Ribe

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Arkiatern Evald Ribe, (1701-1752). Målning av G E Schröder..
Hovkirurgen hos kung Karl XII, överdirektören för kirurgiska societeten Evald Ribes namnteckning och sigill på intyg daterat i december 1719. Källa: Kungliga Biblioteket.

Evald Ribe, född 1594-11-23 i Kiel; rektor vid stadsskolan i Rostock; † där 1638-05-25. Gift 1624 med jungfrun Dorotea Bischoff, dotter till fiskalen vid underrätten i Rostock, prokuratorn Bartold Bischoft och Ingeborg Schelwich.

Son:

Mattias Bernhard Ribe, född 1625 i Rostock; kom till Sverige på 1660-talet som barberare (fältskär); ledamot av barberarämbetet i Stockholm 1666-11-13; regementsfältskär vid bergsregementet 1674-11-17; tjänstgörande kirurg vid kung Carl XI:s hov; direktör vid kirurgiska societeten 1693; † 1696-07-08 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:1 s.195, AID: v433428.b1000.s195). Bouppteckning 1697-03-17 med 35104 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:1 s.195, AID: v433428.b1000.s195). Ägde stenhus på Drottninggatan mellan Edvard Ehrensteen och Carl Bååt 18000 daler kopparmynt. Gift 1666-12-12 i Stockholm med jungfrun Margareta Rosina Salvia, † 1725-09-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.1614, AID: v222404.b16470.s1614): bouppteckning 1726-07-29 med 20757 daler kopparmynt i behållning, vari bl a ett stenhus på Norrmalm, mellan Edvard Ehrensteens och landshövdingen Carl Bååts hus, på fri och egen grund, upptogs till ett värde av 20000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.1614, AID: v222404.b16470.s1614); dotter till löjtnanten Henrik Salvius.

Söner:

 • Evald Ribe, född 1667; överdirektör; † 1753. se Tab 2.
 • Johan Bernt Ribe, född 1672; kirurg.
 • Mattias Ribe, adlad Riben, född 1676; arkiater; † 1723. se adliga ätten Riben.
 • Agnes Margareta Ribe, född 1677, † 1720. Gift med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Olof Wallenstierna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Brita Eleonora Lillieflycht, döpt 1685-02-09 i Riddarholmens församling, Stockholm † 1736-05-23 i Åbo, Finland, begravd samma år 27/5 i domkyrkan där, dotter till lagmannen Gabriel Emporagrius, adlad Lillieflycht och Maria Björnklou. Paret fick 11 gemensamma barn.

TAB 2

Evald Ribe, (son till Mattias Bernhard Ribe, Tab 1), född 1667-11-09 i Stockholm; ledamot av barberarämbetet 1696-11-19; hovkirurg hos kung Karl XII; överdirektör för kirurgiska societeten 1715; avsked 1746-06-25; † 1753-02-14 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.452, AID: v433435.b4560.s452). Bouppteckning 1753-04-02 och 5/4 (källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.452, AID: v433435.b4560.s452). Gift 1:o 1697 med jungfrun Märta Dorotea Schultz, † 1698, dotter till regementsfältskären vid livgardet och direktören över fältbarberarna Johan Schultz och hans 2:a fru Maria Elisabet Schultzen; 2:o 1699-05-05 i Stockholm med jungfrun Augusta Elisabet Grill, född 1681, † 1727-04-19 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:4 s.525, AID: v433431.b2660.s525); bouppteckning 1728-02-22 och 23/2 med 60381 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:4 s.525, AID: v433431.b2660.s525); dotter till myntdirektören Baltzar Grill och Elisabet Faltz; 3:o med änkan Johanna Catharina Schwartz, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1705 med regementsfältskären vid adelsfaneregementet Leopold Jakob Christoph, † 1726), född 1682, † barnlös 1743-07-07 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:6 s.1031, AID: v433433a.b5210.s1031); bouppteckning 1743-12-07 (källa: Nedre Borgrätten F6:6 s.1031, AID: v433433a.b5210.s1031).

Barn 2:o:

 • Evald Ribe, född 1701; arkiater; † 1752. se Tab 3.
 • Margareta Elisabet Ribe, född 1706 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1743-12-22 (källa: Nedre Borgrätten F6:6 s.1155, AID: v433433a.b5830.s1155). Bouppteckning 1744-02-23 och följande dagar (källa: Nedre Borgrätten F6:6 s.1155, AID: v433433a.b5830.s1155). Gift med apotekaren Ægidius Ziervogel, född 1697-03-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1741-06-28 (källa: Nedre Borgrätten F6:6 s.1155, AID: v433433a.b5830.s1155). Paret fick 4 barn.
 • Carl Fredrik Ribe, född 1708; assessor; † 1764. se Tab 4.

TAB 3

Evald Ribe, (son till Evald Ribe, Tab 2), född 1701-07-25 i Stockholm; student i Uppsala 1720; disputerade 1722; utrikes resor 1722-04-22–1726-09; promoverad medicine doktor i Reims 1725; hovmedikus 1726-09-30; livmedikus 1731-06-05; LVA 1739-06-20; arkiater och præses i collegium medicum 1740-12-15; ledamot av sundhetskommissionen 1741-03-11; fick resolution på adelskap 1746-11-11; † 1752-10-08 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.406, AID: v433435.b4100.s406). Bouppteckning 1753 20, 24, 28 och 29/3 med 65341 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.406, AID: v433435.b4100.s406). Ägde stenhus på Regeringsgatan i kvarteret Trollhättan under nr 79, på fri och egen gränd 22000 daler kopparmynt; en egendom på landet som frun ägde och såldes för 21000 daler kopparmynt. Gift 1:o 1730-01-27 i Stockholm med jungfrun Johanna Höwet, född 1712, † 1746-05-17 i Stockholm och begravd samma år 22/5 (källa: Nedre Borgrätten F6:7 s.379, AID: v433434.b1930.s379); bouppteckning 1746-08-20 med 40647 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:7 s.379, AID: v433434.b1930.s379); dotter till vinhandlaren Hans Höwet och Elisabet Pauli; 2:o 1747-02-15 i Stockholm med jungfrun Anna Elisabet Silfverhielm, född 1719, † 1782-07-10 i Haudois, dotter till majoren Gustaf Johan Silfverhielm och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Sofia Clerck.

Barn 1:o:

 • Evald Ribe, adlad Ribben, född 1730; doktor; † 1790. se adliga ätten Ribben.
 • Carl Ribe, adlad Ribben, född 1734; medicus; † 1803. se adliga ätten Ribben.
 • Sofia Juliana Ribe, född 1740 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 1/7 (13 år gammal i farfaderns bouppteckning 1753, källa: Nedre Borgrätten F6:8 s.452, AID: v433435.b4560.s452), † 1778-12-24 på Näs, Södra Ljunga socken, Kronobergs län, begravd 31/12 (hetsig feber, 38 år gammal). Gift 1766-05-17 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med brukspatronen Johan Christian Lüning, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1786-12-22 på Näs, Södra Ljunga socken med demoiselle Märta Helena Almqvist, född 1759-12-11 i Jönköping, Jönköpings län, † 1824-03-16 i Hylletofta socken, Jönköpings län, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Anders Almqvist och hans 2:a fru Märta Christina Douglies), född 1738-04-20 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 1/5, † 1804. Paret fick 5 gemensamma barn.

Barn 2:o:

 • Gustaf Ribe, född 1748 i Jakobs församling, Stockholm.
 • Augusta Elisabet Ribe, född 1749-01-15 i Jakobs församling, Stockholm, † 1809-09-13 på Haudois, Ackas socken, Finland. Gift 1778-07-28 i Borgå, Finland med majoren, RSO, friherre Gustaf Adolf Mellin, född 1730 på Haudois, Ackas socken, Finland, döpt 11/6, † 1795-12-28 på Haudois, Ackas socken, Finland. Paret fick 4 döttrar.

TAB 4

Carl Fredrik Ribe, (son till Evald Ribe, Tab 2), född 1708-05-29 i Stockholm; utlandsstudier bl a hos ögonläkaren S:t Yves i Paris; regementsfältskär vid livregementet 1735-41; ledamot av kirurgiska societeten; hovkirurg 1741-07; biträdande livkirurg vid hovet samma år 3/8; tjänstgjorde som sådan vid drottning Lovisa Ulrikas ankomst till Sverige 1744 i hennes hovstat; LVA 1745-03-30; livkirurg efter fadern 1746-06-25; assessors fullmakt 1750-07-11; ledamot i Sundhetskommissionen samma år. Som ett led i ambitionen att öka fältskärselevernas teoretiska kunskaper enades Carl Fredrik och tre andra framstående kirurger på O Acrels initiativ 1746 om att för dessa elever hålla offentliga föreläsningar i olika ämnen. På Carl Fredriks lott föll ögats kirurgi, som var hans specialitet. Han var en av sin tids främsta svenska kirurger och har kallats "den egentlige banbrytaren för ögonläkekonstens vetenskapliga handhavande i vårt land" och han blev 1745 som förste kirurg ledamot av VA; † 1764-09-20 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:11 s.62, AID: v433438.b650.s62). Bouppteckning 1765-05-04 och 6/5 (källa: Nedre Borgrätten F6:11 s.62, AID: v433438.b650.s62). Ägde ½ stenhuset på Drottninggatan i kvarteret Tigern under nr 24, enligt köpebrev 1758-10-26 33000 daler kopparmynt. Ägde en stor samling franska böcker. Gift 1:o 1737-03-05 på Högantorp med jungfrun Anna Vendela Drakensköld, † i barnsäng, dotter till hovstallmästaren Carl Drakensköld och Birgitta Ehrenskiöld; 2:o 1740 med jungfrun Charlotta Eek, † 1747-02-26 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:7 s.537, AID: v433434.b2740.s537); bouppteckning 1747-09-17 (källa: Nedre Borgrätten F6:7 s.537, AID: v433434.b2740.s537); dotter till faktorn i Nyköping Peter Eek och Margareta Schalenia.

Son 1:o:

 • Carl Evald Ribe, medicine doktor; vistades utomlands vid faderns död.

Barn 2:o:

 • Per Fredrik Ribe, marinlöjtnant i utländsk tjänst.
 • Mattias Ribe, adlad Riben, född 1743; arkiater; † 1811. se adliga ätten Riben.
 • Hedvig Ulrika Ribe, född 1747 i Stockholm (18 år gammal i faderns bouppteckning).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman