Risholm

Från Biografiska anteckningar

Risholm

TAB 1

N.N.

Barn:

  • Carl Risholm, † 1727, befallningsman. se Tab 2.

TAB 2

Carl Risholm, (son till N.N, Tab 1), befallningsman senast 1689 åt landshövdingen Mauritz Nilsson Posse, på Blekhem, Törnsfall sn; svor borgare ed i Västervik 1698-06-20, efter år av stridigheter; arrendator av majorbostället Strömsbro, Bankekind sn ca 1699-ca 1708; kronobefallningsman i Tjust härad 1707-1713 med fullmakt av 1707-06-15; ägare av gården och rushållet Nora, Hannäs sn, före 1712; † där 1727-02-04, sköt sig själv. Gift 1693-11-26 i Västervik med Regina Bartels, i hennes tredje äktenskap (gift 1:o 1669-09-12 i Västervik med borgaren därstedes Petter Andersson, † där 1673; 2:o 1674-11-14 i Västervik med köpmannen och gästgivaren därstedes Hans Larsson Kant, född ca 1648 i Västervik, † där 1690, begr 14/12), † 1727 på Nora, Hannäs sn, begr där 13/11, dotter till bro- våg- och stämpelsmästaren i Västervik Johan Bartels och Sara Basilier.

Barn:

  • Sara Risholm, född 1695-01-28 i Västervik, † 1774-08-17 på Nora, Hannäs sn. Gift 1721-10-20 i Hannäs sn med inspektorn Erik Tranæus, född 1697-02-07 på Ullevi, Gamleby sn, † 1763-10-20 på Nora, Hannäs sn.

Sammanställning

Ej komplett - under utredning. Tar gärna emot bidrag, rättelser och kompletteringar till trädet. Sammanställt av: Niklas Kant