Raab nr 286

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Raab nr 286

Naturaliserad 1746-10-21, introducerad på Riddarhuset 1752; friherrlig 1771-10-15, introducerad på Riddarhuset 1776

TAB 1

Landshövdingen i Kronobergs län Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab,(1703-1776). Målning av J H Scheffel.

Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, (son till Carl Raab d y), född 1703-06-24 i Reval; extra ordinarie i Krigskollegiets Militiekontor 1717; extra kanslist i upphandlingskommissionen 1718; extra ordinarie kammarskrivare i förutnämnda kollegium 1719; avsked 1720-05-29; stadsbokhållare och kassör i Karlshamn 1723-01-29; stadsbokhållare i Karlskrona 1724-02-17; rådman i Karlskrona 1728-01-20; artilleribokhållare vid Amiralitetet 1731-09-21; varvskommissarie vid Amiralitetet 1733-02-09; amiralitetskamrerare i Karlskrona 1740-10-22; överkommissarie vid Amiralitetet 1743-09-28; naturaliserad svensk adelsman 1746-10-21 (introducerad 1752 på sin farbrors adliga nummer, nr 1586); extra ordinarie amiralitetskammarråd 1748-03-23; ordinarie amiralitetskammarråd 1751-05-06; landshövdings fullmakt 1766; landshövding i Kronobergs län 1769-06-28; friherre 1771-10-15 (sönerna introducerades 1776 under nr 286); RNO 1772-11-30; † 1776-02-06 i Växjö och begravd 23/2 i Växjö domkyrka. Gift 1:o 1730-07-02 med jungfrun Margareta Christina von Heinen, född 1707, † 1740-05-21, dotter till amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen och hans 2:a fru, friherrinnan Eva Christina von Otter; 2:o 1741-05-05 i Karlskrona med sin kusins svägerska Catharina Maria Grubbe, född 1706-04-10, dränkte sig i en brunn och begravd 1743-03-24 i Karlskrona, dotter till amiralen och presidenten Gustaf Grubbe och Anna Christina Lagercrantz; 3:o 1744-06-17 i Nikolai församling Stockholm med jungfrun Maria Elisabet Rydingsvärd, född 1723-05-25 på Alegård, † där 1782-01-14, dotter till överstelöjtnanten Erik Ryding, adlad Rydingsvärd och friherrinnan Margareta Christina Thegner.

Barn 1:o:

 • Salomon Fredrik Raab, född 1731-05-26; kaptenlöjtnant vid Amiralitetet; † ogift och barnlös 1762-07-30 i Stockholm.
 • Carl Adam Raab, född 1732-07-07 på Flädingstorp; lärstyrman vid Amiralitetet 1748-08-13; arklimästare vid Amiralitetet 1751-01-08; konstapel 1752-04-24; löjtnant 1754-05-04; kaptenlöjtnant 1758-04-25; major vid galärflottan 1771-12-18; RSO 1772-05-28; överstelöjtnant vid Amiralitetet 1775-08-07; avsked 1785-09-17; † barnlös 1799-03-19 på sin gård Utdala säteri, Oppeby sn, Östergötlands län och begravd s å 31/3. Gift 1:o 1767-12-27 i Stockholm med Maria Elisabet Wisser, i hennes 2:a äktenskap, född 1730, † 1780-04-30 i Karlskrona och begravd s å 3/5; 2:o 1781-10-23 på Aspaholm, Östergötlands län med Eva Brita Hvitfeldt, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1800-06-13 på Utdala med majoren Åke Göran Holst, i hans 3:e äktenskap, född 1748-06-12, † 1812-09-21 på Renstads säteri, Svanshals sn), född 1760-05-23 på Aspa, Asby sn, döpt 27/5 (källa: Genline ID 269.27.79100), † 1834-02-07 på Renstads säteri, Svanshals sn, begravd 21/2 (kräfta, 74 år gammal, källa: Genline ID 386.19.39100), dotter till hovkvartermästaren och medicine doktorn Johan Adolf Hvitfeldt och Brita Carolina Duse.
 • Christina Barbara Raab, född 1733-07-07, † 1755-05-17. Gift 1751-01-13 med amiralitetstygmästaren Carl Gustaf von Schantz, i hans 2:a äktenskap, född 1683, † 1758.
 • Eva Dorotea Raab, född 1734-09-09, † 1770-07-07 i Stockholm. Gift 1755-09-28 med amiralitetsvarvskommissarien och räntmästaren Nils Lundberg, född 1713, † 1776-01-30 i Stockholm.
 • Johanna Beata Raab, född 1736-06-17 i Karlskrona, † 1804-05-22 på Uddarp, ligger jämte sin man begravd på Källeryds kyrkogård, Jönköpings län under vackra stenar. Gift 1758-12-03 i Karlskrona med överkommissarien Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, född 1726, † 1804.
 • Axel Engelbrekt Raab, född 1738-03-15 i Karlskrona; student i Lund 1749-05-09; kopist först i amiralitetskammarkontoret, sedan i kollegiets kansli 1754; student i Uppsala 1756-03-05; expeditionssekreterare vid flottan; † ogift och barnlös 1761-06-06 på Eketorp.

Son 2:o:

 • Gustaf Otto Raab, född 1742-01-24 i Karlskrona, † där s å 3/4, begravd 5/4.

Barn 3:o:

 • Johan Erik Augustin Raab, född 1745; kapten; † 1788. se Tab 2.
 • Claës Jakob Raab, född 1747; landshövding; † 1804. se Tab 8.
 • Gustaf Otto Raab, född 1751-03-22 i Karlskrona; kadett vid Amiralitetet 1755-09-24; arklimästare 1766-04-15; sergeant vid livgardet 1768-12-31; undergick examen i artilleri och fyrverkeri 1769; underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1773-04-22; löjtnant vid artilleriet på Gotland 1782-11-28; † ogift och barnlös 1789-12-04 i Göteborg (drunknade).
 • Adolf Fredrik Raab, född 1753-02-05 i Karlskrona, † 1756-12-16.
 • Christina Barbara Raab, född 1755-09-08 i Karlskrona, † 1765-11-16 på Eketorp.
 • Adam Johan Raab, född 1757-10-02 i Karlskrona, † 1765-10-10 på Eketorp.
 • Carl Raab, född 1759-12-13 i Karlskrona, † 1762-11-20 på Eketorp.
 • Axel Engelbrekt Raab, född tvilling 1762; major; † 1811. se Tab 23.
 • Adolf Fredrik Raab, född tvilling 1762; major; † 1814. se Tab 26.

TAB 8

Claës Jakob Raab, (son till Adam Johan Raab, naturaliserad och friherre Raab, Tab 1), född 1747-08-05 i Karlskrona; lärstyrman vid Amiralitetet 1763-02-23; medelstyrman vid Amiralitetet 1764-12-12; löjtnant 1767-11-18; kapten 1773; sjöartillerilöjtnant 1774-01-28; major vid sjöartilleriet 1776-06-10; överstelöjtnant vid Amiralitetet 1782; överste vid Amiralitetet 1788-07-21; RSO 1788-07-21; landshövding i Blekinge 1789-04-28; avsked 1800-08-02; † 1804-06-02 på Ryssbylunds säteri, Ryssby sn. Han kommenderade örlogsskeppet Enigheten i slaget vid Hogland 1788-07-17. Gift 1:o 1784-05-16 i Mönsterås kyrka med jungfrun Ebba Gustaviana Lilliehorn, född 1762-07-24 på Kråkerums herrgård, Mönsterås sn, † 1794-10-24 i Karlskrona, dotter till lantmarskalken och konteramiralen, KSO Per Lilliehorn och friherrinnan Margareta Christina von Danckwardt; 2:o 1796-09-13 med jungfrun Anna Beata Ehrenborg, född 1772-01-14, † 1825-08-22 på Ryssbylunds säteri, Ryssby sn, dotter till kammarherren Christian Didrik Ehrenborg och Anna Beata Elisabet Silfversparre.

Barn 1:o:

 • Christina Maria Petronella Raab, född 1785-07-30 i Karlskrona, † 1809-11-18 på Guttorp, Mönsterås sn. Gift 1802-12-29 på Marielund med ryttmästaren i Armén, friherre Melker Falkenberg af Trystorp, född 1776-03-24, † 1865-03-06. Paret fick 2 döttrar.
 • Gustaf Adolf Raab, född 1786; kammarherre; † 1841. se Tab 9.
 • Per Adam Claës Raab, född 1793; löjtnant; † 1821. se Tab 20.

Son 2:o:

 • Adam Christian Raab, född 1801; kammarherre; † 1872. se Tab 22.

TAB 9

Gustaf Adolf Raab, (son till Claës Jakob Raab, Tab 8), född 1786-10-06 i Karlskrona; kadett vid Karlberg 1800-09-29; utexaminerad 1804-09-22; kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1804-10-06; kornett vid skånska husarregementet 1805-02-00; löjtnant vid skånska husarregementet 1811-05-14; ryttmästares avsked 1812-01-07; kammarherre 1838-01-26; † 1841-03-03 i Kalmar. Gift 1814-03-06 på Ems herrgård, Mönsterås sn med fröken Sofia Fredrika Ulrika Ulfsparre af Broxvik, född 1781-10-30 på Ems herrgård, Mönsterås sn, † 1864-04-26 på Helgerums säteri, Västrums sn, dotter till ryttmästaren Gustaf Ulfsparre af Broxvik och friherrinnan Helena Birgitta Löwen.

Barn:

 • Claës Gustaf Fredrik Raab, född 1814; underlöjtnant; † 1889. se Tab 10.
 • Carl Adam Jakob Raab, född 1815; kammarherre; † 1902. se Tab 17.
 • Johan Otto Raab, född 1816-12-18 på Kråkerums herrgård, Mönsterås sn; fanjunkare vid Kronobergs regemente 1828-06-17; kadett vid Karlberg 1830-10-05; avgången 1834-03-31; underlöjtnant i Gotlands nationalbeväring 1839-07-12; underlöjtnant på stat i Gotlands nationalbeväring 1841-01-25 och vid dalregementet 1842-05-28; avsked från regementet 1842-11-14 och ur Armén 1844-04-17; † 1861-11-25 på Forsby. Gift 1844-05-03 på Altuna med sin farbrors frus både kusins dotter och systerdotter Lovisa Sofia Charlotta Wallenstierna, född 1816-08-29 på Altuna, † 1898-03-29 på Forsby, dotter till kaptenen Elis Axel Gabriel Wallenstierna och Sofia Albertina Wallenstierna. Änkefriherrinnan Raab, född Wallenstierna, ägde del i Altuna 1868–1882 och innehade Forsby till sin död.
 • Axel Oskar Raab, född 1818; underlöjtnant; † 1853. se Tab 19.

TAB 17

Carl Adam Jakob Raab, (son till Gustaf Adolf, Tab 9), född 1815-12-18 på Kråkerums herrgård, Mönsterås socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1829-08-27. Utexaminerad 1834-08-30. Fänrik vid 2. livgardet 1834-09-27. Löjtnant 1841-07-27. Kaptens avsked 1841-10-11. Kammarherre 1853. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. † 1902-10-21 på Helgerums herrgård, Västrums socken, Kalmar län. Har från trycket utgivit: Om statkarlssystemet i Sverige (1847), Några ord om prästerskapet och kyrkoförfattningen i Sverige (1850), Förtroliga bref till finansministern (4 häften 1862–1865), Om industri och frihandel, H. 1 (1886) och Strödda uppsatser rörande statistik, försvarsväsende och industri (1893). Ägde Helgerum i Västrums socken, Kalmar län, Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län, och Åkerholm i Lofta socken, Kalmar län. Gift 1842-07-03 i Ryssby kyrka, Kalmar län med fröken Marie Louise Key, född 1823-10-29 på Eds bruk i Västra Eds socken, Kalmar län, † 1921-02-14 i Oscars församling, Stockholm, Stockholms län, dotter till löjtnanten Emile Key och friherrinnan Caroline Charlotte Fleetwood.

Barn:

 • Cecilia Maria Carolina Sofia Raab, född 1852-03-31 på Helgerums herrgård, Västrums socken, Kalmar län, † 1910-04-04 i Oscars församling, Stockholm, Stockholms län. Gift 1876-09-30 på Helgerums herrgård med generallöjtnanten, KVO1kl, RSO, RNO m m, Peter Abraham Fredrik Holmqvist, född 1847-07-12 i Linköping, Östergötlands län, † 1927-09-15 i Stockholm, Stockholms län.
 • Carl Axel Ossian Albert Raab, född 1855; kammarjunkare; † 1923. se Tab 18.

Källor

Kyrkböcker, Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.