvig Elisabet Schön, (1776-1840).

Johan Martin Schön, född 1721 i Lübeck; invandrade till Stockholm i mitten av 1700-talet; fick burskap 1752 och grundade en handelsfirma; mellan 1764 och 1776 drevs firman tillsammans med Lars Falck, tidigare anställd hos J.M. Schön. Firman gick genomgående under namnet Schön & Co; lät bygga nuvarande Skeppsbron 28, Schönska huset, och det var också handelshuset Schön & Co:s kontor; † 1781-05-15 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.239, AID: v222884.b2450.s239). Bouppteckning 1781-09-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.239, AID: v222884.b2450.s239) och 1783-01-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:273 s.57, AID: v222895.b640.s57). Gift med jungfrun Hedvig Strömberg, född 172(5), † 1807-09-09 i Stockholm (82 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:370 s.390, AID: v223008.b3990.s390); bouppteckning 1807-10-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:370 s.390, AID: v223008.b3990.s390); dotter till fabrikören Jöns Michaëlsson Strömberg och Magdalena Brandberg.

Barn:

 • Johan Schön, född 1753; grosshandlare, brukspatron; † 1805. se Tab 2.
 • Carl Henrik Schön, född 1755 (åu); kunglig sekreterare; † ogift och barnlös 1808-09-01 i Stockholm (53 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:762, AID: v223011.b7980.s762). Bouppteckning 1808-11-01 med 18222 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:762, AID: v223011.b7980.s762). Enligt bouppteckningen hade han 2 adopterade söner, Carl Martin född 1795 och Carl Henrik född 1784-03-15.
 • Hedvig Magdalena Schön, † 1792-04-05 på Hånö säteri, Bälinge socken (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:305 s.307, AID: v222943.b3180.s307). Bouppteckning 1792-09-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:305 s.307, AID: v222943.b3180.s307). Gift med kamreraren i Järnkontoret Georg Magnus Smedberg, född 1730 i Hassle socken, Skaraborgs län, † 1811-11-08 på Hånö säteri, Bälinge socken, Södermanlands län (källa: Rönö häradsrätt FII:9 s.824, AID: v147799.b8420.s824). Paret fick 8 barn.

TAB 2

Johan Schön, (son till Johan Martin Schön, Tab 1), född 1753 i Stockholm; grosshandlare i faderns handelsfirma Schön & Co; kort efter faderns död upptogs också Hans Niklas Schwan (1764-1829) som delägare; Handelshuset Schön tillhörde under perioden 1780-1800 de tio största handelshusen i Stockholm men var aldrig ett av de allra största. Man hörde dock till de tio största exportörerna i Stockholm och vissa år efter sekelskiftet 1800 och framemot 1810 också till de 10 största importörerna. Under hela perioden från starten till 1820 var firman en viktig järnexportör, aldrig störst i Stockholm, utan en mindre men mycket stabil firma med en stadig export utan några jättevariationer; brukspatron; hade vid sin död en förmögenhet som omfattade markegendomar, flera andelar i järnbruk, manufakturer, stångjärnshammare, masugnar, aktier i både Ost- och Västindiska kompaniet samt andelar i fartyg; † 1805-04-08 i Stockholm (51 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.307, AID: v223003.b3140.s307). Bouppteckning 1806-03-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.307, AID: v223003.b3140.s307). Gift med jungfrun Elisabet Palm, född 1756, † 1786-06-27 på Seglingsbergs bruk, Ramnäs socken (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568). Bouppteckning 1788-03-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568).; dotter till direktören och generalkonsuln Asmund Palm och Eva van Bruyn.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Schön, född 1777-03-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568), † 1840. Gift 1793-10-08 på Seglingsbergs bruk med kaptenen, RSO Lars Gustaf Tersmeden, född 1755-08-22 på Ramnäs bruk, Ramnäs socken, Västmanlands län, † 1833-03-31 på Österrasta, Ervalla socken. Paret fick 7 barn.
 • Maria Charlotta Schön, född 1778-04-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568), † 1856-05-29 på Gottlösa kaptensboställe, Veta socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1805-10-20 i Stockholm med ryttmästaren Gustaf Vilhelm Ingelotz, med vilken hon fick 1 dotter, född 1779-06-12, † 1806-05-22 på Strömsberg; 2:o 1811-01-10 på Göksholm, St. Mellösa socken med prosten och kyrkoherden i St. Mellösa och Norrbyås församlingars pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten, filosofie magister Carl Peter Årman, i hans 3:e äktenskap, född 1763-10-03 i Strängnäs, Södermanlands län, † 1827-11-27 i Stora Mellösa prästgård, Stora Mellösa socken, Örebro län.
 • Gustava Adelaide Schön, född 1779-05-22 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568), † 1857-10-29 i Jakob & Johannes församling, Stockholm. Gift 1796-12-16 i Storkyrkan, Stockholm med grosshandlaren, talmannen och statsrådet Hans Niclas Schwan, född 1764-06-12 i Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län, † 1829-05-01 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Johan Schön, född 1781; grosshandlare, RNO; † 1849. se Tab 3.

TAB 3

Johan Schön, (son till Johan Schön, Tab 2), född 1781-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.568, AID: v222929.b5860.s568); grosshandlare; RNO; † 1849-11-18 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:544 s.11, AID: v223244.b470.s11). Bouppteckning 1850-01-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:544 s.11, AID: v223244.b470.s11). Gift med jungfrun Christina Eleonora (Nora) Bratt, född 1785, † 1826-01-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 8/1 (41 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.653, AID: v223083.b6670.s653); bouppteckning 1826-05-24 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.653, AID: v223083.b6670.s653), dotter till Lars Bratt och Lisette Catharina Åman.

Barn:

 • Johan Schön, född 1807; grosshandlare; † 1869. se Tab 4.
 • Adelaide Elisabet Schön, född 1808-05-04 i Stockholm, † 1837-01-18. Gift 1829-11-15 med generalbefälhavaren och ordföranden i krigshovrätten Edvard August Peijron, adlad Peijron, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1846-09-22 i Stockholm med sin brors svägerska Anna Maria Groen, i hennes 2:a äktenskap, född 1810-06-24, † 1858-10-19 i Stockholm, dotter till bergsrådet Anton Henrik Groen och Maria Ulrika Arfwedson), född 1796-12-15 i Hamburg, Tyskland, † 1858-09-08 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt på svärdssidan. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Augusta Eleonora Schön, född 1809-08-02 på Ramnäs bruk, Ramnäs socken, Västmanlands län, † 1866-03-01 i Klara församling, Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.211, AID: v223323.b7710.s211). Bouppteckning 1866-11-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.211, AID: v223323.b7710.s211). Gift 1827-04-29 i Storkyrkan, Stockholm med sin kusin grosshandlaren, riksdagsledamoten och talmannen, RVO, RNO Johan Gustaf Schwan, född 1802-06-30 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1869-01-23 i Klara församling, Stockholm (skallskada vid halkolycka). Paret fick 4 barn.
 • Amelie Vilhelmina Schön, född 1811-12-01 i Stockholm, † där barnlös 1872-11-07 (60 år, 11 månader, 6 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455). Bouppteckning 1872-12-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455). Gift 1830-11-21 med överintendenten, KNO Gustaf Söderberg, född 1799-04-07 i Tullhuset, Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, † barnlös 1875-11-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:653 s.63, AID: v223419.b2370.s63).

TAB 4

Johan Schön, (son till Johan Schön, Tab 3), född 1807; grosshandlare; † 1869-03-02 i Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.48, AID: v223384.b1690.s48). Bouppteckning 1869-09-04 med 833649 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.48, AID: v223384.b1690.s48). Ägde Sund, Forsnäs, Gåsjö, Håbro, Karsbo, Kylsbo och Stora Nyckelviken. Gift 1846 i Stockholm med fröken Augusta Gustava Beskow, född 1825 i Stockholm, dotter till grosshandlaren Gustaf Beskow och Sofia Margareta Wallmark.

Döttrar:

 • Augusta Sofia Schön, född 1847, † barnlös 1872. Gift 1867 med kammarherren Johan Bernhard Theodor Beskow, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med sin svägerska), född 1835-01-03, † 1912.
 • Sofie Amelie Schön, född 1849-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286), † där 1908-01-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286). Bouppteckning 1908-03-30 med 250263 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:822 s.286, AID: v770754.b6190.s286). Gift med kanslisten i kommerskollegium Viktor Ludvig Sterky, född 1838-06-02, † 1876-02-19 i Stockholm. Paret fick 2 söner.
 • Adelaide Eleonora Schön, född 1850-12-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455). Gift 1874 med sin svåger, kammarherren Johan Bernhard Theodor Beskow, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med sin svägerska), född 1835-01-03, † 1912. Paret fick 2 barn.
 • Amelie Gustava Schön, född 1852-07-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455).
 • Anna Lovisa Schön, född 1853-12-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455).
 • Johanna Elisabet Schön, född 1857-12-31 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.455, AID: v223398.b5720.s455). Gift med medicine doktorn Knut Ludvig Bergh, född 1852-01-13 i Ryssby socken, Kronobergs län, döpt 30/1 (källa: Ryssby CI:7 s.103, AID: v30306.b57.s103). Paret fick 3 döttrar.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman