Reimers

Från Biografiska anteckningar

TAB 3

Hattstofferaren, kommersrådet och riksdagsmannen, RVO Anders Reimers, (1727-1816).
Grosshandlaren, skeppsredaren, kommerserådet och direktören i Västindiska kompaniet Lars Reimers, (1738-1811). Han skapade en enorm förmögenhet genom slavhandel och handel med socker producerat på slavplantager i Västindien. Källa: Gipsmedaljong av Johan Tobias Sergel, Porträttarkivet/Nationalmuseum Stockholm.

Anders Reimers, (son till Peter Reimers, Tab 2), född 1666 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län; faktor; handlanden i Norrköping; † 1719(1)-(2). Gift 1696-03-08 i Sankt Olai kyrka med jungfrun Gertrud Bröms, född 1679 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län, † där 1763-01-10 (änka, 84 år gammal); bouppteckning 1765-05-16 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:16 s.467, AID: v79260.b237.s467); dotter till handlanden, buldansfaktorn och rådmannen Peter Bröms och Maria Jakobsdotter.

Barn:

 • Peter Reimers, född 1699; handlande, faktor; † 1754. se Tab 4.
 • Catharina Reimers, född 1700 (åu), † 1775-01-03 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län. Gift 1724-03-29 i Sankt Olai kyrka med handlanden Magnus Houbbert, † 1735 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län, begravd 2/5 (48 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Maria Christina Reimers, född 1713-02-02 i Sankt Olai församling, Norrköping, † där 1797-08-19 (85 år gammal). Gift 1731-11-30 i Sankt Olai kyrka med handlanden Peter Christoffer Algehr, född 1703-11-04, † 1760-01-14. Paret hade flera barn och talrika ättlingar.

TAB 4

Peter Reimers, (son till Anders Reimers, Tab 3), född 1699-05-21 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län; student i Uppsala 1709; handlande och faktor i Norrköping, ägde Ludderhov i Drothems socken; † 1754 Norrköpings Johannes församling, Östergötlands län, begravd 6/7 (56 år gammal). Gift 1726-02-03 i Stockholm med jungfrun Brita Wallman, född 1707, † 1753-11-27 på Ludderhov, Drothems socken, Östergötlands län, begravd 4/12 i Norrköpings landskyrka (46 år gammal, källa: Drothem C:3 s.573, AID: v37187.b290.s573).

Söner:

 • Anders Reimers, född 1727; grosshandlare, kommerseråd, riksdagsman, RVO; † 1816. se Tab 5.
 • Peter Gustaf Reimers, bryggare.
 • Lars Reimers, född 1738; grosshandlare; kommerseråd; direktör vid Svenska Västindiska kompaniet; skeppsredare; brukspatron på Kilafors järnbruk i Hanebo socken, Gävleborgs län, vilket han köpte 1797; RVO; † barnlös 1811-01-30 i Stockholm (73 år gammal, källa: Hanebo tingslags häradsrätt FII:8a s.66, AID: v151915.b154.s66). Bouppteckning på Kilafors bruk 1811-06-07 (källa: Hanebo tingslags häradsrätt FII:8a s.66, AID: v151915.b154.s66). Bouppteckning i Stockholm 1811-05-21, med 29222 riksdaler banco i skulder, 169579 riksdaler banco i tillgångar och 140357 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A;382 s.541, AID: v223020.b5640.s541). Ägde stenhus i kvarteret Trivia vid Järntorget under nr 27, 28 & 29; egendomen nr 92 3/4 bestående av vagnshus, stall och foderskulle, belägen i kvarteret Juno vid Tyska Prästgatan samt ett dito nr 124 bestående av packbodar, belägen i kvarteret Phoebus på Johannis gränd vid Skeppsbron, alltsammans taxerat till 15000 riksdaler banco; ett oförsäkrat hus på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Stenbodarna större under nr 49, taxerat till 2000 riksdaler banco; ett hus i kvarteret Häckelfjäll vid Svartens gränd under nr 4 värt 304 riksdaler banco; 1/6-del i värdshuset Terra Nova 2500 riksdaler banco; två lotter eller 1/5-del i Tunabergs kärrgruvor 1000 riksdaler banco; egendomen Hanstavik och Årsta säterier med tillhörigheter, belägna i Turinge socken; bruksegendomen Kilafors, Annefors och Loviseberg; 55 aktier i Tullarrendet, 32st i Göta kanal, 4st i Riksdisconten, 100st i Göteborgs Discont, 70st i Ostindiska kompaniet, 17st i Södertälje Kanalbyggnad och 160st i Åbo Discont, totalt värda 30200 riksdaler banco. Ägde skeppet Ömheten om 119½ läster av furu, 2/3-delsparter i skeppet Helena om 96 läster av furu, 1/3-delspart i briggen Nya Amsterdam av ek om 26 2/3 läster, 5/12-delsparter i briggen Hoppet av ek om 36 läster, 5/16-delsparter i briggen Carl Gustaf av furu om 33 läster, 1/6-delspart i skeppet Terra Nova om 12 läster, 5/12-delsparter i briggen Gustava om 57 läster, 5/9-delsparter i briggen Victoria av ek om 57 läster, 1/8-delspart i briggen Svenskund av ek om 5 5/8 läster, 5/9-delsparter i briggen Lovisa Fredrika av ek om 52 läster, 1/3-delspart i skeppet Ulrika av furu om 95 läster, ½ i galeasen Kilafors av furu om 22 läster, 1/6-delspart i briggen Carolus Magnus om 14 läster, 1/6-delspart i briggen Jarl av ek om 14 läster, en stor ny båt med segel samt en gammal med segel, totalt för alla skepp och båtar 8718 riksdaler banco. Förmögenheten skapade han sig genom slavhandel och handel med socker producerat på slavplantager i Västindien. Gift med demoisselle Johanna (Jeanne) Gother, född 1752 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1818-07-25 på Kilafors bruk, Hanebo socken, Gävleborgs län (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.830, AID: v223048.b8440.s830); bouppteckning 1818-11-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.830, AID: v223048.b8440.s830); dotter till handelsborgmästaren i Stockholm, porslinsfabrikören, riksdagsmannen och talmannen i borgarståndet Engelbert Gother och Maria Elisabet Bedoire.

TAB 5

Anders Reimers, (son till Peter Reimers, Tab 4), född 1727-01-01 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län; burskap i Stockholm 1753-03-16; ledamot av Borgerskapets 48 äldste 1764–68, av de 50 äldste 1773–76, av de äldstes deputerade över stadens räkenskaper 1765, av bemedlingskommissionen 1766–76, av direktionen över Sabbatsbergs fattighus från 1767; ordförande där från 1785; ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringskontors överstyrelse från 1768; av direktionen där 1781–1811; av börsbyggnadsdeputerade 1770–76; av direktionen över Generalassistanskontoret 1773–92; illitterat rådman från 1776-11-13; ledamot av byggnings- och ämbetskollegium 1776–85 och från 1786; av politikollegium 1785–86; av direktionen över Spinnhuset 1777; ledamot av borgarståndet vid riksdagen 1792 (ledamot av besvärsutskottet); av Arbetshusdirektionen i Stockholm 1795–1808; av Sjöassuransöverrätten från 1795; kommerseråds n h o v 1809-06-29; LPS 87; † 1816-09-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (90 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.434, AID: v223039.b4500.s434). Bouppteckning 1816-10-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.434, AID: v223039.b4500.s434). Grundade egendomen Reimersholm i Stockholm. Gift 1:o 1753-11-04 i Storkyrkan med jungfrun Agatha Christina Amnæus, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 16/9, † där 1768-10-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.2130, AID: v222804.b2130); bouppteckning 1769-06-02 med 344038 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.2130, AID: v222804.b2130); ägde stenhus i kvarteret Merkurius på Stora Kyrkobrinken, 3/8-delar i Hornsbergs sockerbruk, en egendom på Södermalm samt delägare i 3st skepp; dotter till handlanden Anders Amnæus och Agata Boklund; 2:o 1774-05-08 i Riddarholmskyrkan med jungfrun Hedvig Sofia Fahlborg, född 1739-08-20 i Riddarholmens församling, Stockholm, † där 1785-05-05, dotter till handlanden Anders Fahlborg och Sara Lampa.

Barn 1:o:

 • Brita Agatha Reimers, född 1755 i Stockholm, † barnlös 1826-03-25 (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.665, AID: v223083.b6860.s665). Bouppteckning 1826-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.665, AID: v223083.b6860.s665). Ägde stenhus i kvarteret Ormen på Hornsgatan nr 4, Maria Magdalena församling. Gift med lagmannen i Sotholms, Öknebo och Svartlösa härader Erland Junbeck, född 1759 i Lund, Malmöhus län, † barnlös 1816 i Stockholm.
 • Anders Reimers, född 1758; grosshandlare. se Tab 6.
 • Peter Ulrik Reimers, född 1764 i Stockholm.
 • Alexander Reimers, född 1766; grosshandlare, godsägare; † 1833. se Tab 7.

Barn 2:o:

 • Carl Fredrik Reimers, född 1776 i Stockholm; protokollsekreterare; utsågs 1806-04-11 av fadern att efterträda denne som fideikommissarie över Räkneholmen (Reimersholm) och Hägersten (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.458, AID: v223039.b4740.s458); † ogift och barnlös 1808-06-25 på Medevi Brunn, Östergötlands län (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:373 s.744, AID: v223011.b7800.s744). Bouppteckning 1808-10-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:373 s.744, AID: v223011.b7800.s744).
 • Lovisa (Louise) Reimers, född 1781 i Stockholm, † där 1812-03-27 (31 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.705, AID: v223024.b7600.s705). Bouppteckning 1812-06-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.705, AID: v223024.b7600.s705). Ägde stenhus vid Storkyrkobrinken, Smedjegatan och Urvädersgränd samt ½ mantal frälsehemman Hägersten i Brännkyrka socken, Danviks lägenheterna Stubbsund och Kolbotten i Sickla socken samt 1/6-del i en gård i Karlskrona. Gift med justitierådet och medlemmen i Kungliga Musikaliska Akademien, KNO Johan Henrik Peterson, född 1768-02-28 i Karlskrona, Blekinge län, † 1845-09-01 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Sofia Vilhelmina Reimers, född 1782-08-08 i Stockholm, † 1853-09-21 i Reijmersholms malmgård, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:558 s.264, AID: v223267.b6390.s264). Bouppteckning 1853-12-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:558 s.264, AID: v223267.b6390.s264). Gift med grosshandlaren Nicolaus Kemner, född 1771-11-05, † 1827-04-16 i Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:448 s.31, AID: v223087.b430.s31). Paret fick 9 barn.

TAB 6

Anders Reimers, (son till Anders Reimers, Tab 5), född 1758 i Stockholm; grosshandlare. Gift med jungfrun Margareta Christina Darelii, född 1764 (åu), † 1840-08-25 i Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.500, AID: v223188.b5230.s500); bouppteckning 1840-10-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.500, AID: v223188.b5230.s500); dotter till källarmästaren Anders Darelius och Christina Brehman.

Barn:

 • Andrietta Margareta Reimers, född 1793 (åu), † barnlös 1818-02-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.8980, AID: v223048.b8980). Bouppteckning 1818-12-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.8980, AID: v223048.b8980). Gift med grosshandlaren Wilhelm Tottie, i hans 1:a äktenskap.
 • Anders Reimers, född 1795 (åu, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.434, AID: v223039.b4500.s434); kammarskrivare i Riksbanken; † före 1840 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.500, AID: v223188.b5230.s500).

TAB 7

Alexander Reimers, (son till Anders Reimers, Tab 5), född 1766-12-12 i Stockholm (källa: Huggenäs AI:11 s.118, AID: v11556.b124.s118); grosshandlare; godsägare; † 1833-09-30 på Bredene säteri, Huggenäs socken (lungsot, källa: Huggenäs AI:11 s.118, AID: v11556.b124.s118). Bouppteckning 1834-01-20 på Bredene säteri med 24956 riksdaler banco i behållning (källa: Näs häradsrätt FII:10 s.1907, AID: v48058.b958.s1907). Ägde 2 mantal Bredene säteri med frälsehemmanet Kyrkotorp taxerat till 15100 riksdaler banco. Bouppteckning 1834-02-05 i Stockholm med 11896 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:475 s.182, AID: v223117.b1960.s182). Ägde en egendom på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Sandbacken mindre, vid hörnet av Stads Trädgårdsgatan och Östra Kvarngränden värd 12000 riksdaler banco. Gift med jungfrun Johanna Elisabet Tholander, född 1777-08-02 i Göteborg (källa: Huggenäs AI:11 s.118, AID: v11556.b124.s118), † 1846-02-13 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:84 s.255, AID: v67730.b131.s255); bouppteckning 1846-03-12 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:84 s.255, AID: v67730.b131.s255); "Genom ett den 25 juni 1810 emellan min aflidne man, i lifstiden, f.d. grosshandlaren Alexander Reimers och mig upprättadt Testamente är förordnadt, att hvilkendera af oss, som den andra öfverlefde, skulle ostört i sin lifstid, enligt godtkännande disponera och till fullkomlig ägo förvalta allt hvad i sterbhuset funnes, så väl fast, som lös egendom, hvilket förordnade af ingen, eho det vara måtte, tinge på minsta sätt klandras eller hindras; och som Näs Härads-Rätt, vid bevakning af detta testamente, efter min mans frånfälle, den 18 november 1833 föreskrivit, att testamentet borde genom min försorg delgifvas min mans närmaste arfvingar, hvilka ägde att detsamma klandra inom natt och år från delaktigheten, men mina ena Son Lars Reimers för många år tillbaka begifvit sig utrikes, utan att sedermera låta sig afhöra, får jag, för den händelse, att han ännu möjligen lefver, testamentet och Härads-Rättens Resolution på detta sätt honom kommunicera. Götheborg den 21 december 1839. Johanna E. Reimers. (källa: Post och Inrikes tidningar 1840-02-29).

Söner:

 • Lars Reimers, sjöman; försvunnen utomlands.
 • Anders Reimers, född 1803; grosshandlare; † 1838. se Tab 8.

TAB 8

Anders Reimers, (son till Alexander Reimers, Tab 7), född 1803; grosshandlare; † 1838 i Göteborg. Gift med fröken Amalia Fredrika Wallborg, född 1814, † 1878-12-30 i Göteborg (64 år gammal, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:117 s.251, AID: v67763.b129.s251); bouppteckning 1879-03-17 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:117 s.251, AID: v67763.b129.s251); dotter till handlanden David Wallborg och Maria Nentzel.

Döttrar:

 • Maria Elisabet Reimers, född 1833 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; ogift och barnlös.
 • Hulda Carolina Reimers, född 1834 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; ogift och barnlös.
 • Berta Amalia Reimers, född 1835 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; ogift och barnlös.
 • Augusta Wilhelmina Reimers, född 1837-08-28 i Göteborgs domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1886-05-06 i Tofteryds socken, Jönköpings län. Gift 1863-06-10 med lantbrukaren Carl Gustaf Stuart, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1830-10-12 i Tidaholm med grevinnan Matilda Carolina von Seth, född 1802-03-06 på Bratteborg, Byarums socken, Jönköpings län, † 1840-01-27, dotter till löjtnanten, greve Gabriel von Seth och hans 2:a fru Catharina Maria Cederstam; 2:o med fröken Emma Matilda Hellman, född 1808-01-19 i Lösen socken, Blekinge län, † 1860-08-04 i Gränna, Jönköpings län, dotter till ryttmästren Adolf Hellman och Anna Maria Trägårdh), född 1809-07-25, † 1888-02-04 i Skillingaryd, Tofteryds socken, Jönköpings län. Paret fick 4 gemensamma barn.

Noter

1.Östergötlands läns landskontor (E) EIb:13 AID: v401122.b1930.s361 2.Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 285 AID: v66367.b26

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185; Nyström, Pia, Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie, Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995. Forskare: Mattias Loman