Ridderborg nr 1428

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Ridderborg nr 1428 †

Adlad 1704-02-11, introducerad på Riddarhuset 1719, † 1954-03-14. Har gemensamt ursprung med ätten De Maré och adliga ätten De Maré. En gren av den immatrikulerades 1818 på Riddarhuset i Finland under nr 99 bland adelsmän, och den slocknade ut i Finland 1966-02-14

TAB 1

Kaptenen, RSO Fredrik Ulrik Ridderborg, (1733-1782), som stiftade Ribbingshovs herrgård som fideikommiss till brorsonen 1782.
Majoren, RSO Carl Fredrik Ridderborg, (1758-1807).
Kaptenen och kammarherren, fideikommissarien Jakob Fredrik Georg Ridderborg, (1802-1863).

Jakob De Maré, adlad Ridderborg, (son till Jacques Le Bell De Maré), till Grimstad, Drothems sn, Östergötlands län; född 1655 i Stockholm; student i Uppsala 1665-10-07; fanjunkare vid Östgöta kavalleriregemente 1674; förare vid Setons tyska dragonregemente 1675; sergeant där s å; löjtnant vid Smålands dragonregemente 1676; löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1677; kaptenlöjtnant där 1678-06-05; ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-12-28; en av kung Karl XII:s drabanter 1703-11-09; adlad 1704-02-11 jämte sin måg Henrik Scheibe (ätten introducerades 1719 under nr 1428); † 1709-06-28 vid Poltava, Ukraina (stupade); Han var bl a även med i skånska kriget på 1670-talet och bevistade därunder slaget vid Lund 1676-12-04. Gift 1679-06-12 i Söderköping med jungfrun Anna Laurin, född 1662-01-31 i Söderköping, † 1710-04-16 på Braberg, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Söderköpings pastorat av Linköpings stift Laurentius Laurinus och Helena Walleria.

Barn:

 • Catharina Helena Ridderborg, född 1681, † 1751-04-04 i Drothems sn. Gift 1:o 1700-02-15 med sin fars kusin, kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg, † 1708; 2:o 1709 med majoren Johan Pihl, adlad Pihlhielm, född 1687, † 1758.
 • Helena Christina Ridderborg, född 1683, † 1751-08-03 i Drothems socken. Gift 1717-05-08 i S:t Laurenti församling, Söderköping (källa: S:t Laurenti C:2 s.319, AID: v40749.b166.s319) med kvartermästaren vid Östgöta kavalleriregemente Daniel Wallén, † 1731 på Grinby, Konungsunds sn, begravd 2/12 (källa: Konungsund CI:2 s.273, AID: v38219.b115.s273). Paret fick 4 barn.
 • Carl De Maré, född 1684, † ung.
 • Jakob Ridderborg, född 1687; överstelöjtnant; † 1745. se Tab 4.
 • Adolf Lorentz Ridderborg, född 1688; mönsterskrivare vid Upplands tremänningskavalleriregemente; korpral där 1704-06-30; kornett 1706-08-17; följde kungen till Bender; löjtnant vid benderska dragonregementet 1712-01-18; sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03; premiärryttmästare där 1715-10-10; major 1717-12-07; generaladjutant 1720-04-05; åter major vid sistnämnda regemente 1730-03-02; överstelöjtnant där 1732-11-20; överste för regementet 1743-09-28; † barnlös 1746-10-26. Ägde Viggeby i Skönberga sn mm, Östergötlands län. Gift 1728-08-30 i Skönberga sn med Anna Catharina Crusebjörn, döpt 1712-09-16 på Malmsjö, † 1775-05-15 på Braberg.
 • Johan Ridderborg, född 1689; ryttmästare; † 173(4). se Tab 7.
 • Carl Ridderborg, född 1689; överste; † 1754. se Tab 11.
 • Anna Margareta Ridderborg, född 1690, † 1765-08-14 på Västra Hargs prästgård, Västra Hargs sn, Östergötlands län. Gift 1:o 1733-04-01 i Ryssby sn Kronobergs län med prosten och kyrkoherden i Ryssby pastorat av Växjö stift Carl Wessman, i hans 2:a äktenskap [gift 1:o med Helena Scarinia, i hennes 2:a äktenskap, † 1729-07-16, dotter till biskopen i Växjö stift Jonas Laurentii Scarinius och hans 1:a fru Ingeborg Kullenberg), född 1661-12-04 i Jönköping, † 1747-12-29 på Ryssby prästgård, Ryssby sn; 2:o 1756 med prosten och kyrkoherden i Västra Hargs pastorat av Linköpings stift Johan Hedman i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1734 med Magdalena Schorelia, född 1702, dotter till kyrkoherden i Västra Harg Mattias Schorelius och Anna Horneer), född 1700-05-01, † 1773-04-16.
 • Maria Elisabet Ridderborg, född 1693, † 1747-01-18 i Uddevalla. Gift 1715-04-18 på Kungsholms sjökastell vid Karlskrona med besökaren vid lilla sjötullen Enevald Fredrik Lundin.
 • Ingeborg Brita Ridderborg, född 1694, † 1760-12-05 på Drothems prästgård, Drothems sn. Gift 1:o 1727-03-26 med kyrkoherden i Drothems pastorat av Linköpings stift Olof Granqvist, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Anna Hofman, † 1726-02-15), † 1728-06-08 på Drothems prästgård; 2:o 1730-05-08 med 1:e mannens efterträdare i ämbetet, prosten och kyrkoherden Samuel Wettelius, född 1687-03-25 i Simonstorps sn, Östergötlands län, † 1763-03-01.
 • Hedvig Sofia Ridderborg, född 1695. Gift 1724-09 med översten Achilles Gabriel von Block, född 1701.

TAB 4

Jakob Ridderborg, (son till Jakob de Maré, adlad Ridderborg, Tab 3), född 1687. Mönsterskrivare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700. Korpral där 1702-08-01. Kornett 1704-06-21. Konfirmationsfullmakt s. å. 9/9. Löjtnant 1705-12-11. Regementskvartermästare 1709-04-00. Majors karaktär 1723-08-26 med rang från 1722-06-26. Major vid Östgöta kavalleriregemente. Överstelöjtnants avsked 1738-06-16. † 1745-04-04 i Söderköping, Östergötlands län. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, och återvände inte hem förrän i juni 1722. Gift 1727-06-06 med sin systers svägerska Ulrika von Block, född 1710-03-10, † 1741-02-03 i Söderköping, Östergötlands län, dotter till kanslirådet Magnus Gabriel Block, adlad von Block och Anna Christina Düben.

Barn:

 • Ulrika Ridderborg, född 1728-04-24 i Söderköping, Östergötlands län, begravd s. å. 28/4.
 • Anna Elisabet Ridderborg, född 1729-07-06 i Söderköping, Östergötlands län, † där 1793-10-20. Gift 1755-02-18 på Broxvik med majoren Fredrik Rydingsvärd, i hans 3:e gifte, född 1721, † 1789.
 • Hedvig Ulrika Ridderborg, född 1730-08-24 i Söderköping, Östergötlands län, † 1762-10-11 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län. Gift 1754-10-24 på Broxvik med kaptenen, friherre Fromhold Johan Rehbinder, född 1729-06-28, † 1758-10-01 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län. Paret fick 3 söner.
 • Jakob Magnus Ridderborg, född 1731-09-05 i Söderköping, Östergötlands län, † s. å. 6/12 i Söderköping, Östergötlands län.
 • Fredrika Ridderborg, född 1733-05-26 i Söderköping, Östergötlands län, † där 1740-05-19.
 • Christina Eleonora Ridderborg, född 1736-03-01 i Söderköping, Östergötlands län, † 1747-04-27 på Broxvik.
 • Axel Adolf Ridderborg, född 1738; hovjunkare; † 1771. se Tab 5.
 • Carl Fredrik, född 1741-01-17 i Söderköping, Östergötlands län, † där s. å. 27/1.

TAB 11

Carl Ridderborg, (son till Jakob De Maré, adlad Ridderborg, Tab 1), till Bråddhult, Åsenhöga sn, Jönköpings län; född tvilling 1689-04; volontär vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701; korpral där 1704; sekundkornett 1708-02; löjtnant vid benderska dragonregementet 1712-01-18; sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03; premiärryttmästare där 1715-10-10; major 1741-07-11; överstelöjtnants karaktär s å 31/8; överstelöjtnants indelning vid sistnämnda kavalleriregemente 1747-03-10; överstes karaktär s å 12/11; RSO 1748-09-26; avsked 1749-12-13; † 1754-12-09 i Mogata sn, Östergötlands län. Han kom från Poltava med till Bender, där han bevistade kalabaliken 1713-02-01. Har skänkt en silveroblatask till Vetlanda kyrka i Jönköpings län. Gift 1:o 1724-09-17 på Toftenäs med jungfrun Maria Elisabet Lillienberg, född 1707-08-14 på Eskilstorp, † 1738-03-25 på Sunnerå, Ryssby sn, Kronobergs län och begravd s å 5/4, dotter till assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo; 2:o med friherrinnan Margareta Elisabet Palmquist, född 1707, † 1743-06-01, dotter till generallöjtnanten och presidenten Magnus Palmqvist, friherre Palmquist och friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart.

Barn 1:o:

 • Christina Margareta Ridderborg, till Flenshult, Karlstorps sn, Kalmar län, född 1725-12-26, † barnlös 1804-12-23 på Hovgården, Hultsjö sn, Jönköpings län, sedan hon testamenterat sin kvarlåtenskap till fältväbeln Adolf Pihl. Gift 1747-06-27 med kaptenen Carl De la Grange, född 1722-03-25, † barnlös 1772-08-08.
 • Jakob Daniel Ridderborg, född 1729; ryttmästare; † 1771. se Tab 12.
 • Carl Adolf Ridderborg, född 1730; överstelöjtnant; † 1789. se Tab 21.
 • Fredrik Ulrik Ridderborg, till Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, Östergötlands län, vilken egendom han och hans fru 1782, dagen före hans död, stiftade till fideikommiss för hans brorson Carl Fredrik Ridderborg; född 1732-04-17 på Sunnerå, Ryssby sn; volontär vid Smålands kavalleriregemente 1740; underofficer vid Rutensparres regemente 1743; sergeant där 1746; fänrik 1747-10-01; löjtnant 1749-06-27; löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1756-05-31; kapten där 1757-12-31; avsked 1759; RSO 1761-11-23; † 1782-04-04 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1755 med (friherrinnan) Catharina Margareta von Schaar, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1737-08-25 i Norra Vi sn med ryttmästaren, friherre Johan Leijonhielm, född 1700, † 1747), född 1720-04-18 i Norra Vi sn, † 1792-05-06 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, dotter till överstelöjtnanten (friherre) Johan von Schaar och grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda.
 • Anna Charlotta Ridderborg, född 1733-06-14 på Sunnerå, Ryssby sn, döpt 16/5 (källa: Genline ID 840.28.62300), † 1805-01-25 i Eksjö stadsförsamling, begravd 3/2 (källa: Genline ID 263.36.99500). Gift 1752-08-23 i Döderhults sn (Fendriken hr Johan Pihl ifrån Tuna församling: Fröken Anna Charlotta Ridderborg i Sandhult, källa: Genline ID 17.27.55700) med löjtnanten och livdrabanten Johan Pihl, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1745-03-22 i Tuna sn (wigdes herr Sergeant Johan Pihl med wälb: Jungfru Britha Catharina Schilt på Sÿserum, källa: Genline ID 167.23.17600) med jungfrun Brita Catharina Schildt, född 1713-12-16 i Västergötland, † 1750-09-23 på Kulltorp, Tuna sn (källa: Genline ID 167.23.19000), dotter till majoren Georg Gustaf Schildt och Ulrika Eleonora Belfrage), född 1717-12-31 i Karlskrona (källa: EÄ - född 1718 enl hsf i Hultsjö, källa: Genline ID 1095.7.35600), † 1793-04-12 på Dollby, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.27.59800). Paret fick 11 gemensamma barn.
 • Maria Ulrika Ridderborg, född 1734-08-02 på Sunnerå, Ryssby sn, † 1773-09-27 på Svanå herrgård. Gift 1758-03-07 med sin styvmors bror, majoren, friherre Fredrik Palmquist, född 1720, † 1771.
 • Hedvig Eleonora Ridderborg, född 1736-06-10 på Sunnerå, Ryssby sn, † ogift och barnlös 1812-05-06 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn.
 • Johan Georg Ridderborg, född 1738-03-19 på Sunnerå, Ryssby sn; antagen i krigstjänst 1753; fänrik vid Jönköpings regemente 1758-09-15; placerad vid Savolaks infanteriregemente 1763-09-21; fänrik vid Hessensteinska regementet 1766-05-13; löjtnants avsked 1771-02-04; † barnlös 1790-12-05 Vada. Gift 1783-11-04 Lillaryd.

Söner 2:o:

 • Magnus Gustaf Ridderborg, född 1741-06-27 i Stockholm; volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1762; volontär vid Kalmar regemente 1767-09-12; rustmästare där 1769-01-03; volontär vid Sprengtportska regementet 1770-08-26; rustmästare där s å 1/9; furir; † ogift och barnlös 1773-08-14 i Kalmar.
 • Lorentz Henrik Ridderborg, född 1743; kapten; † 1795. se Tab 22.

TAB 12

Jakob Daniel Ridderborg, (son till Carl Ridderborg, Tab 11), född 1729-01-26 på Toftenäs, Bolmsö sn (källa: Alseda C:3 s.309, AID: v31216.b159.s309); ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1737-01; korpral där 1743-04; kvartermästare 1746; adjutant 1747-03-10; fänrik vid livgardet 1750-03-23; ryttmästares avsked 1755-12-10; RSO 1761-11-23; † 1771-03-29 på Hulta säteri, Alseda sn (långsam tärande sjukdom, källa: Alseda C:3 s.309, AID: v31216.b159.s309). Han var 1744 med på ambassaden till Ryssland. Gift 1754-10-12 på Hulta säteri, Alseda sn (källa: Alseda C:1 s.43, AID: v31214.b24.s43) med fröken Eva Hedvig Freidenfelt, född 1724-09-09 i Finland, † 1823-11-14 på Skedingsnäs säteri, Forsheda sn, dotter till kaptenen Carl Freidenfelt och Gertrud Helena Köhler.

Barn:

 • Carl Fredrik Ridderborg, född 1758; major; † 1807. se Tab 13.

TAB 13

Carl Fredrik Ridderborg, (son till Jakob Daniel Ridderborg, Tab 12), till Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, som han fick till fideikommiss av sin farbror Fredrik Ulrik och dennes fru, och vilket 1792 efter hennes död tillträdde; född 1758-08-01 på Hulta säteri, Alseda sn; volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760; sergeant där 1766-07-22; fänrik 1779-11-16; sekundadjutant vid livgrenadjärregementet 1785-09-27; löjtnant där 1788-07-22; kapten 1792-08-10; majors avsked 1794-06-23; † 1807-07-16 på sin sätesgård Sjövik, Norra Vi sn, Östergötlands län. Gift 1784-11-05 i Asby kyrka, Östergötlands län (källa: Genline ID 269.28.1100) med jungfrun Hedvig Ulrika Hvitfeldt, född 1764-03-01 på Aspa säteri, Asby sn, döpt 12/3 (källa: Genline ID 269.27.80100), † 1844-08-05 på Sjövik, Norra Vi sn, dotter till hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och hans 1:a fru Brita Carolina Duse.

