Sahlgren

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och direktören i Ostindiska kompaniet, KVO Niclas Sahlgren, (1701-1776).
Fru Sara Catharina Sahlgren, (1748-1818).

Nils Pehrsson, rådman i Göteborg; † 1703 i Göteborg. Gift med jungfrun Sara Herwegh, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med Cornelius van Egmont, med vilken hon fick 3 barn), född 1651, † 1727 i Göteborg, dotter till kryddkrämaren och packhusmästaren Adam Herwegh.

Barn:

 • Jacob Sahlgren, fabrikör, kommerseråd, riksdagsman; † 1736. se Tab 2.
 • Niclas Sahlgren, född 1701; grosshandlare, direktör; † 1776. se Tab 5.
 • Anna Elisabet Sahlgren, † 1733 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, begravd 14/8. Gift 1713-12-16 (bröllopsvers) med grosshandlaren och brukspatronen Hans Olofsson Ström, född 1682-10-15 (källa: Säfsnäs AI:4 s.21), † 1761-02-23 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, begravd 1/3. Paret fick 5 barn.

TAB 2

Jacob Sahlgren, (son till Nils Pehrsson, Tab 1), inskriven vid Uppsala universitet 1700-05-25; burskap som handlare i Göteborg 1716-03-19; ledamot av borgarståndet vid riksdagen 1720; av konvojkommissariatet 1724; handels- och politieborgmästare i Göteborg 1728-09-21-- (kungligt brev 6/7) 1735-12-15; fick privilegium för Göteborgs första sockerbruk 1729-11-11; kommerseråds titel 1735-12-15; † 1736 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Bouppteckning 1739-06-06 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:1 s.435, AID: v67788.b227.s435). Ägde stenhus i Göteborg värt 10000 daler silvermynt. Gift 1715-11-15 med jungfrun Brigitta Ekmark, född 169(4), † 1771-05-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, dotter till handlaren Olof Pehrsson och Christina Stillman.

Barn:

 • Niclas Sahlgren, född 1717; handlare; † barnlös 1762. Bouppteckning 1765-01-18 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:18 s.5, AID: v67664.b11.s5). Gift 1742 med jungfrun Elisabet Nissen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1768-06-07 i Göteborg med kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg, RSO Carl Hästesko af Målagård, i hans 3:e äktenskap, född 1717-01-16 i Bollnäs, † 1789-03-08 på Sällerhög, Asklanda socken, Älvsborgs län), född 1721 i Göteborg, döpt 18/1, † barnlös 1793-01-31 på Sällerhög, Asklanda socken, Älvsborgs län, dotter till handlanden och kommissarien Erik Nissen och Maria Calms.
 • Sara Christina Sahlgren, född 1723, † 1766-04-14. Gift 1740-11-16 med direktören vid Ostindiska kompaniet, hovmarskalken, greve Rutger Axel Sparre af Söfdeborg, född 1712-09-25 i Karlskrona, † 1751. Paret fick 3 söner.
 • Olof Sahlgren, grosshandlare; † 1758. se Tab 3.

TAB 3

Olof Sahlgren, (son till Jacob Sahlgren, Tab 2), grosshandlare; † 1758. Gift 1752 med jungfrun Anna Elisabet Ström, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1762 före 8/4 i Göteborg med bergmästaren Johan Holst, † 1766-05-01 på Torpa, Fors socken, Älvsborgs län; 3:o 1768-08-25 på Torpa med bamkokommissarien och kommersrådet Samuel Söderling, adlad af Söderling, i hans 2:a äktenskap, född 1722-10-28 i Stockholm, † 1798-05-05 på Gripenbergs herrgård, Säby socken, Jönköpings län, och slöt själv sin adliga ätt), född 1733 i Stockholm, † 1814, dotter till grosshandlaren Börje Olofsson Ström och Emerentia Henning.

Son:

 • Jakob Sahlgren, född 1753; ryttmästare; † 1814. se Tab 4.

TAB 4

Jakob Sahlgren, (son till Olof Sahlgren, Tab 3), född 1753 i Göteborg; ryttmästare; † 1814-01-31. Gift med jungfrun Johanna Fredrika Lund, född 1766, † 1815, dotter till rådmannen i Göteborg Christian Lund och Cornelia Hall.

Barn:

 • Anna Charlotta Sahlgren, född 1788-09-20 i Göteborg, † 1810-06-30.
 • Brigitta Sahlgren, född 1790-06-04 i Göteborg, † där 1800-06-05.
 • Fredrika Augusta Sahlgren, född 1791-08-08 i Göteborg, † 1850-09-27.
 • Olof Sahlgren, född 1793-03-08 i Göteborg.
 • Carl Gustaf Sahlgren, född 1796-08-09 i Göteborg, † där 1797-10-24.
 • Amalia Christina Sahlgren, född 1798-10-02 i Göteborg, † 1833-03-21 på Noor, Knivsta socken, Uppsala län. Gift 1819-03-08 i Stockholm med kammarherren och fideikommissarien, friherre Carl Samuel Hermelin, i hans 1:a äktenskap 2:o 1839-06-08 i Stockholm med Fredrika Charlotta Bonde, i hennes 2:a äktenskap, född 1798-04-24 på Häreholm, † 1858-01-12 i Uppsala, Uppsala län, dotter till översten Carl Filip Bonde och friherrinnan Andréetta Ulrika Sparre. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Christian Vilhelm Sahlgren, född 1805-06-15 i Göteborg; † 1855-02-21 i Västerås, Västmanlands län.

TAB 5

Niclas Sahlgren, (son till Nils Pehrsson, Tab 1), född 1701-03-18 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; handelsutbildning hos Tietzen & Schröder i Amsterdam; studieresor i England, Frankrike, Sverige och Tyskland; direktör i Västindiska kompaniet 1729; burskap i Göteborg 1733-11-11; direktör i Ostindiska kompaniet 1733-68; LVA och LPS 1773; invaldes 1773 som ledamot nummer 201 av Kungliga Vetenskapsakademien; invaldes 1776 i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg; † 1776-03-10 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.601b, AID: v67793.b308.s601b). Bouppteckning 1776-12-02 och följande dagar (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.601b, AID: v67793.b308.s601b). Efterlämnade 4159498 daler silvermynt varav han i sitt testamente gjorde omfattande donationer, bl a till grundläggandet av Sahlgrenska sjukhuset år 1772 samt en stor donation till Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Han ägde 2st stenhus i Göteborg, varav det ena var nr 54 (nuvarande Norra Hamngatan 6 - Thamska huset) och det andra vid Lilla Torget där senare det Wijkska huset uppfördes. Ägde Östads, Kobergs, Gåsevadsholms, Dahls, Stora Alfhems, Bolrops och Örabyborgs säterier samt Wirsbo gård Gift 1:o 1745-04-25 i Ramnäs kyrka, Värmlands län med jungfrun Anna Margareta Wittmack, född 1723 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt i juli, † 1746-09-18 (inskription på kista i Tölö kyrka), dotter till grosshandlaren och skeppsredaren Claës Wittmack och Anna Margareta von Walcker; 2:o 1747-06-28 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Catharina Christina Grubb, född 1723-03-30 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1772-04-03 i Göteborg, dotter till grosshandlaren Vilhelm Grubb och Maria Catharina Eckman.

Dotter 1:o:

 • Anna Margareta Sahlgren, född 1745 i Göteborg, † 1767-03-10. Gift 1764-12-30 med handlanden August Alströmer, född 1735-08-01, † 1773-09-19. Paret fick 2 barn varav dottern har efterlämnat talrika ättlingar.

Dotter 2:o:

 • Sara Catharina Sahlgren, född 1748-05-08 i Göteborg, † barnlös 1818-12-16. Gift 1770-12-06 med kanslirådet och godsägaren, KVO Claës Alströmer, friherre Alströmer, född 1736-08-09 i Alingsås, † barnlös 1794-03-05 på Gåsevadsholm, Tölö socken, Hallands län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman