Plomgren

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Kommerserådet, RNO Anders Plomgren, (1700-1766).
Kommerserådet Thomas Plomgren, (1702-1754).

Göran Eriksson, bonde på Solberga gård, Ålems socken, Kalmar län. Gift med jungfrun Ingrid Andersdotter Maillère.

Son:

Anders Plomgren, borgare och linkrämare i Stockholm 1699-03-14; † 1714-03-11 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:85 s.283, AID: v222388.b3010.s283). Bouppteckning 1718-03-18 med 13187 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:85 s.283, AID: v222388.b3010.s283). Ägde gård på Götgatan samt murad grav i Katarina kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:85 s.284, AID: v222388.b3020.s284). Gift 1698-11-30 i Stockholm med jungfrun Margareta L´Eclair, född 167(6) i Stockholm, † där 1729-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.1150, AID: v222414.b11990.s1150); bouppteckning 1730-10-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.1150, AID: v222414.b11990.s1150); dotter till linhandlaren Collin L´Eclair och Johanna Pozet.

Barn:

  • Anders Plomgren, född 1700; kommerseråd, RNO; † 1766. se Tab 2.
  • Thomas Plomgren, född 1702; riksdagsman, kommerseråd, handelsborgmästare; † 1754. se Tab 3.
  • Anna Catharina Plomgren, född 1703 i Stockholm, † där 1734-05-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:113 s.1121, AID: v222428.b12180.s1121). Bouppteckning 1734-12-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:113 s.1121, AID: v222428.b12180.s1121). Gift med apotekaren Henrik Ludvig Dowe, † 1754-08-21 i Stockholm. Paret fick 4 döttrar.

TAB 2

Anders Plomgren, (son till Anders Plomgren, Tab 1), född 1700-02-11 i Katarina församling, Stockholm; anställd på J Sahlgrens handelskontor i Göteborg 1716; burskap som handlare i Stockholm 1730-03-10; direktör och delägare i firma Anders & Thomas Plomgren där 1730; en av stiftarna av Levantiska kompaniet 1738 (kungligt privilegium 20/2); direktör där 1738–45; en av stiftarna av Sjöassuranskompaniet 1739 (kungligt privilegium 4/7); direktör där 1739–54; ledamot av kommittén angående assurans- och haveriordningen 1740; direktör i Fiskerikompaniet 1746 (komp stadfäst 13/1)–1753; i Ostindiska kompaniet från 1746 (kungligt privilegium 17/6); fullmäktige i Generaltullarrendesociteten 1747; ledamot av direktionen för Saltkontoret 1750 (kungligt tillstånd att inrätta ett kontor 12/6)–1761; kommerseråds n h o v 1753; på egen begäran entledigad från sitt burskap 1760-04-30. Fick 1761 tillstånd att besitta säterier samt inköpte Huvudsta i Solna socken, Stockholms län, som han stiftade till fideikommiss för sina ättlingar. Gift 1:o 1728-07-09 med jungfrun Anna Catharina Clason, född 1708-07-18 i Stockholm, † där 1734-10-15, dotter till handlanden Johan Clason och Anna Marlier; 2:o 1740-05-14 med jungfrun Margareta Björkman, född 1719-02-11 i Stockholm, † 1780-05-15 på Huvudsta, Solna socken, Stockholms län, dotter till handlanden Hans Björkman och Anna Margareta Geding.

Dotter 1:o:

Son 2:o:

TAB 3

Thomas Plomgren, (son till Anders Plomgren, Tab 1), född 1702-08-16 i Katarina församling, Stockholm; anställd vid A G Trummers handelshus i Königsberg 1719; burskap som handlande i Stockholm 1725-11-04; en av borgerskapets äldste 1727; direktör och delägare i firma Anders & Thomas Plomgren 1730; ledamot av borgerskapets bemedlings-, tolags- och inkvarteringskommitté 1734, allt i Stockholm; stiftare av och direktör i Levantiska kompaniet 1738 (kungligt privilegium 20/2); deltog i riksdagarna 1738–52 (ledamot av bl a kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen 1738, av bankodeputationen 1738–39 och 1751–52, av SU från 1738, av sekreta handels- och manufakturdeputationen 1739; borgarståndets talman 1751–52); en av stiftarna av och direktör i Sjöassuranskompaniet 1739 (kungligt privilegium 4/7); fullmäktig i Generaltullarrendesocieteten 1739; bankofullmäktige från 1739-04-19; ledamot av 1741 års utredningskommission 1741-03-16; rådman i Stockholm 1742-01 (avsade sig uppdraget); fullmäktig i riksens ständers kontor 1743–47; huvudparticipant i Ostindiska kompaniet från 1746 (kungligt privilegium 7/6 juni); ledamot av första växelkontoret från 1747; assessor i Kommerskollegium 1747-03-26 (Inr civ:exp); kommerseråd 1747-04-24; handelsborgmästare i Stockholm 1747-06-11; ledamot av brännvinskommissionen 1747-11-17; fullmäktig i Jernkontoret från 1748; ledamot av ekonomikommissionen 1749; stiftare av och ledamot av direktionen för Saltkontoret 1750 (kungligt tillstånd att inrätta ett kontor 12/6); – LVA 1739; † 1754-06-21 i Katarina församling, Stockholm. Gift 1726-03-30 med jungfrun Birgitta Christina Funck, döpt 1702-04-30 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Västerås Domkyrkoförsamling C:3 s.103, AID: v74774.b107.s103), † 1757-02-21 i Forsmark, Uppsala län, dotter till handlanden och rådmannen Johan Funck och Engel Westman.

Barn:

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman