Rehbinder nr 77

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Rehbinder nr 77

Uradel; naturaliserad och introducerad på Riddarhuset 1668, upphöjd 1680 som friherrlig ätt

TAB 1

Generalmajoren Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, (1604-1680).
Generallöjtnanten och landshövdingen i Kalmar län och på Öland Reinhold Rehbinder, (164(3)-1709).

Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, friherre till Uddrich och Wagenküll samt Kavantholm i S:t Andreæ socken, Finland, arvherre till Fornetorp, herre till Löweküll, till Viljakkala med underlydande i Kyrö socken, Finland, vilka utbytts mot Kungslena, till Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län, Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län, Bo i Värmdö socken, i Stockholms län och Lingsberg i Vallentuna socken, i Stockholms län. Född 1604-10-08 i Livland. Vapenpage hos konung Gustaf II Adolf 1622. Löjtnant vid överste Grass' infanteriregemente 1632 och vid översten Otto Yxkull-Gyllenbands kavalleriregemente 1638. Ryttmästare vid drottning Christinas livregemente till häst 1648. Major vid drottning Christinas livregemente 1648. Avsked 1650. Överstelöjtnant vid fältmarskalken, greve Gustaf Lewenhaupts livregemente till häst 1655. Överste för drottning Christinas livregemente 1656-04-00. Naturaliserad svensk adelsman 1668-08-11 (introducerad i gamla matrikeln under nr 713). Generalmajor av kavalleriet samt chef för den finska militien och guvernör i Finland 1673-06-26. Friherre 1680-02-12 (introducerad 1680 under nr 77). † 1680-10-13 i Stockholm och begravd i Nikolai kyrka, en med påskrifter och vapen sirad kopparkista, men några år senare nedsatt i familjegraven vid Värmdö kyrka. Han följde som page kung Gustaf II Adolf med nit och trohet i polska och tyska krigen ända till kungens död. Var en utmärkt tapper krigare och fick i slaget vid Wittstock 18 svåra blessyrer. Slog under kriget i Polen på 1650-talet med sitt regemente 5,000 man polacker, tog 2 överstar, 60 officerare och 520 gemene tillfånga samt försvarade sedan Riga tappert mot ryssarnas utfall samt fångars och segerteckens tagande. Fick vid upphöjandet i friherrligt stånd sitt hjärtvapen ökat med tio gyllene stjärnor till minne av hans tio söner, av vilka 7 då levde och som alla brukat sig tappert i rikets tjänst. Hans och hans söners konterfej fanns tidigare på Gripenbergs säteri i Småland. Gift 1:o 1638 med jungfrun Hildegard Elisabet von Yxkull, † 1679 på Uddrich och begravd 1680-11-03 i Tristfers kyrka, dotter till lantrådet i Estland Otto Ottosson von Yxkull och Hildegard Johansdotter von Yxkull (-Gyllenband). 2:o 1680-06-27 i Stockholm med Anna Bure, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647-09-19 med landshövdingen Johan Hulshorst, adlad Hulshorst, i hans 2:a gifte), född 1624-06-14 (1621-06-14 enligt tr. verser i K. B.), † 1690-09-29 och begravd 1691-06-21 i Storkyrkan, Stockholm samt därefter i en med hennes vapen sirad kopparkista nedsatt i friherrliga Rehbinderska graven i Värmdö, till vilken kyrka hon givit en med Rehbinder- och Burevapnen prydd stor silverkanna, dotter till vice presidenten Olof Engelbrektsson Bure, adlad Bure och Elisabet Bagge af Boo.

Barn 1:o:

 • Bernhard Rehbinder, född 1639; överste; † 1705. se Tab 2.
 • Otto Rehbinder, född 1640; överste, lantråd; † 1710. se Tab 19.
 • Dorotea Elisabet Rehbinder, född 1641, † barnlös efter 1695-01-25, men före 1700-02-17. Gift 1670 på Kavantholm olovligen med mannrichtem Fabian Zöge, till Kotzum, som förut varit gift med hennes moster, 'för vilket senare giftermål han måste bota 200 daler silvermynt till kyrkan och 100 daler till de fattiga.'
 • Hildegard Rehbinder, född 164(2), † före 1682-02-03. Gift 1655-08-30 i Reval med kornetten Göran Boije af Gennäs, † 1660 i Reval.
 • Reinhold Rehbinder, född 164(3); generallöjtnant, landshövding; † 1709. se Tab 45.
 • Hans Henrik Rehbinder, född 1645; överste; † 1700. se Tab 66.
 • Gustaf Rehbinder, född 1647; major; † 1696. se Tab 68.
 • Magnus Rehbinder, kapten 1674; stupade 1674 under fältmarskalken greve Otto Vilhelm von Königsmarcks befäl i Tyskland.
 • Carl Gustaf Rehbinder, fänrik vid överstelöjtnanten de la Chapelles skvadron 1668-09-16. Transporterad till Grubbenhielms regemente i Skåne 1670. Löjtnant vid överstelöjtnanten de la Chapelles skvadron 1672-09-17. Kapten. † ogift på 1670-talet i Tyskland under fältmarskalken, greve Otto Vilh. von Königsmarck (stupade).
 • Evert Rehbinder, regementskvartermästare under fältmarskalken, greve Otto Vilhelm von Königsmarck; † ogift på 1670-talet i Tyskland.
 • Carl Magnus Rehbinder, överste; † 1709. se Tab 86.
 • Fabian Evert Rehbinder, kapten; † 1700. se Tab 87.
 • Gertrud Margareta Rehbinder, född 1669-02-03, † 1730-05-07. Gift 1690-03-02 med kaptenen Hans Christoffer von Rohr, naturaliserad von Rohr, i hans 3:e gifte, född 1627, † 1700.
 • Sex barn, vilka alla † små.

TAB 45

Reinhold Rehbinder, (son till Henrik Rehbinder, naturaliserad och friherre Rehbinder, Tab 1), friherre till Uddrich, herre till Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län, Marsäter i Gryts socken, Östergötlands län, Duveholm i Stora Malms socken, i Södermanlands län samt Strångholm och Kvarnsjö i Östra Vingåkers socken, i Södermanlands län, Torp i Kräklinge socken, i Örebro län, och Vingstorp i Fellingsbro socken, i Örebro län, samt Anfastebo i Kilanda socken, Älvsborgs län. Född 1643 eller 1644 i Livland. Ryttare och korpral vid Christer Horns regemente. Fänrik vid Mellins regemente 1662-09-10. Löjtnant vid livgardet 1672-07-15. Kapten vid livgardet 1674. Major 1676-12-22. Överste för Kronobergs regemente 1678-06-17. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1678-07-28. Generalmajor av infanteriet 1686-06-19. Generallöjtnant 1693-08-22. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1701 samt överkommendant över fästningarna i Kalmar län och på Öland 1701-07-22, † 1709-04-29 och ligger begravd i en med inskrifter sirad kopparkista i sin familjegrav i Säby kyrka. Han blev i slaget vid Lund 1676-12-04 svårt sårad. Gjorde 1678 under slaget vid Lund tvenne lyckliga partier, därvid han tog åtskilliga fångar och hästar. Fick 1680-02-01 konung Carl XI:s tillstånd att, i anseende till sina långliga och trogna tjänster få på Kolmården upptaga oländig mark och densamma i sin och sin frus livstid behålla. Förrättade 1689–1693 generalmönstringar. Åtföljde jämte andra konung Karl XI på dess resa till och från Kopparbergs län samt 1794 om sommaren bemälde konung till Torneå för att se midnattssolen. Var vid kung Karl XII:s kröning den 1697-12-14 en bland de generaler, som växelvis med de k. råden bar himlen över honom. Fick 1700-04 Karl XII:s befallning att vid Göteborg hålla sig färdig att agera mot danskarna. Gift 1:o 1671 med Catharina Maria Fitinghoff, till Marsäter, som hon ärvde efter modern, † 1706 och begravd 1706-11-10 i Kalmar, dotter till generalmajoren Johan von Vietinghoff, naturaliserad Fitinghoff och hans 2:a fru Brita Dufva i Västergötland; 2:o med Magdalena Ranck, friherrinna Ranck, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1695 med majoren Casper von Böhnen, född 1645, † 1698, och i detta gifte föräldrar till herrarna von Böhnen, naturaliserad von Böhnen), född 1675, † 1733 på Gripenberg och begravd 1733-10-29, dotter till generalmajoren och landshövdingen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck och Anna Bergengren.

Barn 1:o:

 • Henrik Johan Rehbinder, född 1672; överste; † 1734. se Tab 46.
 • Gustaviana Christiana Rehbinder, född 1673, † 1760-04-23 på Anderstorp, Bredestads socken, Jönköpings län. Gift efter 1691-05-17 med ryttmästaren Peder Lood i Småland, † 1706. De påkostade år 1704 tillökningen av predikstolen i Solberga kyrka, Småland samt gav till Solberga kyrka, Småland en mässhake med bägges namn och vapen, utstuckna på silverplåtar.
 • Hillevi Brita Rehbinder, † ung.
 • Reinhold Fredrik Rehbinder, kapten; † 1712. se Tab 51.
 • Hillevi Rehbinder, född tvilling, † ung.
 • Sigrid Rehbinder, född tvilling, † ung.
 • Regina Rehbinder, född 1678-09-09, † 1735-05-02 på Lönneberg, Rogberga socken, Jönköpings län. Gift 1714-04-09 på Fagerhult med lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, i hans 3:e äktenskap, född 1658, † 1733.
 • Gertrud Rehbinder, född 1680, † 1762-01-18 på Fagerhult i Marbäcks socken, Jönköpings län, bisatt 1762-01-26 och begravd 1762-03-20. Gift 1694 med översten Gideon Fock, född 1668, † 1723.
 • Catharina Rehbinder, född 1682, † 1725-10-15 på Kåröd, Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län och begravd 1725-11-23 i Morlanda kyrka, Göteborgs och Bohus län. Gift 1701 med översten Daniel Bildt, född 1671, † 1723.
 • Anna Margareta Rehbinder, levde 1709. Gift med majoren Jurgen Bogislaus von Wangersheim, av en adlad, men ointroducerad ätt, † 1710 i pesten.
 • Carl Otto Rehbinder, fänrik vid bergsregementet. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-11-00. Konfirmationsfullm. 1703-12-30. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705-01-16. Major vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1711-04-26. Avsked 1712-11-05. † barnlös och begravd i Marbäcks kyrka Jönköpings län, där hans lik, ej balsamerat, ännu år 1769 var, liksom svepningen, oförändrat.
 • Sigrid Rehbinder, † ung.
 • Maria Eleonora Rehbinder, född 1688-03-27, † 1755-02-10 på Backgården i Valstads socken, Skaraborgs län. Gift 1718-02-25 på Gullarp i Flisby socken, Jönköpings län med ryttmästaren Frans Joakim von Hackwitz, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1755-10-25 i Valstads socken med Dorotea Benedikta Svahn, i hennes 2:a äktenskap, † 1779 på Stengården, Vättaks socken, Skaraborgs län, dotter till ryttmästaren Tomas Svahn), döpt 1693-02-03 på Wusterhusen, Vorpommern, † 1764-07-06 på Backgården Bäck, Valstads socken.
 • Eva Rehbinder, född 1691-06-25 i Stockholm, † i Karlskrona och begravd 1744-01-07 i Nättraby kyrka Blekinge län. Gift 1710-04-10 med kommendören Anders Anckarfelt, född 1681, † 1737.
 • Elisabet Rehbinder, född 1695-03-28 på Åkesberg, Stora Mellösa socken, Örebro län, † 1751-08-21 på Ödmundtorp, Näshults socken, Jönköpings län. Gift 1722-01-07 på Fagerhult med majoren Alexander Stuart, född 1692, † 1753. Paret fick 3 barn.
 • Ulrika Rehbinder, † ung.
 • Hedvig Eleonora Rehbinder, född 1698, † 1700-11-13 på Åkesberg, begravd i Stora Mellösa kyrka.

Dotter 2:o:

 • Anna Catharina Rehbinder, född 1709-01-26 i Kalmar, † 1742-05-12 på Gripenberg och ligger jämte sin man begravd i Säby kyrka. Gift 1730-01-13 på Gripenberg med majoren Gustaf Adolf Witting, född 1699, † 1770.

TAB 51

Reinhold Fredrik Rehbinder, (son till Reinhold Rehbinder, Tab 45), till Marsäter i Gryts socken, Östergötlands län. Född 1675 eller 1676. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1689-01-15. Fick 1693-01-31 tillstånd att resa till Frankrike och bevistade bl a slaget vid Laudon 1693 och belägringen av Huy 1694. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1695-08-13. Kapten 1696-03-25. Avsked 1707-04-13. † 1712-04-07 på Marsäter och begravd 1712-04-15 i Gryts kyrka Östergötlands län. Gift 1698-04-14 med friherrinnan Hedvig Eleonora Fägerskiöld, född 1676, † 1754-03-22 på Stora Tollstad i Sjögestads socken och begravd 29/3, dotter till generalmajoren och landshövdingen Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld och Catharina Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • Reinhold Fromhold Rehbinder, född 1699; kapten; † 1752. se Tab 52.
 • Catharina Eleonora Rehbinder, född 1701, † 1727-12-01 (1/2) på Skårebo i Kristvalla socken, Kalmar län. Gift 1717-02-12 på Marsäter med generalmajoren Samuel Anckarstierna, i hans 1:a gifte, född 1689, † 1767.
 • Carl Gustaf Rehbinder, född 1711-08-03 på Marsäter. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona. Gick sedan i utrikes tjänst. † ogift 1728 i Riga och begravd i domkyrkan i Riga.

TAB 52

Reinhold Fromhold Rehbinder, (son till Reinhold Fredrik Rehbinder, Tab 51), till Marsäter; född 1699-01-26 i Värmland; Student i Uppsala 1711-05-02. Underofficer vid skånska stånddragonregementet 1714. Adjutant vid skånska stånddragonregementet 1716-07-20. Fördubblingslöjtnant vid Jönköpings regemente 1717-10-25. Premiärlöjtnant vid Jönköpings regemente 1720-02-26. Kaptens avsked 1742-02-22. † 1752-10-26 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län, begravd jämte sin fru i Gryts kyrka. Var med i fälttåget till Norge 1718. Gift 1721-11-05 på Marsäter med sin fars kusin, friherrinnan Maria Christina Rehbinder, född tvilling 1692-12-25 i Viborg (Viborgs kyrkoarkiv.), † 1750-08-28 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län, dotter till majoren, friherre Gustaf Rehbinder och Maria Wärnschöld.

Barn:

 • Hedvig Maria Rehbinder, född 1723-06-29 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län, † 1757-12-16 på Anderstorp, Eneby socken, Östergötlands län. Gift 1746-09-09 på Marsäter med ryttmästaren, RSO, Per Gabriel Falck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1760-06-17 på Sundby i Huddinge socken, Stockholms län med Eva Lovisa Ekestubbe, i hennes 1:a äktenskap, född 1732-11-30 i Huddinge socken, † 1810-05-02 i Stockholm, dotter till kommendören Ernst Johan Ekestubbe och Christina Anna Catharina Bogeman), född 1719-03-22 i Sjögestads socken, Östergötlands län, † 1769.
 • Reinhold Rehbinder, född 1725, † 1725.
 • Catharina Eleonora Rehbinder, född 1727-04-17, † 1764-03-19 på Stora Lövvik, Gryts socken och begravd 1764-03-23. Gift 1754 med överstelöjtnanten Georg Vilhelm Leijonsten, i hans 1:a äktenskap, född 1714, † 1774.
 • Gustaf Rehbinder, född 1728-01-08. Volontär vid Kalmar regemente. Furir vid Kalmar regemente 1744-06-20. Student i Uppsala 1745-06-03. Sergeant 1747-04-21. Fänrik 1749-05-09. † ogift och barnlös 1749-10-31 på Marsäter och begravd i Gryts kyrka.
 • Fromhold Johan Rehbinder, född 1729; sergeant; † 1758. se Tab 53.
 • Lars Otto Rehbinder, född 1731, † 1731.
 • Christina Charlotta Rehbinder, född 1733-01-31 på Midsommar, Rydaholms socken, Jönköpings län, † ogift och barnlös 1752-05-19 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län.
 • Anna Margareta Rehbinder, född 1736, † 1736, begravd 1736-06-20 i Rydaholms socken, Jönköpings län.
 • Carl Rehbinder, född 1738; kadett vid amiralitetet 1745; † 1750.

TAB 53

Fromhold Johan Rehbinder, (son till Reinhold Fromhold Rehbinder, Tab 52), till Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län. Född 1729-06-28. Student i Uppsala 1745-06-03. Sergeant vid Kalmar regemente 1750-10-01. Avsked 1754-07-08. † 1758-10-01 på Marsäter, Gryts socken, Östergötlands län, begravd 1758-10-10 i Gryts kyrka. Gift 1754-10-24 på Broxvik, Jonsbergs socken, Östergötlands län med jungfrun Hedvig Ulrika Ridderborg, född 1730-08-24 i Söderköping, Östergötlands län, † 1762-01-11 på Marsäter, dotter till överstelöjtnanten Jakob Ridderborg och Ulrika von Block.

Söner:

 • Reinhold Jakob Rehbinder, född 1755-10-16 på Marsäter, † där 1760-11-23.
 • Gustaf Adolf Rehbinder, född 1757-04-06 på Marsäter, † där 1761-12-23.
 • Johan Fredrik Rehbinder, född 1759; godsägare; † 1829. se Tab 54.

TAB 54

Johan Fredrik Rehbinder, (son till Fromhold Johan Rehbinder, Tab 53), till Marsäter, sedan kallat Fredriksnäs efter honom; född posthumus 1759-03-30; levde utan tjänst på sin egendom Marsäter; † 1829-05-25 i Jönköping under en resa till Västergötland och begravd 1829-06-03 i Gryts kyrka. Gift 1:o 1781-08-02 i Drothems kyrka, Östergötlands län med Beata Sofia Rutensköld, från vilken han skildes 1791, född 1759, † 1804-01-01 i Stockholm, dotter till majoren Carl Axel Rutensköld och Brita Maria Boije af Gennäs; 2:o 1804-01-03 på Bolltorp, Skönberga socken, Östergötlands län med stiftsjungfrun Catharina Maria Nordenstolpe, född 1782-07-25, † 1848-04-12 på Norr-Ladugård i Östra Ny socken, Östergötlands län, dotter till kammarrådet Arvid Georg Nordenstolpe och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre.

Barn 1:o:

 • Maria Ulrika Rehbinder, född 1783-06-16 i Gryts socken. Stiftsjungfru. † ogift och barnlös 1850-05-04 på Åbylund i Strå socken, Östergötlands län.
 • Anna Fredrika Charlotta Rehbinder, född 1785-03-11 i Söderköping, Östergötlands län. Stiftsjungfru. † 1842-04-03. Gift 1815-01-06 på Fredriksnäs med prosten och kyrkoherden i Skällviks och S:t Anna församlingars pastorat av Linköpings stift Johan Brannius, i hans 2:a äktenskap [gift 1:o 1802-01-08 på Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län, med Ebba Fredrika Brummer, i hennes 2:a äktenskap, född 1757-09-24 † 1812-02-15 på Korsnäs, Skällviks socken, Östergötlands län), född 1765-01-26 i Nederluleå socken, Norrbottens län, † 1828-03-01 i S:t Anna prästgård.
 • Johan Axel Fromhold Rehbinder, född 1786-10-10 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1801-09-24. Utexaminerad 1805-09-23. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1805-10-02. Löjtnant vid amiralitetet 1809. GMts 1809. Avsked 1813-04-06 styrman på ett ostindiskt skepp. † ogift och barnlös 1814-09-04 i Rio de Janeiro. 'Han bevistade med mycken tapperhet 1808 till sjöss kriget med ryssarna och blev vid en äntring 17/8 s. å. blesserad av en kanonkula.'
 • Fredrik Reinhold Rehbinder, född 1788; major; † 1843. se Tab 55.

Barn 2:o:

 • Hedvig Catharina Charlotta Johanna Rehbinder, född 1804-11-18 på Rolltorp. Stiftsjungfru. † 1875-11-20 på Norrum i Börrums socken, Östergötlands län och jämte sin man begraven i Spenska gravkoret vid S:t Anna kyrka. Gift 1827-06-23 på Fredriksnäs med greve Carl Axel Spens, född 1806, † 1892.
 • Arvid Bernhard Rehbinder, född 1806; major; † 1876. se Tab 59.
 • Magdalena Sofia Rehbinder, född 1808-08-07 på Fredriksnäs. Stiftsjungfru. † 1860-12-11 på Dalarö. Gift 1829-01-18 med majoren Johan Ulrik Cedercrona, född 1790, † 1855.
 • Fredrik Vilhelm Rehbinder, född 1811; kammarherre, KMO, RNO; † 1877. se Tab 61.
 • Georg Henrik Rehbinder, född 1813-10-02 på Fredriksnäs. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1831-08-01. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-06-29. Fänrik vid livbeväringsregementet 1834-08-07. Avsked 1837-07-28. † ogift och barnlös 1842-09-01 på Axelsö i S:t Anna socken.
 • Johan Ludvig Rehbinder, född 1817; kapten; † 1878. se Tab 65.

TAB 56

Helge Edvard Reinhold Rehbinder, (son till Fredrik Reinhold Rehbinder, Tab 55), född 1824-10-19 på Åbylund, Strå socken, Östergötlands län. Fanjunkare vid Jämtlands fält jägarkår 1836-12-24. Student i Uppsala 1842-03-25. Officersexamen 1843-05-10. Underlöjtnant vid Jämtlands fält jägarkår 1843-09-14. Transporterad som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1844-03-22. Löjtnant till Vendes artilleriregemente 1850-04-17. Kommenderad med regementet till Slesvig 1850. Adjutant hos kronprinsen-regenten 1858-05-03. Kammarherre hos kronprinsen-regenten 1858-10-29. Kapten 1859-02-15. RFrHL 1859-08-04. Adjutant hos kungenn 1859-08-05. Kammarherre hos drottningen 1859-08-05. RBayLeopO 1859. RBadZLO 1859-08-08. RDDO 1860-06-30. RNS:tOO 1860-08-06. KDDO1gr 1865-08-02. RSO 1865-08-05. RRS:tStO2kl m kr 1865-10-17. Major i armén 1867-08-27 och vid regementet 1868-10-20. Avsked från adjutantsbefattningen hos konungen 1868-12-23. Tjänstfri vid hovet 1871. Innehade drottning Lovisas minnesmedalj i guld. Uppvaktande hos nederländska utomordentliga sändebudet, general Mansfelt under dennes vistelse i Sverige i anledning av konung Oskar II:s och drottning Sofias kröning 1873-05-00. StOffNEkkrO 1873-05-27. Överstelöjtnant i armén 1877-06-22 och vid regementet 1878-07-29. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1882-01-04; † 1883-08-20 i Kristianstad. Ägde Åbylund 1843–1880. Gift 1854-08-28 på Marielund i Östra Vrams socken, Kristianstads län med stiftsjungfrun, grevinnan Gabriella Augusta De la Gardie, född 1832-08-11 i Kristianstad, † 1908-12-16 i Lund (Kristianstads garnisonsförs. (db)), dotter till landshövdingen, greve Axel Gabriel De la Gardie och hans 2:a fru Maria Gustava Adlerbielke.

Döttrar:

 • Helga Gabriella Gustava Rehbinder, född 1855-09-18, † 1856-09-11 på Sörby, Örtomta socken, Östergötlands län.
 • Gabriella (Elli) Rehbinder, född 1860-09-27 i Kristianstad, † 1920-03-09 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1881-10-21 i Kristianstads kyrka med översten för 2. Svea artilleriregemente, överadjutanten hos kungen, KSO2kl mm, Sune Gunnarsson Wennerberg, född 1855-01-13 i Skara, † 1908-07-29 i Stockholm. Paret fick flera barn.

TAB 61

Fredrik Vilhelm Rehbinder, (son till Johan Fredrik Rehbinder, Tab 54), född 1811-04-14 på Fredriksnäs, Gryts socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1823. Examinerad till rättegångsverken 1831. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1831-12-15. Auskultant i Svea hovrätt 1831-12-19. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1832-03-21. Kammarjunkare 1832-12-01. Vice notarie i Svea hovrätt 1834-08-29. Tillförordnad domare i Yttertjurbo, Väla och övertjurbo domsaga 1836–1838. Vice häradshövding 1838-11-23. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1838–1839. Häradshövding i Hammarkinds härad med Stegeborgs skärgårds tingslags domsaga 1841-11-16 samt tillika i Skärkinds härad 1853-04-19. Kammarherre 1855-01-27. Registrator i survivance vid KMO och RNO 1859-06-24. Avsked från registratorsämbetet 1862-05-02. † 1877-09-13 i Söderköping, Östergötlands län och begravd på nya kyrkogården i Söderköping. Ägde Liljestad i Skönberga socken 1852–1857 i Östergötlands län, Stafsäter i Vists socken 1856–1861 i Östergötlands län, och Ånväga i Skeda socken 1856–1866, i Östergötlands län. Han var en framstående riksdagsman och bevistade för sin ätt alla ståndsriksdagarna 1840–1863. Gift 1842-04-24 i Stockholm med fröken Ida Natalia Schönmeyer, född 1817-09-07 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1906-05-10 i Villa Rehbinder i Djursholm, Danderyds socken, Stockholms län, dotter till klädesfabrikören Natanaël Schönmeyer och Carolina Eleonora Mittag.

Barn:

 • Hugo Vilhelm Johan Natanaël Rehbinder, född 1843-04-20 på häradshövdingbostället Norrladugård i Östra Ny socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1860-05-22. Examinerad till rättegångsverken 1872-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1872-05-27. Extra ordinarie notarie 1872-05-31. Vice häradshövding 1874-01-14. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1874-06-12, i kommerskollegium 1874-06-19 och i överintendentsämbetet 1874-12-22. Tillförordnad kanslist i överintendentsämbetet 1875-03-30–1878-11-26. Tillförordnad kanslist i kommerskollegium 1877-10-26. Föreståndare för kollegii sjöpassexpedition 1878-11-08. Tillförordnad sekreterare i kommerskollegium 1882-04-29. Adjungerad ledamot större delen av åren 1882–1884. KSpCIII:sO2kl 1883-07-30. Tillförordnad kommerseråd 1884-12-19. Tillförordnad kommerseråd 1886-12-22. RNO 1888-12-01. Kommerseråd i kommerskollegium och chef för kollegii byrå för ärenden angående inrikes handeln och sjöfarten 1891-12-04. KNO2kl 1899-12-01. Avsked 1908-04-24. Död 1912-05-24 i Stockholm, Oscars förs. (db). Framstående konstsamlare. Ägde villa Rehbinder vid Djursholm i Danderyds socken, Stockholms län 1896–1910. Gift 1893-07-02 i Stockholm i Hedvig Eleonora församling, Stockholm med friherrinnan Margareta (Märta) Banér, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1867-08-28 i Stockholm med hovstallmästaren, greve Gustaf Magnus Edvard Ruuth, från vilken skildes 1875, i hans 1:a gifte, född 1835, † 1898), född 1848-10-09 på Sjöö, Holms socken, Uppsala län, † 1930-09-14 i S:t Görans församling, Stockholm, begravd i Danderyds socken, Stockholms län, dotter till godsägaren, friherre Johan Banér och Maria Antonia Vilhelmina Amalia von der Lancken-Wakenitz.
 • Carl Magnus Viktor Rehbinder, född 1844; överste; † 1926. se Tab 62.
 • Gottlob Fredrik Alarik Rehbinder, född 1845; arrendator; † 1873. se Tab 64.
 • Carolina Catharina Natalia Rehbinder, född 1847-04-21 på Norrladugård, Östra Ny socken, Östergötlands län, † ogift och barnlös 1901-03-21 i Stockholm.

TAB 62

Carl Magnus Viktor Rehbinder, (son till Fredrik Vilhelm Rehbinder, Tab 61), född 1844-04-17 på Norrladugård, Östra Ny socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1859-12-01. Utexaminerad 1864-12-30. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1865-01-24. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1875-07-02. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1875-09-01–1877-02-20. Anställd i franska armén 1877-10-20–1880-02-20. Tjänstgjorde därunder vid 76. linjeinfanteriregementet i Orleans till 1879-01-20, vid generalguvernören över Algeriet och general en chef för XIX. armékåren, general Chanzy's stab 1879-01-20–20/3 och vid XIX. armékårens generalstab 1879-03-20–1880-02-20. Deltog i franska arméns fälttåg i Aurés i Afrika 1879 juni–juli. Tjänstgjorde därunder i befälhavande generalens, general Forgemol de Bostquénards stab och bevistade träffningen vid Touba 1879-06-20. RFrHL 1880-02-21. Kapten 1885-11-06. RSO 1888-12-01. Major 1893-06-09. Erhöll franska kolonialmedaljen 1894-08-01. Överstelöjtnant och 1. major 1897-05-07. Ordförande i styrelsen för Östergötlands skytteförbund 1897-10-19. Anställd vid belgiska grenadjärregementet i Brussel 1898-05-11–1898-08-11. OffBLeopO 1899-03-09. Överste i armén 1902-04-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1902-04-25. Överste i 2. arméfördelningens reserv 1909-03-19. † 1926-09-22, begravd i Söderköping. Gift 1889-12-01 på Godegårds bruk, Östergötlands län med fröken Henrietta Grill, född 1860-06-15 i Stockholm, † 1953-01-05, dotter till överstelöjtnanten Claës Lorens Grill och Henrietta Charlotta Catharina Lidman.

Barn:

 • Claës Reinholdt Viktorsson Rehbinder, född 1890; kapten; † 1969. se Tab 63.
 • Ida Henrietta Hilgard Viktorsdotter Rehbinder, född 1897-08-23 i Linköping, Östergötlands län, † 1930-12-19 i Oslo, Norge. Gift 1920-01-03 i Godegårds kyrka, Östergötlands län med överretssagförer i Oslo, docenten vid Oslo universitet, Sigurd Jensen-Bäfverfeldt, född 1886-01-19.

TAB 63

Claes Reinholdt Viktorsson Rehbinder, (son Carl Magnus Viktor Rehbinder, Tab 62), född 1890-10-31 i Linköping, Östergötlands län. Studentexamen 1911-06-06. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1911-06-09. Reservofficersexamen 1913-04-30. Underlöjtnant i kronprinsens husarregements reserv 1913-12-31. Officersexamen 1914-12-20. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1914-12-31. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1915-10-29. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1916-12-22. Transport till löjtnant vid Trängen 1920-11-19. Kapten vid Trängen 1929-12-06 och vid Trängen 1933-05-26 fr.o.m. s.å. juni 1. RSO 1935-06-06. Avsked 1941-02-21 fr.o.m. s.å. april 1. Kapten i Trängens reserv. RJohO. Major i armén 1947-09-26. HvGM 1952-06-06. † 1969-11-14 i Skövde. Gift 1:o 1915-12-01 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm med fröken Ragnhild (Wærn)-Melin, från vilken han skildes 1954-12-18, född 1892-08-09 i Göteborgs domkyrkoförsamling, dotter till grosshandlaren Ragnar Melin och Hilda Helleberg; 2:o 1955-04-01 i Kungsholms kyrka i Stockholm med fröken Vera Kihlmark, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med N.N. Wilkens), född 1900-10-16; SBSGM 1969-03-13; † 1975-06-03 i Örebro, Örebro län, dotter till bankkamreraren Maths Kihlmark och Elin Almquist.

Barn 1:o:

 • Reinhild Hilda Henriette Reinholdtsdotter (Renée) Rehbinder, född 1916-11-04 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län. Gift 1938-06-04 i Skövde med majoren i Scots Guard Ian Stuart Rae Bruce, från England, född 1906-09-30, † 1967-07-14 i Highfield, Sussex, England.
 • Berndt-Otto Viktor Olof Reinholdtsson Rehbinder, född 1918-05-01 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län; major; † 1974. Gift, 2 söner.
 • Stella Jacquette Ebba Augusta Reinholdtsdotter Rehbinder, född 1925-02-22 i Svea Trängkårsförsamling, Örebro, Örebro län. Gift 1946-04-13 med byrådirektören, RNO Gunnar Smedman, född 1904-08-23.
 • Claës-Henric Wilhelm Gerhard Reinholdtsson Rehbinder, född 1938-11-09 i Skövde; professor. Gift, 2 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.