Barn:

 • Fredrik Jakob Adolf Ridderborg, född 1785, † s å 1/11.
 • Eva Catharina Ridderborg, född 1786-08-23; stiftsjungfru; † 1840-06-02 på Skedingsnäs säteri, Forsheda sn. Gift 1807-11-01 i Norra Vi kyrka med sin fars sysslings sonson, ryttmästaren Daniel Stiernclou-Lillienberg, född 1772, † 1853.
 • Hebbla Carolina Ridderborg, född 1788-12-07; stiftsjungfru; † 1838-12-24. Gift 1811-02-22 på Ribbingshov med överstelöjtnanten Fredrik Anders Reuterswärd, född 1780-11-22 på Ekängs säteri, Asby sn, † 1858-04-06 på Ramkvilla, Ramkvilla sn. Paret fick 7 barn.
 • Fredrika Christina Ridderborg, född 1798-06-21 på Ribbingshovs herrgård, Norra vi; stiftsjungfru; † 1822-11-20 på Källunda. Gift 1:o 1813-03-25 på Renstad, Svanshals sn, Östergötlands län med kabinettskammarherren Carl Erik Skjöldebrand, från vilken hon skildes 1816, född 1780, † 1817; 2:o 1817-08-08 i Svanshals kyrka med lagmannen Carl Gustaf Danckwardt, med vilken hon fick 3 döttrar, född 1786-12-24, † 1875-02-05 på Åminne bruk, Kärda sn.
 • Jakob Fredrik Georg Ridderborg, född 1802; kammarherre; † 1863. se Tab 14.

TAB 14

Jakob Fredrik Georg Ridderborg, (son till Carl Fredrik Ridderborg, Tab 13), till Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, Östergötlands län; född 1802-11-10 på Ribbingshov; kadett vid Karlberg 1816-09-28, utexamen 1819-09-22; fänrik vid Kungliga Första livgrenadjärregementet s å 26/10; kammarjunkare 1829-07-04; löjtnant vid nämnda regemente 1832-10-13; kammarherre 1835-07-10; kapten vid regementet 1843-04-01; avsked ur krigstjänsten 1849-02-02; † 1863-05-12 på Ribbingshov, vilket han innehade som fideikommiss. Gift 1824-09-17 på Eds säteri, Våxtorps sn med fröken Maria Magdalena Monthan, född 1807-01-03 på Eds säteri, Våxtorps sn, † 1868-01-23 på Sjövik, Norra Vi sn, dotter till häradshövdingen och assessorn Elias Christoffer Monthan och Maria Gustava Papke.

Barn:

 • Elis Fredrik Edvard Ridderborg, född 1825-07-15 på Vallerstad, Kärda sn, † där s å 12/11.
 • Carl Fredrik Christoffer Ridderborg, född 1826; kammarherre; † 1907. se Tab 15.
 • Reinhold Daniel Ulrik Ridderborg, född 1827; rådman; † 1865. se Tab 17.
 • Hedvig Amalia Maria Matilda Ridderborg, född 1829-04-21 på Vallerstad, Kärda sn, † ogift och barnlös 1916-04-29 på Falla. Ägde Falla samt Stockarshult i Våxtorps sn, Jönköpings län från 1868.
 • Eva Carolina Fredrika Ridderborg, född 1831-08-17 på Vallerstad, Kärda sn, † 1917-03-20 i Vimmerby. Gift 1867-11-17 på Ribbingshov med majoren Carl Johan Hammarskjöld, från vilken hon skildes, född 1823-01-26, † 1896.
 • Magdalena Cecilia Augusta Ridderborg, född 1834-05-12 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, † 1911-12-20 på Stensberg, Eksjö landsförsamling. Gift 1860-10-30 på Ribbingshov med kaptenen Nils Emil Tyko Stiernspetz, född 1816-03-16 på Hagensjö, Eksjö landsförsamling, † 1888-12-25 på Stensberg, Eksjö landsförsamling. Änkefru Stiernspetz, född Ridderborg, ägde Norra Sölaryd i Våxtorps sn, Jönköpings län. Paret fick 1 son.
 • Bror Adolf Georg Ridderborg, född 1836; major; † 1906. se Tab 18.
 • Ernst Ludvig Salomon Ridderborg, född 1840; kapten; † 1889. se Tab 19.
 • Knut Åke Torbjörn Ridderborg, född 1842-10-24 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, † där 1845-01-29.

TAB 15

Carl Fredrik Christoffer Ridderborg, (son till Jakob Fredrik Georg Ridderborg, Tab 14), till Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, Östergötlands län; född 1826-07-12 på Vallerstad, Kärda sn; student i Lund 1847; kameralexamen 1848 och kansliexamen 1851; extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1852; tjänstgörande kammarjunkare 1853; kammarherre 1856; RVO 1882-12-01; RNO 1893-12-01; † 1907-02-08 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, vilket han innehade som fideikommiss. Gift 1856-04-10 på Ulvåsa med fröken Vilhelmina Christina (Mimmi) Lilliestierna, född 1829-11-17 på Åstenskog, † 1922-06-15 i Linköping och begravd i Norra Vi, dotter till kaptenen Anders Samuel Lilliestierna och Carolina Christina Borin.

Barn:

 • Maria Lovisa Christina Ridderborg, född 1857-03-03 på Skuggan, Djurgården i Stockholm. Gift 1881-06-06 i Norra Vi kyrka med häradshövdingen i Vartofta m fl härads domsaga i Skaraborgs län RNO, Svante Albin Brag, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1877-04-11 i Uddevalla med Cecilia Lönner, född 1843-11-22 i Uddevalla, † 1878-03-27 i Söderköping, dotter till stadsläkaren, medicine doktorn Johan Carl Lönner och hans 2:a fru Cecilia Åberg), född 1834-07-26 i Lund, † 1918-01-11 i Jönköping.
 • Carl Gustaf Anders Fredrik Ridderborg, född 1859; kapten, RSO; † 1940. se Tab 16.

TAB 16

Carl Gustaf Anders Fredrik Ridderborg, (son till Carl Fredrik Christoffer Ridderborg, Tab 15), till Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn, Östergötlands län; född 1859-06-09 på Skuggan, Djurgården, Stockholm; volontär vid Kungliga Första livgrenadjärregementet 1879-04-30; mogenhetsexamen 1880-06-04; elev vid krigsskolan s å 14/7; avgången från krigsskolan 1881-06-01; på nytt antagen s å 1/9; utexaminerad 1882-10-27; underlöjtnant vid nyssnämnda regemente s å 17/11; löjtnant där 1891-09-11; kapten 1902-12-19; RSO 1903-12-01; avsked 1909-06-08; arrenderade Ön i Tjällmo sn, Östergötlands län 1888–1907 och innehade efter faderns död Ribbingshovs fideikommiss. † 1940-06-27 på Ribbingshovs herrgård, Norra Vi sn. Gift 1888-10-21 i Jakobs kyrka i Stockholm med stiftsjungfrun Anna Sofia Hedvig Aurora Klingspor, född 1859-10-21 på Nybyholm, Arnö sn, dotter till riksheraldikern Carl Arvid Klingspor och Hedvig Ulrika Vilhelmina Lilliestråle.

Döttrar:

 • Hedvig Catharina Vilhelmina (Carin) Carlsdotter Ridderborg, född 1893-08-31 i Linköping. Gift 1914-09-12 i Norra Vi sn med kaptenen på övergångsstat vid trängen, RSO, Nils Claës Gösta Sundin, född 1887-01-25.
 • Hedvig Elisabet Maria (Yvonne) Carlsdotter Ridderborg, född 1896-08-31 på Ön, Tjällmo sn. Gift 1:o 1916-08-12 i Linköping med ryttmästaren vid Norrlands dragonregemente Arne Melinder, från vilken hon skildes 1927-05-23, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1927 med Karin Ljunggren), född 1890-10-22; 2:o 1927-10-21 i Norra Vi kyrka med direktören vid straffängelset i Örebro, kaptenen i Upplands infanteriregementes reserv Carl Gustaf Odén, i hans 2:a äktenskap, född 1876-10-26.
 • Elsa Anna Magdalena Ridderborg, född 1898-01-20 på ön, Tjällmo sn. Gift 1919-02-28 i Linköping med löjtnanten i skånska husarregementets reserv Gustaf Teodor Bolander, född 1891-02-04.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman.