Peterson från Karlskrona

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Fru Johanna (Jeanna) Lovisa Peterson, (1802-1890). Hon var gift med brukspatronen på Fagersta bruk Thomas Aspelin. Teckning av Anders Zorn.

Jakob Peterson, född 1712 (åu); handlande; bosatt i 6:e kvarteret nr 43 i Karlskrona; † 1801-11-28 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, begravd 3/12 i stadskyrkan (ålderdomssvaghet, 89 år gammal, källa: Karlskrona stadsförsamling FI:1 s.239, AID: v96243.b124.s239; Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:13 s.77, AID: v157084.b450.s77). Bouppteckning 1802-02-26 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:13 s.77, AID: v157084.b450.s77). Gift 1:o med jungfrun N.N.; 2:o 1765-06-09 på Sundby säteri, Mariefreds socken, Södermanlands län (källa: Mariefred-Kärnbo C:4 s.213, AID: v60037.b217.s213) med mademoiselle Lovisa Dorothea von Scheven, född 1734-11-06 i Karlskrona Tyska församling, döpt 7/11 (källa: Karlskrona tyska församling CI:2 s.65, AID: v96263.b39.s65), † 1803-03-31 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (bröstfeber, 68 år gammal, källa: Karlskrona stadsförsamling FI:1 s.249, AID: v96243.b129.s249; Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:14 s.405, AID: v157085.b2150.s405); bouppteckning 1803-05-17 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:14 s.405, AID: v157085.b2150.s405); dotter till rådmannen Johan Henrik Scheve och Anna Margareta Hauswolff.

Barn 1:o:

  • Johan Petter Peterson, överstelöjtnant, RSO.
  • Jakob Peterson, handlande.
  • Märta Christina Peterson, född 1756, † 1844-02-04 i Stockholm (87 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:519 s.248, AID: v223205.b2680.s248). Bouppteckning 1844-03-11 med 9690 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:519 s.248, AID: v223205.b2680.s248). Gift med grosshandlaren och brukspatronen Theodor Christoffer Winckler, född 1756-03-23 i Karlskrona Tyska församling, Blekinge län, döpt 25/3 (källa: Karlskrona tyska församling CI:2 s.193, AID: v96263.b103.s193), † 1797-10-29 i Karlskrona Tyska församling, Blekinge län. Paret fick 4 barn.

Söner 2:o:

  • Johan Henrik Peterson, född 1768; justitieråd, KNO; † 1845. se Tab 2.
  • Peter Anders Peterson, född 1774; advokatfiskal; † 1812. se Tab 3.
  • Gustaf Peterson, inspektor vid amiralitetet.

TAB 2

Johan Henrik Peterson, (son till Jakob Peterson, Tab 1), född 1768-02-28 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.83, AID: v223212.b5040.s83); juridisk examen 1783-05-30; advokatfiskal i Svea hovrätt 1794; kommerseråd 1812; justitieråd 1814-06-21; avsked 1833-09-07; var vissångare och medlem i Par Bricole från 1792 och dess stormästare 1830-1832; invaldes som ledamot nummer 298 i Kungliga Musikaliska Akademien 1842-06-16; KNO; † 1845-09-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Bouppteckning 1845-11-22 med 36743 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.83, AID: v223212.b5040.s83). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling med taxeringsvärde 40000 riksdaler banco. Egendomen köpte han 1821-03-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.5050, AID: v223212.b5050). Ägde även frälseegendomen Hägersten i Brännkyrka socken. Gift med fröken Lovisa (Louise) Reimers, född 1781 i Stockholm, † där 1812-03-27 (31 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.705, AID: v223024.b7600.s705); bouppteckning 1812-06-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.705, AID: v223024.b7600.s705); ägde stenhus vid Storkyrkobrinken, Smedjegatan och Urvädersgränd samt ½ mantal frälsehemman Hägersten i Brännkyrka socken, Danviks lägenheterna Stubbsund och Kolbotten i Sickla socken samt 1/6-del i en gård i Karlskrona; dotter till grosshandlaren, kommersrådet och riksdagsmannen, RVO Anders Reimers och hans 2:a fru Hedvig Sofia Fahlborg.

Barn:

  • Jakob Peterson, född 1801; protokollssekreterare; † ogift och barnlös 1849-10-13 i Stockholm (48 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:541 s.262, AID: v223241.b5670.s262). Bouppteckning 1849-11-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:541 s.262, AID: v223241.b5670.s262).
  • Johanna Lovisa Peterson, född 1802-02-19 i Stockholm (källa: Västanfors AI:17 s.1, AID: v74590.b29.s1), † 1890-07-09 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län. Gift 1827 i Storkyrkan, Stockholm med grosshandlaren och brukspatronen Thomas Aspelin, född 1803-02-28 i Katarina församling, Stockholm (källa: Västanfors AI:17 s.1, AID: v74590.b29.s1), † 1877-06-02 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län. Paret fick 5 barn.
  • Henriette Peterson, född 1807-05-03 i Stockholm, † 1894-08-17 i Jönköping, Jönköpings län. Gift 1832-04-27 i Stockholm med översten och chefen för artilleriregementet, RSO Bror Gustaf Reinhold Munck af Fulkila, född 1799-12-11 i Hyömäki, Finland, † 1881-11-12 i Jönköping, Jönköpings län. Paret fick 5 barn.

TAB 3

Peter Anders Peterson, (son till Jakob Peterson, Tab 1), född 1774 i Karlskrona, Blekinge län (källa: Blekinge Nation 1697-1900); examen 1793-05-01; fiskal i Riksbanken och sekreterare vid justitieombudsmans expeditionen; advokatfiskal; bosatt i kvarteret Palamedes vid Lilla Nygatan 1; † 1812-12-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 30/12 i Jakobs församling, Stockholm (lungsot, 38 år gammal, källa: Storkyrkoförsamlingen FII:1 s.221, AID: v90759.b221). Gift 1812-04-10 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:6 s.168, AID: v90714a.b880.s168) med jungfrun Ebba Charlotta Engström, född 1786-02-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:335 s.63, AID: v222974.b680.s63), dotter till grosshandlaren Didrik Engström och Maria Christina Reiners.

Dotter:

  • Maria Lovisa Peterson, född postum 1813-04-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 29/4 (döptes av biskop Murray, dopvittnen bland annat Johan Henrik Peterson och grosshandlaren Anders Petter Söderberg, källa: Storkyrkoförsamlingen CIa:1:14 s.160, AID: v90677.b168.s160), † 1891-01-25 i Stockholm. Gift 1835-05-30 i Stockholm med majoren i armén, landshövdingen i Västmanlands län, filosofie jubeldoktorn, godsägaren, RSO, KNO Fredrik Otto Silfverstolpe, född 1795-08-25 i Stockholm, † där 1882-11-24. Paret fick 1 dotter.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärregementet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185. Forskare: Mattias Loman