Röhss

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Brukspatronen, grosshandlaren, skeppsredaren och konsuln, RVO Wilhelm Röhss d.ä. (1796-1858).

Johan Gottlob Röhss, född 1766; förläggare och bokhandlare i Schleswig; stadsfullmäktige; † 1842. Gift 1794 med jungfrun Anna Maria von Axen, född 1771, † 1839.

Söner:

 • Wilhelm August Röhss d.ä., född 1796; brukspatron, grosshandlare, skeppsredare, konsul, RVO; † 1858. se Tab 2.
 • Heinrich Cornelius Röhss, född 1798; grosshandlare, fabrikör; † 1856. se Tab .
 • Fritz Nicolas Christoffer Röhss, född 1800; fabrikör; † ogift och barnlös 1854-05-17 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, begravd 19/5 (källa: Göteborgs Kristine CII:1 s.75, AID: v33112.b41.s75; Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:92 s.2061, AID: v67738.b1034.s2061). Bouppteckning 1854-08-17 med 15238 riksdaler banco i tillgångar och 268 riksdaler banco i skulder (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:92 s.2061, AID: v67738.b1034.s2061).
 • August Albert Röhss, född 1801; kyrkoherde; † 1865. se Tab .

TAB 2

Wilhelm August Röhss d.ä., (son till Johan Gottlob Röhss), född 1796-09-20 i Schleswig (källa: Göteborgs Kristine CII:3 s.939, AID: v12271.b440.s939); flyttade in i Göteborg 1827; blev svensk medborgare 1828-01-05; medlem i handelssocieteten 1829; burskap 1831; arbetade för fabrikören Johan Gabriel Grönwall och tillsammans anlade de färgeriet Levanten vid Mölndalsån; 1839 drog sig Grönwall tillbaka från affärslivet och Röhss tog över rederi- och importfirman JG Grönwall & Co; drev samtidigt fabriksrörelse med mågen Elias Fredrik Brusewitz under namnet Röhss & Brusewitz; avslutade sitt engagemang i dessa firmor 1853 och bildade firman Wilhelm Röhss & Co, som fortsatte rederi- och fabriksrörelserna; föreståndare för Göteborgs Fattighus 1840-47; konsul; RVO; † 1858-06-24 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (62 år gammal, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:97 s.649, AID: v67743.b328.s649). Bouppteckning i Göteborg 1859-05-30 med 1985577 riksdaler banco i behållning (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:97 s.649, AID: v67743.b328.s649). Bouppteckning 1858-11-01 på Woxna bruk med 67695 riksdaler banco i behållnilng (källa: Alfta tingslags häradsrätt FII:21b s.248, AID: v151475.b89.s248). Ägde 1/4-del av Woxna bruk med underlydande och masugn, totalt 261170 riksdaler banco och hans del 65292 riksdaler banco. Grosshandlaren Wilhelm Henrik Kempe i Stockholm och handelshuset Wilhelm Röhss & Co i Göteborg blev under 1840-talet ägare till varsin hälft av Woxna bruk med skogstillgångar i Hälsningland. På 1850-talet köpte man en mindre ägovidd vid Ljusnan, utbruten ur Norrljusne by. Där anlades ett större sågverk. Detta kompletterades på 1870-talet med en masugn och mekanisk verkstad, vilka år 1881 tillsammans med sågverket, överläts av Kempe (som kort innan lösköpt firman Röhss & Co:s andelar) till det nybildade Ljusne-Woxna AB. Gift 1831-11-06 i Göteborgs Kristine kyrka (källa: Göteborgs Kristine CII:3 s.939, AID: v12271.b440.s939) med jungfrun Carin Bressander, född 1804-03-22 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Kristine CII:3 s.939, AID: v12271.b440.s939); skeppsredare; importör; hon ärvde vid makens död 1858 firman Grönvall & C:o, ett rederi och exportföretag av järn och metaller, Röhss och Brusewitz, Göteborgs största kolonialimportaffär, bruken Woxna, Gammalkroppa och Sällboda; † 1886-05-02 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:124 s.829, AID: v67770.b418.s829); bouppteckning 1886-06-11 med 3381672 kronor i tillgångar och inventarier och 24847 kronor i skulder (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:124 s.829, AID: v67770.b418.s829); i bouppteckningen upptogs tomter med åbyggnader under nr 56 i stadens femte rote och nr 53 i sjunde roten värerade till 310000 kronor; 9/21-delar av hamnegendomen Fredrikshamn under nr 44, 45 & 46 i Majornas andra rote 51428 kronor; åbyggnaderna på landeriet Carlsberg under nr 77, 78 & 84 i stadens tolfte rote, jämte besittningsrätt till samma landeri tillhörande jord 30000 kronor; dotter till handlaren Sven Anders Bressander och Sara Catharina Wimnell.

Barn:

 • Carl Wilhelm Christian Röhss d.y., född 1834; grosshandlare, bankdirektör, donator; † 1900. se Tab 3.
 • Johan Anders August Röhss, född 1836; utexaminerades 1852 vid Chalmerska institutet; elev vid Sälboda bruk i Värmland 1852-54; bedrev studier vid Bergsskolan i Falun 1855-56; burskap som handlande i Göteborg 1860 och blev 1858 delägare i firma Wilh. Röhss & Co., Göteborg, 1858-1900, varav som delägare från 1 januari 1860 samt ensam innehavare 1900-02; delägare i Gammelkroppa bruk i Kroppa, Värmland; ledamot av handelsfullmäktige i Göteborg 1874-93; ordförande i styrelsen för Göteborgs Sparbank, Brand- och Livförsäkrings AB Svea och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, ledamot av styrelsen för Ahlafors Spinneri AB, Återförsäkrings AB Astrea, Trädgårdsföreningen, Rosenlunds Spinneri AB, Bryggeri AB Kronan, Särö AB och för Riksbankens avdelningskontor i Göteborg; ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1889-1900, av styrelsen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876-97, av styrelsen för Göteborgs museum 1887-1904, revisor för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1866; tog livlig del i stadens kommunala liv och gjorde sig känd som mecenat; donerade 1901-07-28 350 000 kronor till Göteborgs högskola för professurer i nationalekonomi, sociologi, geografi (med handelsgeografi) och statsvetenskap med statistik; donerade 50000 kronor 1894 till Akademien för de fria konsterna i Stockholm till fullbordandet av akademiens nybyggnad och som tack fick han akademiens guldmedalj; skänkte i slutet av 1894 pengar till inköp av samtliga inventarier för Göteborgs Ålderdomshem vid Slottsskogen; donerade även stora belopp till Göteborgs museum, Nationalmuseum, Stadsbiblioteket, Göteborgs Konstförening och Röhsska konstslöjdmuseet; hedersledamot av Konstakademin; ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg; RNO 1890; KVO2kl 1891; KVO1kl 1894; † barnlös 1904-10-21 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Ale häradsrätt FIIa:31 s.707, AID: v510850.b3570.s707). Begravd samma år i ett storslaget mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg. Bouppteckning 1905-01-12 (källa: Ale häradsrätt FIIa:31 s.707, AID: v510850.b3570.s707). Gift 1898-10-03 i Göteborg med änkan Carolina Gustava Zachau, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1865-11-02 med grosshandlaren och konsuln John Peter Hawks Lyon, med vilken hon fick 2 barn, född 1836-04-06 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1897-08-13 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län), född 1839-04-02 i Halmstad, Hallands län, † 1928-06-10 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, dotter till handlanden Carl Christoffer Zachau och Gustava Stenberg.
 • Harald Fritz Cornelius Röhss, född 1838-09-09 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län; häradsdomare; nämndeman och ägare till godset Munkeberg i Skaraborgs län; ledamot av riksdagens första kammare 1894-1899, invald i Skaraborgs läns valkrets; † barnlös 1902-06-03 på Munkeberg, Hjo, Skaraborgs län (källa: Hjo rådhusrätt och magistrat FIIa:7 s.389, AID: v198292.b1970.s389). Bouppteckning 1902-07-28 (källa: Hjo rådhusrätt och magistrat FIIa:7 s.389, AID: v198292.b1970.s389). Gift 1868 med fröken Elvine Maria Carolina Norström, född 1841-11-02 på Trossnäs bruk, Nors socken, Värmlands län (källa: Nor AI:12 s.140, AID: v12186.b147.s140) i Värmland, † barnlös 1930 i Hjo, Skaraborgs län, dotter till brukspatronen Gustaf Norström och grevinnan Hedvig Ottonie Juliana Sofia Lovisa Lagerberg.
 • Hulda Maria Catharina Röhss, född 1840-10-13 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1928-03-09 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1860-10-30 i Kristine kyrka, Göteborg med godsägaren, generaldirektören och chefen för Domänstyrelsen, riksdagsmannen, RNO, LLA, KNO1kl, KmstkNO Oscar Hugo Evers, född 1833-04-18 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1918-04-19 i Oscars församling, Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Emma Helena Charlotta Röhss, född 1843-02-01 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, döpt 5/3 (källa: Genline ID 897.49.98500). Gift med grosshandlaren, kommerserådet och konsuln Carl Wijk, född 1839-10-09 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län, † där 1907-07-09. Paret fick 3 barn.
 • Emilia Wilhelmina Amalia Röhss, född 1845-06-11 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1928-01-25 i Medelplana socken, Skaraborgs län. Gift 1866-07-17 i Göteborg med godsägaren och brukspatornen, RNO, KVO2kl, KVO1Kl, KNO1kl, greve Wathier Gilbert Hamilton, född 1837-09-26 på Hönsäter, † 1914-04-20 i Lidköping, Skaraborgs län. Paret fick 6 barn.
 • Carin Eugenia Röhss, född 1847-07-15 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1913-02-06 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1867-08-26 i Göteborg med majoren i armén, ryttmästaren i kronprinsens husarregementes reserv, RDDO, RSO Georg Feodor Ivan Aminoff, född 1832-01-15 i Stockholm, † där 1888-09-03. Paret fick 2 söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Fredrik Lindahl - Svenska millionärer. Minnen och anteckningar nr 2. Forskare: Mattias Loman