Saur

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

N.N

Barn

TAB 2

Casper Saur, barberare och borgare i Lund senast 1644 (Lund KR 1644 5/2) senare rådman där, † 1677. Gift 1:o med N.N, † senast 1658; 2:o med Margareta Henriksdotter Cron (2:o med befallningsmannen på Värpinge Hans Preen begr. 1694-12-16 i S:t Peters kloster sn), född 1637-01-16, † 1700-05-24 i S:t Peters kloster sn (Lunds RR 1691 31/8)

Barn 1:o:

 • Gertrud Saur, själaringning 1705-06-14 i Lund, begr. 1705-07-09. Gift 1:o 1662-11-09 i Lund (enl. Lunds stifts herdaminne, del 3, 1951, s. 474) med handelsmannen i Lund Petter Kock, † 1693-03-28 i Lund; 2:o 1694-06-04 i Lund med handelsmannen i Lund Fredrik Göransson Böök, † i maj 1698 i Lund (enl. bouppt.); 3:o 1699-07-26 i Lund med handelsmannen i Lund Thomas Albrektsson, själaringning 1729-11-12 i Lund.
 • Daniel Saur. se Tab 3.
 • Anna Saur, själaringning 1723-01-19 i Lund. Gift 1:o 1674-11-11 i Lund med handels- och rådmannen samt stadskassören i Lund Christen Jostsson, † 1686-10-08 i Lund (enl. bouppt.); 2:o 1691-06-25 i Lund med handelsmannen och kämnärsbisittaren i Lund Carsten Kock, död i pesten 1712-11-02 i Lund (enl. Lunds rådhusrätt och magistrat GIX:1 (1670-1712)).
 • Hans (Johannes) Saur, student vid Lunds universitet 1672-04-28, prästvigd till kyrkoherde i Gudmuntorp och Hurva 1677-05-02 men blev inte långt därefter ”i kriget 1679 af the danske, för thett han hindrat snapphanerne at bortröfva en fä-hiord vid byen Rolsberga, till Kiöpenhamn bortförd, däräst han i fångenskap blef död” (Lunds stifts herdaminne, del 6, 1957, s. 211f).

Barn 2:o:

 • Claes Saur, född omkr. 1659; handelsborgmästare; † 1732. se Tab 4. (Lund RR 1696 18/7)
 • Christian Saur, dpt. 1663-07-10 i Lund; var barberaregesäll 1687 (Lunds RR 1687 20/8, 26/9).
 • Thomas Saur, född omkr. 1665; eventuellt densamme som den H:r Thomas Saur från Köpenhamn som stod fadder till systern Anna Margaretas dotter Margareta 1705-06-21 i Lund.
 • Anna Margareta Saur, född omkr. 1669, själaringning 1715-12-13 i Lund, begr. 1715-12-21 i S:t Peters kloster sn. Gift med handels- och rådmannen i Lund Johan Albrecht Liefertz, född 1674 i Sodza i Westfalen (Lunds stifts herdaminne, del 11, 2001, s. 267), † 1748-10-04 i Lund.

TAB 3

Daniel Saur, barberare först i Lund senare i Nykøbing Falster (Lund RR 1687 30/7).

Barn

 • Kjell Saur, dpt. 1675-07-04 i Lund.
 • Anna Saur, dpt. tv. 1677-09-23 i Lund, † ung.
 • Kerstina Saur, dpt. 1677-09-23 i Lund.
 • Anna Saur, dpt. 1679 12/2 i Holmens sogn i København.

TAB 4

Claes Saur, född omkr. 1659, befann sig i Ronneby 1677; borgare i Karlskrona 1685-03-04; assessor i sjötullsrätten 1691-09-26; rådman i Karlskrona 1705-09-09; handelsborgmästare i Karlskrona 1717-04-04, † 1732-12-11 i Karlskrona. Gift 1:o omkr. 1685 med Barbro Margareta Granschoug, dpt. 1667-03-15 i Ronneby, † 1710-12-11 i Karlskrona, dotter till köpmannen i Ronneby Per Carlsson Gran och Anna Lawesdotter Skow; 2:o 1712-07-01 i Karlshamn med Lucia Mesterton (i hennes 2:a).

Barn 1:o:

 • Casper Saur, född omkr. 1686; rådman; † 1758. se Tab 5.
 • Anna Saur, född 1687, † 1720-02-20 på Ebbetorp Herrgård, Dörby sn. Gift 1:o 1705-09-12 i Karlskrona (Tyska) med kommissarien Alexander Mühlenbruch (i hans 2:a gifte) född 1675 i Kalmar, † 1715-08-16 på Ebbetorp, Dörby sn; 2:o 1717-03-28 i Kalmar med häradshövdingen Johan Schaeij (i hans 1:a gifte), född 1691-02-18 i Karlshamn, † 1738-04-04 på Ryedal i Gammalstorps sn.
 • Margareta Saur, född 1690-10-17 i Karlskrona (Tyska), † 1770-04-25 i Runstens prästgård, Runsten sn. Gift 1709-12-14 i Karlskrona (Tyska) med borgmästaren i Kalmar Lars Bergstedt, född trol. i Nyköping, † 1722-02-25 i Kalmar.
 • Barbara Catharina Saur i Karlskrona (Tyska), född 1692-03-15 i Karlskrona (Tyska), † 1739-12-04 i Västervik. Gift 1:o 1711-02-08 i Karlskrona, Tyska församlingen med rådmannen och räntmästaren i Karlskrona Petter Martini, † 1713; 2:o 1714-05-14 i Karlskrona (Tyska) med tullförvaltaren i Västervik Emanuel Widegren (i hans 2:a gifte), född omkr. 1669, † 1749-03-12 i Västervik.
 • Peter Saur, född 1693-09-11 i Karlskrona (Tyska), † ung.
 • Fredrik Saur, född 1694-09-26 i Karlskrona (Tyska); borgare i Karlskrona 1718-10-27; † 1729-01-09 på Påboda gästgivargård.
 • Ulrika Sophia Saur, född 1695-12-21 i Karlskrona (Tyska), † 1767-10-09 i Kalmar. Gift 1:o 1714-09-27 i Karlskrona (Tyska) med handelsmannen i Kalmar Jonas Aspelund, † 1724-06-02 i Kalmar; 2:o 1726-10-25 i Kalmar med regementskvartermästaren Sven Aspegren.
 • Johan Saur, född 1697-03-13 i Karlskrona (Tyska), † 1711-09-06 i Kalmar.
 • Claes Henrik Saur, född 1698-10-02 i Karlskrona (Tyska), † troligen ung.
 • Carl Thomas Saur, född 1699-10-11 i Karlskrona (Tyska), † ung.
 • Sophia Lovisa Saur, född 1700-12-03 i Karlskrona (Tyska), † 1769 /10 i Karlskrona. Gift 1719-11-03 i Karlskrona (Tyska) med handelsmannen i Karlskrona Carl Wiebe, född omkr. 1689, † 1768 /3 i Karlskrona.
 • Carl Saur, född 1702-05-29 i Karlskrona (Tyska), † troligen ung.
 • Maria Anna Saur, född 1703-09-05 i Karlskrona (Tyska), † troligen ung.
 • Hans Cornelius Saur, född 1704-12-23 i Karlskrona (Tyska), † troligen ung.
 • Peter Alexander Saur, född 1707; rådman; † 1748. se Tab 8.

TAB 5

Casper Saur, född omkr. 1686; borgare i Karlskrona; borgare i Kalmar 1714; extra ordnarie rådman 1724-06-06 i Kalmar: ordnarie rådman där; † där 1758-02-22. Gift 1714-08-05 i Kalmar med jungfru Anna Christina de Rees, född 1698-10-09 i Västervik, levde 1764, dotter till rådmannen i Kalmar Jacob de Rees och Christina Mühlenbruch.

Barn

 • Barbro Christina Saur, född 1715-09-30 i Kalmar, † där 1717-07-25.
 • Anna Lucia Saur, född 1717-08-22 i Kalmar, † 1784-01-10 i Torsås sn. Gift 1746-01-19 i Kalmar med kyrkoherden David Hjorth, född 1713-12-25 i Kalmar, † 1767-11-24 i Torsås sn.
 • Claes Jacob Saur, född 1718-10-02 i Kalmar; skolgång i Kalmar skola 1732; var visitör 1764.
 • Casper Saur, född 1719-11-19 i Kalmar, † där 1720-04-19.
 • Fredrik Saur, född 1721-06-04 i Kalmar, † där 1727-07-20.
 • Thomas Saur, född 1728; lotsinspektor och handelsman; † 1798. se Tab 6.
 • Didrik Saur, född 1730; handelsman; † 1791. se Tab 7.

TAB 6

Thomas Saur, född 1728-05-17 i Kalmar, lotsinspektor och handelsman i Kalmar; † där 1798-02-18. Gift 1757-11-09 i Kalmar med jungfru Anna Magdalena Weijdling, född 1737-07-06 i Kalmar, † där 1788-03-18, dotter till handelsmannen och kommissarien Michaël Weijdling och Elisabeth Edenberg.

Barn

 • Elisabeth Christina Saur, född 1758-10-06 i Kalmar, † där ogift 1830-04-10.
 • Margareta Magdalena saur, född 1759-09-28 i Kalmar, † där ogift 1818-06-05
 • Casper Michaël Saur, född 1762-01-25 i Kalmar, † där 7/2 s.å.
 • Johan Casper Saur, född 1764-10-12 i Kalmar, † där 1769-02-04.
 • Adolf Fredrik Saur, född 1770-01-05 i Kalmar; löjtnant och lotsinspektor; † 1829-07-23 i Kalmar. Gift 1805-11-05 på Linnäs sätesgård i Motala sn med änkan Maria Elisabeth Charpentier (hennes 2:a), född omkr. 1765, † 1824-01-11 i Kalmar, dotter till kaptenen Carl Fredrik Charpentier och Susanna Maleen.

TAB 7

Didrik Saur, född 1730-05-12 i Kalmar; handelsman i Kalmar, † där 1791-10-18. Gift 1758-04-30 i Kalmar med jungfru Hedvig Maria Wahlsten, född omkr. 1743, † 1815-02-17 i Kalmar.

Barn

 • Sven Casper Saur, född 1759-12-17 i Kalmar; handelsbokhållare; † 1842-01-24 i Kalmar.
 • David Henrik Saur, född 1764-04-13 i Kalmar, † där 18/4 s.å.
 • Gustaf Fredrik Saur, född 1765-07-05 i Kalmar, † där 17/7 s.å.
 • David Henrik, född 1766-08-25 i Kalmar, † där 16/10 s.å.
 • Christina Eleonora Saur, född 1768-06-12 i Kalmar, † där 30/6 s.å.
 • Lars Fredrik Saur, född 1770-02-25 i Kalmar, † där 27/3 s.å.
 • Hedvig Margareta Saur, född 1771-06-24 i Kalmar, † där 5/7 s.å.
 • Carl Emanuel Saur, född 1774-01-16 i Kalmar; handelsman i Kalmar; † där 1844-09-10. Gift 1799-10-25 i Kalmar med jungfrun Catharina Sjögren, född omkr. 1772, † 1840-12-26 i Kalmar.
 • Anna Christina Saur, född 1778-10-03 i Kalmar, † där 29/10 s.å.
 • Thomas Saur, född 1782-07-04 i Kalmar; handelsman i Kalmar; † där 1821-12-21.

TAB 8

Peter Alexander Saur, född 1707-01-27 i Karlskrona (Tyska); student vid Lunds universitet 1726-04-05, auskultant i Göta hovrätt 1729-02-18; notarie vid Karlskrona rådhusrätt; rådman där 1736-06-17; † 1748, begr. 2/3 med tryckt begravningsvers av sönerna Jöns och Carl. Gift 1737-08-26 i Ystad (S:t Petri) med jungfru Margareta Richardt.

Barn

 • Jöns Saur, född 1739-01-31 i Karlskrona (Tyska)
 • Claes Alexander Saur, född 1740-10-21
 • Carl Saur, född 1742; provinsialläkare; † 1816. se Tab 9.

TAB 9

Carl Saur, född 1742-10-28 i Karlskrona (Tyska), skolgång vid Ystads skola, apotekarelev i Kristianstad; medföljde 1758 Södra Skånska Inf.-Regementet till Pommern som underläkare; student vid Lunds universitet 1764;studerade vid Greifswald och Köpenhamn; med. doktor 1772-02-05; garnisonsmedikus 1773-01-13: reg.-läkare vid Kungens egna värvade regemente 1776-02-14; provinsialläkare i Kristianstads län 1783-09-15; avsked 1795-04-23; Riddare av Kungliga Vasaorden 1801-11-23: † 1816-07-26 på Stenkeslycke i Hästveda sn. Gift 1:o 1780-09-24 i Färlöv sn med jungfru Lovisa Johanna Praël född omkr. 1744, † 1786-06-20 i Färlöv sn, dotter till handelsmannen i Kristianstad Petter Praël och Margareta Lucia Mühlenbruch (enl. Lunds stifts herdaminne del 11, 2001, s. 577); 2:o 1787-04-21 i Färlöv sn Anna Margareta Seldener, född 1758-11-17 i Färlöv sn, † 1833-10-13 i Ystad (S:t Petri), dotter till kyrkoherden Mathias Seldener och hans hustru Christensa Morsing.

Son 2:o:

 • Lars Alexander Mathias Sauer, född 1794; vice auditör; † 1827 se Tab 10

TAB 10

Lars Alexander Mathias Sauer,, född 1794-01-06 i Kristianstad; student vid Lunds universitet 1808; vice auditör; † 1827-07-09 på Slagtofta i Hörby sn. Gift 1821-10-16 i Osby sn med demoiselle Gustava Margareta Billing, född 1796-09-06 i Osby sn, † 1827-08-31 på Slagtofta i Hörby sn, dotter till kyrkoherden Per Olof Billing och Christina Theophilia Lind.

Barn

 • Carl August Justus Fredrik Saur, född 1822-11-25 på Stenkeslycke i Hästveda sn; handelsbokhållare; † 1846-10-29 i Ystad (St:Maria).
 • Paul Olof Ferdinand Saur, född 1823; vice auditör; † 1902. se Tab 11.
 • Claes Axel Rudolf Saur, född 1824-12-16 i på Stenkeslycke i Hästveda sn, † 1827-10-17 på Slagtofta i Hörby sn.
 • Josephina Carolina Wilhelmina Saur, född 1827-03-19 på Slagtofta i Hörby sn, † 1833-04-03 i Ystad (S:t Petri).

TAB X

Hieronymus Saur, barberare i Lund, † 1673.

Barn

 • Maria Saur, född omkr. 1663, † 1743-01-11 i Trelleborg samt begraven i Lilla Slågarps kyrka. Gift med kronobefallningsmannen Jonas Åkesson, född 1656 i Ängelholm, † 1708-04-04, begraven i Lilla Slågarps kyrka.
 • Christopher Saur, var barberaregesäll 1687 (Lund RR 1687 9/5).
 • Catharian Saur.
 • Jockum Saur, dpt. 1672-03-03 i Lund, † där 1677-02-05 (enl. bouppt.).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; SoH 1965:1; Karlskrona Rådhusrätt och Kämnärsrätt 1713; Medelstad häradsrätt FII:1 s. 275ff; Carlscronas Wekoblad 1768-03-26, 1769-10-07; Inrikes Tidningar 1805-11-19; Christianstads Weckoblad 1827-07-14; Lunds Weckoblad 1827-09-05; En Karlskronaborgares dagbok : Lorens de Rees dagbok 1692-1735; SoH 1965:1 'Släkten Granskog', Paul Wilstadius; SoH 1995:2 'Lyckohjulet', Pontus Möller; Lund på 1690-talet, del I, Gunnar Carlquist (1923), Lund på 1690-talet, del II, Gunnar Carlquist (1924); Albert Liljas blekingska samling.