Rehnberg nr 839

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Rehnberg nr 839 †

Adlad 1673-03-08; introducerad på Riddarhuset 1675; † 1886-09-08

TAB 1

Friherrinnan Fleetwood, Hedvig Charlotta Rehnberg, (1682-1751).

Zakarias Rehnhorn, adlad Rehnberg, (son till Johan Rehn), till Renstad (tidigare Kälkestad), Svanhals sn, Östergötlands län samt Västberga, Brännkyrka sn, Stockholms län; född 1634-04-24 i Skellefteå sn; först lakej, sedan munskänk hos Karl X Gustaf, både som hertig och kung; kammartjänare hos kung Karl XI 1660; hovintendent 1673-03-05; adlad 1673-03-08 (introducerad 1675 under nr 839); † 1688-01-18 i Stockholm (klockan 12 om natten), efter en långvarig sjukdom, begravd i Svanhals kyrka, där hans grav och vapen finns och vilken kyrka han i åtskilliga delar förbättrat samt 1680 skänkt predikstol. Han tjänade Karl Gustaf i många år och var denne ständigt följaktig i fält, både i de polska och danska krigen, och vid hans död antecknade kung Karl XI i sin almanacka, att han i honom mist sin trognaste och redligaste tjänare och vän här på jorden. Gift med jungfrun Margareta von Beijer, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1669-01-23 i Stockholm med underlagmannen Olof Stiernhöök, född 1639, † 1675; 3:o 1697-12-28 med landshövdingen Mårten Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, i hans 2:a gifte, född 1638, † 1720), född 1648 i Stockholm, döpt 19/3, † 1732-11-20 på Lindö, dotter till hovrådet och överpostdirektören Johan Beier, adlad von Beijer och Margareta Weiler.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Rehnberg, född 168(2), † 1751-08-16 i Vegeholms län, begravd 1751-09-06 i Strövelstorps kyrka. Gift 1702-03-18 med generalmajoren och landshövdingen, friherre Georg Vilhelm Fleetwood, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1693-01-05 med jungfrun Charlotta Beata Hård af Segerstad, född 1672-01-21 i Skämningsfors, † där 1696-05-13 (barnsäng), begravd i Ås kyrka, dotter till översten Carl Hård af Segerstad och grevinnan Elisabet Stenbock), född 1669-09-26 på Svanaholm, † 1728-04-17 i Kalmar, begravd i Allhelgonakyrkan, Nyköping. Paret fick 13 gemensamma barn.
 • Eleonora Maria Rehnberg, född 1683 i Stockholm, döpt 19/8 i Hovförs, Stockholm.
 • Carl Gustaf Rehnberg, född 1684-07-24; student i Uppsala 1693-03-08; volontär vid Smålands femmänningsinfanterireg:te; fänrik vid Smålands femmänningsinfanterireg:te 1703-07-07; konfirmationsfullmakt 1703-12-30; löjtnant 1704-08-30; kapten vid Jönköpings reg:te 1705-02-28; † ogift och barnlös 1708-08-31 i den svåra träffningen vid Meskowitz i Volhynien (stupade), begravd i Volhynien, men hans vapensköld sattes upp i Svanhals kyrka.
 • Zakarias Rehnberg, född 1685; major, RSO; † 1756. se Tab 2.
 • Ulrika Eleonora Rehnberg, född 168(6), † ogift och barnlös 1708.
 • Ulrika Sofia Rehnberg, född 1687 i Stockholm, döpt 21/6 i Hovförs, Stockholm.

TAB 2

Zakarias Rehnberg, (son till Zakarias Rehnhorn, adlad Rehnberg, Tab 1), till Renstad och Västberga; född 1685-12-03; student i Uppsala 1694-12-09; fänrik vid Smålands femmänningsinfanterireg:te 1702; konfirmationsfullmakt 1703-12-30; löjtnant vid Smålands femmänningsinfanterireg:te 1705-01-16; regementskvartermästare 1706-03-06; kapten vid Jönköpings reg:te 1709-11-08; avsked "för opasslighet" 1712-04-09; majors karaktär 1719-11-16; major vid Östgöta kavallerireg:te 1720-11-16; RSO 1753-04-26; † 1756-07-28. Gift 1:o 1711 med friherrinnan Maria Sparre, född 1682-12-01 på Hakunge, † 1716-10-21 på Renstad, Svanhals sn, dotter till överstelöjtnanten, friherre Johan Sparre och Margareta Bonde; 2:o 1719-04-02 på Lundby med friherrinnan Juliana Faltzburg, född 1689-08-15, † 1758-05-24 på Renstad, Svanhals sn, begravd i Rehnbergska graven i Svanhals kyrka, där hennes och mannens vapensköldar målades på orgelläktaren, dotter till presidenten Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg och Christina Skyttehielm.

Barn 1:o:

 • Margareta Charlotta Rehnberg, född 1712-02-01, † 1755-07-14 (klåckan in emot 10 för middagen, hvilken, då hon vid den till gården hörande kiällan skulle tvätta kläder, hon i then samma allom nedfallit, och blifvit af vattnet förqvevd, samt vid nedfallandet fådt ... vänstra ögat, hvarest ett stort hål på thenna syntes) på Vallerstad, Vallerstads sn, begravd 17/7 i Vallerstads kyrka, på vänstra sidan om sin saliga man (källa: Vallerstad C:3 s.235, AID: v41754.b121.s235). Gift 1735-04-24 på Renstads säteri, Svanhals sn med kaptenen Nils Gustaf Boije af Gennäs, född 1698-09-07 på Yksjärvi, Viborg, † 1750-04-19 på Vallerstad, Vallerstads sn, begravd 30/4 (afsomnade Capitain, Ädla och Wälborna herr Nils Gustaf Boye, blodstörtning, 45 år, 7 månader och några dagar gammal, källa: Vallerstad C:3 s.231, AID: v41754.b119.s231). Paret fick 6 barn.
 • Mårten Vilhelm Rehnberg, född 1713-04-10 på Renstad, Svanhals sn; löjtnant vid Amiralitetet; † ogift och barnlös 1733 på Jamaika.
 • Johan Carl Rehnberg, född 1714-04-14; student i Uppsala 1729-03-24; löjtnant vid Östgöta reg:te; † ogift och barnlös 1740-07-08 i Tavastehus.
 • Zakarias Gustaf Rehnberg, född 1715; löjtnant. se Tab 3.
 • Ulrika Eleonora Rehnberg, född 1716-10-15 på Renstad, Svanhals sn, † där 1794-05-27. Gift 1736-09-14 med överstelöjtnanten Fredrik von Kothen, född 1701-07-03, † 1765-07-29 på Renstad, Svanhals sn. Paret fick 12 barn.

Barn 2:o:

 • Gustaf Fredrik Rehnberg, född 1720-02-05, † 1720-03-30.
 • Gustaf Fredrik Rehnberg, född 1721-01-31 på Renstad, Svanhals sn; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1738; korpral vid Östgöta kavallerireg:te 1740; kvartermästare 1744-04-24; kornett vid södra skånska kavallerireg:tet 1749-12-29 och vid Östgöta kavallerireg:te 1750-08-21; löjtnant vid Östgöta kavallerireg:te 1752-10-30; avsked 1758-09-11; ryttmästares titel 1762-06; RSO 1770-05-05; † ogift och barnlös 1795-11-25 på Valla.
 • Christina Juliana Rehnberg, född 1722-04-21 på Renstad, Svanhals sn, † ogift 1798-01-21 på Eldslösa, sedan hon gjort testamente till fröken Anna Maria Fock, som sedan avsade sig detsamma.
 • Engela Maria Rehnberg, född 1723-06-14 på Renstad, Svanhals sn, † 1735.
 • Axel Joakim Rehnberg, född 1725-01-14 på Renstad, Svanhals sn, † där 1725-03-16.
 • Hedvig Catharina Rehnberg, född 1726-01-20 på Renstad, Svanhals sn. Gift med ryttmästaren Peter Högendahl.
 • Carl Göran Rehnberg, född 1727; överste; † 1796. se Tab 7.
 • Regina Medea Rehnberg, född 1729-02-07 på Renstad, Svanhals sn, † ogift och barnlös 1798-03-30 i Linköping.
 • Axel Christoffer Rehnberg, född 1731, † 1731.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Sammanställt av: Mattias Loman.