Rosenblad

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Rosenblad, född 1727-09-17 i Östergötland (källa: Västerfärnebo AI:8 s.81, AID: v72742.b152.s81); inspektor. Gift 1766 (källa: Västerfärnebo AI:8 s.81, AID: v72742.b152.s81) med jungfrun Brita Helena Stahl, född 1731-11-14 i Östervåla socken (källa: Västerfärnebo AI:8 s.81, AID: v72742.b152.s81).

Barn:

 • Johan Daniel Rosenblad, född 1767; grosshandlare, fabrikör, skeppsredare; † 1830. se Tab 2.
 • Georg Rosenblad, född 1768; magasinförvaltare; † 1818. se Tab 5.
 • Johanna Magdalena Rosenblad, född 1772-03-02 på Fors gård, Västerfärnebo socken, Västmanlands län (källa: Västerfärnebo AI:8 s.81, AID: v72742.b152.s81; Kristinehamn AI:14 s.117, AID: v11874.b122.s117), † 1826-02-19 i Kristinehamn, Värmlands län (bröstböld, 53 år gammal, källa: Kristinehamn (S) FI:3 (1825-1830) Bild: 7 Sida: 6, AID: v7296.b7.s6). Bouppteckning 1826-08-21 (källa: Kristinehamns rådhusrätt och magistrat FIIa:6 s.73, AID: v48741.b40.s73). Gift med gästgivaren Per Ahrengren, född 1763 (källa: Kristinehamn AI:10 s.67, AID: v11870.b72.s67). Paret fick flera barn.

TAB 2

Johan Daniel Rosenblad, (son till Johan Rosenblad, Tab 1), född 1767-04-18 på Kungsbergs krog, Fogdö socken, Södermanlands län, döpt 19/4 (Fogdö (D, U) C:2 (1751-1807) Bild: 259 Sida: 508, AID: v55093.b259.s508); enligt husförhör i Brännkyrka föddes han 1768-04-19 (källa: Brännkyrka AI:3 s.206, AID: v84130.b215.s206); anges vara fosterson till traktören på Stora Tallkrogen i Stockholm Lars Åman och Anna Maria Stahl (källa: Brännkyrka AI:2 s.423, AID: v84129.b218.s423), där Anna Maria sannolikt är syster till Brita Helena; grosshandlare; bryggerifabrikör; skeppsredare; † 1830-11-30 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.462, AID: v223098.b4770.s462). Bouppteckning 1830-03-31 med 97828 riksdaler banco i tillgångar, 10611 riksdaler banco i skulder och 87217 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.462, AID: v223098.b4770.s462). Ägde stenhus i Katarina församling på Södermalm och kvarteret Bryggaren under nr 1, 2 & 3, med adress Götgatan 46, värt 25000 riksdaler banco, inköpt 1815-06-05; gård och bryggeriverk i samma kvarter under nr 4 & 5, del på fri och dels på ofri grund, värt 23000 riksdaler banco; ett oförsäkrat hus i samma kvarter under nr 6 värt 3316 riksdaler banco; ett stenhus i Katarina församling och kvarteret Mederland nr 5 på fri och egen grund 10600 riksdaler banco; ett hus nr 6 i kvarteret Mederland på fri och egen grund 3900 riksdaler banco; en fastighet i Katarina församling och kvarteret Bondesonen under nr 11 & 12 på fri och egen grund 530 riksdaler banco; en gård i samma församling och kvarteret Höken nr 2, på ofri eller stadens grund, 300 riksdaler banco; säteriet Wik och frälsehemmanet Herrvik 1 mantal med underlydande 8 torp på Värmdö, taxerade till 20875 riksdaler banco och där bouppteckningen utförd 30/1 lämnade 25537 riksdaler banco i behållning; ägde arrenderätten till lägenheten Tallkrogen i Brännkyrka socken med bouppteckning 19/2 och med en behållning på 2953 riksdaler banco. Vidare ägde han flera skeppsparter: 1/3-del i skonerten Thomas 1000 riksdaler banco, 1/6-del i briggen Johan 1000 riksdaler banco; 1/4-del i briggen Redligheten 500 riksdaler banco; 1/8-del i briggen Christeval Colon 1000 riksdaler banco; 1/16-del i britten Talemon 500 riksdaler banco. I varulagret fanns 5000 kannor brännvin 2500 riksdaler banco, 90 buteljer öl 270 riksdaler banco, 300 tunnor malt och 200 tunnor korn 2500 riksdaler banco samt humle salt och ved. Gift med jungfrun Anna Christina Österberg, född 1780-01-28 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:304 s.871, AID: v222942.b8840.s871), † 1842-05-13 i Katarina församling, Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:512 s.18, AID: v223198.b290.s18); bouppteckning 1842-07-04 med 30299 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:512 s.18, AID: v223198.b290.s18); i hennes bouppteckning upptogs ½ av ett stenhus på Norrmalm i Klara församling och kvarteret Sporren nr 1, med adress nr 25 i hörnet av Beridarebansgatan och Klara Bergsgränd totalt 50000 riksdaler banco, och hennes del värd 25000 riksdaler banco, och denna fastighet hade hon och sonen gemensamt köpt av handlanden Johan Baptist Castelli och fått fastebrev 1834-07-14; upptogs även flera fastigheter; dotter till klädesfabrikören Anders Österberg och Anna Maria Hagberg.

Son:

Johan Anders Rosenblad, född 1800-12-01 i Katarina församling, Stockholm, döpt 4/12 (källa: Katarina CII:6 s.401, AID: v220793.b2040.s401); grosshandlare; bryggare; brukspatron; RVO; anlade en stor trädgård och dyrbart orangeri på Södermalm, som såldes 1847; † 1852. Gift med fröken Carolina Lovisa Wilhelmina Hornberg, född 1808-09-04 i Stockholm (källa: Tyresö AI:13 s.194, AID: v84357.b1990.s194), † 1892-03-29 på Kumla gård, Tyresö socken, Stockholms län (källa: Tyresö AI:21 s.204, AID: v84365.b2130.s204); bouppteckning 1892-05-19 med 2181 kronor i tillgångar, 4724 kronor i skulder vilket lämnade boet med ett underskott på 2542 kronor (källa: Sotholms häradsrätt F2:55 s.644, AID: v161300.b6480.s644); dotter till klädesfabrikören och kaptenen vid Borgerskapets kavallerikorps Carl Fredrik Hornberg och hans 2:a fru Carolina Margareta Björklund.

Barn:

 • Josefina Rosenblad, född 1832-06-17 i Katarina församling, Stockholm, döpt 1/7 (källa: Tyresö AI:13 s.194, AID: v84357.b1990.s194). Gift med lantbrukaren Carl Björck. Paret fick 4 döttrar.
 • Oscara Maximiliana Aurora Rosenblad, född 1835-02-01 vid Götgatan 48, Katarina församling, Stockholm, döpt 12/2 (källa: Katarina CII:9 s.7, AID: v220796.b70.s7).
 • Eugenia Anna Vilhelmina (Mina) Rosenblad, född 1836-05-09 vid Götgatan 48, Katarina församling, Stockholm, † 1898-10-27 i Stockholm. Gift 1869-03-28 med extra ordinarie kammarskrivaren i Riksbanken Gotthard Eugen Marcks von Würtemberg, född 1840-05-22 i Stockholm, † där 1870-08-04. Paret fick 2 söner.
 • Desideria Erika Maria Rosenblad, född 1837-05-29 vid Götgatan 48, Katarina församling, Stockholm, döpt 11/6 (källa: Katarina CII:9 s.147, AID: v220796.b770.s147), † 1914-12-09 i Solna, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:879 s.338, AID: v770811.b7030.s338). Bouppteckning 1915-05-08 med 2259483 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:879 s.338, AID: v770811.b7030.s338). Gift med grosshandlaren och direktören i Krooks petroleum och oljeaktiebolag Carl Hans Napoleon Krook, född 1831-01-01 i Södertälje, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:861 s.224, AID: v770793.b1330.s224), † 1912-11-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:861 s.224, AID: v770793.b1330.s224). Paret fick 11 barn.
 • Carl Johan Filip Jakob Rosenblad, född 1839; godsägare; † 1916. Tab 3.
 • Oscar Victor Daniel Rosenblad, född 1841; jägmästare; † 1912. Tab 4.

