Posse nr 51

Från Biografiska anteckningar

Grevliga ätten Posse nr 51

Grevlig 1706-06-26, introducerad på Riddarhuset 1719

TAB 1

Porträtt av generallöjtnanten, kungliga rådet och överståthållaren i Stockholm Knut Posse, greve Posse, (ca 1640-1714). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Porträtt av generalmajoren och riksrådet, greve Arvid Posse, (1689-1754). Iklädd harnesk och uniformsrock. Målat av Johan Henrik Scheffel. Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Porträtt av generalen och en av rikets herrar, greve Fredrik Posse, (1727-1794). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Kaptenen, greve Knut Posse, (1697-1733). Målning av Johan Henrik Scheffel.

Knut Posse, friherre och greve Posse, (son till Göran Posse, se adliga ätten Posse), greve till Tisselgården i Västergötland, friherre till Lövstaholm i St Olofs sn och Stora Benhammar i Vada sn, båda i Uppland; född på 1640-talet på sin fädernegård Tisselgården; student i Uppsala; page vid kungliga hovet 1667; kammarpage 1672; fänrik vid Kungliga Livgardet 1673; löjtnant där 1675; kaptenlöjtnant 1676; kapten s å; major 1679; överstelöjtnant 1686; överste för Drabanterna till häst och Livgardet till fot 1696; friherre s å (introducerad 1697); generalmajor av infanteriet 1700; generallöjtnant 1703; kungligt råd samt överståthållare i Stockholm; greve 1706-06-26 (äldste sonen introducerad 1719 under nr 51); † 1714-08-07 och begravd i Riddarholmskyrkan. Han bevistade slagen vid Halmstad och Lund 1676; var 1700 med vid landstigningen på Seland och slaget vid Narva samt 1701 vid Dünaströmmen; var med vid Thorns belägring och följde sedan kung Karl XII genom Polen; var en av de få som i december 1706 fick äta vid den kungliga taffeln, då kungarna Karl XII och August den starke av Sachsen i Alt-Ranstadt åt tillsammans. Gift 1:o 1681-03-17 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Bielke, född i Stockholm 1652-01-12, † där i barnsäng 1682-12-31 (enligt påskrift på hennes kopparkista i Bielkeska graven i Riddarholmskyrkan), dotter till riksskattmästaren, friherre Sten Bielke och hans 1:a fru Brita Rosladin; 2:o 1686-06-22 med jungfrun Anna Christina Natt och Dag, † 1747-12-27 i Stockholm, dotter till vice presidenten Arvid Ivarsson Natt och Dag och friherrinnan Märta Kurck.

Barn 2:o:

 • Carl Posse, född 1687; överste; † 1737. se Tab 2.
 • Hedvig Ulrika Posse, född 1688-08-04, † 1762. Gift 1:o 1707 med generaladjutanten Carl Gustaf Rosenstierna, † 1708; 2:o 1711-01-08 med riksrådet Olof Törnflycht, friherre och greve Törnflycht, född 1680, † 1737.
 • Arvid Posse, född 1689; riksråd; † 1754. se Tab 6.
 • Märta Beata Posse, född 1691-07-12, † 1738-03-30. Gift 1:o 1711 med översten, friherre Carl Henrik Cronstierna, † 1717; 2:o 1721 med riksrådet Herman Tersmeden, adlad, friherre och (greve) Cedercreutz, i hans 1:a äktenskap, född 1684, † 1734.
 • Göran Posse, född 1694-02-06, † 1693-01-17.
 • Knut Posse, född 1697; kapten; † 1733. se Tab 41.
 • Ulrika Fredrika Posse, född 1699-09-14, † ogift och barnlös 1717. Förlovad med överstelöjtnanten och lantrådet, greve Bengt Ludvig Stenbock.

TAB 6

Arvid Posse, (son till Knut Posse, friherre och greve Posse, Tab 1), greve till Velamsund på Värmdö, friherre och herre till Svanå herrgård i Haråkers sn, Axholm och Skilberg i Fläckebo sn, Västmanland samt Gottenvik i Häradshammars sn och Rafnäs i Konungsunds sn, Östergötland; född 1689-11-23 i Stockholm; deltog i sitt första krig i Polen 1705 som volontär vid Livgardet; deltog i slagen vid Grodno 1706 och Holowczin 1708 samt i härens strapatser ända till slaget vid Poltava 1709, där han tillfångatogs. Efter ett par lyckades han fly och fick 1711 vid hemkomsten kaptens fullmakt; generaladjutant 1716; överstelöjtnant vid Livgardet 1717; var med vid Fredrikshald och vittne till Karl XII:s död 1718; överste 1720; chef för livgardet 1727; generalmajor 1737; tillhörde hattpartiet och när de kom till makten 1739, var Arvid en av dem som insattes i det ombildade riksrådet; kommendör med stora korset av svärds ordern 1748-04-16; serafimerriddare dagen därpå, med valspråk: Amore Patriæ; † 1754-01-30 i Stockholm, begravd i Riddarholmskyrkan, men senare nedsatt i Västerås domkyrka. Gift 1718-09-18 med grevinnan Hedvig Christina Stenbock, dotter till generallöjtnanten och överkammarherren, greve Erik Gustaf Stenbock och hans 1:a fru, grevinnan Johanna Eleonora De la Gardie.

Barn:

 • Carl Posse, född 1719; hovmarskalk; † 1791. se Tab 7.
 • Beata Christina Posse, född 1720, † 1739 (barnsäng), begravd i friherrliga Posseska familjegraven under koret i Berga kyrka vid Hassle-Säby. Gift 1738-11-23 med riksrådet, friherre Mauritz Posse af Säby (greve Posse), född 1712, † 1787. Paret fick flera barn.
 • Johanna Eleonora Posse, född 1721, † 1730-03-23.
 • Knut Posse, född 1724; överste; † 1788. se Tab 11.
 • Fredrik Posse, född 1727; general, en av rikets herrar; † 1794. se Tab 14.
 • Hedvig Ulrika Posse, född 1730, † 1810-04-17 i Stockholm. Gift 1760-04-01 med överstelöjtnanten, friherre Carl Otto Wrangel af Lindeberg, född 1723, † 1775.

TAB 11

Knut Posse, (son till Arvid Posse, Tab 6), greve till Svanå herrgård i Haråkers sn samt Kurö i Teda sn; född 1724-03-16; volontär vid Kungliga Livgardet 1734; furir där 1737; förare 1739; sergeant s å; fänrik 1741; löjtnant 1745; kapten 1749; R S O 1755; avsked 1758; överstes karaktär 1762; † 1788-02-08 på Svanå herrgård, Haråkers sn. Han blev 1741-08-05 kommenderad att konvojera ryska ministern Betuscheff hem till Ryssland; bevistade samma och följande års krig i Finland, samt slutligen fälttågen 1757 och 1758 i Pommern. Gift 1751-09-13 med friherrinnan Fredrika Wrangel af Lindeberg, född 1728-10-01, † 1788-10-28 på Svanå herrgård, Haråkers sn, dotter till riksrådet, friherre Erik Wrangel af Lindeberg och Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Christina Elisabet Posse, född 1752-12-04, † ogift och barnlös 1773-11-06.
 • Knut Posse, född 1755; hovmarskalk; † 1814. se Tab 12.
 • Beata Christina Posse, född 1759-05-26, † 1829-06-16 på Karlslund. Gift 1:o 1797-11-21 på Kurön med majoren, friherre Carl Gustaf Funck, född 1749, † 1810; 2:o 1814-06-16 i Västerås med överstelöjtnanten Otto Henrik Stålhammar, född 1769, † 1841.

TAB 14

Fredrik Posse, (son till Arvid Posse, Tab 6), greve till Gottenvik och Rafnäs; född 1727-08-17; volontär vid Livgardet 1735; förare där 1738; kunglig hovjunkare 1741; fänrik vid nämnda garde 1743; löjtnant där 1747; sekundmajor vid Hälsinge reg:te 1750; R S O 1755; överstelöjtnant vid Kronprinsens reg:te 1759; överste i armén 1768 och för Nylands infanterireg:te 1769; K S O 1772; överste för Västmanlands reg:te; generalmajor och förste generaladjuntant hos kungen s å 19/8, men fullmakten ej utfärdad förrän den 12/9; ledamot av krigskollegium 1774; kommendör med stora korset av första ordern 1775; generallöjtnant 1778; överste för Tavastehus reg:te 1780; överbefälhavare eller general en chef i Finland s å; Serafimerriddare 1782, med valspråk: Fidus Patriæ; entledigad från general en chefsämbetet 1790; överste för Österbottens reg:te s å; general av Infanteriet 1792; chef för Småländska fördelningen av armén s å; ledamot av rikets herrar s å; † 1794-12-11 i Stockholm. Han bevistade pommerska och finska krigen. Gift 1752-11-22 på Rafnäs med sin brors svägerska, friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Lindeberg, född 1731-04-18, † 1795-03-13 på Rafnäs, dotter till riksrådet, friherre Erik Wrangel af Lindeberg och Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Arvid Erik Posse, född 1753; president, en av rikets herrar; † 1825. se Tab 15.
 • Hedvig Elisabet Posse, född 1755-03-12, † 1774. Gift 1773-12-05 med kanslirådet, friherre Carl Gustaf Adlermarck, i hans 1:a äktenskap, född 1747, † 1810.
 • Fredrika Charlotta Posse, född 1756-08-08, † ogift och barnlös 1794-09-08 i Konungsunds sn.

TAB 15

Arvid Erik Posse, (son till Fredrik Posse, Tab 14), till Räfnäs; född 1753-06-22; student i Lund; kunglig hovjunkare 1770; e o kanslist i justitierevisionsexpeditionen samt auskultant i Svea hovrätt 1771; kopist i nämnda expedition 1772; kanslist där s å; protokollsekreterare 1773; lagman i Blekinge 1777 och Tio häraders lagsaga 1783; fick landshövdings fullmakt 1794; president i Göta hovrätt 1795; R N O s å; K N O 1799; en av rikets herrar 1819; serafimerriddare 1824; avsked från presidentämbetet 1825; † s å 25/3 på Bergkvara säteri, Bergunda sn, begravd jämte sin fru i Bergkvaragraven i Bergunda kyrka. Han bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1800, då han var ordförande i lagutskottet, samt 1809. Gift 1784-06-04 med friherrinnan Catharina Charlotta von Otter, född 1764-06-10, † 1833-01-18 i Växjö, dotter till landshövdingen, friherre Salomon von Otter och Agneta Beck-Friis.

Söner:

 • Fredrik Salomon Posse, född 1785; landshövding; † 1853. se Tab 16.
 • Carl Otto Posse, född 1787; major; † 1867. se Tab 20.
 • Erik Ulrik Posse, född 1788-05-27; kammarherre 1822; † barnlös 1851-11-15 i Stockholm, begravd i Bergkvaragraven i Bergunda kyrka. Gift 1830-11-19 på Osaby med sin brors svägerska, Catharina Charlotta Hederstierna, född 1810-12-26, † 1843-11-30 i Norrköping, dotter till generallöjtnanten Erland Hederstierna och friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer.
 • Arvid Wilhelm Posse, född 1789-10-08, † 1790-08-08 på Berkvara herrgård, Bergsunds sn.
 • Arvid Mauritz Posse, född 1792; justitie-statsminister, en av rikets herrar; † 1850. se Tab 23.
 • Knut Axel Posse, född 1796; landshövding; † 1856. se Tab 24.

TAB 20

Carl Otto Posse, (son till Arvid Erik Posse, Tab 15), född 1787-08-20 på Bergkvara säteri, Bergunda sn; student i Lund 1800; underofficer vid Smålands Dragoner 1801; kornett vid Skånska Husarerna 1802 och vid Smålands Dragoner 1803; löjtnant där 1810; ryttmästare 1814; majors avsked 1816; K V O 1854; Carl XIV Johans Medalj; ägare till Björnö slott och Stävlö i Åby sn, Kalmar län; † 1867-07-02 i Kalmar. Gift 1813-03-02 på Axelvold i Norra Svalövs sn med sin kusin Sofia Wilhelmina Berg von Linde, född 1792-09-03, dotter till majoren och R S O Henrik Walter Berg von Linde och friherrinnan Maria Lovisa von Otter.

Barn:

 • Carl Erik Ludvig Walter Posse, född 1813-11-23 på Axelvold, Norra Svalövs sn; sekreterare i Krigshovrätten 1853; ogift och barnlös.
 • Agneta Charlotta Maria Posse, född tvilling 1814-11-11 på Björnö slott, Åby sn, † 1866 i Åby sn. Gift där 1853-09-02 med majoren Eberhard Mattias Rosenblad, i hans 2:a äktenskap, född 1800.
 • Axelina Henrika Posse, född tvilling 1814-11-11 på Björnö slott, Åby sn, † ogift och barnlös 1878 i Åby sn.
 • Wilhelm Posse, född 1816-05-18 på Björnö slott, Åby sn, † där 1817-05-27 och begravd på Åby kyrkogård.
 • Knut Viktor Posse, född 1819-11-19 på Björnö slott, Åby sn; student i Lund; e o kanslist i justitiestatsexpeditionen; t f auditör vid Livgardet till häst; † ogift och barnlös 851-01-20 i Kalmar och begravd i Björnögraven i Åby kyrka.
 • Fredrik Salomon Albrecht Mauritz Posse, född 1820; ryttmästare, hovstallmästare; † 1895. se Tab 21.
 • Lars August Posse, född 1822; löjtnant. se Tab 22.
 • Hedvig Sofia Elisabet Posse, född 182-06-16 på Björnö slott, Åby sn, † där ogift och barnlös 1855-03-13 och begravd i Björnögraven, Åby sn.
 • Sofia Ottiliana Posse, född 1824-08-23 på Björnö slott, Åby sn (källa: Genline ID 36.17.46000), † 1884-09-07 i Västervik (nervlidande och lunga, 60 år, 1 månad, 4 dagar gammal). Gift 1849-03-02 på Björnö slott, Åby sn med riksdagsmannen, postmästaren och godsägaren Carl Fredrik Edvin Emil Key, född 1822-10-07 på Eds bruk, Västra Eds sn (källa: Genline ID 36.17.46000), † 1892-12-31 i Västervik (hjärnblödning). De blev föräldrar till världsberömda Ellen Key.
 • Carl Henrik Posse, född 1826-07-17 på Björnö slott, Åby sn; ägde och bebodde Svartlingstorp i Åby sn
 • Hildegard Ingeborg Posse, född 1828-09-03 på Björnö slott, Åby sn. Gift där 1858-10-12 med majoren och ståthållaren, greve August Fredrik Sköldebrand, född 1812.
 • Anna Amalia Posse, född 1833-06-3 på Björnö slott, Åby sn.

TAB 24

Knut Axel Posse, (son till Arvid Erik Posse, Tab 15), till Bergkvara säteri, Bergunda sn (källa: Genline ID 818.18.79600); född 1796-08-19 på Bergkvara säteri, Bergunda sn; sergeant vid Kronobergs reg:te; underlöjtnant vid Göta Artilleri 1813; löjtnant vid Jönköpings reg:te 1815; kapten i arméns generalstab 1821 och vid Jönköpings reg:te 1828; major i armén 1833; R S O 1836; överstelöjtnant i armén 1842; avsked från reg:t 1847, med tillstånd att stå kvar i armén och generalstaben; K V O 1851; t f landshövding i Kristianstads län 1852; landshövding där 1853; † 1856-07-27 i Köpenhamn, begravd i Bergkvaragraven i Bergsunds kyrka. Gift 1824-09-19 med fröken Johanna Wilhelmina Hederstierna, född 1801-06-30 (källa: Genline ID 818.18.79600), dotter till generallöjtnanten Erland Hederstierna och friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer.

Barn:

 • Arvid Erland Posse, född 1825-07-31 i Kalvsviks sn (källa: Genline ID 818.18.79600), † 1831-05-17 på Bergkvara säteri, Bergunda sn.
 • Carl Knut Johan Posse, född 1826; löjtnant, kammarherre; † 1902. se Tab 25.
 • Charlotta Sofia Posse, född 1828-02-03 i Kalvsviks sn (källa: Genline ID 818.18.79600). Gift 1853-09-19 med hovrättsrådet Gustaf Ulrik Bergenstråle, i hans 2:a äktenskap, född 1810.
 • Agnes Eleonora Posse, född 1831-10-31 på Bergkvara säteri, Bergunda sn, † där 1840-01-18.
 • Johannna Axelina Posse, född 1835-11-12 på Bergkvara säteri, Bergunda sn, † där 1836-01-16.

TAB 25

Carl Knut Johan Posse, (son till Knut Axel Posse, Tab 24), till Bergkvara säteri, Bergunda sn; född 1826-11-07 i Kalvsviks sn (källa: Genline ID 818.28.27100); underlöjtnant vid Smålands husarreg:te 1846; löjtnant 1853; avsked 1858; kammarherre; † 1902. Gift 1854-09-19 i Växjö domkyrka (källa: Genline ID 818.28.27100) med fröken Catharina Fredrika Charlotta Aurora von Baumgarten, född 1835-01-23 i Växjö lfs (källa: Gen ID: 818.21.34400), dotter till överstelöjtnanten vid Kronobergs reg:te, R S O, godsägaren Per Reinhold von Baumgarten och Aurora Felicia Aschan.

Barn:

 • Knut Arvid Posse, född 1855; hovrättsnotarie, landstingsman, K V O, R N O. se Tab 26.
 • Johanna Aurora Catharina Posse, född 1858-02-08 i Klockrike sn (källa: Genline ID 818.20.14400). Gift 1880-09-19 med kyrkoherden i Kristine fs, Göteborg, prosten Magnus Jonas Nathanaël Wieselgren, född 1852-09-19.

TAB 26

Knut Arvid Posse, (son till Carl Knut Johan Posse, Tab 25), född 1855-09-18 i Klockrike sn (källa: Genline ID 818.20.14400); godsägare på Bergkvara säteri, Bergunda sn; hovrättsnotarie; landstingsman i Växjö; † 1916-04-04 (blindtarmsinflammation). Gift 1881-10-04 i Växjö med friherrinnan Sigrid Elisabet Carolina Leijonhufvud, född 1861-04-07 i Växjö, † 1924-12-04 på Bergkvara säteri, Bergunda sn, dotter till friherre Gustaf Abraham Edvard Leijonhufvud och Hedvig Evertine Hildegard Taube af Odenkat.

Barn:

 • Knut Gustaf Trosven Knutsson Posse, född 1886; löjtnant, godsägare; † 1947. se Tab 27.
 • Rune Nils Magnus Posse, född 1891; † 1926. se Tab 28.
 • Per Seved Abraham Posse, född 1895; underlöjtnant, inspektör; † 1973. se Tab 29.
 • Thorvi Johanna Charlotta Posse, född 1884-05-23 i Öjaby sn, † 1935-02-02. Gift 1909-07-29 med läkaren Ernst Torsten August Sellgren, född 1871-11-09.
 • Märta Sigrid Carolina Posse, född 1888-05-03, † 1965-06-14 i Vadstena. Gift 1909-07-29 med jägmästaren Teodor von Vegesack, född 1884-02-24. Paret fick 1 dotter.
 • Gerda Hilda Elisabet Posse, född 1890-06-04, † 1936-06-12 på Ersta sjukhus (böld på halsen som ledde till blodförgiftning). Gift 1912-06-21 med Wilhelm Haldan Alvarez Lindencrona. Paret fick flera barn.
 • Anna Aurora Maria Posse, född 1894-06-30, † 1967-03-18 i Stockholm. Gift 1922-07-03 med justitierådet, greve Ragnar Hugo Ferdinand Gyllensvärd, född 1891-08-11 i Växjö, † 1967-02-26 i Stockholm. Paret fick 3 döttrar.
 • Hedvig Eleonora Margareta Posse, född 1897-10-21.

TAB 33

Carl Henrik Posse, (son till Carl Otto Posse, Tab 28), född 1826-07-07 på Björnö slott, Åby socken, Kalmar län; ägde Svartingstorp i Åby socken, Kalmar län från 1856 samt Björnö och del i Stäflö i Åby socken och Persmåla i Ryssby socken, Kalmar län 1878–1885. † 1901-05-24 i Kalmar och begravd där. Gift 1871-02-16 på Björnö slott med Lovisa Charlotta (Lotten) Nordenstierna, född 1833-10-07 (10-17) i Ystad, † 1916-09-20 i Stockholm och begravd på Kalmar kyrkogård, dotter till överstelöjtnanten Henrik David Nordenstierna och Ulrika Sofia Maria Unge.

Dotter:

 • Sofie Louise (Sonja) Posse, född 1872-01-02 på Svartingstorp, Åby socken, Kalmar län, † 1925-07-25 i Stockholm och begravd på Solna kyrkogård, Stockholms län. Gift 1893-05-01 i Kalmar med kronolänsmannen i Tunaläns härad i Kalmar län Nils Johan Waldén, född 1862-10-22 på Käggla, Tryserums socken, Kalmar län, † 1930-05-18 i Stockholm och begravd på Solna kyrkogård. Paret fick 1 son.

TAB 41

Knut Posse (son till Knut Posse, friherre och greve Posse, Tab 1), född 1697-05-24; kapten 1718; † 1733-04-26. Han bevistade 1718 års norska fälttåg och därunder belägringen av Fredrikshald. Gift 1719-12-15 med friherrinnan Christina Sofia Fleming af Liebelitz, dotter till överstelöjtnanten, friherre Magnus Fleming af Liebelitz och grevinnan Vendela Christina Stålarm.

Barn:

 • Knut Posse, född 1720; major; † 1787. se Tab 42.
 • Vendela Posse, född 1723-04-23, † barnlös 1787-05-06 på Säbyholm, Lossa socken. Gift 1752 med sin kusin majoren, friherre Mauritz Posse af Säby, född 1722-11-02 på Säbyholm, † barnlös 1793-06-25 i Stockholm.
 • Ulrika Christina Posse, född 1727, † 1794-09-03 i Söderköping, Östergötlands län. Gift 1746-03-13 på Degerhov med sin kusin, majoren, friherre Bleckert Casimir Sparre, född 1721-08-12, † 1792-04-23 i Sankt Laurentii socken, Söderköping, Östergötlands län. Paret fick 9 barn.
 • Beata Sofia Posse, född 1729-03-27, † 1766-08-27 på Lilla Örsäter, Åtvids socken, Östergötlands län. Gift 1752-10-18 på Degerhov med ryttmästaren Nils Rosenstierna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1768 med jungfrun Anna Christina Spaldencreutz, född 1746-04-12 i Ringarums socken, Östergötlands län, † 1815-05-05 i Norrköping, dotter till lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz och Altea Johanna Adelswärd), född 1732-08-30 på Kvistrum, † 1811-01-11 på Ekhult, Björsäters socken, Östergötlands län. Paret fick 8 gemensamma barn.
 • Arvid Posse, född 1733, döpt 19/10, † 1734.
 • Axel Magnus Posse, kornett vid östgöta kavalleriregemente 1751. † barnlös 1758-05-14 i Pommern. Gift 1757-06-09 i Skällviks kyrka med jungfrun Catharina Charlotta von Schwerin, dotter till Curt Christoffer von Schwerin, till Aurose, och hans 1:a fru Anna Magdalena von Ploetz.
 • Två söner, † unga.

TAB 42

Knut Posse, (son till Knut Posse, Tab 41), född 1720, döpt 4/11. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1750. Major 1762. † 1787-01-20 på Östunaberg. Gift 1744-05-29 med jungfrun Anna Elisabet Gerner, född 1720-07-27, † 1798-01-11 på Skråmsta frälsesäteri, Haga socken, Stockholms län (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:154 s.1030, AID: v364289.b1030); bouppteckning 1798-02-02 (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:154 s.1030, AID: v364289.b1030); dotter till översten vid Östgöta kavalleriregemente, RSO Albrekt Gerner och grevinnan Anna Gyllenborg.

Barn:

 • Christina Sofia Posse, född 1745-09-05, † ogift och barnlös 1818-09-30 på Venngarns kungsgård, Sigtuna socken, Stockholms län..
 • Knut Albrekt Posse, född 1746; major; † 1797. se Tab 43.
 • Carl Fredrik Posse, född 1748-06-02 på Karlslund. Ryttmästare. † barnlös 1787-01-04 på Östunaberg. Gift 1782-08-26 på Sofielund med jungfrun Charlotta Sofia Goës, dotter till stallmästaren Bengt Edvard Goës och Agneta Catharina Fleming.
 • Anna Elisabet Posse, född 1750-11-01, † ogift och barnlös 1828-02-26 på Venngarn.
 • Hedvig Ulrika Posse, född 1752-11-23, † 1753.
 • Hedvig Charlotta Posse, född tvilling 1755-03-30, † 1767-09-14 på Åsbärby
 • Vendla Beata Posse, född tvilling 1755-03-30, † 1755-03-31.

TAB 43

Knut Albrekt Posse, (son till Knut Posse, Tab 42), född 1746-10-04 i Örebro; ryttmästare 1776; major vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1791. † 1797-12-20 i Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:154 s.2980, AID: v364289.b2980). Bouppteckning 1798-02-01 och 2/2 med 7313 i tillgångar och inventarier inklusive fast egendom samt en skuld på 2110 riksdaler banco, bland annat en inteckning i Skråmsta till överdirektören och medicine doktorn Hagström 1666 riksdaler banco; behållning i boet blev 5203 riksdaler banco (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:154 s.2980, AID: v364289.b2980). Ägde 2½ mantal Ala säteri i Vassunda socken värt 3675 riksdaler banco samt 1 mantal Skråmsta frälsehemman i Haga socken 2222 riksdaler banco (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:154 s.3040, AID: v364289.b3040). Gift 1785-11-08 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm (källa: Maria Magdalena EI:4 s.117, AID: v88263.b63.s117) med högädla jungfrun Anna Christina De Lille, född posthuma 1767-08-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 3/8 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.513, AID: v88229.b259.s513), † 1825-03-17 på Ala säteri, Vassunda socken, Stockholms län (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:226 s.410, AID: v364361a.b410); bouppteckning 1825-05-30 (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:226 s.410, AID: v364361a.b410); dotter till kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Stefan Ludvig De Lille och Christina Engel Carlberg.

Barn:

 • Anna Christina Posse, född 1788-12-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 4/12 (källa: Maria Magdalena CIa:9 s.413, AID: v88230a.b2100.s413; anges vara född 1789 i hsf för Sigtuna, källa: Sigtuna, Sankt Olof och Sankt Per AI:6a s.35, AID: v89730.b510.s35), † 1862-04-12 i Sigtuna, Stockholms län (källa: Sigtuna rådhusrätt och magistrat FII:5 nr 199, AID: v344837.b6680). Bouppteckning 1862-06-18 (källa: Sigtuna rådhusrätt och magistrat FII:5 nr 199, AID: v344837.b6680). Ägde ½ i en gård inne i Sigtuna värd 675 riksdaler riksmynt; i bouppteckningen upptas en fordran i form av revers utställd till generaldirektören och kommendören W. Stråle 1850-09-14, på hela 8200 riksdaler riksmynt med ränta 8235 riksdaler riksmynt. Skrev tillsammans med sin blivande man äktenskapsförord 1807-04-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:384 s.455, AID: v223022.b4640.s455). Gift 1807-05-05 i Stockholm med regementsfältskären, assessorn Carl Tidström, född 1762-11-20 i Kristinehamn, Värmlands län, döpt 21/11 (källa: Kristinehamn CI:4 s.628, AID: v7273.b319.s628; Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:43 (1804-1807) Bild: 3100 Sida: 302, AID: v779017.b3100.s302), † 1810-12-20 i Stockholm (40 år gammal, vilken möjligen är en felskrivning i bouppteckningen, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:384 s.438, AID: v223022.b4470.s438). Paret fick 3 barn.
 • Hedvig Charlotta Posse, född 1792-10-22, † 1792-10-28.
 • Maria Albertina Posse, född 1794-03-16 på Ala säteri, Vassunda socken, Stockholms län, † ogift och barnlös 1857-04-18 på Skråmsta, Haga socken, Stockholms län.
 • Charlotta Augusta Posse, född 1798-09-09 i Stockholm, † ogift och barnlös 1870-02-01 på Skråmsta, Haga socken, Stockholms län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.