Planck

Från Biografiska anteckningar

TAB 3

Johan Peter Planck, (son till Törner Larsson, Tab 2), född 1664-03-17 i Karlskrona sfs; tullförvaltare; † 1738. Gift 1697-10-13 med jungfrun Catharina Fistulator, född 1669-08 i Göteborg, † 1754-11-05 i Åhus, dotter (syster till amiralitetsrådet Johan Eugenius Fistulator, adlad och stamfar för ätten Lagerbielke) till stadsfältskären Gustaf Fistulator och hans 2:a fru Anna Kuhn.

Barn:

 • Helena Sofia Planck, född 1702, † 1786-12-08. Gift med tullkontrollören Göran Gram, född 1699-09-11 i Hyby sn, † 1769-01-09 i Kristianstad.
 • Josua Planck, född 1703, hovrättsråd; † 1764. se Tab 4.
 • Cecilia Planck, född 1703-03-10 i Simrishamn, Kristianstads län, † 1756-04-07 i Ronneby, Blekinge län. Gift 1:o med stadskassören Olof Wilstadius De Rees; 2:o 1725-04-20 i Karlskrona sfs med justitieborgmästaren Johan Elers, med vilken hon fick 2 söner, född 1694-11-18 i Karlskrona stadsförsamling, † där 1750-02-04.
 • Edvard Planck, född 1706; tullöverinspektör; † 1786. se Tab .
 • Catharina Maria Planck, född 1709, † 1770-04-07 i Karlshamn. Gift 1732-03-17 i Karlshamn med tullkontrollören Magnus Norgren, född 1699 i Kristianstad, † 1759-08-17 i Karlshamn.
 • Margareta Planck, född 1712-01-12 i Karlskrona sfs.
 • Gustaf Törner Planck, född 1748; provincialinspektor; † 1748. se Tab .

TAB 4

Josua Planck, (son till Johan Peter Planck, Tab 3), född 1703-03-10 i Simrishamn, Kristianstads län; auskulant i Göta Hovrätt 1723; kanslist vid Göta Hovrätt 1726-12-16; tjänstgjorde 11 månader vid 1738-39 års riksdag; vice fiskal vid Göta Hovrätt 1741-06-03; notarie där 1743-11-28; hovrättssekreterares titel 1748; assessor 1755-10-14; hovrättsråd 1759; avsked från Göta Hovrätt 1762-06-29; † 1764-09-04 på Britebergs Frälsesäteri, Asby sn. Bouppteckning fr o m 1764-11-14 + ytterligare några dagar i november (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:6 s.221, AID: v77420.b240.s221). Gift med jungfrun Brita Christina Bulich, född 1708, † 1782-06-16 på Britebergs Frälsesäteri, Asby socken, Östergötlands län (bröstfeber), dotter till auktionskassören och häradshövdingen Mårten Bulich och Birgitta Törne.

Barn:

 • Martin Gustaf Planck, född 1737; kunglig sekreterare; † 1805. se Tab 5.
 • Carl Fredrik Planck, född 1738; kronobefallningsman; † 1786. se Tab .
 • Johanna Charlotta Planck, född 1741 (åu) i Jönköping, † 1788-08-28 på Bjärhult, Malexanders sn, begravd s å 5/9 (rödsot). Gift 1773-04-01 på Bjärhult, Malexanders sn med fältväbeln vid Östgöta infanterireg:te Anders Georg Wetterström, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1790-10-07 på Norra Liarp Norra, Adelövs sn med fröken Margareta Sofia von Hartmansdorff, född 1756-05-26 på Gravsjöhult, Marbäcks sn, † 1814-03-15 på Harg, Kisa sn av rosen, begravd 27/3, dotter till majoren Joakim Christoffer von Hartmansdorff och Johanna Margareta Bogeman; 3:o 1818-11-05 i Yxefall, Kisa sn med fru Brita Elisabeth Helsing, född 1793-08-08 på Kulla, Kisa sn, dotter till kronolänsmannen Isak Helsing och Catharina Maria Forsberg), född 1749-03-24 på Bjärhult, Malexanders sn (ej i fb för Malexander, men datumet finns i db för Kisa sn C:5 s.252, källa: Genline ID 317.21.56400), † 1826-01-17 på Södra Brokulla, Kisa sn, begravd s å 29/1 (lungsot, källa: Genline ID 317.21.56400). Paret fick 4 gemensamma barn.

TAB 5

Martin Gustaf Planck, (son till Josua Planck, Tab 4), född 1737-04-18 i Jönköpings Kristina församling; kunglig sekreterare; † 1805-05-07 på Stora Farsbo, Ulrika socken, Östergötlands län. Förhållande med Annika Andersdotter, född 1752 i Torpa socken, Östergötlands län, † 1839-08-26 på Åsarp, Ulrika socken, Östergötlands län; Gift 1783-06-26 i Ulrika socken, Östergötlands län med jungfrun Hedvig Margareta Runberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1808-09-13 i Ulrika socken med kyrkoherden i Varvs och Styra pastorat, titulärprosten Peter Erik Petersson), i hans 2:a äktenskap, född 1759-10-02 på Ingelbo, Adelövs socken, Jönköpings län, † 1848-03-11), född 1765-08-25 i Röks socken, † 1813-05-23 på Stora Farsbo, Ulrika socken, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden i Ulrika pastorat Johan Runberg och Hedvig Catharina Rauchman.

Utomäktenskaplig son:

 • Sven Planck Wallpol, född 1777; soldat; † 1873.

Söner:

 • Carl Gustaf Planck, född 1785; auditör; † 1866. se Tab 6.
 • Johan Isak Planck, född 1792-10-20 på Stora Farsbo, Ulrika socken, Östergötlands län, † där 1793-01-10.
 • Adolf Fredrik Planck, född 1795-04-19 på Stora Farsbo, Ulrika socken, Östergötlands län.

TAB 6

Carl Gustaf Planck, (son till Martin Gustaf Planck, Tab 5), född 1785-01-05 på Stora Farsbo, Ulrika socken, Östergötlands län; auditör; † 1866-03-31 på Sonnorps Frälsegård, Vinnerstads socken, Östergötlands län, begravd 6/4 (källa: Vinnerstad C:5 s.299, AID: v41907.b157.s299). Gift 1814-01-06 i Trehörna socken med sin styvfars dotter, fröken Christina Margareta Petersson, född 1787-05-04 i Trehörna socken, Östergötlands län, † 1878-11-16 på Sonnorps Frälsegård, Vinnerstads socken, Östergötlands län, begravd 26/11 (lunginflammation, 91 år gammal, källa: Vinnerstad C:5 s.351, AID: v41907.b183.s351), dotter till kyrkoherden i Varvs och Styra pastorat, titulärprosten Peter Erik Petersson och Maria Margareta Nygren.

Barn:

 • Frans August Viktor Planck, född 1814; brukspatron; † 1881. se Tab 7.
 • Erik Vilhelm Planck, född 1819; filosofie jubeldoktor, läroverksadjunkt; † 1910. se Tab 8.
 • Carolina Maria Planck, född 1822-09-22 på Varby, Vinnerstads socken, Östergötlands län, † ogift och barnlös 1889-08-30 på Sonnorps Frälsegård, Vinnerstads socken, Östergötlands län, begravd 6/9.
 • Mårten Gustaf Planck, född 1824; godsägare; † 1863. se Tab 9.

TAB 9

Mårten Gustaf Planck, (son till Carl Gustaf Planck, Tab 6), född 1824-11-03 på Varby, Vinnerstads socken, Östergötlands län, döpt 5/11 (källa: Vinnerstad C:2 s.367, AID: v41904.b187.s367); godsägare; † 1863 på Ringatorp, Vårdsbergs socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1854 med fröken Marie Santesson, född 1824, † 1854; 2:o 1857 med fröken Ida Hollertz, född 1826-01-12 i Stockholm, Stockholms län (källa: Vårdsberg AI:11 s.3, AID: v27242.b15.s3), dotter till kassören i riksbanken Johan Hollertz och Anna Maria Forsberg.

Söner:

 • Erik Gustaf Johan Planck, född 1858; rektor, läroverksadjunkt, komminister; † 1941. se Tab 10.
 • Hjalmar Planck, född 1859 på Ringatorp, Vårdsbergs socken, Östergötlands län, † där s å.

TAB 10

Erik Gustaf Johan Planck, (son till Mårten Gustaf Planck, Tab 9), född 1858-11-18 på Ringatorp, Vårdsbergs socken, Östergötlands län, döpt 30/12 (källa: Vårdsberg C:5 s.73, AID: v42064.b79.s73); filosofie kandidat 1881; lärare vid Beskowska skolan i Stockholm 1882-90; läroverksadjunkt i Linköping 1889; utnämnd kollega vid Östermalms allmänna läroverk i Stockholm 1902; † 1941 i Mistelås socken, Kronobergs län. Gift 1884 i Klara församling, Stockholm med fröken Hulda Eugenia Elmblad, född 1858 i Klara församling, Stockholm, Stockholms län, † 1927 i Mistelås socken, Kronobergs län, dotter till lektorn i teologi och filosofi vid Stockholms gymnasium, LNO, filosofie jubeldoktorn Per Magnus Elmblad och friherrinnan Emelie Teresia Rappe.

Barn:

 • Margareta Elisabet Planck, född 1885-05-30; skollärarinna.
 • Birger Gustaf Planck, född 1888-04-30; ingenjör. Gift 1916-07-11 med fröken Anna Nilsson, född 1888-06-19.
 • Yngve Magnus Planck, född 1890, † 1891.
 • Ida Emilia "Emy" Maria Planck, född 1893-06-30 i Linköping, Östergötlands län. Gift 1928-06-30 med assistenten Carl Gustaf von Sydow, född 1885-06-07.
 • Erik Gunnar Planck, född 1897-05-18; civilingenjör. Gift 1926-06-19 med fröken Agda Henrietta Helena Grafström, född 1896-05-30. Paret fick 2 döttrar.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.