TAB 3

Carl Johan Filip Jakob Rosenblad, (son till Johan Anders Rosenblad, Tab 2), född 1839-09-02 vid Götgatan 48, Katarina församling, Stockholm (källa: Tyresö AI:22 s.206, AID: v84366.b2160.s206); disponent vid Krooks Petroleum Aktiebolag; ägde 1/6-del i 4 5/8-dels mantal Kumla Näsby och Skälsätra i Tyresö socken med taxeringsvärde 92000 kronor, enligt fruns bouppteckning 1896; † 1916-05-10 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm, begravd på Katarina kyrkgård (källa: Nyköpings Sankt Nicolai FI:11 s.124, AID: v164574.b1320.s124). Gift 1875-01-28 i Stockholm (källa: Tyresö AI:22 s.206, AID: v84366.b2160.s206) med fröken Agnes Wilhelmina Concordia Marcks von Würtemberg, född 1838-08-08 i Stockholm (källa: Tyresö AI:22 s.206, AID: v84366.b2160.s206), † 1896-04-11 på Kumla gård, Tyresö socken, Stockholms län (källa: Tyresö AI:22 s.206, AID: v84366.b2160.s206); bouppteckning vid Sotholms häradsrätt 1896-06-09 (källa: Sotholms häradsrätt F2:57 s.352, AID: v161302.b3540.s352); dotter till uppbördskommissarien Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg och Catharina Agneta Lovisa Åkerman.

Dotter:

 • Catharina Elisabet Rosenblad, född 1879-01-27 på Kumla gård, Tyresö socken, Stockholms län (källa: Huddinge AIIa:1 s.102, AID: v85788.b1150.s102). Gift 1904-01-11 i Nyköping (källa: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIIb:5 (1901-1905) Bild: 290 Sida: 872, AID: v164533.b290.s872) med Sven Harald Yngve Danelius, född 1875-01-27 Vänersborg (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 22 Vasaroten (A, AB) DIa:3 (1897-1926) Bild: 160 Sida: 8a, AID: v938580.b160.s8a). Paret fick 1 son.

TAB 4

Oscar Victor Daniel Rosenblad, (son till Johan Anders Rosenblad, Tab 2), född 1841-02-19 vid Götgatan 48, Katarina församling, Stockholm (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235); jägmästare; † 1912-07-05 i Filipstad, Värmlands län (källa: Filipstads rådhusrätt och magistrat FII:16 s.679, AID: v425667.b3420.s679). Bouppteckning 1912-07-30 med 9682 kronor i behållning (källa: Filipstads rådhusrätt och magistrat FII:16 s.679, AID: v425667.b3420.s679). Gift 1880-10-20 (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235) med fröken Johanna (Hanna) Maria Malmström, född 1856-11-01 på Hargå, Ekshärads socken, Värmlands län (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235), dotter till bruksförvaltaren Arvid Malmström och Mathilda Dahlman.

Barn:

 • Hanna Carolina Rosenblad, född 1881-12-09 på Västra Tornet, Ekshärads socken, Värmlands län (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235).
 • Knut Anders Rosenblad, född 1883-09-30 på Västra Tornet, Ekshärads socken, Värmlands län (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235).
 • Gunnar Sixten Rosenblad, född 1886-04-08 på Västra Tornet, Ekshärads socken, Värmlands län (källa: Ekshärad AI:38 s.235, AID: v10795.b245.s235).

TAB 5

Georg Rosenblad, (son till Johan Rosenblad, Tab 1), född 1768-12-26 på Fors gård, Västerfärnebo socken, Västmanlands län (Västerfärnebo (U) C:4 (1759-1810) Bild: 89, AID: v72790.b89); fanjunkare vid Svea livgarde; magasinsförvaltare vid Sjukhusförrådet på Skeppsholmen; † 1818-03-24 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.746, AID: v223047.b7580.s746). Bouppteckning 1818-06-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.746, AID: v223047.b7580.s746). Gift 1803-12-16 i Stockholm med friherrinnan Antoinetta Helena von Düben, född 1784-02-07 på Sköndal, dotter till överstelöjtnanten i armén, RSO, friherre Ulrik Wilhelm von Düben och Ulrika Eleonora Hildebrand.

Döttrar:

 • Amalia Charlotta Philippina Rosenblad, född 1813-12-13 i Kungsholms församling, Stockholm, döpt 15/12 (källa: Kungsholm CI:7 s.21, AID: v87609.b15.s21).
 • Elvier Constantina Rosenblad, född 1817 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman